Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok šesť - Krištáľové Mesto (VIII.)

Drahí Členovia Tímu Planetárneho Vzostupu Gaie,
My, Arkturiáni, hrdo prehlasujeme, že každý jeden z vás je TERAZ vyzvaný, aby sa úplne prebudil do Vedomia, Sily, Múdrosti a Bezpodmienečnej Lásky svojho Svetelného Tela. Tu v Krištáľovom Chráme môžete jasne vidieť, že vašou pravou podobou je veľkolepé telo zo Svetla, zatiaľ čo si stále budete vedomí svojej fyzickej formy v tretej dimenzii. Avšak, vaše JA v nižších svetoch môže ešte stále zotrvávať v ilúzii, že vaše pravé JA je obmedzené na vašu fyzickú podobu.

Prah Piatej Dimenzie

S potešením vám hovoríme, že nastal čas aby ste zvliekli svoj trojdimenzionálny zámotok a vynorili sa ako multidimenzionálny „motýľ“, ktorým ste vždy boli. Na umožnenie tejto premeny, žiadame každého z vás, tu v Krištáľovom Chráme, aby ste si plne uvedomili seba ako Svetelné Telo. Venujte dlhú chvíľu pociťovaniu Svetla, ktoré vyžaruje z vášho jadra, aby vytvorilo vesmírne vozidlo pre vaše rozľahlé Multidimenzionálne JA. Práve toto vozidlo Svetelného Tela vás môže preniesť na nespočetné interdimenzionálne cesty.

Teraz vás žiadame, aby ste venovali rovnako dlhú chvíľu plnému vedomiu vašej reality na Zemi. Tým, že ste podnikli túto cestu cez náš Koridor ste vytvorili paralelné reality vášho fyzického života a vášho života v Koridore. Obe tieto reality sú skutočné a obe sa odohrávajú súbežne. V jednej realite ste tu v Krištáľovom Chráme žijúc v podobe Svetelného Tela, a súčasne ste na trojdimenzionálnej Zemi žijúc v podobe ľudského tela.

Tu, na prahu piatej dimenzie, ste oslobodení od polarít oddelenosti a tiež od obmedzení vašej fyzickej reality. Takže vaše vnímanie sa rozšírilo, aby zažívalo viac ako jednu realitu súčasne.

Z perspektívy Krištáľového Chrámu, prosím venujte dlhú chvíľu, aby ste znova pozorovali svoje veľkolepé Svetelné Telo.

Teraz sa pozrite dole do svojho pozemského ja a pozorujte svoje fyzické telo.

Zažívajte svoje Svetelné Telo a súčasne zažívajte svoje fyzické telo.

Vyššie dimenzie môžu ľahko vnímať nižšie, ale nižšie dimenzie obyčajne nemôžu zažívať vyššie. Avšak, ak dokážete vytvoriť trvalé spojenie medzi vašou realitou tu v Krištáľovom Chráme a vašou paralelnou realitou na trojdimenzionálnej Zemi, môžete prebudiť schopnosť vášho ľudského JA vnímať vyššie dimenzie.

Naviac, akonáhle je toto spojenie nadviazané, môže vaše päťdimeznionálne JA neustále prenášať vedomie Svetelného Tela do vedomia vášho JA, ktoré je uzemnené na Gaii. Na spustenie tohto procesu pošlite svoje päťdimenzionálne tvorivé sily do snov vášho fyzického JA, vdychujte svoju Bezpodmienečnú Lásku do vášho fyzického srdca a nalejte do svojej ľudskej mysle múdrosť a poznanie vášho multidimenzionálneho Svetelného Tela. TERAZ nastal čas, aby sa vaše ľudské JA PREBUDILO.

Vaša fyzická planéta, krajina, rodina a v skutočnosti celá vaša fyzická realita potrebuje, aby ste VY vo vašej 3D realite aktivovali svoje semeno Svetelného Tela a stali sa najvyšším vyjadrením svojho JA v každodennom živote. Keďže Gaia teraz cestuje cez úžiny do vyššej frekvencie vyjadrenia Jej JA, vyzýva na-Zem-viazaných správcov Jej krajiny a mora, aby jej tiež pomohli prebudením sa do svojho najvyššieho vyjadrenia JA.

Drahé Svetelné Telá, prosím povedzte svojim paralelným uzemneným JA, že už nebude ŽIADNE skrývanie vašej múdrosti, sily, lásky a obrovskej tvorivosti. Počas vašich inkarnácií v dlhej noci posledných dvetisíc rokov, Kali Yuge, muselo byť vaše Svetlo skryté, keďže odhalenie vášho pravého JA by bolo zdraviu nebezpečné. Ako sa Gaia, Jej Slnečná sústava a Jej Galaxia vracia späť do Galaktického Centra, prichádza koniec tejto doby strachu a nadvlády.

Vaše uzemnené JA, ktoré žije len zopár rokov pred veľkým Kozmickým Dychom Galaktického Centra v roku 2012 je poklad, v ktorom vaša Duša nazhromaždila všetky lekcie všetkých realít, ktoré ste kedy zažili na trojdimenzionálnej Zemi. Keď VY vo vašej uzemnenej paralelnej realite premeníte strach z týchto mnohých realít na opačnú polaritu Lásky, väčšina starobylých strachov Gaie sa tiež premení na Bezpodmienečnú Lásku. Týmto spôsobom sa môže osoba aj planéta prebudiť do Svetelného Tela, spoločne!

Počas mnohých storočí vášho sveta sa koncept Svetelného Tela objavil v mnohých kultúrach a bol nazvaný mnohými menami. Taoizmus ho volá „Diamantové Telo“ a „Jadeitové Telo“. Kabala ho nazýva „Merkabah“ a Tantra ho nazýva „Adamantinové Telo“. Kresťanstvo ho nazýva „Glorifikované Telo“ a Katolíci používajú termín „Sväté Telo“. Vedanta nazýva vaše telo zo svetla „Supravodivé Telo“ a termín „Nadnebeské Telo“ je používaný v Súfizme. Neo-Platonizmus používa termín „Žiarivé Telo“ zatiaľ čo Hermetizmus používa meno „Nesmrteľné Telo“. Krija Joga používa termín „Telo Blaženosti“ a Smaragdové Dosky používajú meno „Zlaté Telo“. Termín „Svetelné Telo“ pochádza z Tibetského Budhizmu.

Ako môžete vidieť, koncept vedomia vo forme tela zo Svetla bol živý v pamäti duchovných hľadajúcich a vodcov po tisícročia. Pretože potenciál pre toto telo je hlboko vo vašej genetickej pamäti, môžete oveľa ľahšie prijať túto formu Svetelného Tela ako príbytok pre svoje vedomie.

A čo je najdôležitejšie, tento potenciál je hlboko vnútri toho čo bolo nesprávne označené ako vaša „nadbytočná DNA“. Vaša nadbytočná DNA, ktorá tvorí 97% vašej ľudskej DNA, je pevný disk pre aktiváciu vášho Svetelného Tela, zatiaľ čo ste stále uzemnení vo vašom trojdimenzionálnom pozemskom vozidle. Ako pokračujete vo svojej ceste cez koridor naučíte sa ako Galaktický Dych roku 2012 môže aktivovať pevný disk nadbytočnej DNA. TERAZ vás pripravíme vedome prijať a podieľať sa na tomto veľkom kozmickom okamihu.

Prebudenie Svetelného Tela ATMA Fyzického JA

Z pohľadu SEBA v Krištáľovom Chráme sa znova pozri na SEBA na Zemi.

Pozeraj hlboko, hlboko do svojho fyzického srdca, aby si videl svoje ATMA, svoj Trojplameň Múdrosti, Sily a Lásky.

Ako pozeráš do ATMA vo vnútri srdca svojho fyzického vozidla, použi multidimenzionálny dych svojho JA Svetelného Tela, aby si dýchal do Trojplameňa svojho pozemského vozidla.

So svojim prvým dychom

Prebuď vrodenú MÚDROSŤ svojho ľudského JA

S druhým dychom

Prebuď vrodenú SILU svojho ľudského JA

S tretím dychom

Prebuď vrodenú LÁSKU svojho ľudského JA

Hlboko v Plameni ATMA tvojho pozemského tela je ukryté semeno tvojho Svetelného Tela. Toto semeno je možné vizualizovať ako tvoju vnútornú Merkabu.

Z pohľadu Krištáľového Chrámu sleduj Merkabu vnútri ATMA svojho fyzického srdca.

Päťdimenzionálne Svetelné Telo aktivuje Merkabu fyzického JA

Pre spustenie aktivácie tvojho Svetelného Tela vo tvojom trojdimenzionálnom živote použi multidimenzionálny dych tvojho JA Svetelného Tela na prebudenie vnútornej Merkaby paralelného uzemneného JA.

Z tvojho JA Svetelného Tela:

S tvojim prvým dychom

Rozšír svoju ľudskú Múdrosť,aby obsiahla Nekonečnú Múdrosť tvojho multidimenzionálneho Svetelného Tela.

S tvojim druhým dychom

Rozšír svoju ľudskú Silu aby obsiahla Tvorivú Silu tvojho multidimenzionálneho Svetelného Tela.

S tvojim tretím dychom

Rozšír svoju ľudskú Lásku, aby obsiahla Bezpodmienečnú Lásku tvojho multidimenzionálneho Svetelného Tela

Svetelné Telo rozširuje Merkabu fyzického JA

Aby si rozšíril vnútornú Merkabu svojho uzemneného JA, dýchaj znova zo svojho Svetelného Tela do svojej ľudskej ATMA.

S tvojim prvým dychom zo Svetelného Tela

Rozšír Merkabu uzemneného tela za svoje fyzické srdce a okolo svojho fyzického tela.

S tvojim druhým dychom zo Svetelného Tela

Rozšír Merkabu uzemneného tela nad svoju fyzickú hlavu.

S tvojim tretím dychom zo Svetelného Tela

Rozšír Merkabu uzemneného tela pod svoje fyzické chodidlá.

Teraz namiesto toho, aby bola tvoja Merkaba v tvojom uzemnenom JA

Je tvoje uzemnené JA v tvojej Merkabe.

Hoci bude Merkaba neviditeľná pre mnohých na fyzickej rovine, vnímanie tvojho prebúdzajúceho sa uzemneného môže ľahko zažívať telo zo Svetla, ako ťa sprevádza a chráni v tvojom dennom živote.

Drahý v Krištáľovom Chráme, prosím pamätaj byť trpezlivý so svojim ľudským JA, pretože v tej realite čelíš veľkým výzvam. Láskyplne povedz svojmu uzemnenému ja, aby zabudlo na to čo hovoria iní o tom, čo má robiť alebo čím má byť. Láskyplne pripomeň svojmu ľudskému ja, aby sa plne venovalo TEBE v piatej dimenzii.

Na záver, by sme my Arkturiáni, radi prehovorili priamo k vašim uzemneným pozemským vozidlám. Drahý uzemnený, chválime ťa za tvoju nesmiernu odvahu počas tejto doby rozsiahlej osobnej a planetárnej premeny. Prosím, venuj teraz chvíľu aktivácii svojho Svetelného Tela z perspektívy svojho fyzického ja.

Fyzické ja aktivuje Svetelné Telo z trojdimenzionálej perspektívy

Dýchaj dlho, pomaly, zhlboka a hľadaj vo svojom vedomí akúkoľvek nevôľu, ktorú máš voči ľubovoľnej osobe, miestu alebo situácii.

Dýchaj do tej nevôle, aby si ju premenil na súcit a vzdanie vďaky za lekcie, ktoré si sa naučil.

So starou nevôľou premenenou na súcit a vďačnosť

Dýchaj do svojho vnútorného ATMA, ktoré sa teraz stalo multidimenzionálnym.

POZNAJ svoju Nekonečnú MÚDROSŤ a

Vydychuj ju do svojej dennej reality.

BUĎ svojou Tvorivou SILOU a

Vydychuj ju von do svojej dennej reality.

CÍŤ svoju Bezpodmienečnú LÁSKU a

Vydychuj ju von do svojej dennej reality.

Fyzické JA rozširuje Merkabu z trojdimenzionálnej perspektívy

Vnútri svojho plamenného ATMA, sleduj svoju vnútornú Merkabu, semeno tvojho Svetelného Tela.

Silou svojho zámeru,

Rozšír svoju Merkabu nad svoju hlavu

Rozšír svoju Merkabu pod svoje chodidlá

Rozšír svoju Merkabu pred, za a všade okolo seba.

CÍŤ svoju Merkabu, svoje prebúdzajúce sa Svetelné Telo nad, pod a vôkol seba, ako kráčaš svojim denným životom

S aktiváciou svojej Merkaby, semena tvojho Svetelného Tela, budeš pravdepodobne zažívať nejaké príznaky premeny, ako pociťovanie zvýšeného tepla vnútri a vyžarujúce z tvojho tela. Toto sa deje kvôli zvyšujúcej frekvencii tvojej fyzickej rezonancie. Môžeš tiež mať výnimočne živé sny odlišnej reality, ktoré si nemôžeš úplne zapamätať. Môžeš sa ľahko vyčerpať povinnosťami pozemského života a uprednostňovať pohľad hore do neba alebo do nádhernej kvetiny, byť v prírode, spievať, tancovať a/alebo vyjadrovať svoju rastúcu tvorivosť.

Najlepšia záchrana pre tieto príznaky je úplne prijať multidimenzionálne Svetlo z tvojho JA Svetelného Tela a vyžarovať ho do každej svojej emócie, myšlienky a činu. Ukazuj (prejavuj, pozn. prekl.) svoju vnútornú Múdrosť, Silu a Lásku ako nové oblečenie a hrdo vyžaruj nádheru svojho rozširujúceho sa Svetelného Tela. Drž sa v poznaní svojho pravého JA. Umiestni všetky „nevyriešené problémy“ do nášho Koridoru, aby si ich oslobodil od strachu. Vrátia sa potom k tebe ako záležitosti, v ktorých vyriešenie VERÍŠ.

Chceme ti poďakovať, že si sa k nám pridal v našom „nácviku na rok 2012“ a pripomenúť ti že si DOKONALÝ, práve TERAZ, presne taký aký si. Každý strach, ľútosť, hnev a radosť, ktoré si pocítil ťa urobili tým kým si dnes. Bezpodmienečne miluj všetko čím si a všetko čím si bol. Práve toto bezpodmienečné prijatie toho kým si TERAZ ti umožní zmeniť sa.

Očakávame ťa v Koridore

Arkturiáni

(PS: Prosím venujte jeden alebo viac Pozemských dní pre začlenenie svojho procesu do osobného aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľate svoje skúsenosti s Gaiou, aby ste pomohli pri planetárnom Vzostupe a umožníte Gaii zosilniť váš proces Jej veľkou láskou a súcitom.)

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,
Suzan Caroll

(2. november 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

november 03, 2009 05:13 dopoludnia

 

 

Top