Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krok štyri - Deravý čln (VI.)

Najdrahší,
Môže existovať oblasť tvojho života, ktorá je starým, vracajúcim sa problémom. Tento problém sa teraz môže prejavovať spôsobom, ktorý nemôžeš prehliadať. Možno si odkladal riešenie tohto problému, pretože si bol spútaný starou ilúziou, že bolo pre teba príliš ťažké sa ním zaoberať. Avšak teraz, keď si pohliadol na svoj fyzický život z multidimenzionálnej perspektívy Arkturiánskeho Koridoru, si pravdepodobne schopný vidieť za ilúziu a nájsť možné riešenie.

Vyššia Štvrtá Dimenzia

V skutočnosti riešením môže byť, že konečne dovolíš starému deravému člnu, aby sa potopil. Vskutku, ako pokračuješ ďalej do Koridoru, môže sa potopiť veľa „deravých člnov“. Ako prenášaš svoje Svetlo vyšších dimenzií do svojho pozemského sveta, všetko čo je nestále sa dematerializuje (zmizne z tvojho života). Pravdepodobne si sa tak usilovne nútil „snažiť sa vyriešiť veci“, že si sa umoril.

Táto únava nastala preto, že si nevyvážil svoj „odliv“ (prúd smerom von, zo seba – dávanie, pozn. prekl.) so svojim „prílivom“ (prúd smerom dnu, do seba – prijímanie, pozn. prekl.). Keď zabudneš dobiť svoju energiu tým, že prijmeš „príliv“ Svetla vyšších dimenzií do svojho života, môžeš stratiť rovnováhu a stratiť sa v každodenných zápasoch. Čo sa stane, keď neješ a nepiješ? Čo sa stane keď nedáš palivo do svojho auta? Keď si stratený v preludoch tretej dimenzie, môžeš zabudnúť, že tvoj duch funguje na Lásku a Svetlo, rovnako ako tvoje telo funguje na potravu a auto jazdí na palivo.

Práve Svetlo vyšších dimenzií ti poskytne najlepšie riešenie tvojich každodenných problémov a tiež ti umožní uvoľniť tie stránky tvojho života, z ktorých sa už viac nemôžeš učiť. Preto zotrvaj dlhú chvíľu a vdychuj príliv vysokofrekvenčného Svetla, ktorým prekypuje Koridor.

Pociťuj svoju podstatu v SEBE v Koridore.

A tiež v SEBE vo svojom pozemskom vozidle.

Vdýchni Prúd multidimenzionálnej energie a Bezpodmienečnej Lásky z modro-fialovej hmly v Koridore.

Vydýchni tento prúd a podeľ sa oň so svojim pozemským JA.

Predstavuj si, že tvoje pozemské JA vdychuje tento Prúd.

ZNOVA:

Z perspektívy Koridoru,

Vdýchni Prúd multidimenzionálnej energie

Teraz súbežne:

POCIŤUJ sa ako VYdychuješ Prúd v Koridore

A Vdychuješ prúd vyslaný z Koridoru

Teraz z perspektívy svojho pozemského JA,

VYdýchni tento prúd do svojho každodenného života.

Akonáhle si načerpal príliv multidimenzionálneho Svetla a Bezpodmienečnej Lásky, bude odliv tvojho denného života nasiaknutý perspektívou tvojho multidimenzionálneho JA. Táto perspektíva je oslobodená od obmedzení a od preludov tretej dimenzie a je naplnená Pravdou, že všetko čo potrebuješ prúdi voľne z JEDNÉHO.

Akonáhle spoznáš silu vyvažovania prílivu a odlivu, získaš vo svojom živote rytmus. Keď sa cítiš plný prílivu Svetla a tvorivosti, môžeš sa ľahko ponoriť do odlivu zdieľania svojho Svetla a vyjadrovania svojej tvorivosti. Keď sa cítiš unavený, vieš že je čas prijať viac Svetla, aby si mohol pokračovať vo svojom odlive. Pamätaj si, že príliv pochádza z JEDNÉHO a nie je viazaný na čas ani priestor. Preto na príliv nie je potrebný čas. Vyžaduje len tvoj zámer prijať ho.

Snaž sa prechádzať svojim dňom s neustálym poznaním svojho vnútorného Svetla. Keď si plný Svetla, zotrvávaj v odlive (činnosti, pozn. prekl.). Keď máš málo Svetla, venuj si sekundu na vytýčenie zámeru: „Prijímam TERAZ príliv môjho vyššieho Svetla“. Rýchlosťou myšlienky sa prileje do tvojho systému viac Svetla, aby ťa sprevádzalo v tvojom dennom odlive.

Existujú tiež väčšie cykly prílivu a odlivu. Niekedy je tvoj život zameraný na odliv a ty máš hojnosť odhodlania a energie tvoriť vo svojej realite. Inokedy ťa volá tvoj vnútorný život potrebuješ sa ponoriť do prílivu, aby si prijal Osvietenie a Múdrosť, ktoré prichádzajú keď venuješ čas a zámer žiť svoj život v prílive tak dlho, ako je to nutné.

Buď si vedomý PRÚDU, aby si sa mu mohol odovzdať v každej chvíli svojho života. Keď cítiš potrebu byť veľmi aktívny a tvorivý, si v odlive. Keď cítiš potrebu byť kľudný a hĺbavý, si v prílive. Nesúď to kde si, jednoducho to rešpektuj a rešpektu sám seba kdekoľvek si, kedykoľvek tam si.

Prúd ťa teraz preniesol k prahu piatej dimenzie. Venuj si teraz dlhú chvíľu na opustenie VŠETKÝCH svojich deravých člnov. Na vstup do piatej dimenzie budeš musieť opustiť všetky strachy a temnotu svojej fyzickej reality. Uvedom si, že polarita strachu a temnoty v tvojom živote v tretej dimenzii ťa nabáda, aby si natiahol svoje vedomie k opačnej polarite Lásky a Svetla. Na vstup do vyšších svetov budeš musieť opustiť svoju potrebu polarity a vnímať realitu, ktorá leží v „medzipriestore“ (medzi polaritami, pozn. prekl.).

Na vykonanie tohto nesmierneho posunu v tvojom vedomí budeš musieť opustiť všetko posudzovanie a viazanosť na výsledok problémov hmotného sveta. Súd ťa viaže ku tomu čo súdiš a ťahá ťa do boja o vytváranie „najlepšieho“ výsledku. Keď si bol dieťa, potreboval si polarity života, aby si sa mohol učiť prostredníctvom riešenia sporov. Teraz si dospelý a môžeš sa učiť prostredníctvom rozpamätania sa na svoje pravé JA. Tiež si uvedomuješ, že TY si tvorcom svojej reality, takže môžeš vytvárať realitu oslobodenú od ilúzií a obmedzení polarizovaného sveta.

Obzri sa ešte raz na život, ktorý si poznal. Pozri sa na seba vo víre Koridoru.

Pociťuj hmlu, ktorá sa stala miliónom trblietavých hviezd, ktoré okolo teba krúžia a sprevádzajú ťa. Ako sa pohybuješ vpred do svojho nového života, všetky problémy tvojej minulosti ťa zdravia, aby si bol milovaný slobodný. Opusti polaritu strachu, tým že ju požehnáš Láskou.

Pociťuj neutralitu medzipriestoru, ako ťa smeruje cez stred Koridoru.

Si pripravený aktivovať svoje Svetelené Telo? Pretože TERAZ nastal ten čas!
Arkturiáni
(P.S. Prosím venuj jeden alebo viac pozemských dní na včlenenie svojho procesu do svojho pozemského aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľaš svoju skúsenosť s Gaiou, pomáhaš pri planetárnom Vzostupe a umožňuješ Gaii zosilniť tvoj proces Jej veľkou láskou a súcitom.)
Suzan Caroll

(október 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

október 23, 2009 14:05 popoludní

 

 

Top