Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záverečná správa od Arkturiánov (XIII.)

Drahí,
Možno ste hlboko vo svojom vedomí alebo dokonca vo svojich snoch počuli:
SOM PRIPRAVENÝ BYŤ SVOJIM ÚPLNÝM JA.
Možno ste tiež počuli svoje ego/ja ako sa snaží spraviť dohody a zmluvy akoby existovali nejaké výdavky za vaše plné prebudenie. Vo vašej Duši viete, že toto trojdimenzionálne „dohadovanie“ je práve to myslenie, ktoré bráni vášmu plnému prebudeniu. Preto si želáme vám pomôcť lepšie pochopiť a prijať túto správu, ktorú sme šepkali vášmu vedomiu.

Vy, drahí, ste prví. Prebudili ste sa alebo ste nikdy nezabudli, zatiaľ čo väčšina sveta stále driemala v ilúzii. Vaša Pravda vás oddelila od ostatných, tak ste uchovávali svoje poznanie pochované hlboko vo vnútri. Zúčastnili ste sa mnohých drám trojdimenzionálneho života, a tiež radostí z predstavivosti, tvorivosti, prírody, priateľov, rodiny a Lásky. Ale vaše úplné JA bolo pre druhých a rovnako pre vás vždy tajomstvom.

Našťastie, ako ste kráčali po svojej Ceste, postupne ste sa prebudili do svojho úplného JA. Videli sme veľa odriekania a zápasov, ktoré vytvorilo vaše ego/ja. Naviac, váš človek stále hľadá uznanie, odmenu ak chcete, za správne žitý život, dobre vykonanú prácu. Práve toto dožadovanie sa chvály vás zvádza vo vašom procese prebúdzania, pretože to je hlas vášho strateného ega, ktoré chce byť vyliečené. Prajeme si povedať vám, že len VY môžete dať svojmu egu ten dar.

Venujte túto chvíľu tomu aby ste ego plne ocenili za dobre vykonanú prácu, za to, že kráčalo po namáhavej ceste cez strachy a preludy tretej dimenzie. Zablahoželajte svojmu egu za to že zavolalo Ducha, aby ste si pripomenuli vaše JA. Milujte svoje ego ako obrovský strom miluje malé semienko, z ktorého kedysi vyklíčil.

Pestujte toto semienko svojho JA v tele Gaie a poverte svoje odvážne, víťazné ego/ja, aby bolo podstatou Gaie. Aké väčšie uznanie by mohlo vaše ego kedykoľvek dosiahnuť, ako stať sa JEDNÝM s planétou Zem.

Pociťujte vyžarujúci pulz svojho ega/ja, ako dýcha dych Gaie a tepe s Jej srdcom.

Vnútri jadra vášho planetárneho srdca začnite proces BYTIA svojim úplným JA. Týmto spôsobom sa nestanete len svojim Úplným Ľudským JA ale tiež svojim Úplným Planetárnym JA.

Keď sa prebudíte do svojho Planetárneho JA, začnete sa prebúdzať do mnohých vyjadrení vášho Galaktického JA, ktoré prijalo formu na iných planétach, Galaxiách a dimenziách.

Milujte svoje JA, ktoré je mocnou Bytosťou, úžasnou Planétou a posvätnou Galaxiou.

S každým krokom, s každým dychom a s každou myšlienkou – pamätajte povedať

„Ja Som pripravený BYŤ svojim Úplným JA!“

Posielame vám túto mantru aby vám pomáhala byť vašim JA vo vašom dennom živote.

Hra sa končí, závoje ilúzií sa zdvíhajú, polarity sa spájajú a VY sa stávate svojim JA.

Božská SILA

Bezpodmienečná LÁSKA

A Nekonečná MÚDROSŤ

Vášho Úplného JA je vyzývaná vpred, aby vytvorila vašu novú realitu.

Spomeň si na svoje Úplne Ľudské JA.

Spomeň si na svoje Úplne Planetárne JA.

Spomeň si na svoje Úplne Galaktické JA.

To je volanie Poľnice po prebudení TERAZ!

Sme tu, aby sme sprevádzali a radili

Arkturiáni

Suzan Caroll

(apríl 2009)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

december 01, 2009 18:01 popoludní

 

 

Top