Obrázok používateľa CEZ OKNO
Artefakt z labyrintu Ravne

Možná jsme právě nyní dostali důkaz o skutečné historii lidstva v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.
Labyrint Ravne je podzemní komplex prehistorických chodeb v bosenském Visoku. Vstup do labyrintu se nachází 2,5 kilometru od pyramidy Slunce. Od roku 2006 se podařilo Nadaci Archeologický park "Bosenská pyramida Slunce" vyčistit stovky metrů chodeb. V labyrintu Ravne byly objeveny mnohatunové megality a bloky s neznámým písmem, které připomínají runy. Mnoho odborníků z celého světa naměřilo v podzemním labyrintu frekvence příznivé pro lidský organizmus. Je zřejmé, že chodby a megality jsou umělého původu.

Artefakt z labyrintu Ravne

Objev artefaktu z Ravne

Do bosenského údolí pyramid ve Visoku jezdím od roku 2006. Každý rok jsem měl možnost vidět archeologické práce a nové objevy. V říjnu 2015 jsem navštívil labyrint Ravne s přáteli. Při průzkumu chodeb nás zaujal kámen v hromadě materiálu u jedné z bočních chodeb nedaleko megalitu K2. Kámen o velikosti přibližně 30 centimetrů byl slepenec z malých oblázků různých barev.

Igor Bárta, prezident ESA (Evropské suiseki asociace) popisuje svůj objev: "Kámen byl natolik zajímavý, že jsem ho uložil do batohu a pokračoval v další prohlídce podzemního komplexu Ravne. Večer, na hotelovém pokoji, jsem si kámen prohlížel. Oblázky po obvodu začaly odpadávat, zatímco jeho střed byl pevný. V pevném jádru kamene byl podivný objekt, který připomínal ohnuté železo. Nebyl jsem si jistý co to může být, proto kámen skončil opět v batohu."

Během dalších dní jsme společně s Igorem Bártou navštívili archeologické nálezy na bosenské pyramidě Slunce, pyramidu Měsíce a prozkoumali mohylu ve Vratnici. Vzpomínám si na moment, kdy se mě Igor ptal, jestli byly v labyrintu Ravne objeveny nějaké pracovní nástroje z kovu. Jeho dotazu jsem tehdy nevěnoval pozornost - má odpověď byla, že ne.

Po příjezdu zpět do Brna v České republice, mě Igor předal kámen z labyrintu Ravne se slovy: "To zřejmě nebude obyčejný kámen, nalož s ním jak uznáš za vhodné." V ten moment jsem ještě netušil, jak vzácný prehistorický artefakt mám v ruce. Na druhý den jsem telefonicky informoval Dr. S. Osmanagiche o tomto zajímavém nálezu.

Artefakt z Ravne

Z původního slepence kamenů zůstal pouze jeho pevný střed. Kovový předmět je obalen kameny různých barev, které běžně vidíme na stěnách v labyrintu Ravne. Jako první jsem zkoušel, jestli je artefakt z Ravne citlivý na magnetické pole. Po přiložení k obyčejnému magnetu s ním zůstal pevně spojený! To znamená, že předmět uvnitř kamene je ze železa.

První nedestruktivní testy artefaktu z Ravne

Požádal jsem o spolupráci odborníka z metalurgie kovů, který provedl několik měření laboratorním přístrojem DELTA X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER. Účelem zkoušky bylo analyzovat nedestruktivní metodou složení kovového předmětu. Přístroj DELTA X-RAY dokáže spolu se standardními prvky Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb analyzovat také prvky jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Rh.

Hodnoty měření jsou vidět na obrázcích. Celkem jsem provedl 6 kontrolních analýz s překvapivým výsledkem. Artefakt z labyrintu Ravne obsahuje 97,15 - 98,18 % železa (Fe), obsah mědi (Cu) je 0,75 - 1,76 %. Měď není běžná přísada moderního železa. V artefaktu byly zjištěny další prvky: Mn mangan (0,34 - 1,09 %), Co kobalt (0,6 - 0,88 %), Cr chrom (0,09 - 0,13 %) a další prvky, Ni - 0,32%, Mo - 0,02 %, Ti - 0,12 % a Zr zirkon - 0,031 %.

Oslovil jsem odborníky na ocelové konstrukce. Potvrdili, že složení slitiny artefaktu z Ravne nevyhovuje žádné moderní normě pro výrobu ocelových prvků. Příměs manganu se dnes používá pro zlepšení odolnosti pracovních nástrojů. Chrom je do moderních slitin přidáván teprve nedávno. Měď není používána v dnešní metalurgii vůbec.

Srovnání artefaktu z Ravne s moderní slitinou

Rozhodl jsem se provést srovnání artefaktu z Ravne s moderní železnou slitinou. Pro kontrolní test jsem použil železo české výroby staré víc jak 50 let (CZ). Zkorodovaná skoba obsahuje Fe 98,84 %, Mn 0,44 %, Cu 0,18, Zn 0,20 %, Co 0,34 %. Druhý kontrolní test byl proveden na starém železném prvku, který jsem našel pod známým mostem v Mostaru (BiH). Železný drát obsahuje Fe 99,46 %, Mn 0,25 %, Cu 0,17 %, Zn 0,12 %. Kovový drát z Mostaru odpovídá složením modernímu železu podle normy č. 11 523. Jedná se o konstrukční ocelovou výztuž mostu, který byl zničen v roce 1993.

Z výsledků je zřejmé, že atefakt z Ravne má jiné složení, než moderní železná slitina.

Objev, který nezapadá do oficiální historie lidstva

Kovový artefakt z Ravne byl nalezen hluboko v podzemí, kam lidská noha nevkročila tisíce let. Existují dva výklady nejranějších dějin lidstva. Oficiální věda tvrdí, že vývoj probíhal plynule. Druhý výklad vypráví o existenci vznešených civilizací, které zničila hrůzná katastrofa. Objevy kolem náhle zmizelých civilizací mají jistou pikantní příchuť obzvlášť v těchto dnech, když se naše civilizace chystá zničit sama sebe prostřednictvím devastace životního prostředí, přelidnění a bezuzdné ekonomické dravosti. Možná, že v této jedinečné chvíli včas dostaneme nějakou důležitou lekci od vzdálených předků. Možná jsme ji dostali právě nyní - v podobě nově objeveného artefaktu z labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid.

Další analýzy artefaktu z labyrintu Ravne

5. listopadu 2015 jsem v Sarajevu osobně předal artefakt z labyrintu Ravne Dr. S. Osmanagichovi. Zajímavý nález bude podroben dalším analýzám. Pro veřejnost bude vystaven v muzeu Nadace Archeologický park "Bosenská pyramida Slunce" ve Visoku.

Jiří Matějka; 11/2015

Jiří Matějka - vydavatel časopisu WM magazín: http://www.wmmagazin.cz
Kdo je Igor Bárta: http://www.bonsai-dnes.cz/show-article.php?cl=1236853108
DELTA X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER: http://www.bas.cz/innov-x-systems/delta_classic.php
Nový cestovatel - cesty za historií: http://www.novycestovatel.cz

Pokud nevíte co s volným časem, pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde → Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/


Súvisiace:

BOSNIANSKE ÚDOLIE PYRAMÍD
http://www.cez-okno.net/serial-bosnianske-udolie-pyramid


november 12, 2015 23:30 popoludní

 

 

Top