Obrázok používateľa CEZ OKNO
Marion Weinsteinová: NĚKOLIK SLOV MĚSTSKÉ ČARODĚJNICE

Kryštofu Kolumbovi se všichni smáli,
když řekl, že je svět kulatý;
vysmáli se Edisonovi, když nahrál zvuk.
Všichni se smáli Wilburu Wrightovi a jeho bratrovi,
když řekli, že člověk může létat;
Marconimu řekli, že bez drátů je to podvod -
ach, hloupý lidský rod!
Ira Gershwin

Před pár lety bych jen těžko mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že bude čtena širokou veřejností. Před několika sty lety bych jen stěží mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že zůstanu naživu.

ÚVOD

V dnešní době mnoho senzibilních lidí experimentuje s technikami daleko neobvyklejšímu, než jsou ty, o kterých jsem kdy napsala. I vědci se zabývají výzkumem telepatie, telekineze, jasnozřivých snů, "iracionální" částí mozku - mimořádnými psychickými jevy všeho druhu. Čarodějnice a okultisté stejné jevy znají, zkoumají a efektivně využívají již celá staletí. Uvedené postupy se osvědčily jako nanejvýš praktické, pokud jde o seberealizaci a porozumění sobě samému. Samozřejmě že okultismus a magie se dotýkají i dalších mimořádných a specializovaných oblastí. Ale magie se objevuje, a vždy tomu tak bylo, i v každodenním životě.

Časy se mění. Zkouškou kterékoli filozofie, jež má sloužit člověku, je otázka: Bude to platit i pro mě? V mém vlastním životě? Právě teď? Něco jiného je pomoci si magickými prostředky k lepší úrodě a k odehnání zlých duchů z vesnice. Jaké jsou však potřeby naší urbanistické, do sebe zahleděné kultury? Jsem přesvědčena, že magie sama si dovede velmi dobře poradit, jakou na sebe vezme formu. Její neoddělitelnou součástí je schopnost měnit se s člověkem a s dobou, aniž by se ztrácela její podstata.

Mnohé kultury, tolik rozdílné od naší, to vědí, a na různých místech naší planety je magie stále živým odkazem - a plným právem. Dnes, tady na Západě, je snadné hodit magii do jednoho pytle s pověrami, a pak usilovně hledat smysluplné způsoby, jak se vyrovnat s neznámým. Proč ale přehlížet ono velké bohatství čekající přímo za humny?

Kdysi, na rozdíl od dnešní doby, bylo tradiční rolí čarodějnice pomáhat vesnici. Byly dodavatelkami bylin a léků, poskytovaly duševní útěchu, a znaly zvláštní způsoby, jak se vypořádat se vším, co se zdálo hrozivé, temné a neznámé. Okultní a čarodějnická filozofie dosud vládne mnoha prostředky převoditelnými do formy, jež by vyhovovala potřebám moderní doby.

Dnes jsme globální vesnicí, a žijeme ve svépomocné, "udělej-si-sám" kultuře. A tak, jestliže chci pomoci "své vesnici", znamená to pro mě ukázat vám, jak můžete pomoci sami sobě, ať jste kdokoliv a kdekoliv.

Mluvím zde samozřejmě o pozitivní magii, neboli o magii, jejímž cílem je dobro. Je jistě spousta těch, kteří jsou přesvědčeni, že cílem magických praktik je někoho poškodit. Ovšem také telefon mnozí pokládali za dílo ďáblovo - alespoň zpočátku. Jsou i tací, kteří považují veškerou magii za pomýlenou. Nezapomínejme však, že mnozí se posmívali i prvním letadlům - viz verše na začátku kapitoly.

Možná, že jste již sami okultisty či magiky; a přitom vám myšlenka využití magie v praktickém každodenním životě může připadat docela nová. Ale copak magie takto nevznikla - jako funkční součást každodenního života? Je-li to vaše první setkání s magií, snad pro vás bude moje kniha novým počátkem, snad vám přinese jiný způsob nazírání života.

První část pojednává o základní filozofii, od které se magie odvíjí, ve druhé části jsou vysvětleny vlastní techniky. Veškerá látka vychází z mého vlastního výzkumu jak ústní, tak psané tradice, jakož i z mých vlastních zkušeností. A rovněž i zkušeností mých přátel a posluchačů mých rozhlasových pořadů na newyorské stanici WBAI. Nenajdete tu žádné postupy a techniky, které bych s úspěchem nevyzkoušela. Kde je to možné, je text doplněn poznámkami. Mimochodem, nevyzrazuji zde žádná tradiční tajemství. Veškeré informace v této knize si můžete snadno ověřit. Já jsem pouze shromáždila veškerý dosažitelný materiál a navrhla určité nové aplikace, jak lze tyto poznatky individuálně využít k tomu, aby se člověk vyrovnal s měnícími se časy a potřebami.

Nemusíte být čarodějnicemi, abyste mohli magii využívat ku svému prospěchu. Vlastně byste se ani neměli pokoušet s magií pracovat, nemáte-li z toho dobrý pocit. Nic zde neslibuji a netvrdím, že tu najdete odpovědi na všechny otázky. Ani nezaručuji, že se váš život dá okamžitě do pořádku. Pár dní to asi potrvá. Víte, vždycky mi připadalo nefér, aby k tomu, co je řečeno v této knize, nemohl mít přístup každý. Chci, aby se dostala do povědomí co nejvíce lidí, a aby si uvedené postupy vyzkoušeli, budou-li chtít. Jak praví můj starý dobrý přítel I-ťing:

Ušlechtilý člověk nepovažuje to, co vlastní, za svůj majetek, ale dává k dispozici veřejnosti, jestliže je to potřebné. Úzkostlivý člověk to nedokáže. Pro něho jde v první řadě o vlastnění, namísto chtít se obětovat tím, že investuje.1

Existuje jedna stará okultní tradice: na zem se nakreslí kruh a do něj s přizvou účastníci - všichni, kteří sem přišli, aby se podíleli na magickém díle. To je smyslem této knihy: i já chci nakreslit takový kruh a pozvat vás dovnitř.

NĚKTERÉ DEFINICE

"Okultní" znamená doslova něco "skrytého," "neodhaleného", "tajného", "záhadného" atd. Jakmile to odkryjeme, odhalíme, zbavíme záhadnosti a tajemství, co dostaneme? Magii. Definice "magie" je ovšem obtížnější. Už proto, že obecně může znamenat i "kouzelnictví": eskamotérské kousky jako jsou karetní triky, králíci v klobouku a tak dále. To je však pouhá simulace okultní magie: Vypadá to jako magie, ale jsou to triky. Většinou. Hranice mezi okultní a "pódiovou" magií může být totiž někdy až překvapivě křehká. V tomto ohledu ovšem tato kniha není o tricích. Je o tom druhém, mnohem dávnějším druhu magie - o magii transformace.

Prakticky řečeno, odhalíme-li skryté, pak už to nadále skryté nebude. Dalo by se tedy říci, že už samotným procesem vysvětlení okultních dějů a jejich zpřístupněním dále "okultními" ani zůstat nemohou. Ale mně se to slovo líbí a dlouho mě provázelo životem, a proto budu slovo "magie" i "okultní" používat společně, a dokonce i zaměňovat jedno za druhé.

Abych se vrátila zpět k výrazu "magie, magický" - dalším důvodem, proč je tak složité jej definovat, je to, že k mnoha definicím dojdeme teprve zkušeností. Doufám, že než knihu dočtete, budou vaše zkušenosti s magií natolik dostatečné, abyste pochopili, jaká vlastně je. A o tom je i kniha Pozitivní magie: o sdílené zkušenosti.

Poznámky:

1) I-ťing, Kniha proměn, překlad Wilhelm/Baynes, Bollingen Series, Princeton University Press, Princeton, N. J. 1970.
Hexagram 14, "Majetek", devítka na třetím místě. I-ťing určitě nevznikl na Západě. Ovšem díky vynikajícímu překladu Wilhelm/Baynesově je velmi přístupný i západnímu způsobu myšlení, proto jej v této knize využívám. O I-ťing více v Kapitole VII.
(Česká citace z vydání I ging, Kniha proměn, podle R. Wilhelma přeložila a upravila Vilma Jamnická, Eko-konzult, Bratislava 1995, str. 54)

exkluzívne.cez.okno


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

júl 31, 2011 09:36 dopoludnia

 

 

Top