Obrázok používateľa CEZ OKNO
Příští rok ve světě

"Situace ve světě v roce 2010 bude složitá, ale to z dosavadního vývoje už asi všichni tušíme. Na druhou stranu není třeba se bát, už brzy uvidíme, co nám příští rok přinese:-) Pro rok 2010 jsou typické dvě věci – jednak se otevřou nová, výrazná témata, podobně jako tomu bylo v roce 2008. Tři z pěti pomalých planet totiž změní znamení a změna se odehraje vždy do znamení víc nabitého energií (Uran si vyzkouší, jaké je to pobývat v ohnivém Beranu, jeho nástup do Berana bude podpořen Jupiterem a do třetice Saturn v roce 2010 definitivně přejde z mírné Panny do základních Vah). Druhým výrazným rysem je převaha disharmonických aspektů, které budou způsobovat pnutí – tedy nová témata, které se objeví, nepůjdou navzájem dohromady, budou v rozporu, který bude způsobovat třenice."

Že se na nás příští rok chystá T-kvadrát pomalých planet v základních znameních asi všichni dobře víme. Zkusila jsem k tomu napsat podrobnější povídání. Nevyznívá moc optimisticky:-( Naštěstí předpověď pro Česko je mnohem pozitivnější, tak snad zůstaneme i nadále v našem malém státečku tak trochu za větrem světových událostí.

Jaký rok máme před sebou

Situace ve světě v roce 2010 bude složitá, ale to z dosavadního vývoje už asi všichni tušíme. Na druhou stranu není třeba se bát, už brzy uvidíme, co nám příští rok přinese:-) Pro rok 2010 jsou typické dvě věci – jednak se otevřou nová, výrazná témata, podobně jako tomu bylo v roce 2008. Tři z pěti pomalých planet totiž změní znamení a změna se odehraje vždy do znamení víc nabitého energií (Uran si vyzkouší, jaké je to pobývat v ohnivém Beranu, jeho nástup do Berana bude podpořen Jupiterem a do třetice Saturn v roce 2010 definitivně přejde z mírné Panny do základních Vah). Druhým výrazným rysem je převaha disharmonických aspektů, které budou způsobovat pnutí – tedy nová témata, které se objeví, nepůjdou navzájem dohromady, budou v rozporu, který bude způsobovat třenice.

Hlavní témata roku

Základní dění roku 2010 bude vycházet z toho, že se světová ekonomika nenachází v dobrém stavu a volá po nápravě, ovšem hluboké a systémové. To se promítne do vztahů mezi státy a vztahů mezi lidmi. Státy si budou hájit především své vlastní zájmy a lidé, zvyklí na komfortní a do značné míry individualistický život (uvažme například počet single domácností) najednou budou zvažovat, zda není přeci jen lepší čelit životním peripetiím ve dvou. Nebo – pragmaticky vzato – jim nezbyde nic jiného. Manželství zatížená dluhem se rozvádí hůře. A pokud jsou příjmy nižší, je snazší utáhnout jednu než dvě domácnosti. Pokud jde o státy, mezinárodní dohody a mezinárodní organizace mohou být najednou druhořadé. Pokud jde o vztahy, asi nejvýstižnější pro vývoj v této oblasti je návrat k tradici, ke starým dobrým hodnotám, ale bude nás to stát úsilí, na vztazích budeme muset začít zase trochu pracovat. Nebude nám to úplně příjemné, ale výsledek by měl být ku prospěchu, Saturn je ve Váhách v povýšení. Co to udělá s křivkami sňatkovosti s rozvodovosti brzy uvidíme.

Krizí byla dosud zasažena především výroba, zejména automobilová a zaměstnanci, zejména ti na nejnižších pozicích. Odteďka se dopady krize přesunou spíše do sektoru služeb a pokud jde o pracující, odnesou to spíše poradci a konzultanti. Zní to docela logicky, rozvinutý sektor služeb je znakem bohaté společnosti, která si podobný „nadstandart“ může dovolit.

Ale ona ani samotná výroba nezůstane tak úplně beze změny. Dosud byly zasaženy spíš celé ekonomické systémy, tedy struktury, které stojí nahoře nad naším každodenním životem. Kladli jsme si otázky, zda je liberalita trhů (především finančních) v pořádku? Nebo zda je možné otáčet koly ekonomiky donekonečna? Teď se změny dotknou i každodenní výroby, rozhodovacích procesů, organizace práce. Vypadá to na radikální změny a maximální úspornost v této oblasti, modernizaci. Když jsou velké, globální firmy v krizi, vzniká prostor pro malé, inovativní, pokrokové a dravé firmy. Firmy, které svoji organizaci v maximální možné míře zeštíhlí, přijdou s novými řešeními a úspornými procesy. Klidně one-man-show nebo silné individuality.

Situace pro ně nebude nijak růžová. Budou muset prorazit, vydobýt si svoji pozici na těch velkých, globálních, zavedených. Budou se s nimi muset utkat. Velké firmy se budou cítit těmito dravci ohrožené. Situace globálních hráčů je jejich vlastním přičiněním, tím, že tak moc expandovali a jejich struktury zkostnatěly, složitá a teď se cítí ohrožení. Tyto dva systémy se střetnou, narazí na sebe a dojde k tření. Ti velcí se budou ty malé snažit potlačit z titulu moci a ti malí budou ty velké torpédovat v jejich slabých místech. Výsledek bude možná dočasně trochu bouřlivý, ale z dlouhodobého pohledu je to jen další krok k reformě a restrukturalizaci v celé světové výrobní a ekonomické sféře.

Prostor tedy dostanou mladí podnikavci, je to rozhodně krok k individualizaci a posílení role silných a životaschopných jedinců. Lidé budou mít najednou více energie, mohou sršet nápady a chutí se do něčeho pustit. Budeme nažhavení. Tolik energie tady dlouho nebylo. Co je odvrácenou tváří tohoto vývojového kroku: dlouhodobě nebude čas brát ohledy na slabší. Na sociální podporu nebude prostor, čas, ani peníze. Doba bude přát lidem, kteří se o sebe budou umět postarat sami. I když... Na počátku roku 2010 je pro něco takového mimořádná šance. Jako kdyby měla vzniknout nějaká iniciativa na pomoc postiženým krizí. Gesto dobré vůle. Je to nejpozitivnější oblast příštího roku. Naděje, že všechno bude zase dobré. Ale v průběhu roku to narazí na překážky v podobě praktických otázek, financování, správy, řízení a výsledek bude nejistý.

Geograficky by se změny mohly dotknout některé z tradičních průmyslových mocností, jako jsou Anglie, Německo nebo třeba Dánska a Japonska – ve smyslu ze dne na den se rozloučíme se starým, přijmeme rázná opatření, protože pomalé a šetrné dlouhodobé změny by nás stáhly ke dnu. Nevím, co konkrétně to bude, ale připomíná mi to dobu, kdy Anglie a Německo restrukturalizovaly svůj těžký průmysl a zavíraly doly a hutě. Teď by mohly přijít s něčím novým.

Beranem jsou signované ale i země, kde ke konfliktu není nikdy daleko, jako jsou například Palestina nebo Syrie. Tyto země - nebo nějaké jiné jim podobné - se budou radikalizovat, budou víc ve střehu než jindy. Bude nutná značná dávka diplomacie z strany ostatních států, aby situaci udržely v klidu.

Mezi těmito dosti výraznými a syrovými energiemi vznikne příští rok prostor i pro něco mnohem subtilnějšího, jemnějšího, vznosnějšího. Možná lidé v nelehké situaci začnou hledat útěchu v duchovnosti. Nebo se začnou více přiklánět ke klasickým církvím. Je to o společném prožívání harmonie, klidu, souznění. Nejsilnější příležitost pro to přijde na začátku roku 2010, její další vývoj ale není nijak výrazný. Později v průběhu roku se toto téma ponese spíše jako nálada, pocit. Znovu se přihlásí v následujícím roce 2011, kdy se tímto směrem otevře celé dlouhé období.

Na počátku jsem psala, že se střetnou témata, která nepůjdou navzájem dohromydy. Teď už si víc umíme představit, o co by mohlo jít. Narazit na sebe může na jedné straně krize společně s protekcionismem a neochotou se domluvit a na druhé straně horké hlavy volající po rychlém řešení. Zjednodušeně by se dalo říci, že se potká rigidita a radikalismus, zaklesnou se proti sobě a vznikne napětí.

Vývoj událostí krok za krokem

Ještě jednou totéž, ale tentokrát v chronologickém pořadí: Lednem se v nás zlehka probudí soucit, soucit se slabšími a trpícími v nejisté a krizí zasažené době. Je to jen takový závan, prvek lidskosti, nic zásadně silného, ale tento pocit si uchováme po většinu roku 2010 s výjimkou léta. V prvních měsících roku 2010 by měl pocit vygradovat v nějakou konkrétní akci směřující k pomoci sociálně slabším. Nebo je možné, že krize odvrátí naši pozornost k jiným, nekomerčním hodnotám a my si dopřejeme zažívat hojnost a pohodu někde mimo nákupní centra a povinnosti na pracovišti. Každopádně je to nejpozitivnější bod příštího roku. Choďme tedy s očima otevřenýma, chytejme se každé příležitosti a náležitě je využijme. Také je možné, že ekonomové vyhlásí, že krize skončila. No, nechci strašit, ale opatrnost bude na místě:-)

Trocha hutné astrologie: to, o čem píšu je tranzitní sextil (harmonický aspekt) od Pluta (nejúčinnější tranzitní planety) na Jupiter (největšího planetárního dobroděje), který bude procházet Rybami, znamením, kde byl tradičně vládcem. Tento sextil se sevře v nulovém orbisu pouze jednou (!) na rozdíl třeba od kvadrátu Pluta s Uranem mezi lety 2012 a 2013, který se stane přesným sedmkrát. Na nějaké velké štěstí asi v současné době opravdu není ten správný čas:-)

Krize bude i v roce 2010 jedním z hlavních témat. Připomene se nám hned na počátku roku, kdy se ztížené podmínky života budou promítat do vztahů. Vztahů mezi lidmi, vztahů mezi státy. Do chuti se na čemkoliv dohodnout nebo nedej bože sáhnout ke kompromisu. Doba z nás bude dělat sobce. Z počátku roku průběh nejspíš nebude až tak dramatický, léto bude v tomto ohledu náročnější.

Optimistická nálada a chuť ohlížet se na strádající z prvních měsíců roku 2010 nás s postupujícím jarem začne opouštět. Zjistíme, že to není tak snadné. Plány se budou jevit jako příliš idealistické a náročné na provedení. Do toho se s největší pravděpodobností zpátky objeví téma nezaměstnanosti jako důsledků krize.

Někdy kolem června 2010 nastane jedno ze dvou nejvýraznějších období příštího roku. Je to nejsilnější mezník od nástupu světové finanční a ekonomicka krize v roce 2008. Svět předtím a potom nebude stejný. Jak přesně zlom bude vypadat je těžké odhadnout, podobně jako bylo těžké předem určit přesnou podobu hospodářské krize. Tak, jako rok 2008 přinesl útlum, přinesou roky 2010 až 2011 naopak příval nových, hodně prudkých energií. Svět se zradikalizuje, najednou budeme nastartovaní k akci. Všechno budeme chtít pokud možno hned. Začátek léta 2010 je riskantní v tom, že budeme postrádat jakékoliv zábrany. Dění bude velmi živelné a spontánní s prvky dobrodružnosti podle hesla kdo si co urve, to taky má. Cítíte, jak to zní hrubě? Pomalu ustoupí dlouhé a možné nepříliš výrazné období, kdy bylo díky všeobecnému rozkvětu možné řešit práva menšin, otázky svobody, azylové domy, začlenění postižených do společnosti, kvetla duchovnost. Vyjmenovaná témata bylo možné přehlédnout, nejsou to témata, která by plnila přední stránky novin. Ale nějakou desítku let tu byla, byl pro ně prostor, čas, peníze, energie. V nadcházejících letech na ně už právě ten prostor nebude zbývat, budeme řešit více aktuální dění. Ale vše má i svou pozitivní stránku – budeme mít víc energie, jako bychom se probudili ze zimního spánku. Lidé budou podnikaví, akční, rozhodní, pohrnou se vpřed.

Problém nově nastoupivších energií je v tom, že budou narážet na spoustu překážek. Pro expanzi není prostor, na podnikání nejsou prostředky. Bude to klokotání pod povrchem, bude nebezpečně připomínat papinův hrnec. V roce 2010 se bude ještě tlakovat, restriktivní překážky budou dosti silné. Je otázkou, co udělá natlakovaný hrnec v roce 2011, až se prudké energie projeví v plné míře. A je rovněž otázkou, co přinese další vývoj v letech 2012 a 2013, až na sebe narazí prudké energie s restriktivním prostředím stále pomale jdoucí ekonomiky.

V průběhu léta jako by staré závazky přestaly platit, lidé se chtěli osvobodit od všeho, co by je mohlo svazovat. Starobylé „pacta sum servanda“ neboli „smlouvy je třeba dodržet“ bude bude najednou přežitkem. Vše se bude podřizovat vlastním, sobeckým zájmům.

Druhá polovina léta nevěstí nic dobrého. Je to druhé nejvýraznější období roku 2010, tentokrát ne ve smyslu nového dění, spíše vyhroceného konfliktu, zablokované situace. V jednostupňovém orbisu se sevře T-kvadrát mezi Jupiterem, Saturnem a Plutem v základních znameních. Kolem Jupitera se bude nebezpečně blízko motat Uran a kolem Saturna zase Mars. To je hodně energií nadupaný útvar. Situace bude patová, tlak na změny obrovský. Bude to chtít mimořádně velkou dávku diplomacie, abychom tuto situaci ustáli.

Na podzim v důsledku turbulencí z průběhu roku sklouzneme ke snaže proklouznout tím vším s co možná nejmenší škodou, ulít se, zašít se a když na to dojde, tak použít ne úplně čisté praktiky. Slíbit a nedodržet. Mlžit. Hlavně co nejjednodušeji. Zavání mi to buď lhostejností nebo nezodpovědností.

Eva P.

Zdroj: ASTROLAB.cz

Sekcie: 
Rubriky: 
december 07, 2009 18:41 popoludní

 

 

Top