Obrázok používateľa CEZ OKNO
AURA A ASTRÁLNI PARAZITI 3

“Každá larva má tak dlouhý život, jak dlouho a intenzivně ji její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní negativní (nepravé) myšlenky a neustále tak roste, zvětšuje se. Obzvláště se larvám daří, pokud jsou naše myšlenky podpořeny, umocněny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává své vlastní poslání.”

Vzhled astrálních larev


Astrální larvy mohou mít různé tvary, a mohou nabývat i různé velikosti. Jejich rozměry jsou závislé na jejich síle, čím jsou silnější, tím jsou větší a tím nabývají na samostatnosti, chovají se pudově, utváří si instinkt sebezáchovy.

Mohou vypadat tak, jak by se dalo očekávat – jako veliké larvy, které mají i takovýto "běžný" tvar, jaký známe z živočišné říše. Je to jejich nejčastější forma – jsou to směsice různých šmouh. Jeví se jako šmouhy v aurickém obalu člověka. Další možností jejich vzhledu je tvar víru (např. se takto hodně vytváří u kuřáků). Často se jeví také jako obláček mlhy, ve kterém na nás zlostně mrkají stovky malých očiček atd... Tvarů je hodně, stejně jako závislostí a negativních myšlenek a představ. Pouze ovládáním svého myšlení (již pouhá myšlenka je tvůrčí a má tedy obrovskou sílu) můžeme odlákat astrální parazity a neumožňovat jim množit se a přiživovat se na nás. VŠECHNO je "POUZE" VOLBA KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

Život larvy

Každá larva má tak dlouhý život, jak dlouho a intenzivně ji její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní negativní (nepravé) myšlenky a neustále tak roste, zvětšuje se. Obzvláště se larvám daří, pokud jsou naše myšlenky podpořeny, umocněny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává své vlastní poslání. Časem může "vědomí" larvy prožívat pocit vlastního bytí a snahu o realizaci, uplatnění se. Každá larva se snaží dosáhnout určité samostatnosti a nezávislosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Chová se tedy podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, jeho energií (pravou energií – tedy kosmickou, ŽIVOTNÍ, nikoli výživovými látkami ze stravy, případně produkty metabolismu tkání fyzického těla jako například viry a bakterie – tedy hmotné, fyzické částice). Parazit doprovází svého dárce a tvůrce na každém kroku a zároveň ho nabádá k produkci představ, myšlenek či k jednání majících odpovídající, tedy negativní vibrační potenciál, energii destruktivní. Larva ponoukáním svého tvůrce dále roste a její život tak nabývá na důležitosti, stále více ovlivňuje tvůrcův život.

Člověk silně ovládaný negativním stavem (v současnosti 98% obyvatel Země) živí v průměru 3-5 astrálních parazitů na svých tělech. Čím více poZemšťan podléhá ve svém jednání negativitě a je tak zdrojem nízkých, hrubých vibrací, tím více parazitů se ho drží. Lidé mohou hostit i deset parazitů, přesně podle jejich duchovní úrovně, resp. negativnímu způsobu života.

Jak bylo uvedeno výše, hrubé, negativní vibrace (energie) pocházející primárně z negativních myšlenek (dále emocí a následně pak jednání) oslabují auru dotyčného člověka a v podstatě OTEVÍRAJÍ dveře klepajícím a čekajícím astrálním parazitům (duchům).

Astrální parazité, larvy jsou spjaté a doslova vděčné za jakýkoli zvyk, resp. zlozvyk, kterým mohou lidé "trpět", na kterém lidé ulpívají v domnění, že "to už jinak nejde", "já takový jsem", "bez toho bych nemohl žít", "to už mám v genech". Ano, tito lidé si ani neuvědomují, jakou "pravdivou lež" vlastně říkají, jak přesně považují své negativní zlozvyky za životně důležité, stejně tak jako přežívání astrálních larev na sobě. Přesně podle plánů Pseudotvůrců a jejich produktů – astrálních parazitů. Bez lidského negativního myšlení a jednání, bez živení jeho negativních emocí a všech druhů negativních energií by nepřežili jeho astrální parazité. A TO OBA DVA NEDOVOLÍ. OBA BY SE OKRADLI O PŘÍPADNÉ VÝHODY, POŽITKY, KTERÉ JIM TENTO ZLOZVYK nebo NEGATIVNÍ MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ PŘINÁŠÍ, nemyslíte, přátelé? Jenže tito nevědomí lidé neví, že tyto "požitky" a výhody pseudofungují pouze DOČASNĚ. A SE ZTRÁTOU VÝHOD, KTERÉ VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEEXISTOVALY.

Astrální larvy se rozlišují na kategorické a sanegorické.

Larvy kategorické

Tyto larvy většinou bývají odrazem špatných lidských myšlenek a skutků – jsou zhmotněním našich zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce – tedy nás – negativně ovlivňují. Svádí nás k uskutečňování dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.

Lidé si je přitahují sami, a to svými zlozvyky. Například již "chronický" příklad – kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost – tedy že bez nich se cítí nesvůj, může mít určité stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, být nervózní, v horších případech trpí konkrétními symptomy odrážejícími narušení nebo již poškození té či oné tkáně, orgánu... Víme, co tyto stavy vyvolává? Proč ten člověk chce další cigaretu? Co ho nutí sáhnout po krabičce a zapálit si? Je to snad jeho vlastní vědomí? Není, známe plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. Proč tedy? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit – to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život – potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

Člověk závislý na alkoholu – také pije proto, že "hostí" larvu, která se přiživuje na jeho závislosti. Bez alkoholu by larva nemohla existovat, a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat. Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova) jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Neléčená závislost často končí smrtí jedince nebo těžkým poškozením organismu.

Drogy – uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou. Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na základě fyzických a psychických potřeb, uměle vytvořených konkrétní chemickou látkou.

Vyvstává zde otázka, co se stane s larvou, když se daný člověk podrobí například léčení své závislosti. Larva existuje i nadále, ale něco ji od svého tvůrce dělí – je to jeho vědomí, které nabylo opět určité samostatnosti a uvědomuje si, že to, co dělal je špatné. Čím více si toto člověk uvědomuje, tím více se od larvy oprošťuje, larva slábne, až se nakonec rozplyne.

Larvy sanegorické

Tyto larvy například provází určité pozitivní činnosti či koníčky, kterými se rádi zabýváme. Vzbuzují v nás další zájem tyto činnosti vykonávat a pomáhají bojovat i s larvami kategorickými.

Jak se osvobodit od astrálních parazitů

Odpověď je jednoduchá, přátelé, a přesto pro mnohé tak nepochopitelná či nedosažitelná – stejně tak, jako PRAVDA. Jedině láskyplným, pozitivním životem se lze zachránit od všeho negativního, tedy i od astrálních parazitů. Láska a pravda přebíjí vše negativní, vše, co nepochází od Stvořitele Nejvyššího. Astrální parazité přežívají skrze ty, kteří je živí svými negativními energiemi nejrůznějšího druhu. Negativní entity si takto skrze lidské bytosti realizují své negativní cíle, resp. plní úkoly a cíle svých vůdců – PSEUDOTVŮRCŮ.

Nejdůležitější pro každého poZemšťana tedy je vydat se po duchovní cestě směrem vzhůru. Nastoupit tuto cestu a jít, bez ohledu na negativní stav, bez ohledu na jeho sílu, která se často falešně jeví jako všemocná a nepřekonatelná.

Na své cestě ke Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech se budete, přátelé, zbavovat tíhy vlastních negativních myšlenek, slov, činů a budete se také uzdravovat. Budete stále méně a méně ovládáni negativními entitami a Pseudotvůrci budou mít více a více práce s tím, jak Vás dostat zpět k sobě, do pekelných světů. Vy však projdete touto zkouškou, vy jste rozhodnutí NEUHNOUT ANI O PÍĎ z cesty Domů. Proto DOJDETE. Čistí, průzrační a svobodní. DOKÁŽETE TO. MOC JSTE SI TO PŘÁLI před svou inkarnací tady na Zemi. VŽDY JSTE VĚŘILI, že to DOKÁŽETE. Věřili jste, že se VRÁTÍTE ZPÁTKY DOMŮ.

Zdroj: http://www.vesmirna-pravda.eu/


Súvisiace:

Vzostup
http://www.cez-okno.net/rubrika/vzostup

Astrál
http://www.cez-okno.net/rubrika/astral

Seriál: Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/indigo


jún 13, 2017 00:52 dopoludnia

 

 

Top