Obrázok používateľa CEZ OKNO
Filmová fikcia alebo fakt?: MEN IN BLACK III

Ve filmu „Men In Black (MIB) III“ je samotná ústřední myšlenka představena velmi komickým způsobem. Mimozemští návštěvníci žijí v našem světě a jsou sledováni tajnůstkářskou vládní agenturou, která skrývá pravdu před americkou veřejností. Film je založen na příbězích, které kolovaly od začátku 50. let o záhadných mužích v černém, kteří po různu cestovali v tmavých oblecích ve starých automobilech a přesvědčovali lidi, aby mlčeli o svých zkušenostech týkajících se UFO a mimozemského života. MIB III je velmi zábavná komedie a za vstupné to stojí. Přesto po odchodu z kina je člověk přirozeně zvědavý, zda by to nemohla být pravda. Používá se komedie MIB III ke skrývání pravdy přímo před očima?


Ten nejúčinnější způsob, jak něco před ostatními skrýt, je položit to přímo před ně, a to tak nepřijatelným způsobem, že to budou ignorovat. Pokud jste nevěrný manžel, který chce pravdu o své nevěře schovat, můžete si najmout svou milenku jako osobní sekretářku a cestovat s ní mimo město za obchodními schůzkami, které vaše práce vyžaduje. Jste-li vláda a chcete před svými občany ukrýt tajemství, které máte, nebo se má zrovna odhalit, najmete si někoho, kdo vyjde na veřejnost a tam toto „tajemství“ odhalí takovým senzacechtivým způsobem, že to budou lidé považovat za lež. Když je senzacechtivá zpráva odhalena jako nepravda, to původní tajemství je následně nato zavrženo a zdiskreditováno.


Ti, kteří skutečně odhalili tajemství, jsou nyní považováni za podvodníky a lháře, a jejich zastánci zavrženi jako pošetilí důvěřivci. Ve světě vojenského zpravodajství je skrývání pravdy přímo před něčími zraky dobře načasovanou strategií používanou v rámci operací psychologických válek.

Je faktem, že na americké občany byla použita psychologická válka k zakrývání pravdy o možném mimozemském životě, který navštěvuje náš svět již od začátku 50. let. A co je nejdůležitější, Hollywood a filmový průmysl byl klíčovou součástí tohoto programu psychologické války. V lednu 1953 CIA svolala odbornou porotu k přezkoumání důkazů o létajících talířích, o kterých vzrůstající počet veřejnosti věřil, že jsou mimozemské povahy – mimozemská hypotéza. Podle jména svého předsedy Dr. Howarda Robertsona, Robertsonova Komise, přezkoumala případy létajících talířů po dobu čtyř dnů a za celkem 12 hodin zjistila, že žádný z nich není hodnověrný. Závěry komise byly uveřejněny v dokumentu nazvaném „Durantova zpráva“. Ta doporučuje se „jevu létajících talířů“ vysmívat, a to i možnosti mimozemského života z národně bezpečnostních důvodů. Dále Robertsonova komise doporučila jakýsi „vzdělávací program“ k odstraňování hrozby představované nepřátelskými národy, využívajíc víry veřejnosti v létající talíře. Tento „vzdělávací program“ otevřeně zmiňuje filmový průmysl:

Koncept širokého vzdělávacího programu této komise, začleňující úsilí všech zúčastněných agentur, byl konceptem, který měl mít dva hlavní cíle: trénování a „zpochybňování“… cíl "zpochybňování" bude mít za následek snížení veřejného zájmu o "létající talíře", které dnes vzbuzují silné psychologické reakce. Tato výchova by měla být doprovázena masmédii, jako je TV, film a oblíbené články (s patřičným důrazem)… Takový program by měl směřovat ke snížení současné důvěřivosti (naivity) veřejnosti a následně i povzbudit náchylnost k chytré nepřátelské propagandě.


Tato zpráva vydaná Robertsonovou komisí podporuje vládní politiku použití filmového průmyslu k „výchově“ veřejnosti v tom smyslu, že se za mimozemskou hypotézou neskrývá žádná pravda.

Přesto existuje množství důvěryhodných informátorů a svědků, kteří vyšli na veřejnost, aby odhalili, že mimozemský život nás nejen navštěvuje, ale žije mezi námi!

Vrchní seržant, velitel Robert Dean (http://www.cez-okno.net/rubrika/bob-dean), pracoval na nejvyšším velitelství NATO mezi lety 1963-1967 a během této doby byl přidělen do operačního centra s prověřením na přísně tajné kosmické operace. Tvrdí, že viděl tajnou studii NATO, že byl oprávněn analyzovat hrozbu představovanou UFO pro operace NATO ve východní Evropě. Tato tajná zpráva se jmenovala: “Vyhodnocení: Hodnocení možného vojenského ohrožení spojeneckých sil v Evropě." Soustřeďovalo se to na nebezpečí z UFO, které mohlo být mylně identifikováno jako přicházející balistický raketový útok Sovětského svazu. Dean tvrdil, že tato studie NATO určovala čtyři různé mimozemské civilizace navštěvující Zemi. Řekl, že to, čeho se vysocí představitelé NATO skutečně obávali, bylo, že někteří z těchto návštěvníků byli prakticky nerozeznatelní od lidí. Dean říká, že generálové NATO byli chorobně podezíraví, že někteří z mimozemských návštěvníků by se mohli procházet chodbami NATO nebo Pentagonu nebo dokonce v samotného Bílého domu. V rozhovoru Dean vysvětluje:


„Existovala skupina humanoidů, která vypadala jako my, která skutečně doháněla admirály a generály k šílenství, protože zjistili, že tito lidé, a vídávali je opakovaně, s nimi měli kontakt… Tito lidé vypadali jako my, mohli by sedět vedle vás v letadle nebo v restauraci a nikdy byste nepoznali rozdíl. A když jste v armádě a jste v první řadě paranoik, tak to poněkud generály a admirály sužovalo. Ta skutečnost, že tyto inteligentní entity by se mohly s námi spojit, chodit chodbami sem a tam, chodit si po chodbách Pentagonu, můj Bože, dokonce některým z nich dojde, že tito hoši by mohli být dokonce v Bílém domě! Ovšem, jak říkám, být paranoik v těch dobách, to věcmi trochu otřese.“

Robert Dean

Deanova výpověď odhaluje oficiální povědomí o mimozemšťanech žijících mezi lidskou populací. Jeho svědectví demonstruje, že armáda a vládní agentury vyvíjeli strategie jak reagovat na mimozemský život mezi námi. Lepší představu o oficiální strategii používanou v reakci na mimozemšťany získáme od jiného informátora - Ingo Swanna. Swann byl prvním psychickým médiem zaměstnaným CIA v programu dálkového nazírání, který začal v roce 1975 projektem Star Gate. Následná Swannova úroveň schopností byla tak působivá, že byl v roce 1975 rekrutován tajným vládním operativcem “panem Axelrodem”, aby špehoval mimozemšťany. Swann dálkově nazíral na dění mimozemšťanů na Měsíci, kteří tam měli na odvrácené straně základny.

V pozdějších rozhovorech a ve své knize „Penetration“ Swann tvrdil, že si prohlížel různé struktury na povrchu Měsíce a pozoroval mimozemšťany blízko nich, kteří byli schopni dýchat bez pomoci, čímž naznačovali, že na Měsíci je atmosféra. Swannovo dálkové nazírání bylo potvrzeno „Axelrodem“, který poslal Swannovi knihu od George Leonarda, popisující podobné struktury, které pozoroval na Měsíci - za použití fotografických analýz snímků z NASA. Swannův úspěch u projektu Star Gate při sdělování přesných údajů dálkového nazírání zpravodajským službám rychle vedl k tomu, že se Swanna zeptaly vojenské agentury, zda by mohl vyvinout nezbytný protokol pro trénování armádních osob v dálkovém nazírání. Swannovo zapojení do tajných aktivit “pana Axelroda” poskytuje cenný důkaz o mimozemšťanech žijících mezi námi. Při jedné události Swann popisuje, jak ho vzal „Axelrod“ do odlehlé oblasti, mohla to být Aljaška, kde cestovali k nějakému jezeru, aby viděli aktivity UFO. Úkol pro Swanna zněl: psychicky získat informace o tom, co zde mimozemšťané dělají a co se jevilo jako tajná základna UFO. Swann podrobně popisoval incident, který se týkal UFO, které se vynořilo z jezera, vytahovalo něco z jezerní vody a rozšířilo se co do velikosti: z malého bodu do velkého trojúhelníkovitého plavidla. Předával psychicky získané informace „Axelrodovi“ a pak potichu opustili oblast, aby se vyhnuli odhalení ze strany UFO.


Co je ve Swannově výpovědi o utajené práci pro „Axelroda“ nejpozoruhodnější, je událost ze supermarketu, kde se setkal s pozoruhodně přitažlivou ženou, ze které psychicky vytušil, že je mimozemšťankou. Swann tvrdí, že nakupoval v losangelském supermarketu, když si všiml velmi atraktivní, poskrovnu oděné ženy. Říká, že jeho tělo začalo psychicky „bzučet“ jakmile ji spatřil koutkem očí a intuitivně obdržel informaci, že byla mimozemšťan. Nejprve tuto myšlenku zapudil, pak ale získal nezávislé potvrzení její mimozemské identity, když zpozoroval, že je následována dvěma agenty „Axelroda“, to vše v supermarketu. Polekaný přítomností operativců „Axelroda“, Swann rychle opustil místo ze strachu, co by se mohlo stát. Konečné potvrzení, že ta žena byla mimozemšťanka doprovázená agenty, přišlo nedlouho poté, to když „Axelrod“ Swannovi zavolal, aby s ním prodiskutoval, zda s ním tato mimozemská žena telepaticky komunikovala. „Axelrodovi“ tito dva jeho agenti řekli, že Swann byl v přítomnosti této mimozemšťanky a možná s ní mohl i komunikovat. „Axelrod“ si dělal ohledně této možnosti starosti, a tak jej Swann ujistil, že se žádná telepatická komunikace neodehrála.

Investigativní reportér Garry Bekkum líčí to, co se stalo:

„Obnovený telefonní kontakt od „Axelroda“ byl dalece neobvyklý.
Nejprve Swann přijal záhadný telefonní hovor od nějaké ženy, agentky, která jej přesměrovala na jiné číslo. Tento hovor skončil hrobovým tichem, nasvědčujícím, že telefonní linka byla odpojena či odstřihnuta. Jakmile dosáhl požadovaného čísla, zapletl se Swann do zmatené konverzace s „Axelrodem“, který se ptal na divnou sexyženu v supermarketu. „Axelrod“ varoval: "Cítím se povinen vám sdělit, že ta žena je doopravdy nebezpečná." Swann patrně uvěřil, že „Axelrodovo“ varování potvrdilo jeho nejhorší obavy. Nejenže na Měsíci byli mimozemšťané, ale na Zemi měli své agenty mezi obyčejnými lidmi. Kdyby se mělo „Axelrodovi“ věřit, měli bychom se jim vyhýbat za každou cenu.“

„Axelrodova“ snaha monitorovat mimozemskou ženu, jeho zájem, zda s ní Swann telepaticky komunikoval a jeho varování, že je nebezpečná, naznačuje, že „Axelrodovo“ úsilí bylo součástí oficiální politiky, jak zabránit jakémukoli obyčejnému civilistovi v bratříčkování se s mimozemšťany.

Oba dva operativci, kteří sledovali mimozemšťanku, měli mezi sebou nápadnou podobnost a nosili černé obleky. Vypadali, že jsou opravdoví MIB.


Deanovo a Swannovo pozoruhodné svědectví odhaluje, že základní myšlenka za filmovými díly Muži v černém není založena jen na fikci, ale na faktech. Mimozemšťané žijí mezi námi a vmísili se do lidské populace, jak vykresluje třetí díl filmu MIB. Také existuje stínová vládní agentura – vklíněná do CIA a do sesterských zpravodajských organizací po celém světě – která je zodpovědná za sledování mimozemského života v našem světě. Tato stínová vládní agentura zaměstnává jedince podobné těm, které popisuje film MIB, aby pokračovala v udržování veřejného tajemství.

Je skutečností, že byly použity psychologické války, aby udržovaly pravdu za jevem UFO/létajícími talíři a mimozemskou hypotézou z dosahu veřejnosti. Filmový průmysl už je součástí těchto tajných snah. Scénáristé a filmoví producenti byli potají získáni k napomáhání oficiálně schválené vládní politiky, jak vychovávat veřejnost o tom, že na mimozemských hypotézách není ani za mák pravdy. Přesto informátoři a svědkové vycházejí na veřejnost, aby odhalovali skutečnosti mimozemšťanů žijících mezi námi. Muži v černém III je chytrá komedie, která schovává pravdu přímo před našimi zraky. Až půjdete příště do kina podívat se na nějaký vědeckofantastický film, nepovažujte za samozřejmé, že osoba sedící vedle vás je z tohoto světa.


TRAILER nájdete na tejto adrese

28. 5. 2012, Michael E. Salla, Ph.D.

Preklad: Karel Rašín

http://www.exopolitika.cz/


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

jún 12, 2012 19:04 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjún 13, 2012 21:54 popoludní

  Komentár: 

  Je to tak, použijú akýkoľvek spôsob, len aby všetko popreli, pokiaľ sa dá...ale múdrych neoklamú!

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjún 14, 2012 11:27 dopoludnia

  Komentár: 

  to je ako s vedcami....spekuluju,hladaju zivot vo vesmire,presviedcaju nas o tom,ze zivot mimo Zem existuje,ale ked im poviete ze ste videli UFO,tak vas zavrhnu a su medzi prvymi,co to popru a vas vyhlasia za blaznov

 

 

Top