Obrázok používateľa CEZ OKNO
Z KOHO JSME VZNIKLI? časť štvrtá

V předchozí kapitole jsem se pozastavil nad tím, že s pomocí oftalmogeometrie můžeme studovat lidské rasy. Otázka vzniku lidských ras je vůbec velice zajímavá. Proč se třeba lidé i v různých koutech naší planety navzájem odlišují? Závisí nějak proměnlivost lidského vzhledu na tom, v jaké části Země lidé žijí? Kde se nachází ohnisko prapůvodu lidstva? Z koho jsme vznikli?


Mnoho vědců se na tyto otázky snažilo najít odpověď. Někteří z nich dokazovali božský původ člověka (idealisté), jiní původ z opice (materialisté-darwinisti). Mezi vědci druhé skupiny byli i tací, kteří říkali, že různé rasy lidi vzešly z různých druhů opic.

K rozlišení lidských ras existuje množství přístupů. Například francouzský vědec Cuvier rozdělil rasy na tři skupiny - bílou, černou a žlutou. Deniker (1902) se zase domníval, že lidských ras na Zemi existuje dvacet devět. Šestnást lidských ras je pak popisováno v britské encyklopedii (1986). Avšak nejúplnější a fundamentální způsob rozlišení vypracoval podle mého názoru sovětský vědec A. Jarcho (1935, 1936), který popsal třicet pět lidských ras a doprovodil svou práci vynikajícími fotografiemi a obrázky jejich představitelů.


Započali jsme tedy výzkum lidských ras tím, že jsme udělali kvalitní fotokopie představitelů všech třiceti pěti ras z knihy A. Jarcha a vystřihli jsme z nich oční části obličeje. S pomocí skeneru jsme pak vložili tyto obrázky do počítače a provedli jejich oftalmogeometrickou analýzu. Oftalmogeometrické odlišnosti různých lidských ras tak byly prozkoumávány dostatečně přesně. Dají se však mezi nimi najít matematické zákonitosti?

Průměrné oči

Ve snaze odpovědět na tuto otázku jsme ze všech lidských ras vypočítali statisticky průměrné oči. Základem pro výpočty byla neměnná velikost rohovky, která nám umožnila spočítat oftalmogeometrické parametry v absolutních hodnotách.


Po skončení výpočtů jsme byli opravdu velice překvapeni. Průměrné oči patří zcela přesně tibetské rase!

„Cožpak měl Nikolaj Rerich pravdu?" vykřikl jsem.

N. Rericha si už od dětství velice vážím a pokládám ho za ideál ruské vědy. V letech 1925-1935 uskutečnil několik výprav do Tibetu a Himaláje, jejichž výsledkem byl předpoklad, že lidstvo vzniklo v Tibetu a odtud se pak rozšířilo po zeměkouli. N. Rerich to předvedl na základě analýzy historických a náboženských faktů.

Při námi prováděné matematické analýze očí různých ras světa oftalmogeometrické ukazatele dospěly také k tibetské rase. Je to náhoda? Nejsou zde přímé analogie?

Když jsme se zabývali tímto tématem, snažili jsme se rozčlenit oči různých ras světa dle stupně matematického přiblížení k průměrným očím.

Zpočátku se nám to nedařilo: oftalmogeometrické parametry rozličných světových ras se nijak do jedné uspořádané linie neseřazovaly. Podařilo se nám to až tehdy, když jsme začali rozdělovat oči různých ras podle čtyř kořenů průměrných očí tibetské rasy.

Jinými slovy, čtyři rasy měly k očím tibetské přibližně stejný stupeň matematického přiblížení: paleosibiřská, jihoasijská, pamírská a arménská.

Na rozdíl od prvních tří ras měla rasa arménská nejnižší stupeň matematického přiblížení k tibetské rase. Bez jejího umístění vedle tibetské rasy se ale nedal vytvořit systém rozdělení světových ras podle stupně matematického přiblížení k očím získaným statistickým průměrem.

A tak se nám v důsledku toho, že jsme vyčlenili čtyři kořeny, podařilo přidělit lidské rasy k těmto kořenům v závislosti na stupni matematického přiblížení k očím průměrným. Sestavili jsme uspořádaný systém.

Dále jsme umístili fotografie lidských ras na mapu světa v těch místech, kde historicky žijí a spojili jsme je přímkami v souladu s matematickým přiblížením očí dle čtyř výše uvedených kořenů.

Obdrželi jsme tímto působeni oftalmogeometrické schéma migrace lidstva po zeměkouli...

Ernst Muldašev

Z ruského originálu preložila RNDr. Věra Vachalcová, vydalo TML v roku 2010


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese


Ďalšie časti postupne nájdete na tejto adrese.


Ernst Rifgatovič Muldašev: doktor medicíny, profesor, ředitel Všeruského centra oční a plastické chirurgie (Ufa), chirurg vyššího stupně, čestný konzultant Luisvillské univerzity (USA), mezinárodní člen Americké akademie oftalmologie, diplomovaný oftalmolog Mexika, člen Mezinárodní akademie věd, mistr sportu ve sportovní turistice, trojnásobný mistr SSSR.

E. R. Muldašev je vynálezcem chirurgického biomateriálu Alloplant, s jehož pomocí bylo umožněno léčit nemoci, které se pokládaly za beznadějné (atrofie očního nervu, diabetická retinopatie, pigmentový retinit aj.). Vynález Alloplantu otevřel možnosti pro regenerativní chirurgii zaměřenou na pěstování vlastních lidských tkání.

E. R. Muldašev je ruský vědec světového jména. Rozpracoval více než 70 postupů nových očních a plastických operací, zavedl do výroby 58 druhů biomateriálu. Publikoval okolo 300 vědeckých prací v ruském a zahraničním tisku, získal 52 patentů v Rusku, USA, Německu, Francii, Švýcarsku a Itálii. Jeho práce byly oceněny zlatými medailemi na mezinárodních výstavách. Přednášel a prováděl ukázkově operace ve 40 zemích světa. Každoročně provádí 300-400 složitých operací.

Zájem vědce o problematiku původu lidstva není náhodný. E. R. Muldašev jako vědec se širokým obzorem začal chápat medicínský problém lidské energetiky ve filozofickém a všelidském plánu, což nakonec vyústilo ve vědecký výzkum problematiky tajemného původu lidstva. Z tohoto filozofického a senzačního pojednání udělal přímě praktické závěry, které vyústily do nových metod léčení.

E. R. Muldašev má originální myšlení a umí prostým a dostupným jazykem vykládat vědecké problémy. Čtenáři předkládaná kniha „Z koho jsme vznikli?" je napsána v poutavém stylu, přestože je svou podstatou hluboce vědecká. Kniha je zajímavá jak pro široký okruh čtenářů, tak pro odborníky.

R. T. Nigmatulin
profesor, doktor medicíny

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

:::film::: TAJEMSTVÍ TIBETSKÉ MUMIE
http://www.cez-okno.net/clanok/badanie/film-tajemstvi-tibetske-mumie


apríl 04, 2012 16:58 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymapríl 05, 2012 09:43 dopoludnia

  Komentár: 

  Tu podstatu počiatku ľudského tvora nehľadajte, tu to vôbec nezačalo...

  A prameň poznania? Posolstvo Grálu od Abdrushina. Tam nájdete aj o tomto pojednávaní všetko to čo je potrebné....

 2. Obrázok používateľa Laco
  Lacoapríl 05, 2012 14:21 popoludní

  Komentár: 

  Ked niekam cestujem, tak najprv listujem v Abdrushinovi - hladat v cestovnom poriadku je tmarstvo najvyssieho stupna ;)

  Su tam skratka odpovede na vsetky otazky, co tam nie je, to neexistuje...

 3. Obrázok používateľa SomTenKtorySom
  SomTenKtorySomjún 16, 2012 19:07 popoludní

  Komentár: 

  som čítal a taktiež dlhé roky (cca 20) študujem buddhizmus, aj prakticky. Mne všetky otázky zodpovedal buddhizmus a považujem to za najdokonalejšie a najdetailnejšie učenie o človeku, kto je a kde smeruje. Grál ale nezatracujem, každý podľa svojej chute. Samotná otázka nášho pôvodu v konečnom dôsledku nie je až taká dôležitá, tým je LEN cieľ našej evolúcie a ako sa ta dostať...

 

 

Top