Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bezpečné likvidovanie azbestu

V minulosti sa azbest vo veľkom používal hlavne v stavebníctve. Dôvodom boli jeho veľmi dobré a oceňované vlastnosti ako sú odolnosť voči vysokým teplotám a tiež stálosť a odolnosť voči pôsobeniu chemických látok. Prvá spomínaná vlastnosť, teda odolnosť voči vysokým teplotám sa využívala hlavne pri pokrývaní striech rodinných domov ale aj väčších priemyselných objektov. Každý z nás už asi videl typickú sivú azbestovú strechu. Iným typickým príkladom kde bola cenená jeho stálosť voči pôsobeniu chemických zlúčenín bolo použitie v stupačkách bytových domov. V dvadsiatom storočí boli tieto azbestové stupačky často využívané.

Dnes však dochádza k demontáži a likvidácii týchto azbestových striech a azbestových stupačiek. Aký je na to dôvod? Je to zdravotné hľadisko. Azbest má okrem vyššie spomenutých výhodných vlastností aj jednu zásadnú negatívnu. Tou je teda negatívny vplyv na ľudské zdravie. Konkrétne sa jedná o to že pri manipulácii s azbestom vznikajú mikro čiastočky ktoré sú pri vdýchnutí karcinogénne. Na túto jeho vlastnosť sa prišlo až neskôr pri rozvoji zdravotníctva a po dlhšom používaní azbestových výrobkov.

Ak sa teda rozhodnete pre výmenu starej azbestovej strechy, prípadne starých azbestových stupačiek, ako správne postupovať? Riešenie je prakticky iba jedno. Objednať si na demontáž a likvidáciu azbestu profesionálnu firmu. Takáto firma musí mať povolenie na manipuláciu a likvidáciu azbestu a výrobkov z neho. Našťastie dnes takéto firmy existujú a to z celoslovenskou pôsobnosťou. Likvidácia azbestu v Trenčíne, Bratislave, alebo inom meste tak nie je problém.

Ceny za likvidáciu sa určujú samostatne na základe obhliadky. Základné ceny je ale možné určiť nasledovne. Pri azbestových potrubiach v stupačkách sa cena pohybuje od úrovne 70 Euro za jeden byt. Pri likvidácii azbestovej strechy sa cena pohybuje od približne 9 Euro za meter štvorcový strešnej krytiny.

Rubriky: 
február 11, 2022 11:40 dopoludnia

 

 

Top