Obrázok používateľa CEZ OKNO
Biologická funkcia Tretieho Oka I.

Od čias Dionýza až do doby Platóna, boli kultúry Stredozemia v zhode s náukou, ktorá tvrdila, že existuje poriadok primárnej reality, ktorá leží nad viditeľnou realitou.


Táto „paranormálna" realita bola vedomiu dostupná, len keď „normálne" rutiny spracovania duševných údajov boli posunuté. Bol to Platónov žiak Aristoteles, ktorý zmenil hru svojho učiteľa, oddeliac fyziku od metafyziky. Filozofická povaha našej súčasnej civilizácie, súc vedecky a technicky orientovanej, je v základe aristotelovská.

V Oriente nepovstala do pozície rovnakej eminencie žiadna taká racionálna postava ako Aristoteles. Kvôli tomuto a iným dôvodom, indickí anatómovia a zoológovia, ktorí boli ohľadom pôvodu života bezpochyby práve takí zvedaví ako Gréci, a práve tak nadaní, čo sa týka pitvy, necítili sa nútení stanoviť svoje disciplíny do opozície voči metafyzike. Fyzická a metafyzická filozofia zostali spojené ako siamské dvojčatá.
 
V dôsledku toho sa odbor, ktorý sa stal na Západe medicínou, vyvinul do systému v hinduistickej kultúre známeho ako Kundaliní Jóga.

V západných podmienkach sa môže Kundaliní Jóga najlepšie chápať ako biologická téza obsiahnutá v rámci jazyka poetickej metafory. Systém sa pokúša spojiť zdanlivo nezlučiteľné entity tela a mysle.
 
Je to veľmi zložitá náuka; zjednodušene povedané, systém povzbudzuje lekára, aby postupoval ovládaním niekoľkých stupňov, nazývaných Čakry, alebo koordinácie mysle-tela. Šiesta, spojená s jasnozrivosťou a telepatiou, sa nazýva Adžňá.

Fyziologické umiestnenie tejto šiestej Čakry, Adžňá, sa nachádza v strede čela. Symbolizuje ju oko – takzvané tretie oko, vnútorné oko, alebo oko mysle. Keď sa toto oko otvorí, praktizujúcemu jógu sa odhalí nová a úplne odlišná dimenzia reality. Západní učenci, keď sa prvý krát stretli s touto literatúrou, chápali tretie oko ako vhodnú poetickú metaforu a nič viac.

Až od polovice devätnásteho storočia, kedy sa začal skúmať subkontinent Austrálie a jeho okolité územia, závan záujmu smeroval k plazovi žijúcemu v tejto oblasti – ›› tuatara (Hatéria novozélandská – Sphenodon punctatum).

Toto zviera vlastní, okrem dvoch dokonale bežných očí umiestnených na každej strane hlavy, tretie oko pochované v lebke, ktoré bolo objavené prostredníctvom otvoru v kosti, pokrytého priesvitnou membránou, a obklopené ružicou šupín.
 
Bolo to nepochybne tretie oko, ale po pitve sa ukázalo byť nefunkčné.

Hoci toto oko malo stále štruktúru šošoviek a sietnice, zistilo sa, že už nie sú v poriadku: tiež chýbali vhodné neurálne pripojenia k mozgu. Prítomnosť tohto oka u tuatary stále predstavuje pre súčasných evolucionistov hádanku, pretože takmer všetky stavovce majú v centre lebky homologickú štruktúru.
 
Je prítomná u mnohých rýb, všetkých plazov, vtákov a cicavcov (vrátane človeka). Táto štruktúra je dnes v literatúre známa ako epifýza.

Žľaza je situovaná hlboko v strede mozgu medzi dvoma hemisférami. Štúdie potom začali zisťovať, či bol tento orgán pravou fungujúcou žľazou, alebo len nevyvinutým zrakovým orgánom, pozostatkom našej reptiliánskej minulosti.
 
V roku 1959 Dr. Aaron Lerner a jeho kolegovia na Yaleskej Univerzite zistili, že melatonín (1), hormón vyrábaný epifýzou, bol vytvorený prostredníctvom pôsobenia určitých enzýmov na prekurzor chemickej látky, ktorá musí vopred existovať v epifýze, aby sa transformovala na melatonín. Z tohto prekurzora sa vykľul serotonín (2).

Bol to E. J. Gaddum, profesor farmakológie na Edinburgskej univerzite, ktorý si ako prvý všimol spojitosť medzi serotonínom a duševnými stavmi bytia. V štúdii vydanej v roku 1953 zdôraznil skutočnosť, že LSD-25 bol pre serotonín mocným antagonistom. Serotonín nie je nezvyčajnou chemikáliou, nachádza sa na mnohých miestach – niektoré z nich sú neobvyklé – ako slinné žľazy chobotníc, iné bežné; vyskytuje sa v banánoch, figách a slivkách.
 
Aká je potom jeho funkcia v ľudskom mozgu?

-pokračovanie-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Richard Alan Miller

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_thirdeye.htm

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Prečo sú epifýza a mentálne zdravie v tejto dobe najdôležitejšie
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-preco-su-epifyza-a-mentalne-zdrav...

Šišinka mozgová
http://www.cez-okno.net/sisinka-mozgova


december 07, 2014 23:59 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top