Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bob Dean: UFO, ARMÁDA, NÁBOŽENSTVÁ A EXPANZIA VEDOMIA ĽUDSKEJ RASY 4.

Bob Dean sa narodil v roku 1929 v oblasti Tucson, Arizona. Ako 81 ročný je známy svojím nevyčerpateľným záujmom o oblasť UFO. Jeho kariéra seržanta bola naplnená 28 ročným pôsobením. Pracoval pre vojenskú inštitúciu NATO ako stratég so stupňom "Kozmická úroveň utajenia". Vystúpil v početných televíznych dokumentoch a rádiových konferenciách o oblasti UFO a vládneho utajovania existencie mimozemských civilizácií. Naďalej sa aktívne podieľa na zvyšovaní verejného povedomia ľudí.

Ďalej Bob oboznamuje o:

- umelo vykonštruovaných náboženstvách
- problematike UFO ako súčasti filmového priemyslu za účelom psychologického podmieňovania mysle a tzv. podprahovému odtajneniu
- spiritualite ako nenáboženskom a neoddteliteľnom princípe, z ktorého celé ľudstvo pozostáva a tvorí si svoju dennodennú realitu
- možnom vzniku 3. sv. vojny medzi bývalým ZSSR a USA z dôvodu UFO ako neidentifikovateľnom lietajúcom objekte, ktorý sa pohyboval okolo celej planéty
- národnej bezpečnosti ako sofistikovanému prvku spoločnosti, ktorý bol vytvorený na požiadavku korporátneho priemyslu aby všetky vymoženosti spoločnosti boli v rukách vyvolených


4. časť ROZHOVORU nájdete na tejto adrese

Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: novadomenavedomia

apríl 26, 2011 15:35 popoludní

 

 

Top