Obrázok používateľa CEZ OKNO
Brána se otevírá

Svět se probouzí. Neprobouzí se jen Příroda této planety, ale planeta sama. Probouzí se síly, které vždy formovaly integritu tohoto tělesa. Probouzí se Zákony a Principy, které si současná Věda není schopna ani náznakem připustit. Probouzí se lidé, kteří masově začínají vnímat a dokonce i chápat podstatu věcí, mnohdy vycházející z pozadí globálního zatracení do světelné reality Skutečnosti. Pozor ! Probouzí se však i Ti, kteří vždy stáli v pozadí duchovního Chaosu, ignorance a matení. Probouzí se i Tací, kteří vdechli do reality bytí tvora Adama Kadmona, Ti kteří aktivovali Světelnou Bránu duchovní tranzice. Kdy bude otevřena? V kterém čase Průchod bude aktivní?SDĚLENÍ

Až metamorfující magnetické meridiány planety Terra (Země) budou synchronizovány s činností ukotvených světelných portálů. Až světelná mřížková struktura duchovního těla Terry bude v časové sekvenci harmonická se světelnými těly určitých nebeských těles. Pak hlavní Světelná Brána ukotvená ve fyzickém geometrickém systému Gizeh bude otevřena. Odpočítávání započalo v terránském roce 1998 v modulu čísla "4". A pak ve startovním roce 2012 již otevřená Brána přejde do rytmu činnosti "11:11". Velký skok pro lidstvo, velká očista pro Terru. V součinnosti s těmito aktivitami prahová kontrola pro tento horizont sekvence Vesmíru tvořená tělesy Mintaka (delta), Alnilam (epsilon), Alanitak (zeta) v Tak-Orionis propustí do opětovné aktivity v systému Terry Světelné Tvořitele - Elohim...
část sdělení představitele arcturiánské civilizace


Stojíme před zásadním krokem. Krokem tak význačným a nepředstavitelně významným, že mnohé civilizační celky, které kdy jakýmkoliv způsobem byť na krátkou dobu byly ve spojení se Zemí stojí v současné době v obrovském očekávání. To k čemu se nezadržitelně blížíme je zcela výjimečná a v mnohých ohledech precedens vytvářející událost. Jak se v starých manuskriptech píše, před každou ze zásadních a neopakovatelnou událostí do které vstupuje ať již lidstvo samotné či lidský jedinec samostatně je nutná očista. V těchto intencích se dá skutečně uvažovat o tom, že v současné době procházíme všemi stádii očisty na všech úrovních. Tedy od Matky Země počínaje a atomem lidské tkáně konče. Na významnost této doby poukazuje i mistr Serapis říká-li: "Jeden rok zkušeností v tomto čase pro člověka je jako tisíc let vně tohoto času". Myslím, že k tomu není co dodat. Velmi kvalitní chanellingové texty poukazují na to, že mnohé Duše, které v současné době nejsou ve fyzické inkarnaci zas a zas žádají určité vykonavatele duchovních principů v souvislosti s reinkarnačním procesem, aby jim byla udělena výjimka a mohli ještě vstoupit v těchto chvílích do fyzického Bytí. Oni si totiž na rozdíl od mnohých z nás reálně uvědomují onen ohromující význam fyzického života v těchto chvílích. A jak se z hlediska duchovních principů a zákonitostí k tomu staví akty vražd a sebevražd? Tyto věci je třeba si neustále uvědomovat, abychom alespoň z části pochopili duchovní hluboký význam a hlavně vzácnost fyzického Bytí v této době. Jedním z důležitých bodů fyzické očisty je vyrovnání se s minulostí a skutečně vše nasvědčuje tomu, že lidstvo bude seznámeno s pravdivým stavem věcí ohledně jejího historického dědictví. Jedná se především o vztah k určitým mimozemským civilizacím a jejich aktivit na půdě této planety, které bohužel v mnoha ohledech jak se zdá velmi traumaticky zasáhly na globálního podvědomí naší civilizace. Naskýtá se tu však i jiná otázka. Budeme nakonec schopni unést informace se kterými budeme konfrontováni. Možná, že to bude jedna z posledních zkoušek tak zkoušeného lidstva před příchodem duchovní transcedence. Pojďme tedy kousek po kousku odhalovat možné pravdy, pojďme přinést Světlo do temných koutů zapomnění...

Roswellský incident

Naší první zastávkou bude jak jinak známý případ, který se vztahuje k lokalitě Roswell. O tomto incidentu bylo řečeno hodně, ale následující informace budou směrovány trochu z jiného úhlu a předpokládám, že v mnoha ohledech by měly být pro čtenáře těchto stránek zajímavé, podnětné tedy inspirující. V určitých případech budu stávající skutečnosti doplňovat několika chanellingovými zdroji z nichž zcela určitě nejzajímavější je kanál Germaine od Lyssy Royal. Bez nadsázky se dá říci, že v současné době stojí na prvním místě imaginárního Top žebříčku co do kvality i rozsahu informací. (Nezaměňujme, ale zdroj Garmaine za vysokou duchovní entitu St. Germain. Zde se s určitostí jedná o zcela odlišné zdroje )!!! Vstupme tedy do světa Neznáma a Záhad...

Současný světový vývoj nasvědčuje tomu, že v blízké budoucnosti budeme konfrontováni s odhalenou pravdou týkající se problematiky UFOs a příbuzných předmětů. Jak je vidno, asi se skutečně začíná blýskat na lepší časy. Podle zprávy amerického výzkumníka Richarda BOYLANA v nedávné době dokončila vyšetřování dokumentů případu Roswell agentura GAO (General Accounting Office-the congressional investigative agency) a následné údajné pitvy mimozemských entit a pitvy mimozemských těl. Původní impuls k prošetření celé události vyšel od kongresmana Stevena SCHIFFA a senátorky Diane FEINSTEINOVÉ. Kompletní nález vyšetřovací skupiny byl předložen 28. července 1995 a později byl zveřejněn i v tisku.

A co zpráva říká? Základní klíčové vojenské dokumenty byly zničeny bez autorizace a kongresmanem Schiffem byly tyto dokumenty označeny jako "důležité". Kdo tyto dokumenty zničil se však nepodařilo zjistit. Zřejmé však, je že se vše realizovalo pod dohledem US vojenského letectva. Figuruje tedy americké vojenské letectvo v případu Roswell a pokud ano tak v jaké úloze. V této souvislosti je zajímavé, že v roce 1994 někteří představitelé amerického vojenského letectva připustili fakt, že veřejnost byla po 47 let v určitých ohledech klamána. Oficiální verze neustále opakovaná hovoří o tom, že v blízkosti amerického města Roswell spadl špionážní (v některých verzích meteorologický) balón, který nesl výškový detektor určený pro detekci blíže nespecifikovaného záření ( Projekt Mogul ). Zajímavá zpráva přichází ze 16. listopadu 1995 kdy "spolehlivý zdroj" oznámil, že USAF připravuje třetí variantu zprávy případu Roswell, která měla být zveřejněna v The New York Times . Ať se má věc jak chce faktem zůstává, že ředitelství amerického vojenského letectva zápasí s množstvím neautorizovaných úniků z řad personálu USAF.

Machinace okolo elementárních záležitostí fenoménu UFOs a souvisejících faktorů nabývá na zajímavosti když se ve svém pátrání posuneme opět o krůček dále. Tak například zajímavý časopis "UFO Magazine" Richarda HALLA v roce 1995 opublikoval velmi interesující příspěvek s velmi závažnými informacemi. Píše se v něm, že Centrální výzvědná služba Central Intelligence Agency (CIA) vydala prohlášení o tom, že se skutečně v minulosti do určité míry angažovala v záležitostech UFOs. Nyní vše nasvědčuje tomu, že CIA bude své aktivity doznávat jen nepřímo a v určitých stádiích. Jedná se o určité klíčové cílové body s vyhraněnou charakteristikou a specifikací.

Tak se můžeme dozvědět, že během tzv. "Války v zálivu" bylo aktivně využito oddělení amerických tajných služeb, které je známé jako (RVs-Defense Department clairvoyants). Co se pod tímto tajuplným názvem skrývá ? Odpověď je v podstatě jednoduchá - oddělení jasnovidců. Jedním z mnoha jejich úkolů bylo vypátrání tajného úkrytu Saddáma Husseina, iráckého prezidenta.

V další fázi chtě nechtě musíme čelit další lavině neméně zajímavých skutečností. V knize "Cosmic Voyage" čili "Vesmírná cesta" od Courtneye BROWNA, univerzitního profesora se ukazuje, že RVs v rámci "Defense Intelligence Agency (DIA)" - Obranná výzvědná služba, "National Security Agency (NSA)" - Státní bezpečnostní agentura a "Army Intelligence and Security Command (INSCOM)" rozšířily postupně pole své nevyzpytatelné činnosti na další cíle a světe div se, kterépak cíle to asi mohou být? Pochopitelně že středem pozornosti byli četné aktivity mnoha mimozemských frakcí v teritoriu naší planety. Jeden z mnoha informátorům sdělil zainteresovaným osobám z řad výzkumníků, že pozornost jmenovaných organizací byla především směrována k humanoidním entitám vzhledem velmi podobným lidem s výraznými nordickým charakterem ( pro nás již důvěrně známý popis) a poté k menším šedým bytostem s charakteristickýma výraznýma očima. Na tomto poli výše uvedený tým jasnovidců za léta výzkumu shromáždil fascinující mnohdy velmi detailní informace, které byly průběžně předávány DIA, NSA, INSCOM či CIA. Je zřejmé, že zaryté mlčení ze strany kompetentních složek bude asi i nadále významným faktorem v naší snaze o dialog. Na zemi se mlčí, jinak je však tomu na oběžné dráze. Jak je vidět američtí astronauti mají na celou věc zcela odlišný názor a také zastávají diametrálně odlišný přístup směrem k veřejnosti.

ASTRONAUT GORDON COOPER HOVOŘÍ

Duben 1995. Na tématický zaměřené konferenci ve státě Arkansas, USA vystupuje americký astronaut Gordon COOPER a jeho řeč vzbuzuje zaslouženou pozornost. O čem hovoří?

V roce 1957 sloužil jako vojenský důstojník na letecké základně Edwards. Tak jako v jiných letech i v tomto roce se účastnil celé řady zkušebních letů během kterých se testovaly části zařízení různých typů letadel. Během jednoho takového letu kdy se několika kamerami sledoval podvozek letadla, došlo k výjimečné události. Na letadlo zcela nepokrytě zaútočil objekt, který svými letovými manévrovacími schopnostmi a designem neodpovídal ničemu pozemskému. Posádce letadla se podařilo kamerami celý incident zaznamenat na filmový pásek. A jak sám Gordon sděluji později se i on mohl na celý záznam podívat. Film byl později odvezen do Washingtonu a od té doby již o něm nebylo nic slyšet.

Astronaut Cooper odhalil mnoho zajímavých informací v televizním dokumentárním pořadu tématicky zaměřeném na problematiku UFOs. Také spolupracoval s irským filmovým producentem Jackie DUNNEM. Druhé interview poskytl Samu SHERMANU, který je producentem známého tématicky příbuzného filmu "Za touto zemí", který byl poprvé odvysílán v roce 1996. V něm se Cooper vyznává, že jistého času spolupracoval na prototypu létajícího objektu, který svými charakteristickými vlastnostmi měl velmi blízko k známým UFO objektům. Dále astronaut sděluje, že po určitou dobu byl ve styku s blíže nejmenovanou osobou, která měla mít údajně přímý kontakt na skupinu mimozemských entit. Celý projekt byl tiše finančně podporován nejmenovanou arabskou zemí. Lze těmto tvrzením věřit ? Nebyl bych zase až tak skeptický jelikož mezi jednotlivými zdánlivě izolovanými zprávami tohoto typu existuje určitá systémová logičnost.

ZÁHADNÝ BRATR ZEMĚ - "MĚSÍC"

O Měsíci na těchto stránkách již bylo ledaco řečeno a hodně ještě bude. Všechno má však svůj čas. Přesto si zde neodpustím několik dalších zajímavých indicií, které svědčí o tom, že náš vesmírný souputník před námi cosi úspěšně skrývá, a nebo že by zatajoval Někdo jiný?

V jednom článku blíže nezjištěných novin v roce 1995 bývalý ředitel pro styk s veřejností Maurice Chatelain sdělil doslova bombastické odhalení. "Apollo Mise" našla několik velmi tajemných geometrických struktur evidentně umělého původu na našem nejbližším kosmickém tělese.

Aby toho nebylo málo tak s dalším přišla bývalá fotografka technického oddělení Johnsonova Kosmického Centra při NASA v Houstonu Donna TIETZE. Během rozhovoru pro rozhlasovou stanici WOL -AM ve Woshingtonu sdělila, že v několika případech v rámci "Apollo Mise" byla s kolegy nucena zaretušovat na pořízených fotografiích podivné objekty, které na první pohled vykazovaly základní znaky UFOs a to dříve než tato fota byla dána do prodeje pro veřejnost. Další zajímavé prohlášení zinscenoval bývalý astronaut Dr. Brian O´LEARY. Stalo se tak 18. září 1994 v rámci "Mezinárodního Fóra - Nová Věda" ve Fort Collins, Colorádo. Leary sdělil, že skoro 50 roků aparát tajných služeb USA, ale i dalších světových mocností tají před veřejností informace o aktivitách UFOs a kontaktů s cizími entitami. "Ano, my lidé máme kontakt s cizími vesmírnými inteligentními kulturami". Do této podivné hry jsou především zapleteny skupiny vlivných osob v CIA, NSA a DIA. Nejen to, tato "Chobotnice" střeží a to velmi pečlivě i tajemství týkající se tzv. myšlenkové kontroly, genetického inženýrství, volné energie či antigravitačního pohonu.

Mise Apollo 12. Snímek astronauta těsně před tím než došlo k dalšímu snímku téhož astronauta Pete CONRADA s odrazem podezřelého vznášejícího se objektu na jeho přilbě. Viz. foto níže

Analýza snímku přilby astronauta Pete CONRADA s odrazem záhadného objektu

LAURANCE ROCKEFELLER

V roce 1993 Laurance ROCKEFELLER, který byl dlouho zainteresován do výzkumu UFOs přiměl administrativu "Bílého Domu" k tomu aby veřejnosti byla sdělena alespoň některá fakta o tom co vláda USA ví o aktivitách UFOs a ET.

Rockefeller a jeho přítel Jones se několikrát setkali s vědeckým poradcem prezidenta Clintona Dr. Johnem GIBBONSEM a při této příležitosti mu představili analytickou monografii o této problematice pod názvem "Matrix of UFO Belief". K průlomovém setkání Rockefellera s Dr. Gibbonsem došlo v "Bílém Domě" 4 února 1994. Na základě této aktivity dává prezident Clinton předběžný souhlas k "Aktivitě Bílého Domu".

Díky nedávno uzákoněné svobodě informačního aktu v USA vyšla na světlo světa i zajímavá korespondence mezi Dr. Gibbonsem, Laurance Rockefellerem, Dr. Scottem JONESEM, úředníky Air Force USA, úředníkem Dr. Jacgues VALLEEM z GEPAN což je vládní vyšetřovací úřad pro problematiku UFOs ve Francii a bývalou sekretářkou Ministerstva Obrany USA Melvin LAIRD. Mám za to, že zde bylo mnoho zajímavého ke čtení. Dotkli jsme se "Bílého Domu". Pojďme se tedy podívat blíže na jeho další aktivity v souvislosti s UFOs.

BÍLÝ DŮM

Je známé, že zřejmě prvním prezidentem USA, který se svou vlastní aktivitou zasloužil o průlom v informovanosti v souvislosti s problematikou UFOs a příbuzných oborů byl právě prezident CARTER a určitě ne náhodou za jeho vlády vznikaly takové filmy jako "Blízká setkání třetího druhu". Tento a jemu podobné snímky měli jednoznačný skrytý účel. Jemnou formou postupně připravovat veřejnost na možnost kontaktu s mimozemskou inteligencí.

Jak později Carter prohlásil sám se v mládí několikrát setkal s jevem, který byl evidentním UFO a proto vůbec ne náhodou jeho první kroky po jmenovaní do úřadu byly zjistit co nejvíce o tom co vláda USA ve skutečnosti ví. Jenomže Carter byť ve funkci prezidenta neměl přístup k těmto informacím. Celá záležitost byla také komplikovaná tím, že ředitelem CIA v této době byl republikán a pozdější prezident Gerge BUSH. Ve stejně nepříjemné pozici se v současné době nachází bohužel i prezident Bill Clinton, který ale vůbec není spokojen s kvalitou informací které získává od složek CIA v souvislosti s UFOs jelikož v mnoha ohledech jsou informace podávané CIA v přímém rozporu s tím co prezident obdržel od svého vědeckého poradce Jacka Gibbonse. Nejmenovaný zdroj, který je v kontaktu se CIA. skupinou uvnitř Ředitelství pro Vědu a Technologii sdělil, že Clinton již několikrát podával návrh aby se zrealizovala alternativní oficiální prohlášení dotýkající se problematiky UFOs a přítomností ET na Zemi.
Nesmíme však zapomenout ani na Dr. Stevena GREERA, ředitele CSETI (Committee for the Study of Extra-Terrestrial Intelligence) - Výbor pro studium mimozemské inteligence, který ve dvou případech poskytl velmi cenné a nadmíru zajímavé informace nám již známému vědeckému poradci "Bílého Domu" Gibbonsovi a nálezech objektů UFO. Dr. Greer je známý také svým úsilím směrující k vytvoření kontaktů na přední evropské vládní představitele v pokusu dosáhnout shody na mezinárodním společném veřejném prohlášení, které by uznalo fenomén UFO a výskyt mimozemské inteligence na naší planetě jako realitu. Dr. Steven Greer je vůbec činorodý člověk jak zjistíme za chvíli v následující kapitole.

UFO AKTIVITA NARŮSTÁ

Dr. Steven Greer uspořádal 5. černa 1995 v Bayské oblasti spojených států několik velmi zajímavých přednášek na téma UFOs. Sdělil například, že se podařilo zadržet prosakující informace o tom, že North American Air Defense Command (NORAD) - Severoamerická vzdušná obrana státu několikrát lokalizovala pohyb velkého UFO objektu, který v oblasti Cheyenne Mountain, Colorado vstupoval do atmosféry naší planety z volného vzdušného prostoru.

Podobné informace potvrdili inženýři Lee GRAHAM a Ron FEGEHR od firmy AERO JET´s, kteří soukromému badateli v těchto otázkách Donu ECKEROVI ukázali zajímavé dokumenty svědčící o tom, že v průměru 2x až 3x za měsíc se do zemské atmosféry dostávají poměrné velké objekty UFOs. Uvedené dokumenty byly podloženy množstvím snímku ze satelitního systému DSP. Známý novinář Howard BLUM, nositel Pulitzerovi ceny zcela vážně prohlásil, že NORAD již dlouhou dobu sleduje svými výkonnými radary pohyb UFOs v kosmickém prostoru blízko naší planety.

Dva na sobě nezávislé informační zdroje poskytly Dr. Greerovi popisy skupin v tajných odděleních vojenských agentur, které nařizují tzv. "Černý rozpočet nehledě na to, že v poslední době prý byly zbraňovým systémem SDI sestřeleny dva objekty UFOs. Jedná se o technologické systémy, které jsou veřejnosti zcela neznámé.

Známý spisovatel Whitley STRIEBER (u nás vyšly knihy: Společenství a Proměna) ve své nové knize: "Breakthrough" píše, že viděl několik dokumentů, které ukazují na to, že stejná korporace, která je zainteresovaná do oblasti Area 51 je také zainteresována do vývoje zbraňových systémů proti cizím mimozemským inteligencím.

Problémy s haváriemi objektů UFOs se neváží pouze na americký kontinent respektive na oblast USA jak o to svědčí vyjádření majora Roberta DEANA, který přiznal, že se podílel na vyšetřování případu havárie velkého s největší pravděpodobností mimozemského objektu, který havaroval v roce 1961 v Německu blízko Timmensdorfu. V objektu a jeho bezprostřední blízkosti bylo nalezeno asi dvanáct těl evidentně mimozemských entit, které nejevili známky života. Jejich krev prý nebyla červená, ale jednalo se o vazkou nazelenalou tekutinu. Další zajímavá zpráva, kterou podchytil Dean pochází z bývalého Sovětského svazu, kde se zřejmě k neskonalému utrpení místních oficírů vznášel nad ředitelstvím Sovětské vzdušné obrany přes hodinu zcela nepokrytě disk UFOs.

V roce 1993 byla registrována celá série neidentifikovatelných podmořských objektů tzv. USOS v Norském moři o velikosti letadlových lodí a pohybující se neuvěřitelnou rychlostí. Jako reakce na tuto skutečnost bylo narychlo v těchto oblastech upořádáno cvičení NATO, aniž by však poté byly na radaru tyto objekty znovu zaregistrovány. Zajímavá událost byla zaznamenána 19 června 1995 kdy šesti letadlům F-14 proudové námořní jednotky bylo objekty UFOs znemožněno pokračovat v letu !!! Radiový přenos konverzace mezi piloty proudových letadel a kontrolní věží na základně uvedených letadel byl zaznamenán několika civilisty. Jejich posádky se prý poté do pilotního kokpitu nikdy nevrátily. Dean také prohlásil, že vládní zasvěcenci tuší, že máme co do činění s mnoha ET civilizací doslova intergalaktického a možná i interdimenzionálního dosahu. Před deseti lety prý vědecký výbor NASA zveřejnil zprávu, ze které vyplývá, že v blízkém vesmírném prostoru existuje mnoho miliard planet s inteligentním životem.

HVĚZDNÁ BRÁNA

Podle dostupných informací je zřejmé, že major Dean seskupil 20 astronautů, několik bývalých důstojníků tajných služeb a technického personálů, kteří se účastnili demontáže UFO vraků a kteří jsou ochotni pokud hovořit o tom co vědí o problematice UFOs a mimozemských inteligencí za předpokladu, že budou zproštění přísahy mlčenlivosti.

Dean spolupracuje s Dr. Stevem Greerem a také s bývalým astronautem Gordonem COOPEREM, ale také s jinými astronauty a vysokými armádními důstojníky a generály. Vše nasvědčuje tomu, že jsou shromážděny velmi závažné důkazní prostředky o realitě UFOs, které jsou připraveny k zveřejnění. Materiál zahrnuje nejen svědecké výpovědi důstojníků armády a tajných služeb, které se účastnili různých akcí v souvislosti s haváriemi objektů UFOs, ale také pitvy na ET bytostech, svědectví astronautů o setkání s objekty UFOs na oběžné dráze Země či množství vzorků zajištěné technologie z havarovaných UFOs objektů.

Plán projektu je v podstatě jednoduchý. Se shromážděnými dokumenty seznámit představitele světových vlád, OSN, vědecké akademie a náboženské vůdce a vyzvat všechny ke globální vážné diskusi na toto téma s vyloučením zástupců vojenských složek. Tato globální světová diskuse by neměla přesáhnout délku 5 měsíců. Poté by mělo být lidstvo seznámeno s kompletní zprávou ze zasedání a s výsledkem jednání.

Major Robert Dean 17. srpna 1995 oznámil počátek občanské kampaně, která by měla přimět Kongres k tomu, aby udělil imunitu astronautům a svědkům z armádního sektoru a tajných služeb s tím, že tyto jedinci jsou ochotni před Kongresem dosvědčit všechny potřebné indicie důležité pro odhalení zatajované pravdy. Dean prý dokonce získal služby jistého politického stratéga, který rozvinul plán jak dostat záležitost s UFOs do politického programu v roce 1996. Žijeme však v roce 2000. Jak se tedy celá záležitost za další čtyři roky vyvinula ? Podařilo se Robertu Deanovi realizovat tento smělý plán a přimět politiky řešit problém na veřejné platformě a nebo i tato aktivita ztroskotala ? To se dovíme v článcích, které zde budou následovat.

TESTOVÁNÍ REAKCE VEŘEJNOSTI K PROBLEMATICE UFOs

O víkendu z 18. 3. 1995 na 19.3.1995 měla Disney Corporation nařízeno propašovat do televizního vysílání bez jakéhokoliv dřívějšího oznámení dokumentární film o UFO problematice a to v pěti sledovacích oblastech (Connecticut, Tennessee, Alabama, Florida a Kalifornie). Tento nesmírně zajímavý pořad uváděl tehdejší výkonný ředitel výše uvedené společnosti Michael EISNER. Již na první pohled se v uvedeném pořadu skrývala celá řada zajímavých sdělení. Uveďme se pro názornost jen některá:

» Lidstvo se nachází uprostřed zřejmě nejzávažnější události v historii: jde o aktuální kontakt s inteligentním životem z jiného místa ve Vesmíru.

» Inteligentní život ze vzdálených vesmírných končin se nyní pokouší o otevřený kontakt s lidskou rasou.

» Z poza hranic našeho vnímání s největší pravděpodobností tyto inteligentní bytosti pokynou lidstvu, aby se přidalo ke galaktickému společenství. Toto je pozvání, které je na jedné straně tak podivuhodné a na straně druhé tak hrozné.

» Cizí lodě přichází ve vlnách, ale za posledních pár roků planeta Země v tom případě zažívá doslova efekt tsunami.

» Rok 1947 je mezníkem v historickém vývoji vztahů mezi UFOs - mimozemskými entitami a na straně druhé Zemí a lidstvem.

» Zcela určitě více jak jeden mimozemský létající objekt na naší planetě ztroskotal. Stal se prostředkem vojenských výzkumů a přísného utajení.

» Tímto místem, kde došlo k havárii mimozemské technologie, je Roswell, New Mexico, kde byl objeven vrak společně se třemi mimozemskými bytostmi, které kolizi nepřežili. Pozůstatky stroje i mrtvoly byly předmětem studia, které bylo přísně utajované a ve kterém se aktivně angažovala nechvalně známá MJ-12. Tato vytvořilo silnou desinformační kampaň.

» Když bývalý prezident USA Jimmy CARTER nastoupil do funkce prezidenta Spojených Států pokoušel se jeho personál prozkoumat dostupnost oficiálních vyšetřování v souvislosti s cizími kontakty - prezident však úspěšný nebyl.

» V listopadu roku 1975 byly masivně navštíveny objekty UFOs základny SAC [Strategic Air Command] - Strategické letecké vojenské základny."

» Celkové klima nasvědčuje tomu, že vojenští i zainteresovaní vědečtí předáci brzy uvolní skoro půl století přísně utajované informace o mimozemských aktivitách na naší planetě.

» Velmi realistické oficiální statistiky hovoří, že šance člověka na setkání s UFOs během příštích pěti let je výrazně vyšší než, že vyhrajete první nebo druhou cenu ve státní loterii.


DALŠÍ POZNATKY O PŘÍPADU ROSWELL - PITVA "EBE"

Před chvíli jsem se jen letmo dotkli jednoho z nejvíce diskutovaných témat, kterým je případ Roswell. Na základě mediální kampaně, která se pochopitelně nevyhnula ani České republice mnozí vědí, že s tímto případem je nedílně spjata i známý film pitvy mimozemské bytosti. Málokterý problém z oblasti UFOs tak rychle rozdělil zúčastněné osoby do dvou někdy až zuřivě nesmiřitelných táborů - zastánců pravosti filmu a jeho odpůrců. My zde však zachováme postoj zcela neutrální, ale o to víc se budeme snažit zprostředkovat další a možná pro některé čtenáře těchto stránek nová fakta, která napomohou udělat si lepší představu o tomto docela zapeklitém oříšku.

Vše začalo 5. května kdy britský televizní redaktor Ray SANTILLI uspořádal na půdě jednoho londýnského muzea tiskovou konferenci, kde přítomné šokoval tvrzením, že vlastní 14 kotoučů 16-mm filmu od tajné vojenské výzvědné služby, které zahrnují dokumentaci ztroskotaného létající talíře mimozemského původu včetně mnoha scén pitev na několika mrtvolách mimozemských bytostí.

Santilli sdělil, že tento film získal prostřednictvím armádního fotografa 82 let starého Jacka BARNETTA. Sám armádní fotograf se vyjádřil v tom smyslu, že si ponechal osobní kopii klasifikované stopáže filmu na kterém je vidět vrak neznámého létajícího objektu a scény z několika pitev na mrtvolách podivných bytostí. z roku 1947. Věc vypadá na první pohled poměrně důvěryhodně kdyby ovšem na scéně tohoto neobvyklého dramatu o sobě nedal vědět bývalý obchodní kolega Santilliho pan Christopher CORY. Ten prohlásil, že celá historka do sebe, ale vůbec nezapadás tím, že na světlo světa se spíše filmy dostaly prostřednictvím samotné výzvědné služby. Dle dosti zmatečných střípků informací se má věc zřejmě tak, že filmy obsahují paralelně vedle sebe dva incidenty UFOs.
Na výše uvedených dvou snímcích vidíte předmětnou bytost EBE v průběhu pitvy. Třetí snímek je unikátní fotografie živého EBE, kterou pořídil známý badatel Whitley STRIEBER

Taiwanská delegace UFO výzkumníků, kteří navštívili Londýn v červnu 1995 - tedy nedlouho po Santilliho vystoupení tvrdila, že kopie filmu stejné stopáže přijali již o dva roky dříve (1993) od CIA výměnou za stopáž čínského filmu sledující objekt UFOs zřejmě nad územím Číny.

A opět ještě stále v červnu 1995 Santilliho film na vlastní žádost shlédla skupina devatenácti senátorů a členů Kongresu!!

Následně pak 28. srpna 1995 byl vysílán v mnoha státech světa souběžně film přímo se dotýkající tohoto problému s ukázkami Santilliho snímku pod názvem "Alien Autopsy: Fact or Fiction?" - "Pitva mimozemšťana: Fakt nebo Fixe". Je samozřejmé, že tento film byl v průběhu vysílání podroben precizní analýze, která odhalila pro nás podstatnou zajímavost. Totiž v mnoha krátkých sekvencích pitev údajně použitých ze Santilliho exponátů podle všeho vystupují výrazně anatomicky i jinak rozdílné ostatky mimozemských bytostí (pokud to tak lze nazvat) nehledě na to, že celý průběh pitev je svou režií i koordinací pohybů personálů také vzájemně rozdílný. Zkrátka jakoby vše nasvědčovalo tomu, že se v daném případě nejedná o množství filmových sekvencí jednoho a téhož filmu, ale minimálně dvou či více na sobě nezávislých snímků.

Může jít případě o cílenou dezinformační kampaň tajných služeb ? Může se tedy jednat o konglomerát celé řady různých případu schválně do sebe umně propletených tak, aby základní i následná fakta o Roswellu byla zmatečná a zamlžená. Dal bych ruku do ohně, že ano.

První zhruba dvaceti minutový výsek filmu divákovi ukazuje poměrně dost zrnitý obraz pitvy, která se koná v poměrně dobře osvíceném prostoru. V místnosti se nachází tři lidští pracovníci. Dva z nich jsou oblečení do biologicky izolujících zvláštních obleků připomínající skafandr, zatímco třetí osoba přihlíží za skleněnou stěnou. Ti dva v izolačních oblecích provádí pitvu na těle mimozemské bytosti, která bez známek života leží na jakési černé desce. Tělo ET měří asi pět až šest stop. Hlava bytosti je daleko větší než lidská a je také jinak formována, s obrovským vyklenutím v zadní části. V oblasti hlavy jsou patrné velmi výrazné černé oči. trup těla budí v oblasti kde člověk má žaludek dojem nafouknutí. Dvě horní i dvě dolní končetiny mají shodně po šesti prstech. Jedna z dolních končetin vypadá na první pohled značně popálená. Nejsou patrné žádné vlasy, ani žebra. Uši a nos jsou v porovnání s člověkem výrazně malé prakticky až zakrnělé. také nejsou vidět nehtová lůžka s rty bytosti jsou vesměs nevýrazné. Není patrný pupek, avšak na jsou dobře patrné genitálie jakoby ženského pohlaví. V této souvislosti někteří výzkumníci zainteresovaní do této problematiky tvrdí, že mrtvola může být kříženec ET a člověka (přítomnost genitálií a absence klasického hrudního koše - žebra).

Jak již bylo řečeno zajímavostí je, že na dalších snímcích údajně stejné pitvy je patrná po velmi důkladném a podrobném prozkoumání anatomicky mírně odlišná mrtvola mimozemské bytosti. Tuto sekvenci filmu v současné době zkoumá British UFO Research Association (BUFORA).

Takže kde je Pravda a kdo ji zná? Vstupujeme do období kdy Pravda ať je kdekoliv začne být veřejně známá. Naší úlohou pak je být připraven unést její tíhu. Jsme tedy skutečně připraveni Pravdu přijmout ? To je otázka. Důležité je, ale vědět, že proces běží a nelze ho zastavit. Tento článek vychází z některých shromážděných poznatků vynikajícího UFO výzkumníka Richarda J. Boylana, které zveřejnil v příspěvku "UFO REALITY SHIFT?"

KDO JE RICHARD J. BOYLAN

Richard J. BOYLAN, Ph.D je klinický psycholog s praxí v Sacramentu, Kalifornie, USA. Studuje vývoj problematiky UFO od jeho moderních dějin, které počínají rokem 1947. Od roku 1989 začal oslovovat řadu osob, které měli zkušenosti se stykem s ET a v roce 1991 na toto téma započal svůj vlastní výzkum. Napsal dvě kultovní knihy, "Extraterrestrial Contact and Human Responses" (1992) - "Mimozemský kontakt a lidské odezvy", "Close Extraterrestrial Encounters: Positive Experiences with Mysterious Visitors (Wild Flower Press, 1994)" - "Blízká mimozemská setkání: Pozitivní Zkušenosti s Tajemnými návštěvníky".

Dr. Boylan za dobu své odborné činnosti na poli UFO publikoval také celou řadu inspirativních článků především v režii Academy of Clinical Close Encounter Therapists (ACCET) a řídil celou řadu odborných seminářů pro profesionály, kteří se zabývají specializovanou poradenskou činností pro jež vědomě prožili kontakt s ET.

Zdroj: Matrix-2001.cz


Rubriky: 
august 02, 2008 23:44 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Vláďa
  Vláďaaugust 03, 2008 16:51 popoludní

  Komentár: 

  Děkuji za zveřejnění pravé podobizny malého velkého "Káji". Je to jediná pravá fotografie "sousedovic" kluka na celém internetu. Po malém zamávání pravačkou přijde i úsměv na přivítanou. Pro přátele je zde důvěrná info. Veškeré ostatní fotky krom této jediné pravé podobizny můžete směle shrnout do koše a tuto skutečnou přiřadit ku "dalším dvěma" novým videím "přes okno", která se už připravují. pozn. červené klubíčko autorizace

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymaugust 03, 2008 17:34 popoludní

  Komentár: 

  mat suseda mimozemstana, je to na style akym pisete dost vidiet

 

 

Top