Obrázok používateľa CEZ OKNO
BRUCE LEE V NEZVEREJNENÝCH LISTOCH OPISUJE PROCES SVOJHO DUCHOVNÉHO PREBUDENIA

Skutočné bojové umenie je cesta duchovného prebudenia odhalená oddanosťou tréningu a odhodlaním pochopiť samého seba lepšie v každom štádiu života. Bruce Lee je najznámejší majster bojových umení a moderný duchovný filozof. Vo svojich osobných denníkoch zdokumentoval vlastné psychologické ›› duchovné prebudenie.


V posledných rokoch života napísal si množstvo listov a článkov, v ktorých opisuje osobnú cestu sebarealizácie. Hoci neboli tieto dokumenty nikdy publikované, zdôrazňujú, že proces osobného prebudenia je jedným z najdôležitejších činov, ktorý človek dokáže vykonať.

Tieto veľmi intenzívne osobné zápisky, ktoré sú archivované nadáciou Bruce Lee Foundation, ponúkajú mnoho všetkým tým, čo sa snažia odhaliť svoj ozajstný potenciál. V nich si Bruce Lee kladie najdôležitejšiu otázku, ktorú sa môžete spýtať samy seba: „Kto som?“

„Práve sa zamýšľam nad tým, komu píšem tento organizovaný chaos.“ Musím sa priznať, že píšem všetko, čo chce byť napísané.

Uvedomil som si, čo to vlastne znamená. Ide o holý fakt, že dokonca aj pokus napísať niečo o sebe si vyžaduje predovšetkým úprimnosť voči seme samému, aby sme dokázali prevziať zodpovednosť za to, kto v skutočnosti sme.

Zredukuje sa to na moje úprimné a čestné odhalenie človeka menom Bruce Lee. Ale kto je Bruce Lee? Kam smeruje? V čo dúfa, že objaví? Aby sme si na tieto otázky dokázali odpovedať, musíme stáť na vlastných nohách a zistiť príčinu našej nevedomosti. Tí leniví a beznádejní môžu na to zabudnúť a robiť, čo majú najradšej.“

Zdroj: ›› podcast (EN)

Väčšina z nás sa týmto otázkam vyhýba, no Bruce sa im postavil tvárou v tvár, a zjavne pracoval na svojom manuskripte s názvom „Vo vlastnom procese“.

V týchto denníkoch sa Lee zaoberá rozdielom medzi sebarealizáciou a realizáciou vlastného obrazu, pričom rozlišuje medzi tým, byť sám sebou v skutočnosti a vytvorením svojho obrazu založeného na základe očakávaní spoločnosti.

„Tieto listy som, samozrejme, mohol napísať tak, aby boli menej náročné, keby som si doprial to typické manipulačné hranie rolí, avšak zodpovednosť voči sebe samému mi to nedovolí... Chcem byť úprimný, pretože to je to najmenej, čo môže ľudská bytosť urobiť... Vyznávačom bojových umení som bol od začiatku z vlastnej voľby, hercom som z povolania, avšak predovšetkým sa občas opisujem ako umelec života. Áno, je tu rozdiel medzi sebarealizáciou a realizáciou vlastného obrazu.“

Zdroj: ›› brainpickings.org

Múdrosť, ktorú nám prostredníctvom týchto spisov odhalil, sa dá asi najlepšie zhrnúť nasledujúcim citátom, v ktorom uznáva, že porozumenie jeho života, a teda aj nášho života je súbor procesov, ktoré nikdy nekončia a my nie sme nikdy kompletní. Pokiaľ budeme pokračovať vo vnútornom rozjímaní a v úsilí o sebapoznanie, budeme aj naďalej rásť ako duchovné bytosti.

„Začal som akceptovať život ako proces a som rád, že v tomto neustále prebiehajúcom procese objavujem, rozširujem či nachádzam príčinu svojej nevedomosti v bojovom umení, ale hlavne v živote. Skrátka, aby sme boli skutoční...

„Pravdou je, že život je neustále prebiehajúci proces, ktorý sa stále obnovuje. Život sa má žiť a nie prežívať. Je to niečo, čo nemožno stlačiť do vlastného bezpečnostného vzoru, hry rigidnej kontroly a šikovnej manipulácie. Namiesto toho, aby ste boli „kvalitná ľudská bytosť“ ako to ja volám, musíte sa stať transparentne skutočným a mať odvahu byť tým, čím ste.“
Bruce Lee

Zdroj: ›› podcast (EN)

Okrem toho...

„Tam, kde majú niektorí ľudia samých seba, má mnoho ľudí prázdnotu, pretože sú príliš zaneprázdnení tým, že mrhajú svoju vitálnu kreatívnu energiu na vyskreslenie sa ako toto či tamto, venujú svoje životy uskutočneniu predstáv o tom, akí by mali byť, namiesto toto, aby realizovali svoj potenciál ako ľudská bytosť. „Byť“ verzus „mať“ – to znamená, že my „nemáme“ myseľ, my ňou proste sme. Sme tým, čím sme.“
Bruce Lee

Zdroj: ›› podcast (EN)

V tomto štádiu života, tesne pred jeho prekvapujúcou smrťou, prišiel Lee k podobným záverom ako mnohí z najväčších filozofov.

V knihe „Kniha piatich kruhov“ píše legendárny samuraj Miyamoto Musaši: „Na tomto svete nie je nič mimo vás, čo by vám umožnilo byť lepším, silnejším, bohatším, rýchlejším alebo múdrejším. Všetko je vo vnútri. Všetko existuje. Nehľadajte nič mimo seba samého.“

Významný bádateľ v oblasti mýtov, Joseph Campbell raz povedal: „Privilégium tohto života je byť tým, kým si.“

Je to dokonca napísané na starovekej panhelénskej svätyni v gréckom meste Delfy, ›› „nosce te ipsum“, alebo „poznaj sám seba“.

V týchto nepublikovaných listoch je mnoho ďalších inšpiratívnych a náučných poznámok, ktoré sú podrobnejšie uvedené a rozobrané v ›› podcaste nadácie ›› Bruce Lee Foundation.

Dylan Charles

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/

Preklad: Jana

exkluzívne.cez.okno

O autorovi

Dylan Charles je študentom a učiteľom bojových umení Shaolin Kung Fu, Tai Chi a Qi Gong. Praktizuje jógu a taoistické ezoterické umenia. Taktiež je aktivistom a idealistom, ktorý sa vášnivo angažuje v boji za udržateľný a spravodlivý svet pre budúce generácie. Je redaktorom online časopisu www.WakingTimes.com, majiteľom www.OffgridOutpost.com, vďačným otcom a mužom, ktorý sa silou inšpiratívnych informácií a činov snaží priniesť osvietenie do života ostatných. Jeho pozoruhodná cesta sebatransformácie je dôkazom sily vôle a vytrvalosti ľudského ducha. Kontaktovať ho môžete na wakingtimes@gmail.com

›› Tento článok bol pôvodne vytvorený a publikovaný časopisom „Waking Times“ a je uverejnený pod licenciou Creative Commons s uvedením autora Dylana Charlesa a www.WakingTimes.com. Anglický originál (nie slovenský preklad!) môže byť voľne šírený s príslušným uvedením, biografiou autora a týmto copyrightom.

Ďakujeme za šírenie nášho prekladu formou zdieľania linku.


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 849 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Transformácia
http://www.cez-okno.net/rubrika/transformacia


november 03, 2017 21:23 popoludní

 

 

Top