Obrázok používateľa CEZ OKNO
Budhizmus v starom Egypte a v Meroe – Viera odhalená prostredníctvom starovekých rukopisov II.

Niektorí Merojci zohrávali v budhizme významnú úlohu, pretože Blemijci, prominentná skupina v merojskom Sudáne, sa spomínajú v texte Pálí – Tipitaka. Dr. Derrett napísal, že v dávnejších Pálí textoch sme mali Blemijca (Afričana) v popredí budhistických textov o rešpektuhodnom veku. Budhistické texty, kde sa Blemijec spomína, sú veľmi staré. Vinaja Pitaka je datovaná do štvrtého storočia p.n.l.

Zjavenie sa Blemijcov

Ak sa Blemijci spomínajú v budhistických textov, môžme si byť istí, že Merojci (starodávne kráľovstvo Kuš) neboli neznalými z Kharóšthi. To by vysvetľovalo, prečo mnoho merojských symbolov ladí s kharóšthskymi. Ladia, pretože niektorí Merojci boli pravdepodobne gramotní v kharóšthine kvôli vplyvu budhizmu v Merojskej ríši.

Vyzerá to, že došlo i k druhej migrácii budhistov do ríše Meroe, mnoho rokov po tom, ako Ašóka poslal do Egypta misionárov. Títo migranti došli do Merojskej ríše po tom, ako bol ich kráľ zabitý.

Gymnosofisti rozširujú budhizmus v povodí Nílu

Flavius Filostratus, autor „Vita Apollonii,“ zväzok 1, tvrdil, že gymnosofisti z Meroe prišli pôvodne z Indie. Fakt, že Kušana formálne vládla Indii okolo doby, kedy sa uviedlo merojské písmo do kušítskej civilizácie, viedla k hypotéze, že predkovia gymnosofistov mohli byť kušítski filozofi. Historické dôkazy Kušitov, vládnucich Indii, poskytli klasické odkazy na Indov, gymnosofistov v Meroe, na dôležitý zdroj konštrukcie alternatívnych teórií o možnej lokácii merojského jazyka rovnakého pôvodu.

Existujú i vonkajšie dôkazy, podporujúce moju teóriu o tom, že gymnosofisti rozširovali budhizmus v údolí Nílu, a že Merojci prijali Khrošthi ako model pre Meroické písmo.Teória vysvetľuje viditeľný jav a disponuje prorockou schopnosťou. Teoretizoval som kvôli tvrdeniam klasických autorov, že niektorí Merojci prišli z Indie. Podľa Filostratovho „Života Apollónia z Tyany,“ indických Merojcov pôvodne viedol kráľ Ganges, ktorí „vypudil Skýtov, ktorí napadli túto zem [India] od Kaukazu”. Filostratos taktiež objasnil, že Indovia z Meroe prišli do tejto krajiny po tom, keď bol ich kráľ zabitý.

Existencia tejto tradície o indickom kráľovi Indo-Merojcov, ktorý podmaňoval Skýtov, naznačuje, že by indická literatúra mala túto historickú udalosť taktiež zaznamenávať. Toto tvrdenie je podporené textom Džainy, nazvaným Kalakeharya-Kathanaka, ktorý zaznamenáva, že Skýti napadli Málvu (Malwa), a kráľ Málvy, nazývaný Vikramadítja porazil Skýtov. Tento kráľ (Vikramadítja) mohol byť kráľom Gangesom, spomínaným v „Živote Apollónia z Tyany.“ Potvrdenie príbehu o Gangesovi podporuje dôkazy klasickej literatúry, že skutočne existovali Indo-Merojci, ktorí priniesli Merojcom tocharianský jazyk obchodného styku.


Drevená doska s nápismi v tochariánskom jazyku. Kuča, Čína, 5.-8. storočie. Zdroj ›› Verejná doména

Navyše ešte ku klasickým zmienkam o Indoch, usadzujúcich sa v Meroe, ako aj Ašókových ediktoch, ktorými vyslal misionárov do Egypta, tu máme kopu kušitských mincí, ktoré sa našli na zemi v jaskyni, nachádzajúcej sa na mieste dnešného kláštora v Debra Demo, v súčasnej Etiópii, v roku 1940. Kušáni boli budhisti, ktorí žili v Strednej Ázii a Indii.


Meroe, pyramídy kušitských panovníkov. Zdroj ›› CC BY-SA 1.0

Ak existovali gymnosofistické komunity v Hornom Egypte a Merojskom Sudáne, tak by mali existovať i dôkazy o budhistickom vplyve v regióne.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Cheopsova pyramída ›› CC BY 2.0), nápis z Kandaháru (›› Verejná doména a Budha (›› CC BY 2.0)

Referencie

W. M. Flinders Petrie, The peoples of the Persian Empire, Man (1908) No. 71: pp. 129-130.
JDM Derrett, (2002) A Blemmya in India, Numen 49: 460-474.
F. C. Conybeare, Philostratus: The Life of Apollonius of Tyana (p. 45),1950.
H. Kulke & D. Rothermund, History of India (London, Routledge: 1990, pg. 73.
Glass, A. (2000). A Preliminary Study of Kharosthi Manuscript Paleography, (M.A. Thesis. University of Washington) pp. 20-21.
Aubin, P. (2003). Evidence for an Early Nubian Dialect in Meroitic Inscriptions: Phonological and Epigraphic Considerations. Meroitic Newsletter, pp. 16-39.
R. Salomon, "Epigraphic remains of Indian traders in Egypt", Journal of the American Oriental Society, (1991) pp. 731-736; and R. Salomon, Addenda, Journal of the American Oriental Society, (1993) pg. 593.
Clyde Winters, Meroitic Writing and Literature. Createspace, 2013.

Dr. Clyde Winters

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/buddhism-ancient-eg...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Nové svetlo na Zlatý Vek Meroitickej civilizácie
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nove-svetlo-na-zlaty-vek-meroitic...

BUDDHA
http://www.cez-okno.net/autor/buddha

W. M. Flinders Petrie
http://www.cez-okno.net/autor/w-m-flinders-petrie


Sekcie: 
august 16, 2016 01:46 dopoludnia

 

 

Top