Obrázok používateľa CEZ OKNO
Buďte vnímavejší na veci, ktoré vás vzrušujú (Abraham Hicks)

Hosť: – Ten druh iskrenia, tá ďalšia časť otázky, ktorá je o vyvrcholení, alebo o vnímanom vyvrcholení, – takže máme všetky tieto malé predmety, ktoré bežia...

Abrahám: Všetko je to o vnímaní, či nie?

Hosť: – Správne. A tak, dobre, – v kontexte hybnej sily toho, že podobné priťahuje podobné, – venujete niečomu pozornosť, buduje sa to, ste z toho ozaj nadšený, je toho viac, ale je tam akoby vyvrcholenie k tomu a tak...

Abrahám: Predtým, ako tam pôjdete, – povedali ste niečo, čo chceme vyjasniť, lebo podobné priťahuje podobné a zákon príťažlivosti je zákonom podložený dôvod pre všetky z nich, ale pohovorme si o zákone príťažlivosti a poďme hovoriť o hybnosti a poďme hovoriť o vplyve – všetko v tej istej téme. A teraz sa presuňme k myšlienke vášho Vnútorného bytia, ktoré je v tejto nefyzickej ríši so všetkým, k čomu ste sa vyvinuli. So všetkým, čo chcete, so všetkým, čím momentálne vibračne ste. – A zostaňme tu na chvíľu, v pochopení toho mocného vplyvu. – Takže tu je vaše Vnútorné bytie, ktoré vie, – VIE, – povedali ste to – VIE, vie, kto ste a VIE, čo sa odvíja. Vie, čo to, čo považujete za vašu budúcnosť, obnáša. – Lebo pre vaše Vnútorné bytie to nie je budúcnosť, je to prítomný čas a je to teraz a je to známe. Takže vnímajte to, – zákon príťažlivosti a hybnosť a vplyv a toto VEDENIE vášho Vnútorného bytia – dajme to všetko dokopy a len to na moment vnímajme... Takže v každom momente vášho prebudeného stavu, keď ste sústredený, – keď sa zameriavate preč od tohto vedenia, preč od tohto vplyvu, keď dovolíte niečomu inému, dokonca svojim vlastným myšlienkam, ovplyvniť vás, – záleží na tom, akú veľkú silu ste dali tým myšlienkam, – preč od tohto vplyvu, – potom ten akýsi pocit prázdnoty, ktorým je negatívna emócia, – je to, čo sa deje. – Takže novým spôsobom, len pre zábavu a vyjasnenie, – hovorme o tom, ako necháte svoje vnútorné bytie ovplyvniť vás – nazvime to pozitívna emócia, – ako láska a vďačnosť, a nazvime nenechanie toho ovplyvniť vás (lebo niečo iné je) – nazvime to negatívna emócia. – Len ako druh novej cesty nazerania na to. A teraz...

Hosť: OK, to, k čomu som sa dostával, je, – keď... rád by som o tom rozmýšľal, o veciach, ako bežia, – v smere hybnosti, alebo je tam anti-hybnosť a keď ste v hybnosti,...

Abrahám: Všetko je to hybnosť. To všetko je hybnosť.

Hosť: OK, takže keď ste zameraní...

Abrahám: Nazvime to pozitívny vplyv, alebo negatívny vplyv, nazvime to „Zdroj vás volá k tomu, kým skutočne ste“, alebo „vy odmietate ísť“...

Hosť: A potom je tam všetko to pripravovanie cesty a to nádherné zbiehanie všetkého a je to tak perfektné, ale vedie to k týmto rôznym vrcholiacim uspokojivým momentom v živote a čase... – Myslím, že otázkou je, – prečo to vrcholí? – Myslím, že to dáva zmysel, lebo nemôžete vychutnať lahodné jedlo, pokiaľ nie ste hladný – a tak podobne, ale, myslím, – je to vnímané vyvrcholenie, alebo to nie je naozaj...

Abrahám: Začali ste, Už ste začali s odpoveďou na toto... – Keď sme hovorili o vašom vnímaní a strome v lese a všetkých podobných veciach. A ako je to všetko o rozširovaní vašej schopnosti prijímať a vnímať. A tak, toto je to, o čom hovoríme celý deň – každý deň, – je to presne to, o čom je táto otázka. – Ako môžem byť tak vyladený do toho, kým som, že prijímam uspokojenie tu a tu a tu a tu. – Takže to nie je iba „veľký orgazmus“, ale všetko po ceste. Všetko po ceste. – Uspokojenie celou cestou. A tak, ako sa stanete tak vnímavý, že to oceňujete celou cestou? – Tým, že taký chcete byť, že tomu venujete pozornosť, – vychutnávaním vecí, ktoré sa odvíjajú. – Tým že venujete viac pozornosti veciam, ktoré vychutnávate. – Takže takto dostanete viac hybnosti pre viac z tých vecí. – Dáva vám to zmysel?

Hosť: Úplný zmysel. Odpovedali ste na moju otázku.

Abrahám: Naozaj dobre.

Hosť: – Nie je žiadne skutočné vyvrcholenie, – nikdy to nekončí, na večnosť. Môže sa zdať, že je tam vyvrcholenie ohľadom nejakej veci, ale je to len nastavovanie scény pre ďalšiu expanziu toho.

Abrahám: Jeden priateľ dal Esther hrajúcu misu. Má nejaké bubnovacie misy a udieracie gongy, ale toto je hrajúca misa. A tak si to užívali, hrajúc na nej. A potom Esther zložila tú gumovú paličku a oni tam tak stáli a hovorili: „Stále to počujem. Stále to počujem. – Aj ty to počuješ?“ A potom Esther povedala: „Abrahám vraví, že keď sa už raz tá vibrácia spustí, už nikdy neprestáva. – Ale naša schopnosť vnímať ju, áno. Ale tá vibrácia nikdy neprestáva.“ A to je to, o čom rozprávate. – Ako vylepšujete a praktikujete vašu schopnosť prijímať, – vidieť život očami Zdroja, vnímať krásu, tu a tu a tu a tu, – nie je to ako márniť čas malými otázkami a nemať čas na tú veľkú... – je to tak, že všetky majú rovnakú dôležitosť, lebo všetky z nich majú sklon dať vám v tú chvíľu uspokojenie – a to, ako veľmi ste schopní otvoriť sa prijímaniu. – A tak, kľúč nie je vytvoriť väčšie veci, ktoré vás vzrušujú viac, kľúčom je stať sa viac vnímavý na veci, ktoré vás vzrušujú.
- Naozaj dobré.

(potlesk)

›› Kto je Abrahám

›› Čo je to Vortex

Zdroj: www.abrahamhicks.sk – preklady do slovenčiny


Súvisiace:

ABRAHAM HICKS Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/abraham-hicks-vyber


október 06, 2018 03:47 dopoludnia

 

 

Top