Obrázok používateľa CEZ OKNO
OSHO: Zvuky pre sedem čakier 1. KOREŇOVÁ ČAKRA

Muladhara (sanskrit) je čakra, čakra koreňa, základná čakra. Symbolizuje ju lotos so štyrmi okvetnými lístkami. Je umiestnená medzi konečníkom a genitáliami, spojená s kostrčou, otvára sa smerom dolu. U muža sa otáča doprava, u ženy doľava. Základným princípom muladhary je telesná vôľa byť. Jej zmyslovou funkciou je čuch a farbou ohnivo červená.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Muladhara


VIDEO nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://www.youtube.com/user/Navareen

Prvé centrum sa nazýva Múladhára. Má štyri okvetné lístky (subtkanivá), je umiestnené pod trojuholníkovou kosťou a na fyzickej úrovni zodpovedá za žľazové tkanivo, ktoré sa stará o naše vylučovanie. Keď Kundalini stúpa, toto centrum pozastaví vylučovacie funkcie a podporuje stúpanie Kundalini. Keďže Kundalini musí stúpať cez šesť centier, v čase prebudenia Kundalini prvé centrum Múladhára chráni čistotu jej cudnosti. Základnou kvalitou múladhára čakry je nevinnosť.

Nevinnosť je nezničiteľná, kvôli zvrátenému sexuálnemu správaniu však môže byť prekrytá množstvom mrakov. Premýšľaním o sexe, či vzťahovaním všetkého k sexu sa osobnosť orientuje na sex, ohraničuje sa na sexuálne problémy a jej správanie prestáva byť „ľudské“. Napriek všetkému umelému zriekaniu sa prírodných zákonov, nevinnosť, sila Múladháry, pretrváva, hoci spiaca či chorá a prebudením Kundalini ju možno vyliečiť a normalizovať. Nevinnosť je sila, ktorá skutočne podporuje Kundalini pri jej vzostupe a normalizovaní všetkých centier. V čase prebudenia Kundalini pozastaví toto centrum všetky svoje ďalšie funkcie. A tak sú fyzické funkcie úplne zastavené. Hľadač sa v tomto čase stáva nevinným ako dieťa.

Ak je v ktoromkoľvek vyššom centre prekážka, možno u mnohých ľudí vidieť stúpanie Kundalini voľným okom. Ak je však prekážka v druhom alebo treťom centre, je možné vidieť, ako trojuholníková kosť pulzuje podobne ako srdce.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra_(energetick%C3%A9_centrum)

september 19, 2012 19:21 popoludní

 

 

Top