Obrázok používateľa CEZ OKNO
OSHO: Zvuky pre sedem čakier 5. KRČNÁ ČAKRA

Višuddha (sanskr.) je 5. čakra, krčná čakra, komunikačné centrum. Symbolizuje ju lotos so šestnástimi okvetnými lískami. Je umiestnená medzi krčnou jamkou a ohryzkom, otvára sa dopredu. Základným princípom višuddhy je rezonancia bytia; jej zmyslovou funkciou je sluch; jej farbou svetlo modrá.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1uddha


VIDEO nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://www.youtube.com/user/Navareen

Má šestnásť okvetných lístkov, ktoré sa starajú u uši, nos, hrdlo, krk, jazyk, zuby atď. Toto centrum sa nachádza v krku a zodpovedá za komunikáciu s ostatnými, pretože očami, nosom, rečou, rukami sa dorozumievame s inými. Na fyzickej úrovni sa stará o krčné nervové tkanivo. Sú tu uložené kvality, ako sebaúcta, čistota a sladkosť reči, kolektivita a schopnosť byť časťou a súčasťou celku.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra_(energetick%C3%A9_centrum)#Vishudhi_.C4.8Dakra

september 25, 2012 20:12 popoludní

 

 

Top