Obrázok používateľa CEZ OKNO
Cesta učeníka

„Táto invokácia či modlitba nepatrí len jednému človeku alebo skupine, ale celému ľudstvu. Jej krása a sila tkvie v jednoduchosti, s ktorou vyjadruje niektoré ústredné pravdy, ktoré všetci vnútorne a prirodzene prijímame – pravdu o tom, že existuje základná inteligencia, ktorú neurčito nazývame Bohom, pravdu, že za všetkým vonkajším zdaním, za všetkou motivačnou silou vesmíru je láska, pravdu, že na zem prišla veľká Individualita, ktorú kresťania nazývajú Kristom a ktorá túto lásku stelesnila tak, aby sme ju dokázali pochopiť, pravdu, že láska i inteligencia sú výsledkom toho, čo voláme Božia vôľa a konečne i očividnú pravdu, že jedine prostredníctvom ľudstva sa môže uskutočňovať Boží plán.“ Alice Ann BaileyováVEĽKÁ INVOKÁCIANech z bodu Svetla v mysli Božej
prúdi Svetlo v myseľ ľudí.
Kiež Svetlo zostúpi na Zem!

Nech z bodu lásky v Srdci Božom
prúdi Láska v srdce ľudí.
Kiež sa Kristus vráti na Zem!

Zo stredu, v ktorom je Vôľa Božia známa
kiež účel malej ľudskej vôle vedie,
ten účel, ktorý Majstri poznajú
a ktorému slúžia.

Zo stredu, ktorého ľudské plemeno nazývame,
nech plán Lásky a Svetla vzíde
a zapečatí bránu,
za ktorou sídli Zlo.

Kiež Svetlo, Láska a Sila
obnovia tento plán na Zemi!


VÝŇATOK Z TIBEŤANOVHO PREHLÁSENIAUverejnené v auguste 1934

Stačí, keď poviem, že som tibetský učeník istého stupňa. To vám však veľa nepovie, pretože učeníci sme všetci, od najnižšieho ašpiranta až po samotného Krista. Žijem tak ako ostatní vo fyzickom tele na okraji Tibetu a občas (z exoterického hľadiska), keď mi to dovoľujú ostatné povinnosti, riadim veľkú skupinu tibetských lámov. A táto skutočnosť viedla ku zvestiam, že som opátom tejto konkrétnej lamasérie. Tí, kto sa so mnou podieľajú na práci pre hierarchiu (a všetci skutoční učeníci sa podieľajú na tejto práci), poznajú i moje ďalšie mená a postavenie. A. A. B. vie, kto som a pozná dve z mojich mien.

Som váš brat, ktorý je na ceste o niečo dlhšie než priemerný študent a preto má aj väčšie povinnosti. Som ten, kto zápasil a prebojoval si cestu tam, kde je viac svetla, než má ašpirant, ktorý bude čítať tento článok a preto musím svetlo odovzdávať bez ohľadu na námahu. Merané vekom učiteľov, nie som starý a predsa nie som ani mladý ani neskúsený. Mám za úlohu učiť a šíriť poznanie odvekej múdrosti všade, kde nájdem odozvu a robím to už mnoho rokov. Snažím sa tiež pomáhať Majstrovi M. a Majstrovi K.H., kedykoľvek sa naskytne príležitosť, pretože som s nimi i s ich dielom už dlho v spojení. Už mnoho som vám toho povedal a predsa som nepovedal nič, čo by vás viedlo k tomu, aby ste mi ponúkli onú slepú poslušnosť a oddanosť, ktorú ponúka citmi zmietaný ašpirant svojmu guruovi a Majstrovi, s ktorým nie je schopný nadviazať spojenie. A toto spojenie, po ktorom túži, sa mu nepodarí, dokiaľ nepremení citovú oddanosť v nesebeckú službu ľudstvu – nie Majstrovi.

Knihy, ktoré som rozoslal, si nerobia nárok byť prijímané. Možno sú správne, pravdivé a užitočné a možno nie. Je na vás, aby ste si priamo v praxi a cvičením intuície overili ich pravdu. Ani ja, ani A. A. B. nemáme najmenší záujem, aby ste ich prehlásili za inšpirované texty, aby sa o nich hovorilo (so zatajeným dychom) ako o diele jedného z Majstrov. Pokiaľ predkladajú pravdu tak, aby nadväzovala na pravdu, ktorú už ponúkli svetové náuky, pokiaľ ich obsah pozdvihuje úsilie a vôľu k službe z emocionálnej úrovne na rovinu mentálnu (na rovinu, v ktorej je možné Majstrov nájsť), potom splnili svoj účel. Pokiaľ toto učenie, ktoré odovzdávame, vyvolá odozvu v osvietenej mysli pracovníka vo svete a dá vzplanúť jeho inšpirácii, potom nech je toto učenie prijímané. Inak nie. Ak budú tieto slová prípadne potvrdené a ich pravdivosť osvedčená v skúške zákona korešpondencií, potom je to dobre i dobré. Avšak pokiaľ tomu nebude tak, nech študent neprijíma, čo je povedané.

ÚVODNÉ POZNÁMKY

Pri štúdiu myšlienok naznačených v tejto knihe a pri ich starostlivom skúmaní je treba mať na pamäti niektoré základné pojmy: Za prvé, že vecou prvoradého významu pre každého študenta nieje osobnosť konkrétneho učiteľa, ale miera pravdy, za ktorou stojí, a študentova schopnosť rozlišovať medzi pravdou, polopravdou a nepravdou.

Za druhé, že ak sa zvýši miera poznania ezoterického učenia, zvyšuje sa súčasne i miera exoterickej zodpovednosti. Nech teda každý študent sám seba s jasnosťou preskúma a nech má na pamäti, že porozumenie prichádza vtedy, ak uplatňuje vo svojom bezprostrednom okolí a na konkrétnych problémoch tú mieru pravdy, ktorú pochopil a že vedomie sa rozširuje používaním pravdy odovzdávanej.

Za tretie, že dynamické zotrvávanie na zvolenej ceste a neochvejná vytrvalosť, ktorá všetko prekonáva a pred ničím neuhýba, je najzákladnejším predpokladom a vedie k bráne do kráľovstva, ktorého dimenzie a stav bytia už vnútorne a subjektívne pozná. A práve tento stav uskutočnenia a uvedomenia vyvoláva zmeny vo forme i v prostredí úmerne svojej sile.

Tieto tri náznaky si zasluhujú starostlivé uváženie a všetci do istej miery musíme pochopiť ich význam skôr, než bude možný nejaký skutočný pokrok. Mojou úlohou nie je vysvetľovať jednotlivcom, ako oni osobne majú odovzdávané učenie používať. Toto uplatnenie si musí každý študent nájsť sám.

Múdro chránite učenie od poškvrnenia vonkajšími autoritami. Za vašimi knihami neleží žiadny ezoterický princíp hierarchických autorít alebo podporovaní, ktoré vymedzujú úzke hranice určitým náboženským zborom alebo skupinám, tak rozdielnym ako napríklad katolícka cirkev a kresťanská veda alebo skupina veriacich vo verbálnu inšpiráciu Písma či početné (tak zvané) ezoterické organizácie. Prekliatím mnohých skupín bola zvesť, že: „Tí, kto vedia, si prajú...“, že „Majster riekol...“, že „Veliký nariaďujú...“, a tak podobne. Stačí zašepkať a stádo naivných oviec sa slaboducho a slepo skoro ušliape v poslušnosti. Domnievajú sa, že im ich oddanosť, tak ľahkovážne venovaná, pomôže spojiť sa s určitými osobnosťami, ktoré udávajú smer a že sa potom nejakou skratkou dostanú do neba.

Múdro chránite svoje knihy pred odozvou prichádzajúcou od tých, ktorý tvrdia, že sú majstri, adepti a zasvätenci. Nech je moja hodnosť považovaná za stupeň pokročilejšieho študenta, ktorý usiluje o rozšírenie vedomia, ktoré pre mňa znamená ďalší krok vpred. Závažné je len to, čo hovorím o pravde, podstatná je len inšpirácia a pomoc, ktorú môžem na ceste poskytnúť ktorémukoľvek pútnikovi. Tomu, kto sa úprimne snaží, je k dispozícii, čomu som sa skúsenosťou naučil a šírka pohľadu, ktorú môžem odovzdať (pretože som na horu vyliezol vyššie), je mojim hlavným prínosom. Študenti môžu o týchto veciach slobodne uvažovať a vynechať lenivé špekulovanie o presných podrobnostiach, týkajúcich sa nedôležitých osobností a okolností.

Našou témou má byť mágia duše a kľúč, na ktorom stojí všetko, čo sa v tejto knihe objaví...

(Ukážky sú z knihy: Alice A. Bailey, „Pojednání o bílé magii – čili cesta učedníka“, Trigon 1996)

Z češtiny preložil: Sokol

Postupne na tomto mieste prinesieme preklady časti u nás nevydanej knihy „The Labours of Hercules“ a takisto konkrétny výňatok z knihy „Pojednání o bílé magii – čili cesta učedníka“ na tému správnej reči a jej významu. Odkiaľ však vlastne pochádzajú všetky tieto texty? Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že "sú knihy, ktorých autorkou je Alice A. Bailey“. Dnes sme sa však venovali knihe, ktorá vznikala riadok po riadku transmisiou Djwhal Khula k pani Baileyovej.

Sama autorka v knihe „Nedokončený životopis“ uvádza, že je prvou usilovnou žiačkou a študentkou svojich vlastných kníh.

„Jednoducho počúvam a píšem slová, ktoré počujem; zaznamenávam myšlienky, ktoré jedna po druhej padajú do mojej mysle. Nikdy nič v texte nemením, s výnimkou drobných jazykových a štylistických úprav... Nikdy som nič nezmenila na tom, čo som od Tibeťana prijala. Keby som to urobila, už by mi nediktoval... Nerozumiem niekedy tomu, čo prijímam. Niekedy aj nesúhlasím, ale zaznamenávam všetko poctivo a potom zisťujem, že to má zmysel." (pozn. red.)


exkluzívne.cez.okno


máj 07, 2008 23:45 popoludní

 

 

Top