Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nemoci jsou ziskovější, než jejich prevence nebo léčba

Ve Spojených státech a ostatních západních zemích se odehrává něco špatného v moderním systému zdravotní péče, ale tento příspěvek nebude asi o tom, co očekáváte - netýká se zřejmých věcí, které jsou špatné. Je o něčem mnohem rozsáhlejším. Měl by vás pobídnout, abyste se na to podívali z nejširšího možného pohledu. Mám v úmyslu touto cestou odmítnout domněnku, že bychom tu měli mít pouze lékaře orientované na nemoc. Domnívám se, že dnešní model zdravotní péče, zaměřený na nemoci hraje velkou roli v celé problematice.


Vezměme to trochu ze široka: úkolem praktického lékaře je primárně diagnostikovat nemoc, léčit její příznaky a vystavovat žádanky jiným specialistům, kteří provádí operace, laboratorní vyšetření nebo jiné procedury. (Skutečně dobří praktici kromě toho ještě pomáhají vzdělávat pacienty - to je ale spíše výjimka a nikoliv pravidlo.) Pacienti nechodí k lékaři, dokud nemají nějaké potíže. A když už za ním přijdou, očekávají, že je postaví na nohy, odstraní jejich bolesti, otoky, zašije rány, předepíše léky nebo učiní vše, co je právě nezbytné.

Přemýšlejte o tom... lékař vydělává peníze, pokud jsou lidé nemocní. Výrobci léků mají zisky, jen když lidé potřebují léčbu na jejich nemoci. A většina lidí se zajímá o své zdraví, jen když jim začne něco scházet. Mám dojem, že v tomto celém procesu je něco hrozně zavádějícího - a to jak z pohledu toho, jak se chovají pacienti, tak i lékaři. Jak by se tento systém dal zlepšit?

Představte si svět se zdravotními konzultanty

Předpokládejme, že máme systém v nějaké imaginární společnosti, kde nejsou lékaři - místo toho by zde byli zdravotní konzultanti nebo "léčitelé". Jejich úkolem by bylo udržet vás při zdraví - nikoliv vás stavět na nohy, když už máte nemoc. Praxe v tomto imaginárním světě by vypadala tak, že každý člověk by navštěvoval léčitele pravidelně a spolupracovali metodou osobního koučinku na tom, aby se zabránilo nebo předešlo chronické nemoci. A co je nejdůležitější: léčitelé by byli placeni, jen když zůstáváte zdraví - nikdy ne, když onemocníte.

Jakmile byste onemocněli nebo by se u vás objevily symptomy nemoci, bylo by to pokládáno za pochybení na straně vašeho léčitele i u vás samotných a léčitel by přišel o peníze. Kdyby se ale léčitel věnoval své práci a pacient byl účinně zainteresován na svém vlastním zdraví, pak by bylo možné očekávat, že se úplně zabrání převážné většině dnešních chronických nemocí.

Co kdybychom zavedli systém, kde byste si platili svého léčitele malým měsíčním poplatkem, aby vám pomáhal s udržováním zdraví? V takovém systému je léčitel finančně postižen, když jeho pacienti nejsou zdraví. To je skutečná finanční pobídka, která zajišťuje, aby každý zůstával zdravý, jak je maximálně možné. To by byl ekonomický systém, který by ten stávající obrátil vzhůru nohama - ten současný finančně odměňuje nemocnost.

Nemoci jsou tak ziskové, že prevence nebo léčba nejsou žádoucí


Pokud budete přemýšlet nad způsobem, jak fungují výrobci léků, dojde vám, že jsou finančně závislí na vzniku nových nemocí nebo předefinování původních, aby bylo s něčím diagnostikováno co nejvíce lidí. Takže čím více nemocí je popsáno a čím více lidí je možné přesvědčit, že mají nějakou nemoc, tím více peněz mohou vydělávat.

Ale co kdybychom to prohlédli a vytvořili systém s ekonomickými pobídkami, abychom udrželi lidi zdravé? Co kdyby existovaly postihy pro ty, kteří musí užívat léčiva, protože to znamená, že nedokáží udržovat zdravý životní styl? Co kdyby zdravá výživa a čerstvé produkty byly nabízeny za nízké ceny ale nezdravá strava by byla předražená? Jak by se takto daly změnit nakupovací návyky lidí?

Pokud převrátíte celý systém vzhůru nohama a vytvoříte systém odměňování za udržení zdraví, pak podnikatelé oborů, kterých se to týká, budou hledat zajímavé způsoby, jak jít za tímto cílem. Obchodníci si vždy naleznou cesty pro vydělávání peněz a pokud je nyní nemoc finančně ohodnocena, pak se budou soustřeďovat na ni. Když jim ale nabídnete způsob, jak vydělávat peníze udržováním lidí při zdraví, průkopničtí podnikatelé si najdou všemožné tvůrčí cesty k udržování zdraví, aby mohli navýšit své zisky.

Moderní medicína odměňuje nemoc

Žijeme tedy v době, kdy náš systém odměňuje nemoci. To je důvod, proč je tolik podvodů v lékařské péči a první pomoci, tolik korupce v oboru lékařství a tolik peněz a úsilí, které se investují do vymýšlení nových nemocí. A přitom není téměř nic investováno do prevence.

V této zemi nemáme žádný seriózní program prevence. Vláda se tím nezabývá. Výrobci léků nedělají vůbec nic pro prevenci a dokonce ani asociace proti rakovině, diabetu a všechny ty charity pečující o nemocné nedělají potenciálně nic pro skutečnou prevenci nemocí. Proč je tomu tak? Protože každý vydělává peníze na nemoci - včetně lékařů, nemocnic, laboratorních specialistů, onkologů, radiologů, anesteziologů a samozřejmě i psychiatrů. Ti posledně jmenovaní nyní vydělávají největší peníze prohlašováním, že lidé mají všemožné poruchy mozku jako třeba Road Rage Disorder (agresivita za volantem) a trvají na léčbě s pomocí léků.

Jak by léčitelé udržovali vaše zdraví

To, co potřebujeme, jsou léčitelé, jejichž úkolem by bylo udržovat vás zdravé a kteří by působili ve vzdělávání, propagovali léčbu stravou, očistné programy, terapii pohybem, metody pro snižování stresu a další významné druhy léčby. Tito léčitelé by byli schopni určovat vaše specifické potřeby výživy a pak vám doporučovat vhodné potraviny. Dokonce by vám možná navrhli i cvičební programy, pobyty na slunci nebo úpravy pitného režimu.

Dnes si neumím představit, že něco takového by bylo snadné zavést, ale spíše mám vizi vlády, která by odstartovala takové programy. Uvědomuji si, že toto je jen zjednodušený popis ekonomiky, procesů lidského rozhodování a složitostí dnešní zdravotní péče, takže tento příspěvek nelze považovat za seriózní návrh reformy. Je to pouze shromažďování nápadů, jak by se mohly věci otočit a změnit současný pobídkový systém.

Moderní medicína = naprosté selhání

Už dnes je naprosto jasné, že současný systém zdravotní péče naprosto selhává. V naší zemi je nejvíce lidí odkázaných na léky, utrácíme na jednoho člověka za zdravotní péči nejvíc peněz na světě a přitom jsme stále nejvíce nemocnou populací (když pomineme epidemie a podobné).
Ohrožují nás deprese, rakovina, diabetes, srdeční choroby a dlouhý seznam dalších chronických nemocí, které devastují naši populaci - a to nejen dospělé a seniory, ale dokonce i naše děti. Je zřejmé, že systém zdravotní péče, který máme v naší zemi, nefunguje.

Více než 40% naší populace nemá zdravotní pojištění. Přibližně 99% naší populace (a s nimi velká většina praktických lékařů s licencí) zůstávají naprosto ignorantní k souvislostem mezi výživou a zdravím. V této zemi stále pokračuje v ohromném měřítku subvencování cukru a geneticky upravených obilovin. Neustále dovolujeme výrobcům léků a nezdravých potravin, aby zneužívali spotřebitele a omývali mozky lidem, podsouvali jim přesvědčení, že potřebují jejich produkty k udržení zdraví. Máme tu systém, ve kterém dominují zlověstné společnosti, kterým jde pouze o zisky. Mezi takové patří především výrobci potravin, léků, kosmetiky a chemických výrobků.

Do tohoto systému bývají často vtaženi i lékaři

Máme tady také něco jako medicínský průmysl, který je z několika pohledů neschopen cokoliv udělat při řešení všech zmiňovaných problémů. Já vím, jak je snadné obviňovat lékaře - i když určitě mají svůj podíl na této problematice - ale i oni jsou lapeni v systému a často jsou bezmocní.

Mnoho lékařů začíná svou praxi s přáním být léčiteli. Opravdu chtějí pomáhat lidem, ale brzy shledají, že se nemohou uživit, pokud s každým pacientem stráví dobu kolem 20 minut. Klinika nebo nemocnice je pak nezaměstná - musí pracovat rychleji a na jednoho pacienta mají v průměru jen 3 minuty. A tak to, co zpočátku bylo ryzím přáním pomáhat lidem, rychle degeneruje a lékař se stává součástí soukolí pro distribuci léků.

Část odpovědnosti za tento stav ovšem nesou i pacienti. Mnoho z nich nevyhledává skutečné řešení svého problému - chtějí pouze recept. Touží jen po zázračné pilulce a nemají zájem měnit svůj způsob stravování nebo začít s tělesným cvičením. Občas lékaři dávají pacientům i excelentní rady, ale ti je prostě ignorují.

Pokud jste lékařem a přihodí se vám to tisíckrát za sebou, brzy vás unaví napomínat lidi a vy to vzdáte. Myslím, že příliš mnoho lékařů takto definitivně končí. Vzdají se snah pomáhat lidem a pouze předepisují léky a provádí operace. Zdá se, že každá léčba v konvenční medicíně klesá na úroveň podávání léků. A vzdělávací programy, které musí lékaři absolvovat k udržení své licence, jsou stále častěji sponzorovány výrobci léků... Lékaři jsou zaplavováni informacemi propagujícími léky, studie, časopisy, vzdělávací programy. A naléhají na ně i pacienti, kteří požadují konkrétní léky, protože na ně viděli reklamu v televizi.

Závěrem

Pokud hodláme provést nějaké trvalé změny v této oblasti a opravdu udělat něco pro zlepšení zdraví americké populace, musíme změnit dynamiku tohoto systému. Je nutné zastavit pobídky za nemoci a začít hledat nové cesty k vytvoření odměňování za zlepšování osobního zdraví.

Myslím, že to můžeme provést jak cestou zespodu - všeobecným vzděláváním (o což se pokouším i já), tak i shora - reformou FDA a vytvořením skutečného ministerstva zdraví, které bude zainteresováno na propagaci zdraví a nebude ovlivňováno finančními zájmy politicky mocných výrobců léků a korporacemi výrobců potravin.

Je potřeba oddělit korumpující spojení mezi vládou a průmyslem a ustavit spravedlivé regulační agentury, které opravdově ochraňují spotřebitele. Dnes k tomu máme ještě daleko. Ve skutečnosti je to ještě mimo náš dohled. Ale je to situace, kdy se musí začít, pokud chceme mít šanci na zlepšení zdravotní situace v této zemi.

Mike Adams

http://www.naturalnews.com/z019475.html

Zdroj: http://czo-vp.webnode.cz/


Súvisiace:

HRST Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/hrst-vyber

ZMOK Výber
http://www.cez-okno.net/zmok-vyber


Autori: 
Sekcie: 
november 08, 2012 21:20 popoludní

 

 

Top