Obrázok používateľa CEZ OKNO
ODKAZ MIMOZEMŠŤANOV ĽUDSTVU (Dva skryté kódy v piktograme z Crabwoodu) III. časť

„50 rokov uplynulo.“ To je ďalší z kódov, ktoré sa podarilo nájsť v piktograme tváre mimozemšťana, ktorý sa objavil v Crabwoode v roku 2002. 50 rokov od vtedy, čo sa nepriateľskí šedí mimozemšťania objavili nad Washingtonom D.C. v roku 1952. Kto ho vytvoril? Piktogram z West Overton z roku 2002 hovorí o tom, že náš priateľ, ktorý pre nás tieto obrazce v obilí vytvára, pochádza z hviezdy v súhvezdí Hercules, vzdialenej približne 160 svetelných rokov od Zeme.
(Druhý binárny kód v piktograme z Crabwoodu – „nesprávne“ použitie veľkých písmen v odkaze; 50 rokov – rozlúštené za pomoci slnečno-venušanského kalendára Mayov; Ďalšie dva piktogramy na potvrdenie teórie)

Druhý binárny kód v piktograme z Crabwoodu – „nesprávne“ použitie veľkých písmen v odkaze

Crabwoodsky obrazec v obilí ukrýva v sebe ešte ďalšie dva skryté kódy, alebo skôr, dva sotva postrehnuteľné a dômyselné odkazy ľuďom na planéte Zem. Povieme si najskôr o jednom z nich a pokúsime sa dostať sa hlbšie k jeho zmyslu. Nakoniec si skúsime jednoducho vysvetliť, čo tento odkaz znamená.

V roku 2002 zopár ľudí namietalo, že obrazec v Crabwoode mohli vytvoriť ľudia odtiaľ, lebo obsahuje „čisto ľudskú logiku“. (www.cropcircleresearch.com/articles/alienface3.html).

Dnes už prakticky neexistuje zmysluplná námietka voči tomu, kto ho vytvoril, pretože tvorcovia týchto piktogramov sú očividne ľudsky vyzerajúci mimozemšťania, takí ako sme my, pochádzajúci z hviezdy zo súhvezdia Hercules.

Neskôr niektorí tvrdili, že ASCII kód z Crabwoodu je podvod, pretože bol napísaný pomerne zvláštnym usporiadaním veľkých a malých písmen! Vskutku, binárny ASCII kód zo špirálového disku obsahoval 25 celých slov, keď nepočítame znak "&", ktorý bol použitý namiesto „a“. Niektoré zo slov boli napísané malými písmenami, zatiaľ čo iné boli napísané len veľkými:

"Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.Much PAIN but still time.BELIEVE.There is GOOD out there.We oPpose DECEPTION.COnduit CLOSING/"

Pre každého, kto pozná diela Francisa Bacona, ide už na prvý pohľad o nejaký kód! Ak každé slovo napísané malým písmenom zameníme za "1" (skupina 8 číslic "011xxxxx" v ASCII), a potom všetky slová napísané veľkými písmenami zameníme za "0" (skupina 8 číslic "010xxxxx"), zvláštna štruktúra použitia veľkých a malých písmen sa veľmi jednoducho zamení za 25 binárnych čísel:

11110 11001 01110 11011 11010

Francis Bacon opísal takéto kódovanie malými a veľkými písmenami už v Shakespearovskom Anglicku. Nazval ho „bilaterálna abeceda“. Technika, ktorá sa používa na ukrytie jedného odkazu do ďalšieho je známa ako „steganografia“. Takže ak sa za „nesprávnym“ použitím veľkých a malých písmen ukrýva druhý kód, ako ho môžeme zmeniť na niečo zmysluplné?

Najskôr sme sa pokúsili urobiť „slovo“ zo série 5 x 5 binárnych čísel, skúšajúc rôzne kódovacie tabuľky, ktoré sa v minulosti alebo súčasnosti na Zemi používajú. Napríklad: Baudot, CCITT2, EBCDIC or ASCII. Neboli sme však úspešní. Potom sme sa pokúsili týchto 25 binárnych čísel, pozostávajúcich zo skupín 5 číslic previesť z dvojkovej sústavy do desiatkovej sústavy:

30 - 25 - 14 - 27 - 26

Teraz už vyzerajú skôr ako nejaký čas, alebo dátum, presne ako sme videli pri piktograme z Waylands Smithy z roku 2005 (Mayský kalendár, pozn. prekladateľa). V ňom nám dve série čísel 13-10-7-10-13 a 14-5-11-5-14 poukázali na špecifické dátumy (v 16-kovej sústave) v mayskom slnečno-venušanskom 52 ročnom kalendári. Jeden dátum 13-10-7-10-13 hovoril o presnom dátume, kedy bol obrazec v obilí vytvorený – 9. augusta 2005, zatiaľ čo druhý 14-5-11-5-14 presne predpovedal kedy bude kométa Holmes v konjunkcii s jasnou hviezdou Mirfak alebo Alpha Persei 20. novembra 2007, o dva roky neskôr. Je možné, že nám pomocou Crabwoodskeho piktogramu ukazujú ďalší dátum, aby nám pripomenuli kedy sme prišli do kontaktu so šedými mimozemšťanmi?

50 rokov – rozlúštené za pomoci slnečno-venušanského kalendára Mayov

Aby sme overili túto hypotézu, musíme rozanalyzovať novú sériu čísel rovnakým spôsobom, aký sme použili pri analýze piktogramu z Waylands Smithy. Najprv čísla konvertujeme z 32-kovej sústavy (čísla sú v rozsahu od 1 do 31) na desatinné zlomky:

30 / 32 + 25 / (32 x 32) + 14 / (32 x 32 x 32) + 27 / (32 x 32 x 32 x 32) + 26 / (32 x 32 x 32 x 32 x 32) = 0.962367

Potom to vynásobíme 52 rokmi, alebo presnejšie 18,980 dňami, ktoré sa nachádzajú v slnečno-venušanskom kalendári:

0.962367 x 18,980 = 18,265.7 dní

A nakoniec číslo, ktoré nám vyšlo vydelíme počtom dní v roku (365.25):

18,265.7 / 365.25 = 50.01 rokov

Len pre porovnanie, Crabwoodsky piktogram sa zjavil skoro presne 50 rokov po tom, čo šedí prileteli do Washingtonu:

15. august 2002 – 28. júl 1952 = 50.05 rokov!

Takže „nesprávne“ použitie veľkých písmen v kóde z Crabwoodu sa nám snaží povedať o 50 rokoch z celkom 52 rokov v slnečno–venušanskom kalendári.

Aj keď... iba prvé tri čísla 30-25-14 výrazne definujú dĺžku času. Prečo teda kód obsahuje 5 číslic a nie len tieto 3? Nuž, urobili to veľmi šikovne, keď použili kompletný ASCII odkaz, aby nám dali najavo, že sme rozlúštili ich slnečno-venušanský kalendár správne. Preto nám ukázali 52 príkladov „nesprávneho“ použitia veľkých písmen, z ktorých 50 bolo napísaných kapitálkami, ako napríklad "FALSE" alebo "BROKEN", zatiaľ čo ostatné 2 boli urobené tak, že len druhé písmeno bolo kapitálkou, hoci za normálnych okolností by bolo malými písmenami, napríklad "oPpose" alebo "COnduit".

Takže, aby sme získali komplet text v ASCII kóde, máme tu rovnaké súvislosti, o ktorých sme práve hovorili, iba že namiesto „písmen“ sa poukazuje na slnečno-venušanský kalendár:

50 + 2 = 52

Akí inteligentní dokážu byť umelci, ktorí tvoria kruhy v obilí? Nakoniec, to, že použili dávno zabudnutý slnečno-venušanský kalendár zo Strednej Ameriky len potvrdzuje teóriu o Quetzalcoatlovi tvoriacom piktogramy na poli v Crabwoode (alebo Waylands Smithy tri roky naspäť).

Ďalšie dva piktogramy na potvrdenie teórie

Niektorých z vás možno nebaví sledovať zložité matematické výpočty, ktoré sme použili. Matematická logika bola použitá tiež pri predpovedi Kométy Holmes (www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007g.html alebo www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007h.html).

Jednoducho: možno by sme mohli poskytnúť ešte jeden dôkaz – jednoznačnejší a vizuálny.

Z tohto dôvodu naši priatelia vytvorili dva ďalšie strhujúce obrazce v obilí počas sezóny 2002. Aj tieto podporujú našu interpretáciu odkazu. Jeden obrazec sa zjavil na East Field 14. augusta a vyobrazoval v symbolickej forme „dva prekrývajúce sa kódy“, ktoré sú rozdielne v prvých troch čísliciach.

Prvé tri číslice akéhokoľvek 8 bitového ASCII kódu sa používajú na určenie veľkých písmen, či už "011 xxxxx" ako malé písmená, alebo "010 xxxxx" ako veľké písmená. Ďalší obrazec vznikol vo Waden Hill 21. júna (obrázok č. 13 vpravo). Vyobrazoval „50 mayských rokov" (všetky zelené a biele pásiky spolu) v symbolike obrovského Slnka so žiariacimi lúčmi. Symboly žiariaceho Slnka boli použité v minulosti už niekoľkokrát ako symbolika mayských jednotiek času. Napríklad 13. júla 2004 vo West Kennett, slnko v strede a 18 žiariacich lúčov mali reprezentovať ich 18 mesačný dlhý kalendár.

Tvár mimozemšťana skrývala viac ako len ten jeden zjavný binárny odkaz. Skrývala ešte ďalší. „50 rokov“, odkaz, ktorý sa nám podarilo rozlúštiť pomocou starodávneho mayského 52 ročného kalendára. Mnoho ľudí sa domnievalo, že tam niekde je, no nemohli ho nájsť. Kto iný by teda dokázal urobiť takú šikovnú vec okrem Quetzalcoatla? (www.palden.co.uk/palden/p4-face2.html, Palden Jenkins ho nazval „charizmatickou osobou s vysokou energiou“!).

Už si teda môžeme byť úplne istí, že Crabwood vytvorili mimozemšťania s odkazom pre ľudí na Zemi. A vskutku, tento odkaz len zopakoval skoro slovo za slovom to, čo vysokí blonďaví „ľudia“ povedali prezidentovi Eisenhowerovi dávnejšie v roku 1954:

Red Collie

V IV. časti sa dočítate:

Tretí kód v piktograme z Crabwoodu 2002
August 1945 a august 1952
August 2005 alebo august 2047
Obrazové zhrnutie dvoch skrytých kódov

Zdroj: http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007o.html

Z angličtiny spracovala Lucia Oboňová


exkluzívne.cez.okno


september 04, 2009 18:39 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Megan
    Meganapríl 29, 2021 14:46 popoludní

    Komentár: 

    Ak existujú mimozemšťania, tak medzi ne určite patria gymnastky (aj ja), pretože sú strášne ohybné

 

 

Top