Obrázok používateľa CEZ OKNO
Deviata - liečiaca vrstva DNA II.

Vysvetlím vám čo je to Deviata vrstva a čo je to dvojdielny scenár liečenia v Ľudskom tele a poviem vám o mimoriadnej sebadiagnostickej schopnosti DNA.
Najskôr sa spolu pozrime na lineárnu časť. Čo keby ste mali vírus práve teraz? Povie vám to telo? Čo keby bol nejaký orgán napadnutý rakovinou? Povie vám to telo? Nie. Nezdá sa vám to znepokojujúce? Nie je čudné, že musíte ísť k lekárovi, aby ste pomocou testov našli tieto problémy? Nekričia na vás na bunkovej úrovni: „Niečo chýba?“ V skutočnosti kričia a to, čo chýba je 90% kvantových informácií v DNA, ktorá bola navrhnutá tak, aby nie len vedela, ale sa aj postarala. Lenže to nefunguje.

DNA - navrhnutá na fungovanie v mnohých dimenziách

DNA bola navrhnutá tak, aby pracovala v dvoch častiach. Menej ako 5% je lineárnych a väčšina čaká na aktiváciu. Predstavte si to ako keby tých 5% bol génový stroj a 95% boli inštrukcie o tom, ako má tento stroj pracovať.

Časť imunitného systému je lineárna. To je tá časť, o ktorej viete a je to tá časť, s ktorou sa zaoberá vaša medicína. Ostatných 90 a viac percent je možné aktivovať iba multidimenzionálnymi energiami – energiami, ktoré ste v minulosti poznali, ale stratili ste ich.

Takže toto je pradávna informácia. Vtedy ľudia možno nevedeli konkrétne o DNA, ale vedeli, že existujú ezoterické princípy, ktoré dokážu liečiť. Čo si myslíte, že sú meridiány tela a koľko ich je? Ukážu sa na röntgenovej snímke? Nie. Sú skutočné? Áno. Je ich dvanásť. Každý jeden predstavuje najjednoduchšiu formu multidimenzionálneho portálu Ľudského tela na prístup k „inteligencii“ DNA. Ľudstvo vie toto už tisíce rokov. Ako to využívate dnes vo vašej „modernej medicíne“? Odpoveď je – nevyužívate, pretože moderná medicína to považuje za starú tradíciu ignorancie.

Čo je akupunktúra a ďalšie systémy, ktoré pôsobia na meridiány? Sú to prenosy energetických informácií do múdrej multidimenzionálnej časti DNA. Pomôžu telu, aby sa uzdravilo samo, s vlastnými informáciami, s vlastnou chémiou, namiesto podávala vonkajšej chémie ako keby telo bolo neznalé a potrebovalo pomoc.

Uvediem príklad, ktorý vás asi prekvapí. Zamyslite sa nad homeopatiou. Môžete povedať, že je to chémia. Ale naozaj je? Myslíte si, že tinktúra s takmer nemerateľným množstvom chémie vložená do telesného systému je reakčná? Medicínsky výskum ukázal, že homeopatia nie je schopná s takou malou koncentráciou zasiahnuť telesný systém. Ale je to práve naopak, pretože homeopatikum je iba „informačným signálom“ pre multidimenzionálnu DNA. V najjednoduchšej forme dáva telu informáciu, ktorá pomôže zistiť, čo treba robiť. Je to signál pre DNA s informáciou o tom, čo treba urobiť, aby sa telo vyliečilo.

V Deviatej vrstve DNA je obrovské množstvo liečivej energie, čakajúcej na kvantové inštrukcie na systematickú zmenu vlastnej formy. Pretože DNA pracuje multidimenzionálnym spôsobom, nie je ľahké pochopiť ju logikou. Predstavte si skutočný kvantový efekt vo fyzike. Malé častice sa správajú veľmi čudne. Ukázali to najjednoduchšie experimenty so svetlom, ako napríklad dvojštrbinový experiment (Zväzok monochromatického svetla vychádzajúceho z bodového zdroja dopadá na dvojicu štrbín. Každá štrbina sa stáva podľa Huygensovho princípu novým bodovým zdrojom vlnenia a teda vlna, ktorá dopadne, sa pri prechode štrbinami rozdelí na dve. Tieto kmitajú vo fáze tzn., že ich dráhový rozdiel je násobkom vlnových dĺžok. Wikipedia). Svetlo môže byť na dvoch miestach v rovnakom čase. Svetlo dokonca dokáže zmeniť svoju formu z vlny na časticu a to iba tým, že je pozorované Ľudskou Bytosťou. Čo vám to povie o svetle? Je multidimenzionálne a šikovnejšie, než si myslíte. A to isté platí o vašej biológii!

Už je to nejaký čas, čo ste o tom počuli. Odhalím vám najmocnejšiu energiu, ktorú má k dispozícii multidimenzionálna DNA: Ľudské vedomie. Máte posvätné vedomie v poli DNA, o ktorom sme už hovorili. Vaše vedomie môže komunikovať s bunkovými štruktúrami vášho tela každý deň. Posilňuje to váš imunitný systém a zbavuje vás to chorôb, pretože energia Ľudského vedomia je naozaj iba „informačná“ energia. Posiela informácie vášmu telu, aby sa pozdvihlo.

Dám vám zopár príkladov. V roku 1987 Harmonická Konvergencia odštartovala časovú vlnu, v ktorej sa teraz nachádzate. Posun vedomia, ktorý bol predpovedaný pred dávnymi dobami, je pred vami a vy tu sedíte po viac ako dvadsiatich rokoch. Takmer každý, kto mohol prísť na stretnutie ako je toto vie, že práve to sa teraz deje. Pozrite sa na seba dnes. Teraz sa pozrite na obdobie pred tridsiatimi rokmi (hovorí na Ruské publikum). Niečo sa stalo, však? Akosi sa staré a tuhé vedomie pozdvihlo a zmenilo – a to isté sa stalo s vašimi životmi. Toto všetko je súčasť scenára, o ktorom sme hovorili v roku 1989.

Stalo sa aj niečo ďalšie, takmer sa otvoril portál. Môj partner Lee sa stal vedomým. Bol inžinier a musel otvoriť svoj tvrdohlavý 3D mozog a to aj napriek tomu, že 40 rokov tvrdil, že chanelling je smiešny nápad. Poviem vám, ako sme to dosiahli: Zamilovali sme ho do toho. (Kryon sa smeje) nemohol odmietnuť energiu a dôkaz lásky Boha v nej, keď k nemu prehovorila na úrovni DNA.

Mnoho ďalších veci sa udialo v rovnakom čase. Učiteľka Peggy sa s tebou začala pravidelne stretávať (Peggy Phoenix Dubro). Dostala víziu o nejakom vzorci okolo ľudského tela. Bolo jej povedané, že ide o kvantový vzorec, že je multidimenzionálny. Začala pracovať s Ľudskou Merkabou. Ten vzorec vyzeral ako mriežka. Postupne dostávala informácie o tom, ako pracuje táto Vesmírna Mriežka. Jej informácie sa stali multidimenzionálnymi inštrukciami na uvedenie DNA do rovnováhy.

Takže práca s energiou sa stáva jedným z atribútov, ktoré prehovárajú k deväťdesiatim percentám DNA. Táto nová energia skutočne môže byť braná ako „informácie pre DNA.“ Je možné ju alebo jej výsledky nejako merať? Odpoveď je áno a akurát nedávno bola vedecky potvrdená práve tu v Rusku. Takže práca s energiou mení biológiu!

Deviata vrstva

Deviata vrstva DNA je liečiaca vrstva, ale musí pracovať spolu s prvou vrstvou DNA, ktorá je chemickou 3D vrstvou v podobe dvojzávitnice. Musí! Môžete byť multidimenzionálny koľko len chcete, ale keď idete liečiť svoje telo, chcete to vidieť vo vašej realite, nie? Multidimenzionálna časť musí pracovať s 3D časťou – génovým strojom. Zrazu začne deviata vrstva pracovať spolu s prvou. Keď ich dáte dokopy, dostanete 10. V numerológii sa 10 redukuje na 1. Začiatok a koniec, dokončenie a obnovenie. Pracujú spolu na ukončení starej informácie a začatí novej.

Medzi vami je slávny Lemúrian, ktorý je prestrojený za lekára a výskumníka DNA. Prebudil sa v rovnakej dobre ako učiteľka Peggy a môj partner Lee. Sedí tu dnes predo mnou. Viem, že len znova objavuje to, čo už dávno vie. Prináša vám multidimenzionálny fyzikálny vynález, ktorý komunikuje s multidimenzionálnou časťou DNA.

Chcel by som vám toto objasniť. Existuje niekoľko možností komunikácie s touto časťou DNA. Ľudské vedomie je najsilnejšou z nich a stane sa aj najefektívnejšou, keď ľudia odídu z 3D. Práca s energiou je na druhom mieste a stáva sa stále obľúbenejšou na planéte. Starodávne metódy sú jednoduché a sú známe už mnoho rokov. Potom je tam základná fyzika. Vypočujte si, ako to funguje.

Ako môže fyzikálny vynález ovplyvniť multidimenzionálnu, inteligentnú DNA? Existuje len jeden spôsob: samotný vynález chápe zámer vynálezcu. To je niečo tak veľmi nezapadajúce do 3D, až sa z toho krúti hlava. Ale kvantová fyzika je taká. Ak svetlo dokáže zmeniť svoju formu, pretože je pozorované Človekom, je také čudné, že vynaliezavé vedomie Ľudského mozgu môže byť ovplyvnené zámerom alebo účelom? Takto to funguje! Prečo bol Tesla taký výnimočný nelineárnym spôsobom? Pretože jeho mozog bol naladený na nelineárny zámer. Vedeli ste, že objavil nastaviteľnú hmotu? (To je Kryonov opis antigravitácie.) Môžete spraviť objekty ťažšími alebo ľahšími nastavením hmoty. Robí sa to pomocou magnetizmu. Ale nedokázal to kontrolovať, pretože vtedy ešte neexistovali počítače. Ale jeho mozog bol naladený na multidimenzionálne frekvencie a tie mu dávali schopnosť „rozmýšľať nad hranice normálneho“.

Ľudské vedomie, ktoré vám prinesie multidimenzionálny vynález je odtlačené do samotného vynálezu. Je ťažké vysvetliť to. Vnímajte to ako energetický odtlačok vynálezcovho zámeru v kove, z ktorého je vynález zostrojený. Nezáleží na tom, ako sa používa, pretože prehovára k DNA a DNA reaguje na túto informáciu.

Multidimenzionálny stav nie je lineárny, takže môžete zahodiť všetky pokusy pochopiť ho logikou. Môžete zahodiť výpočty, ktoré ste sa naučili na fyzike, zvlášť tie, ktorí sa týkajú energie vo všeobecnosti. Napríklad zákon obrátených štvorcov je úplne 3D zákon. V multidimenzionálnom stave ale stačí málo. Niekedy sa zdá, že sa energia znásobuje. Dôvodom je, že multidimenzionálna energia je v skutočnosti prenos informácií.

Prehliadka bunkových štruktúr

Ak v lineárnom chemickom stave zmiešate nejaké dve chemikálie, nastane reakcia, ktorú chcete dosiahnuť. V multidimenzionálnom stave dávate jemné inštrukcie. Chcem vám ukázať bunkové štruktúry. Chcem vám ukázať podanie ruky.

Predstavte si bunkovú štruktúru – je krásna a má uhladený vzor. Bunková štruktúra sa, rovnako ako DNA, skladá z dvoch častí. Jedna časť je lineárna, druhá multidimenzionálna. Pozrite sa na ňu pod mikroskopom a uvidíte len lineárnu, chemickú časť. Neuvidíte multidimenzionálnu, neviditeľnú časť, aj keď je rovnako reálna ako vaše 3D. Je skutočná ako celá chémia. Môžete ju vidieť tiež, ak máte multidimenzionálny mikroskop. Nie je ezoterická, je skutočná. Je to prekrásna bunková štruktúra, ktorá existuje v mnohých dimenziách.

Teraz sa pozrite na jednoduchý diagram, ktorý znázorňuje, ako pracujú bunky. Pozrite sa na spôsob, ako sa navzájom priťahujú. Sú inteligentné. V skutočnosti sú tam veci, ktoré som vám neukázal. Je tam množstvo otvorov a vyvýšených častí, ktoré vytvárajú jamky. Jedna bunka hľadá druhú bunku a keď k sebe pasujú ako zámok a kľúč, spoja sa a oddelia s použitím systémových informácií, ktoré im dajú informácie o výtvore. Takto vytvoria chémiu života. Sú pripravené rozdeliť sa, regenerovať. Vidia navzájom svoje polaritné vzory.

Ako to funguje

Drahí, existuje jedna multidimenzionálna vlastnosť, ktorá sa volá magnetizmus a ja som len náhodou majstrom magnetizmu. Pravdepodobne si myslíte, že informácie o magnetizme sa týkali Zeme. Nie. Je to o DNA. Bunky sú magnetické – nie len magnetické, oni sú komplexne magnetické. Každá jedna. Biológia vďaka tomu prekvitá. Jedna bunka vidí magnetický vzor druhej a ako zámok a kľúč zapadnú do seba, oni vedia, čo robiť. Priblížim vám zvyčajný scenár. Okolo ide vírus, múdry, magnetický! Vírus je tiež biológia a je tiež multidimenzionálny. A má aj DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má aj program a inteligenciu. Vo svojom jadre má pud sebazáchovy presne ako vy. Sledujte: pripojí sa šikovne k bunke. Ako? Tak, že napodobní magnetizmus zdravej bunky, ktorá tam patrí! Je šikovný a múdry.

Hostiteľská bunka je ľsťou prinútená k tomuto podaniu rúk a tým pádom sa spoja. Zrazu je vírus vnútri. Je v systéme a môže sa začať rozvíjať a replikovať. Teraz si povieme, ako vyzerá 3D reakcia tela. Akonáhle sú bunky spojené, chémia bunky vie, že bola oklamaná. Keď je vírus vnútri, nemôže sa už naďalej pretvarovať. Tak hostiteľská bunka pošle pre pomoc. Tu prichádza armáda! Obrovské bunky bielych krviniek, navrhnuté na boj s chorobami a zabíjanie votrelcov, sa hrnú dnu. Biele krvinky dorazia v skupine. Prídu tam, ale vírus je pre ne celkom neviditeľný! Nedokážu ho vidieť, pretože napodobňuje normálnu bunkovú štruktúru pomocou magnetizmu, ktorý dokáže zduplikovať. Biele krvinky nevedia, čo robiť! Dostali signál, že niečo nie je v poriadku, ale nedokážu odhaliť nepriateľa.

Uvedený scenár poukazuje na to, že je niečo zle v tom, ako telo pracuje. Teraz vám ten príbeh dopoviem. Zrazu prichádza interdimenzionálny súbor informácií. Možno ste vy oslovili mriežku – vaše vlastné kvantové pole – systém navrhnutý tak, že s ním môžete prejsť procesom krok po kroku. Alebo možno vibrujete na dosť vysokej úrovni a tak to nepotrebujete robiť. Môžete priamo hovoriť ku svojim bunkám bez akejkoľvek 3D štruktúry. To je dobre. Robia to všetci majstri na planéte. Ale možno došlo k multidimenzionálnemu zásahu a inteligentná DNA dostala inštrukcie. To je to, čo dnes chýba, hoci ľudia veľmi dlho vedia, ako sa to robí.

Teraz si zopakujme celý príbeh. Máme bunku, celkom zdravú, pripravenú na podanie si ruky pri delení. Prichádza vírus, presne ako predtým. Ale tento krát, máme dodatočnú informáciu od DNA. Hostiteľská bunka teraz dokáže vírus vidieť! Dostala informáciu, ktorá hovorí: „Keď vidíš prichádzať vírus, zmeň svoj magnetický vzor.“ Vírus príde k bunke ako predtým, ale tento krát tam nie je žiaden zámok a kľúč. Tento krát nenastáva žiadne podanie rúk za účelom delenia. Bunka kričí na biele krvinky. Tie opäť prichádzajú, ale tento krát dokážu vírus vidieť, pretože nebol schopný dostať sa do hostiteľskej bunky. Okamžite ho zničia.

Nuž ale to nie je všetko. Ako vidíte, DNA je inteligentná. Je kvantová a preto odošle signál systému. Deviata liečiaca vrstva predstúpi a zmení magnetizmus 100 biliónov kúskov a častí Ľudského tela, kompletné systémové inštrukcie DNA naraz zmení. Vírus nemá žiadnu šancu. Celé telo vie. Deviata vrstva je vašou najlepšou obranou proti väčšine agresívnych chorôb známych ľudstvu, dokonca aj tých „nevyliečiteľných.“ Interdimenzionálna sila prepísala program, ktorý umožňuje bunkám brániť sa.

Rakovina je agresívna a oklame telo tak, aby ju prijalo. Telo ju nevníma ako rast porušujúci rovnováhu. Dokonca ani nepošle pre pomoc. Pravdou je, že Deviata vrstva je navrhnutá tak, aby ju videla a zastavila. Ale bez súboru nových inštrukcií pre existujúcu DNA to nefunguje. Je potrebné, aby sa do procesu zapojilo Ľudské vedomie. Počuli ste už o spontánnom vyliečení sa? Boli by ste si niekedy mysleli, že vám poviem, ako je to možné? Nie je to žiadna záhada. Ľudská Bytosť prepíše inštrukcie do DNA!

Ako vytvoríte nový vzor bunkového tkaniva? Tak, že zmeníte magnetickú štruktúru. Existujú systémové inštrukcie, ktoré odovzdáte bunkovej štruktúre na vytvorenie nového tkaniva, aké ste nikdy predtým nemali. Hovoril som vám o tom už mnohokrát a dnes to tu máme zas. Príde deň, keď vám opäť dorastie noha alebo ruka. Ako? Všetko čo potrebujete je dať DNA nové systémové inštrukcie. Staré inštrukcie vravia, že sa to dá spraviť iba v maternici. Zmeňte inštrukcie!

Koniec koncov vy poznáte tajomstvá, ktoré poznali dávni ľudia. Naozaj žili stovky rokov? Mnohí áno. Poznali tvorenie mimo 3D. To, čo moderná medicína považuje za mýty a hlúpe povery je interdimenzionálny mechanizmus. Je načase znovu navštíviť realitu, v ktorej žijete. Keď fyzici tvrdia, že existuje 11 dimenzií v jadre každého atómu, prečo ste sa rozhodli, že len štyri z nich pracujú? Prečo neprijmete fakt, že vo vašom tele je energia (Deviata vrstva), ktorá pracuje spolu s vašou 3D biológiou a a je pripravená pracovať pre vás? V súčasnosti to moderná medicína ignoruje. Radšej vás zahltí chémiou, ktorá vám spôsobí rozsiahle škody, než by pracovali so systémom systematických inštrukcií.

Posun, v ktorom sa nachádzate, vám dáva možnosť opäť pracovať s multidimenzionálnymi časťami vašej DNA. Robili ste to pred dávnymi vekmi a stratili ste to. Teraz je to opäť na stole a časť vašej populácie to čoskoro prinesie pre zvyšok sveta. Máte 12 vrstvovú DNA. Bavili sme sa iba o jednej vrstve. Zamyslite sa nad nástrojmi, ktoré máte!

Ľudské Bytosti, ste tu na Zemi, aby ste vykonali svoju prácu. Je toho toľko, čo sa teraz deje a toľko dobrých noviniek. Možno sme dnes boli príliš vedeckí, ale táto správa bola pre túto skupinu. Všetky chanellingy sú zverejnené, ale tento bol pre túto skupinu. (Moskovský seminár) Čo môžete robiť so svojimi bunkami? Pozrite sa na silu, ktorú som vám opísal. Vedeli o nej pradávni ľudia, vedeli o nej obyvatelia Lemúrie, teraz o nej viete už aj vy.

Budúce generácie o nej jedného dňa budú vedieť všetko, všetko v mene novej vedy, ktorá objaví multidimenzionálne zariadenia, ktoré prepoja s Ľudským vedomím. Je množstvo Lemúrijcov v tejto miestnosti a každý z nich vie, že som vám práve dal tajomstvo Chrámu Oživenia. Obyvatelia Lemúrie nemali počítače. Nemali žiadne nástroje modernej vedy, ktoré máte vy teraz. Ale vedeli všetko o Deviatej vrstve, pretože mali informácie o kvantovom liečení, ktoré boli intuitívne. A tie sa znova prebúdzajú vo vás.

Ste väčší, než si myslíte. Je to nádherné. Máte v sebe majstrovstvo. Máte v sebe Lásku Boha!

A tak to je.

Kryon.

Túto verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnymi odkazmi.

Správu prijal v Moskve 14. mája 2010 Lee Caroll

http://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.html a http://gesund-im-net.de/K-moskau10.htm

Pre stránku www.vzostup.sk preložila danuša

Prevzaté z: channeling.wbs.cz

december 01, 2010 16:49 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Adas
  Adasdecember 06, 2010 15:06 popoludní

  Komentár: 

  To je síce pekné, ale kiež by sa to dalo použiť aj v praxi. Napr. to obnovenie častí tela. Čo poviete?

 2. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanoodecember 06, 2010 19:02 popoludní

  Komentár: 

  Kto umí umí, kto neumí, čumí ;)

 

 

Top