Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stát se kvantovými I.

Buďte pozdraveni moji milí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před 20 lety jsem tato slova řekl k mému partnerovi. A víte, co odpověděl? „Budeš si muset změnit své jméno. Není dost hebké. Nezní dost andělsky... A kdo vůbec kdy slyšeli o magnetickém Andělovi?″ To řekl před 20 lety.

Chtěl bych v tuto chvíli pohlédnout zpět. Pokud byste chtěli, můžete to nalézt v prvních poselstvích z roku 1989, která jsem zprostředkoval. Řeknu Vám následující: měl by přijít čas, kdy na místech, kde dříve bývalo provozováno Zemědělství, už nesklidíte žádnou úrodu. Řekli jsme také, že na místech, kde nikdy Zemědělství nebylo, se bude úroda sklízet! Řekl jsem Vám, že by mohlo vzhledem k posunu počasí přijít něco významného. A řeknu Vám to. Nacházíte se uvnitř toho.

Hovořil jsem o posunu vědomí a je to tady, a pro ty z Vás, kdo se ptají, kdy se asi stane... Vy jste to propásli! Je to všude kolem Vás. Je to to, co se událo od konce 80. let a co se děje letos. Je všude kolem Vás. Je to rozhodující moment... Je to bod, kdy se lidské vědomí rozhoduje/volí stornovat fraktály vracejících se energií planety.

Řekli jsme Vám, že globální oteplování probíhá cyklicky a že jste je nezapříčinili. Věříte tomu nyní? Tenkrát to bylo channelováno a dnes to ukazuje i věda. V minulých letech jsme Vám jasně řekli, že toto oteplení bude krátkodobé a povede k období chladu. Nyní je tato skutečnost publikována na mnoha místech a existuje příslušná věda. Věříte tomu nyní?

Existují tací, u kterých se intelekt začíná slučovat s emocionálním. Začínáte poznávat to poselství. „Možná je to v pořádku nemít hebké Anděly,″ říkáte. Možná je to v pořádku, že pravda přichází od někoho, kdo Váš miluje, z domova. Možná je dokonce v pořádku, že k Vám hovoří magnetický mistr?

Ptali jste se někdy, proč jsou tato poselství zprostředkovávána tímto způsobem (channelováním) a proč před také dlouhou dobou? Možná další náhoda? Vracíte se zpět a ptáte se: „Kdy to všechno začalo? Kdy začal vědec Greg svoji cestu? Kdy započal můj partner svoji cestu? Kdy se událo několik zjevení ve Vašem životě?″ někteří z léčitelů zde v publikum má také zajímavé startovací datum. Kdy měla učitelka Peggy svá první zjevení v první fázi? Většinu toho můžete vystopovat tak 20 let zpět, přesně k bodu, kdy začal posun... Přesně tehdy, kdy začal vzestup. Je to pro Vás dost náhod? Kdy měla Dr. Todd vizi ohledně svého vynálezu? Stalo se to v průběhu těchto 20 let, o kterých hovoříme. Příliš náhod? Možná.

Toto je shrnutí poselství z minulých šesti měsíců. Neboť v průběhu tohoto období jsem Vám zprostředkoval informace o tom, co se s Vámi děje. Dnes večer Vám dám informace důležité pro rozhodující moment.

Existují tací, kteří řeknou, že na této křižovatce není důvod udělat cokoliv jinak, než jste obvykle dělali. Existují tací, kteří říkají, že jste vytvořeni k pádu. Každý cyklus, každá civilizace by padla, jakmile by se objevily určité jevy a civilizační znaky. Říkají, že lidská povaha se nikdy nezmění, neposune, a že se cykly opakují a opakují a opakují. Jsem tady a říkám, že to nyní bude jiné. Dosáhli jste bodu, kdy se začnete kvantově měnit a vyvíjet. Méně než půl procenta této planety musí učinit toto rozhodnutí, aby vznikla dokonale změněná planeta.

Magnetické

Co jste se dnes naučili o magnetismu (opět na přednášce Grega)? Jak to propojíte s Kryonovým učením? Dal jsem Vám informace o procesu, jak Sluneční soustava/systém ze sebe prostřednictvím indukce sejme gravitační Otisk a doslova jej vyšle s heliosférou Slunce... Kvantová komunikace přes Sluneční vítr. Když narazí na Vaše magnetické pole a napojí se na ně, překříží se solární vítr s magnetickou mřížkou Země, která se zase překříží s polem, které vytváří vaše DNA. Proto dospěje stejná informace, kterou dostává Sluneční systém, i k Vám.

Tak říkajíc sedíte na magnetickém gauči. Vaše DNA je magnetická a to je vědecký fakt, který byl nyní konečně uznán. Nyní máte to malé, co ovlivňuje to velké, a to velké, které ovlivňuje to malé. I to jste dnes slyšeli, nebo? Pokud dostatek lidí myslí Jinak, pokud má dostatek lidí soucitnou reakci, vytvoří se taková pocitová vlna, která může být změřena vědeckými přístroji. Je tím ovlivňována samotná vibrace planety. To, jak myslíte a co děláte, může způsobit rozdíl. A pokud jste to tomuto divnému chlapíkovi nevěřili (Lee), možná to uvěříte tomuto vědci? Možná, ale jen možná, mají oba pravdu. Jaké by to bylo?

Stát se kvantovými

To je téma dnešního dne. Je to těžké, neboť to od Vás vyžaduje, abyste mysleli jinak. Milý člověče, jsi ve vývoji. Je to vývoj prostřednictvím magnetismu, který hovoří k DNA a myšlenkám dává možnost vytvářet interdimenzionálním způsobem posun vědomí. To je to nejtěžší, co kdy budeme vyučovat.

Před třemi lety jsem svému partnerovi řekl, že bude vyučovat nenaučitelné, a dnes tu sedí na židli a dělá to. Existují tací, kteří tomu porozumí, a tací, kteří tomu nebudou rozumět. Pokud jste se zabývali kvantovými stavy, rozpoznáte určité znaky a dnes večer budeme o jednom z nich hovořit. Jen o jednom, ale bude mít tendenci některé vlastnosti vašeho života delinearizovat. Ukážu Vám, co pro Vás bytí kvantovými může udělat.

Lidé jsou emocionální a je to také dobře, protože pocity jsou kvantové. Víte, ony jsou nekontrolovatelné oběma směry: nekontrolovatelná nenávist, nekontrolovatelná Láska... nedrží se žádného vzorce nebo? Je potřeba intelekt, aby se vykonstruovala Krabice kolem pocitů a to nazýváte vyrovnáním/smírem. Takže již beztak začínáte rozpoznávat, že lidská mysl je kvantovým znakem. Vědomí - svojí vlastní povahou je vědomí kvantové. Lidský mozek byl stvořen k tomu, aby myslel kvantově. Pouze prostřednictvím logiky a intelektuálním vyrovnáním se staly biologické synapsy lineárními. „Kryone, my nerozumíme, o čem hovoříš.″

Podívejte se na autistického člověka. Zde máte člověka, který má vlastnost, u které zdá se něco chybí. Možná jste někdy byli v blízkosti určitých druhů tohoto autistického vědomí? Pakt víte, co jim chybí. Je to konstrukce linearity. Neboť autistická mysl linearitě nerozumí a neustále se snaží pochopit pořádek a symetrii. Zoufale se snaží vytvořit konstrukci kolem svého vědomí, aby mohla v tomto světě najít nějaký smysl. Pravdou je, že je mnohem mnohem více kvantová než jste Vy! Dívali jste se na to někdy takto? Předpoklady jsou tedy dány. Kvantovost je již ve Vašem dosahu. Vše. Co potřebujete zjistit je jak otevírat a zavírat ty různé synapsy a tím nechat vzniknout takový druh člověka, který je začátkem Vyvinutých (lidí). Bude dosaženo rozhodujícího momentu a všední rutina bude výsledkem? Stane se člověk náhle osvíceným, něco si vybere a pak se vrátí zpět do neosvíceného stavu? Odpověď zní ne a vy to víte. Ne, místo toho se změníte a zůstanete změnění. A to vytváří nový začátek, nebo snad ne? To je ten Joker (žolík), který se v tomto součásném cyklu vynoří a nikdy dřív se neobjevil. Protože přišel Kryon v roce 1989 a proto jsem tady. Tento posun/vzestup stojí před Vámi. Sedíte uprostřed něho.

Spánek - interdimenzionální jev

Zde přichází jiný kvantový aspekt. Vysvětlím vám to, abyste pochopili, jak matoucí může být kvantovost a přesto se nachází ve vašem mozku a proto vím, že jí časem budete rozumět. Když se oddáte této věci, kterou nazýváte spánek, možná dokonce něčemu, co nazýváte stavem alfa, této mezifázi vědomí, která je bez knstrukce, co se tady děje? Měli jste už někdy sen, ve kterém nic nedávalo smysl? Kvůli linearitě reality se lidé ve svém snu nemohou vyznat (mimo čas, mimo jakékoliv místo). Možná jste byli na různých místech v různých časech, které ve skutečném životě nedávají smysl. A přece to v tento moment smysl dáválo, nebo? Proto vám řeknu proč: protože je to kvantové, když se do tohoto stavu dostanete! Je to kvantová záležitost, toto alfa-snění. Mozek je ve stavu bezpečí kontroly intelektu. Proto se stává kvantovým a bez struktury. Z tohoto důvodu je to mimo linearitu. To znamená, není na to navlečena žádná časová konstrukce. Všechno se děje ve stejný čas a je to pro Vás absolutně v pořádku, dokud tam jste. Když jste ve snu, nervete si vlasy zoufalstvím, nebo? Prostě si to vychutnáváte. Kvantovost je přirozený stav.

Mohli byste možná dokonce říct, že se začíná měnit intelektuální konstrukce, která leží přes vaše vědomí, a díky více porozumění to umožňuje učit to, co dnes učím.

„Kryone, já stále ještě nerozumím.″

To já vím a proto to zjednoduším na pojmy, kterým budete rozumět. Podívejte se na tu krabici, ve které jste a která se nazývá časem. Že můžete jít jen jedním směrem je tak lineární! Nemůžete jít doleva, doprava, pouze rovně do budoucnosti. Hodiny tikají pouze jedním směrem ... vpřed. Neexistují žádné hodiny, které jdou nahoru, dolů, vlevo a vpravo, nebo? Jsou pouze dopředu. Ó, jak lineární. A tak také myslíte. Uznáváte tento lineární předsudek a uplatňujete jej na všechno. Všechno myšlení, všechno chápání, všechna logika, všechna spiritualita se uskutečňuje na základě vašeho předsudku. Říkáte: „My jsme lineární, proto takový musí být i Bůh.″ Přesto takový Bůh není. A vy ve skutečnosti také ne! Někteří z vás, moji milí, z toho brzy vystoupí a pochopí více toho, co se děje v jejich životech.

Frustrace kvůli času - váš nejsilnější předsudek!

Pojďme začít s učením. Je to shrnutí, eventuelně i věcí, které jste slyšeli dříve, které ale dnes budou tak seskupeny, aby Vám dopomohly k většímu pochopení. Sedím před skupinou bdělých individuí a mnozí se nazývají pomocníci světla/lightworker. Můžete to definovat jakýmkoli libovolným způsobem, který se Vám líbí. Je to vědomí, vědomí o věcech mimo linearitu. Je to víra, opravdu, že jste částí Boha. V sále jsou přede mnou mnozí tohoto druhu, většina. V tomto vědomí se děje komunikace s druhou stranou závoje. Proto přesně ukážu jedno z chybných očekávání a frustrací, které se dějí, když podniknete tuto cestu na druhou stranu linearity.

Milý člověče, kolik z vás obdrželo poselství, která mění život? Možná se uvedou do stavu meditace, možná je to v tomto stavu snění, který jsem zmínil? Avšak je to tady, myšlenka, možná dokonce návod? Možná jste měli vizualizaci? Může se projevit následovně: Tady je to, co máš dělat. Tady je ta kniha, kterou napíšeš. Tady je, jak bude vypadat tvoje budoucnost. Tady je léčebná metoda, kterou budeš vyučovat. Zde jsou pokyny, jak se s někým setkáš. Budeš něco dělat!

Jsi tím rozrušený. Možná se vrátíš z vizualizace a vyprávíš o tom příteli/lkyni: „Je to tak doopravdy. Je to to, co budu dělat. Začnu s tím. Není to úžasné?″ A co uděláš pak? Začneš to uskutečňovat. Ó, jak je to od tebe lineární. Je to to poselství, které jsi dostal? V tomto kvantovém stavu ti Bůh řekl, abys šel zpět a hned to udělal? Odpověď je ne. A přece tak myslíš a protože tvé hodiny tikají jedním směrem, vrátíš se do lineárního času a začneš uskutečňovat, co ti bylo řečeno. To je velká chyba, ale to ty nevíš.

Pojďme se jednoduše podívat, milý člověče, co příjde dál. Většinou je jedno, co Vám bylo ukázáno..., ztroskotá to. Prosadí se zklamání: „Já mám napsat tuto knihu a zkoušel jsem to a ...a nic se nestalo. Nebylo nakladatelství, které by ji chtělo, nikoho to doopravdy nezajímalo. Musel jsem se mýlit. Měl jsem tyto úžasné nápady a uskutečňoval je, ale nic se nestalo,″ říkáte.

Podívej moje/můj milá/ý, já vím, kdo tu je (a kdo to čte) a momentálně hovořím k některým z Vás a vy to víte. I když jste to nikomu neřekli, ztroskotání je takové. Lidský mozek nechce hned přiznat a říct: „Nevím, proč nebyla moje komunikace s duchem jasná. Přijal jsem poselství, vrátil se zpět a pokusil se o to a nic se nestalo.″ Jak lineární! Co jsi s tím udělal potom? Tento nápad, tato krása, tato myšlenka, tebou naplánovaná jednání, věci, které ti byly ukázány, byly tvé... co jsi s tím udělal poté, co jsi se o to pokusil a ztroskotal jsi? Položil jsi je úplně dozadu do skříně a zavřel dveře! Je to pryč!

Možná několik tvých přátel řeklo: „Víš, vzpomínám si, že jsi se před pár lety o něco pokoušel. Proč to nezkusíš ještě jednou?″ Co jste mu v tuto chvíli odpověděli?

„Ne, zkusil jsem to a ztroskotal jsem.″

Cože? Jak lineární! Chápete, kam mířím? Bůh Vám neřekl, abyste to udělali hned. S vašimi předsudky o čase jste se rozhodli kdy a kde a pak navzdory jakémukoli racionálnímu kvantovému myšlení jste to, poté co jste to jednou zkusili, odhodili/zavrhli! Již se nikdy nepokusíte to obnovit a vyzkoušet, nebo? Ó, jak lineární. Jaký to máte jedinečný předsudek k průběhu času! Tady přichází to, co koná kvantový myslitel: Obdrží poselství, vrátí se z vizualizace a poselství oslaví. Je to jízdenka, kterou drží v ruce a na které stojí, že příjíždí vlak. Když si jízdenku přečte pozorně, není na ní žádný čas. Neříká kdy, nebo? Ale on má stále ještě jízdenku. To kvantovému mysliteli stačí.

Oslaví jízdenku a pak se opře a otevře se nastavení, které očekává synchronicitu. To znamená, bude se dívat na kvantovost a pak na vznikající synchronicitu, aby rozpoznal, kdy příjede vlak. Chápete to? Požehnaný je v tuto chvíli člověk, který tu sedí a uvědomuje si, co říkám. Ve skříni čekají věci, které jste tam zavřeli a které jsou nyní připraveny. Teď je ten čas! Je to rozhodující moment. Je to nyní, kdy jsi to měl udělat. Dříve to nefungovalo, protože to nemělo fungovat. Chyběla synchronicita, chyběla energie, nebyla tu kvantovost, ale teď je tady.

Takže, co to pro Vás znamená? Staňme se na okamžik kvantovými. Co si myslíte, že to znamená? Jaký druh rozhodnutí byste si chtěli ještě jednou promyslet? Toto je pozvání. Je na čase, nebo? Myslíte lineárním způsobem a proto jste lpěli lineárním způsobem na předsudcích, a to přeruší proud spirituálního kontextu komunikace s Bohem. Protože je to normální, ani si to neuvědomujete. A víte, co to vytváří? Frustraci a někdy zlost. Někdu se možná k duchu otočíte zády a řeknete: „To nefungovalo. Myslím, že bych měl jít dál.″ Nebo: „To nefungovalo. Nejsem tak moc milován, jak jsem si myslel.″ To je lineární předsudek člověka a neodpovídá pravdě.

Čekat na instrukce

Chtěl bych Vám ještě něco říct. Mám před sebou sál plný pomocníků Světla a mnozí z nich jsou jimi již dlouho. Avšak mnozí stále ještě čekají na to, aby zjistili, co mají dělat. Jsi to ty? Hm? Víš, že mám pravdu. Dotýká se to jádra věci? Jinak než předchozí výňatek, nejste záměstnáni nějakým cílem, spíše čekáte až zjistíte, kdo jste a proč jste tady. To je zcela jiné, protože to nemá nicht společného s tím, co Vám bylo sděleno v nějaké vizi, nýbrž s něčím, co vnímáte na úrovni Akáši. Proč jste tady? Kdy to budete vědět?

Máte tuto jiskru vědomí a víte, že jste Božskými. Víte o tom, co je ve Vaší DNA a začínáte to vše objevovat, a cítíte, že je tu ještě něco. Nevíte, co to je, ale „jednoho dne to tu bude,″ říkáte. „Jednoho dne budu vědět, k čemu jsem tady,″ říkáte. Je to rezavá lineární kolej, neboť to říkáte a cítíte už velmi dlouhou dobu. Pokřikuje na vás v linearitě stále to stejné. „Stále jsi ještě nedorazil,″ říká Vám. „Čas není na tvé straně,″ říká. A někdy říká: „Prošlo to kolem tebe a ty jsi to neviděl!″ Pak si začnete dělat starosti a jste smutní.

Chtěl bych Vám sdělit pravdu a chtěl bych otevřít vaše Srdce, protože sedím před těmi, co to akorát emocionálně a opravdově musí slyšet. Nechtěl bych, abyste zvedali ruce, ale neviditelně, metafyzicky bych chtěl, abyste si teď v tento moment zažehli nad hlavou světlo, pokud k tomu patříte. Čtenáři, tebe se to také týká. Hned teď. Hledím v tento moment na vaše světla a dám Vám Váš učební plán. Dám Vám ten plán, kvůli kterému jste tady. Řeknu Vám, proč se také cítíte, jak se cítíte, a dám Vám seznam s instrukcemi, který Vám umožní odsud odejít s věděním, kdo jste a proč jste sem přišli. Některým se to možná nebude líbit, jiní to ale možná budou milovat. Závisí to na Vašich lineárních předsudcích. Doufám, že se toto světlo, které jste zažehli nad svojí hlavou, zkoordinuje se světlem, které vyzařuje můj partner, pak je to pravda.

Poslyš, pomocníku světla, celý život jsi čekal na to, co bude následovat. Čekáš, až zjistíš, kam kráčíš a co máš dělat. Chtěl bych ti říct následující: požehnaný je ten člověk, který je vědomý, neboť samotné vnímání vědomí je to, co pro planetu činíš. To je ten momentální úkol. Zůstaň vědomý. Nechej nádále svítit světlo. Jdi od místa k místu, privátně nebo pracovně. Udržuj vědomí. To je rozhodující moment, neboť vědomí mění mřížku.

Nejde o to, co budeš dělat, jde o to, co si po celý den myslíš. Na kvantové cestě neexistují hodiny. Můžeš tuto energii udržovat až do dne, kdy zemřeš? Pokud můžete, pak bude vědět každý jeden z vás, který momentálně toto světlo udržuje, že jste tu právě proto! Nedívejte se po něčem jiném hledajíc dál, protože momentálně v kvantovém stavu konáte to, z jakého důvodu jste přišli. Každý z vás, který je vědomý, to koná! O to jde. Jste tu, abyste byli vědomými! Když si budete vědomi svého Božského nitra, pak perfektně splníte úlohu. Perfektně! Jděte odsud spokojeni, spokojeni s tím, co děláte pro planetu. Zůstaňte vědomými. Nevzdávejte se! Staňte se kvantovými (spokojeni tady a teď).

Když bude všechno, včetně vaší spirituální práce tlačeno do časového sledu, ztroskotáte, protože věci, které Vám přinesou hodiny, nejsou těmi věcmi, které Vám přinese Srdce. Srdce (soucit) je kvantové. Učte se žít bez budoucnosti. To zruší lineární postoj, který říká, že dosažení něčeho je měřítkem úspěchu. V lineárním vědomí času je tomu tak, ale v kvantovém vědomí je na tomto místě měřítko vašeho míru a radosti z jednoduchého „Bytí″. Jsi to ty?

- pokračovanie -

Kryon

Túto verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnymi odkazmi.

Správu přijal Lee Carroll 13. června 2009 v Sedoně, Arizona

http://www.kryon.com/

Přeložila Martina M.

Prevzaté z: channeling.wbs.cz

december 15, 2010 14:25 popoludní

 

 

Top