Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stát se kvantovými II.

Již dva roky udržujeme otevřené dveře ke kvantovému celulárnímu posunu a začali jsme Vám dávát informace, které jsou prostě neuvěřitelné. Ve vaší DNA se nachází kronika Akáša. Veškeré životy, které jste na planetě žili, tam jsou. Vyšší Já bylo v každém životě tour stejnou energií duše. Proto máte jednoho přítele, který se účastnil všech těchto životů! Doposud byly životní zkušenosti naštosovány jako ve vrtném ledovém jádru (lineární vrtné ledové jádro, které obsahuje historii, tak jak je měřena vědci na pólech). Musí se prozkoumat lineární značení a rozpoznat, kým jste byli, jaké možná byly energie a co se stalo. Vy všichni jste příjali, že je to neměnné a v minulosti, jakoby se četly staré noviny.

Dárek - aktivace Akáši

Toto není kvantové myšlení. Kvantový myslitel se na to dívá jako na všechno konající se v teď. A proto je to, co se koná nyní pro vás přístupnéxxx Jak by se vám líbilo jít do té zdánlivě nezměnitelné lineární historie a vybrat si z ní tu pomoc, kvůli které jste přišli? Hovořím nyní ke třem lidem v místnosti: Přestaňte chtít vyléčit sami sebe. Neboť vaše biologické Já na to nepřistoupí. Nebude vyléčeno. Ale v posledním životě, pokud jej dáte dopředu, bylo čisté. Běžte a vezměte si ho! Proč si nevezmete tento život a nedáte si ho (pro své lineární myšlení) nahoru? Jaké by to bylo? To je to, co by udělalo kvantové individuum.

Tedy, pokud byste to mohli udělat, co přesně jste vlastně udělali? Vyléčili jste se nebo jste odbourali Akášu? Chápete, pročje to tak, že se nemoc nikdy nevrátí? Je to tím, že na kvantové úrovni jste ji nikdy neměli. Pokud se budete moci vrátit k energii vašich minulých životů, najdete DNA, která je čistá a nikdy neměla problém, který máte teď. Jak to má fungovat? Chtěl bych se vás zeptat na následující: milujete někoho na planetě? Pokud je odpověď ano, pak se vás ptám … jak? Pochopte, některé věci musí být učiněny na nelineární úrovni, odděleně od seznamů, které vám lidé rádi dávají. Seznamy se hodí dobře k naučení se podstatných věcí, jsou ale nepoužitelné na tyto pokročilé kvantové energie, které se učíte absorbovat a učíte se jimi být.

Chápete, co říkám? Co si přejete, abyste mohli udělat? Co jsou vaše bloky? Co si představujete jako ty věci, kterými jste a přece je nemůžete změnit? V Akáše je také vaše já, mnoho z nich. Proč tam nejdete a nenahradíte současné já předcházejícím já? To je odbourání Akáši. To je kvantový člověk a dalece přesahuje to, k čemu mají být energie minulých životů dobré. Bylo vám řečeno, že jste tu pro karmickou výměnu. To je staré pojetí, že minulé životní zkušenosti narůstají ve vaší DNA, že jste jimi rušeni, že jsou “pískem ve vaší ústřici” a že musíte něčeho dosáhnout, abyste tomu mohli zabránit. Je to velmi stará informace a vy nyní můžete jít daleko za tyto hranice.

Co by bylo, kdyby byl účelem Akáši pravý opak? Co by bylo, kdyby tam byla zlatý důl s tvojím jménem? Žil/a jsi tyto všechny životy. Mysli na to. Je to životní zkušenost, je to moudrost, šamane. Nyní běž a odbourej to. To je to, co činí kvantový člověk. To vytváří Mistrovství. Přemýšlej o tom.

Znovu navštívit Vnitřní dítě

Teď přichází něco, co někomu na tomto jevišti udělá radost (hovoří o Janu Toberovi), protože vám teď sdělím tajemství Vnitřního dítěte. To je a vždy bylo kvantové dění. Proč je Vnitřní dítě tak důležité? Slyšíte to roky, avšak mnozí před tím utíkají. „Nechci být dítětem,“ říkáte. „Stal jsem se dospělým a nemusím s tím přijít do styku. Vynechám to.“ Možná je to jinak, než si myslíte?

Chtěl bych vám říct, co je na tom tak kvantového. Naslouchejte mi a na chvíli otevřete své srdce. Pomalu je na čase, nebo? Nikdo z vás už není dítětem, ale kdysi jste byli všichni dětmi. Tedy, proč se na chvíli se mnou do něčeho nepustíte: zapomeňte na hodiny a dělejte, jakoby před vámi leželo nyní v tomto životě všechno, co jste kdy na planetě měli. Tak jako koše, ze kterých to můžete vzít, to leží před vámi. Nejsou v minulosti, ale spíše ve kvantovém stavu, připraveny, abyste je považovali za právě se konající.

Reflektujte: Chtěl bych, abyste tam šli a pár těchto košů si prohlédli – když vám bylo osm, když vám bylo sedm, když vám bylo šest, když vám bylo pět. Podívejte se tam! Neznali jste žádné starosti. Kolik z vás, když vám bylo osm, si dělalo starosti s měsíčními platbami? A jak to bylo s penězi pro domácnosti nebo zda jste si mohli dovolit auto a nastartovat ho? Odpověď? Žádný z vás! Vaší největší starostí bylo, jak dlouho smíte zůstat venku a hrát si. Přemýšlejte o tom… u většiny to tak bylo. Mysl dítěte je taková… čistá, nekomplikovaná a za hranicemi možnosti, dělat si starosti.

Takže bych chtěl, abyste si na moment udrželi tyto myšlenky. Chtěl bych, abyste dělali, jako byste na moment mohli vklouznout do této osobnosti, do tohoto dítěte, kterým jste. Nese vaše jméno a žili jste ho. Vezměte ho z košíku a oblečte ho. Žádné starosti. Žádné drama. Žádné zítra, skutečně ne. Žádné dítě nemyslí na zítřek, jedině že by byly Vánoce a pak pociťuje radost a nadšení. Jak už je to dlouho, co jsi něco takového pociťoval, člověče?

Proč o tom mluvím? Protože vás Boží Láska zve právě k tomuto jevu! Máte k tomu nyní model a to je vaše bytí dítětem. Tedy přineste to zpět jako model toho, jak vás milujeme a nabízíme lásku a mír, které potřebujete, abyste mohli jít do této Nové energie! Tak vypadá kvantový člověk, který může jít zpět a uplatnit tyto znaky/atributy pro svůj život. Můžete říct, kdo takový je, protože chodí kolem a září! Nebrání se tomu. Jsou kvantoví.

Existuje řada Mistrů, kteří byli na této planetě a byli dobře známí v mnoha náboženstvích. Chtěl bych vám říct, co měli společného: byli kvantoví. Když jste se jim podívali do obličeje, viděli jste, jak září? Mohli byste tam se mnou zajít? Mohli byste být na moment u svého oblíbeného Mistra? Moli byste na moment stát vedle ní nebo vedle něj? A pokud můžete, jaká je tam energie? Je to mír, nebo ne? Staráte se o své měsíční platby? Staráte se o své složenky? Jaký druh dramatu máte ve svém životě? Můžete jich mít mnoho, ale nemůžete je vidět! Z nějakého důvodu je neznáte a jste přitahováni tímto mírem, nebo snad ne? Chcete jen prostě vedle nich stát. Možná si pro sebe říkáte: „Ó, kdybych mohl/a být právě takový/á. To bych tak rád/a.“ nuže, to můžeš mít, můj milý/má milá, a jmenuje se to držení esence Vnitřního dítěte. Není to žádná nevinnost; není to ignorance; je to totální dokonalé kvantové vědění. Je to schopnost, uchopit věci, ze kterých byste si v linearitě dělali starosti, a nechat je vznášet na místě, kde vás neovlivňují. Co se stane s vědomím, které není ovlivněno strachem? Řeknu vám to. Stoupá! Čekali jste to? Práce s Vnitřním dítětem je kvantovou prací. Veškeré věci, které jsme poslední měsíce přednášeli, podporují člověka, aby se stal kvantovým.

Neuvěřitelná síla lásky

Nic není srovnatelné s posledním bodem. Nic. Je to už potřetí, co vám to sděluji, ale mnozí zde to ještě neslyšeli. Pozorně vnímejte: dokonce i ve spirituální práci existují tací, co vysvětlovali, že je emocionalita špatná. Říkají, že když jsme emocionální, nemůžeme být racionální. Pokud brečíte, neměli byste tu být. Říkají, že je to intelekt, který všechno zjistí a na vše přijde. Tam je doma logika a je to váš rozum. Proto chcete přijít k bodu, kde zahodíte všechny emoce a můžete zkoumat pouze svou bohem danou logickou myslí.

Poslouchejte moji milovaní, to je totálně lineární myšlení. V této místnosti neexistuje člověk, který by otevřel kvantový stav svým intelektem, protože to není ten stav, do kterého byl narozen a ani stav, ve kterém žije. Kvantový stav je místo toho vyrovnáním srdce a intelektu. Emoce mohou projít závojem a děje se to z velmi důležitého důvodu.

Řeknu vám, kde vězí skutečná síla…příčina soucitu a neuvěřitelná síla lásky. Ukážu vám nejvíce kvantovou energii planety a doufám, že tomu budete rozumět. Dělám to potřetí a chtěl bych abyste pečlivě naslouchali.

Existuje síla za hranicemivšech sil a přichází přímo z emocionálního stavu. Jste překvapeni? Vylíčím obraz ještě jednou tak, jak jsem dříve učinil. Ó, zde v místnosti jsou matky. Mnohé. Maminko, vrať se se mnou do doby, kterou jsem s tebou sdílel. Vrať se do doby, kdy bylo tvé prvorozené dítě několik minut staré. Vrať se se mnou zpět, když se dítě poprvé nadechlo a život začal. Reprezentuje to část vaší DNA, část vaší linie původu, část vaší Akáši. Nyní se vás na něco zeptám: Slyšely jste zpívat Anděly? Stáli kolem postele, víte to? Co jste vnímaly, když jste miminku poprvé pohlédly do očí? Slyšelyjste zpívat Anděly? Tálo vaše srdce? Rozplývaly jste se v tento okamžik v Univerzu? Všimly jste si, že i technici v místnosti brečeli? Kdo to způsobil?

Možná jste si myslely, že tato zvláštní síla pocházela z vaší mysli a z vašeho srdce? Nepocházela! Daleko za tím, co by jediný člověk mohl možná vyrobit, tekla tato úžasná energie do místnosti, protože tam byla posvátná radost. Na chvíli v průběhu času jste otevřely interdimenzionální portál, kde začal život a každý z toho radostí plakal. Dítě se na vás podívalo a vy jste se podívaly na dítě. A nic už nebylo jako dřív. Vzpomínáš si mami? Vzpomínáš si na tento den? Na tento moment? To je energie, která přesahuje, co by mohlo tvé srdce samotné učinit. Měly jste pomoc a všechno, co jsi cítila, bylo zesíleno božskou energií ve tvém nitru.

Hovořím o lepidle, které udržuje pohromadě vědomí a je emocionální. Mluvím o Lásce Boha. Tak znělo poselství od prvního dne, kdy jsem začal zprostředkovávat informace. Stálo to mého partnera čtyři roky, otevřít jeho srdce až do bodu, kdy by mohl s touto silou plakat v přítomnosti libovolné osoby. Je to mimo vše, co by si pro sebe mohl vytvořit sám. Tato místnost je plná doprovodu, jehož síla může vytvořit mnohem více, než jediné lidské srdce! Je to kvantová energie… bezčasová… žádná budoucí událost… naplněná pocitem, že každá milující věc, která kdy existovala, do vás proudí. Je to příroda, vaše vlastní životní energie a moudrost věků. Mami, vzpomínáš si?

Lidé se zamilovávají. Trochu blázní. Někteří z vás, nebo? Mnozí si na to vzpomínají, jak hodně vzdychali a hleděli si do očí. Psychologové říkají, že to probíhá trochu jako přechodná psychická porucha. (smích) Vzpomínáte si? Vytvořili jste to zcela sami? Byla to ta druhá osoba? – myslíte si to nebo myslíte, že se dělo ještě něco jiného? Mysleli jste, že jste součástí něčeho, s čím jste byli sami? Milenci vám budou vyprávět, že jsou v místnosti Andělé, když se lidé sejdou, když přeskakují jiskry, a že je přítomno mnohem víc, než mohou vytvořit oni sami. Někteří z nich dokonce slyší zpěv! To je jen zdání zamilovaného? Ne, máte pravdu... je to součást lidské zkušenosti, kdy se dva sejdou a nějakým způsobem vytvářejí energii, která je mnohem více než součet jejich částí. A to je tím, že je přítomen Bůh!

Andělé se usmívají. Tak to funguje. Je to kvantové. Je tam soustředěná síla. “Proč nám to, Kryone, vyprávíš?” Řeknu Vám důvod: Protože jsou mezi vámi tací, kteří jsou připraveni se zamilovat do prvorozeného seminka Vědomí, což je rozhodující moment. To znamená se zamilovat sami do sebe, do Boha ve svém nitru, do přírody nebo jednoduše do celého procesu stvoření. Je to vytvoření energie na této planetě srovnatelné s narozením dítěte. Je větší než součet svých součástí, pokud jste dostatečně kvantoví, abyste to zvládli. Je to pro vás zmatené nebo je to přirozené?

Jste si vědomi, že nemusíte být nikde členem? Nemusíte. Poznávejte jiné kolem vás, kteří milují Zemi. Uvědomte si, že můžete spolupracovat přesně do té míry, která se vám líbí. Otevřeví srdce vytvoří takovou energii, která je za hranicemi toho, co byste kdy mohli učinit sami. A přece to vypadá tak, jako by to bylo individuální rozhodnutí. To je pozvání ke kvantovosti. Nazývejte to, jak je vám libo. Chcete to nazývat Bohem; chcete to nazývat Duchem; chcete to nazývat svým vlastním božstvím? Není to důležité. Ale budete to cítit. Mnozí z vás to již cítili a ani jste nevěděli, co to bylo. Láska je taková. Je čistá. Nemá žádné plány. Nenafukuje se. Je bezpodmínečná. To je Bůh ve vás. To je to poselství.

A tak vypadá práce před vámi. Zvedněte se ze židle a odcházejte jinak, než jste přišli, s trochu větším vhledem, jak s vámi pracuje Duch. Možná máte lepší pocit z toho, kým jste a kam kráčite. Možná to dnes večer byla úleva pro některé z vás, kteří se považovali za ztroskotané nebo něčeho nedosáhli a proto přišli. A já vám říkám, dosáhli jste toho.

Milujete Boha? Pak jste toho dosáhli. Milujete sebe sama? Pak jste toho dosáhli. Můžete eliminovat dramata ve věcech, nad kterými nemáte kontrolu? Pokud jste jedním z nich, tak jste toho dosáhli. Proto jste přišli. A tak to je, že vám v tuto dobu říkáme, že každého z vás známe jménem. Co učiníte s touto informací? Je to jen informace nebo je to pravda. Vy to rozhodujete.

A tak to je.

Kryon

Túto verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnymi odkazmi.

Správu přijal Lee Carroll 13. června 2009 v Sedoně, Arizona

http://www.kryon.com/

Přeložila Martina M.

Prevzaté z: channeling.wbs.cz

december 17, 2010 15:49 popoludní

 

 

Top