Obrázok používateľa CEZ OKNO
Chemtrails: Šokující analýza kvality vzduchu z oblasti Phoenix!

Nedávno jsem si pro své vlastní účely provedl takovou malou anketu. V ní jsem po dobu několika týdnů náhodně oslovil řadu osob, kterým jsem položil jednu jedinou otázku: „Víte co znamená slovo „chemtrails?“ Zjistil jsem, že přes 70% dotázaných nemělo v podstatě ani tušení o čem je řeč. Takže buď čistě hádali jak se říká „od boku“ a nebo rovnou sdělili, že prostě neví. U zbývajících zhruba 30% dotázaných byla situace také velmi zajímavá. Zhruba 68% z nich odpovědělo, že jde v podstatě o nesmysl a nebo nafouknutou bublinu či výmysl či záměrná mystifikace. Asi 24% odpovědělo tak, že sice ví o co jde, ale vzhledem k tomu, že se s tím dá jen těžko něco dělat je jim v podstatě celá záležitost jedno. Pouze 8% dotázaných se vyjádřilo jasné obavy co se této problematiky týče a dokonce navrhovali i některé aktivní kroky.Když jsem se seznámil s materiálem, který před nedávnem obdržel americký výzkumník Ted Twietmeyer nedalo mi to a tak jsem některá základní fakta seskupil a nabízím je čtenářům ke zvážení. Uvedený materiál obsahuje provedené rozbory ovzduší na přísně vědecké bázi z oblasti Phoenixu a to v přímé souvislosti se vzdušnou aktivitou, která je známá jako chemtrails. Tabulky uvedené v této reportáži ukazují hodnoty těžkých kovů v životním prostředí dané oblasti, které mnoho násobně překračují bezpečné úrovně neškodné pro člověka. Osoba, která poskytla uvedená data si pochopitelně přeje zůstat v anonymitě, ale prokázala, že vzorky byly skutečně analyzovány v profesionální laboratoři. Ted Twietmeyer osobně zná danou osobu a také adresu předmětné laboratoře a potvrzuje, že zpráva je původní. Osobně považuji informace obsažené v daném materiálu za velmi závažné, ale je to pouze můj laický pohled na danou věc. Každopádně analyzovaná situace, která je charakteristická pro oblast Phoenixu se může vyskytnout na kterémkoliv místě civilizovaného světa pokud vezmeme jev chemtrails za skutečně autentickou aktivitu. Víc již v následující reportáži.

Na úvod by bylo vhodné uvést několik důležitých technických dat:
a) Vzorky vzduchu byly použité pomocí vzduchového filtru a to po dobu zhruba 4 hodin během dne a 4 hodin po západu slunce po dobu 28 dnů.

b) Metoda, která byla použitá v testovací laboratoři se nazývá „ICP scan, anorganické analýzy“

c) Velmi krátké sloupečky v použitých grafech označují maximální bezpečnu emisní úroveň pro daný kov

d) Vysoké sloupce reprezentují reálně naměřené hodnoty pro daný kov v odebraných vzorcích vzduchu


Na výše uvedeném grafu č.1 je zcela zjevné, že u kovu zvané barium byl překročen maximální bezpečnostní limit celkem 278x, u mědi 98x, u manganu 5820x (neuvěřitelné!!!) a u zinku 593x. V souvislosti s těmito absolutně fatálními skutečnostmi je pozoruhodné vědět, že mangan je element, který se za přirozených okolností nachází v životním prostředí a půdě ve velmi nízké koncentraci. Nicméně je třeba poukázat na to, že mangan je jedovatý element. Vyskytuje se nejčastěji v elektrolytických materiálech, v bateriích (suchý článek).

Barium, měď a zinek jsou také těžké kovy. Měď a zinek je používán metabolismem lidského těla, ale pouze v extrémně nízké potenci. Barium se často používá jako kontrastní médium v rentgenovém diagnostickém aparátu, ale není zde použito ve formě prachu, ale v kapalné podobě. Barium a hliník se všeobecně nachází v souvislosti s chemtrail v rámci radioaktivního spadu. Tyto dvě sloučeniny byly také popsány Dr. Tellerem jako dvě možná užitná média, která by mohla za pomocí letounů se dostat do horní částí atmosféry. Tento vědec se však domnívá, že hlavním záměrem těchto aktivit spočívá v tlumení dopadu slunečního záření se snahou snížit proces globálního oteplování.

Jiné analýzy však naznačují, že teorie dr. Tellera může být nakonec chybná. Existuje hypotéza, která naznačuje, že místo toho aby barium a hliník odrážely sluneční záření naopak mohou urychlovat globální oteplování. Na jaře letošního roku oznámila americká armáda, že primárním faktorem tohoto jevu není lidská civilizace, ale výrazné změny, které již několik let modifikují přirozenou aktivitu Slunce. Osobně jsem přesvědčen o tom, že by si toto téma zasloužilo velmi výraznou a širokou diskusi. Jde o to, že mnozí jsou stále přesvědčeni o primárním vlivu lidské civilizace na globální oteplování. Civilizační faktor je samozřejmě nepopíratelný, ale jak se ukazuje není prvořadým. Prostě existují jiné faktory, které lze považovat za podstatně radikálnějšího charakteru.

Na výše uvedeném diagramu vidíme, že kadmium překračuje 126x nejvyšším možnou bezpečnostní limitu, chróm pak 282x a nikl celkem 169x. Všechny výše uvedené kovy jsou extrémně jedovaté povahy.

Na dalším diagramu je patrné, že hodnoty hliníku překračují bezpečnostní limit jedovatosti celkem 6400x, železo dokonce 28000x, magnesium pak 5,3x a sodík 15,9x. Ohledně emisních stop hliníku by bylo zapotřebí sdělit ještě několik doplňujících fakt. I když samotné laboratorní výsledky co se týče hliníku jsou zcela alarmující, Ted Twietmyer upozorňuje na to, že aktuální hladina hliníku může být ještě podstatně vyšší. Hliník je velmi obtížné odstranit z těla.

V současné době jsou známé studie, které potvrzují, že u osob, které zemřely na Alzheimerovou chorobu byla zjištěna podstatně vyšší koncentrace hliníku než dovoluje přirozená limita. V této souvislosti bych chtěl upozornit na další fakt, který může mít s avízovanými skutečnostmi jistou souvislost. Jde o to, že v posledních letech je Alzheimerova choroba na vzestupu. Určitě by se měla učinit systematická vědecká studia, která by měla za úkol zjistit v celé řadě městských, ale i venkovských lokalit korelace mezi emisní přítomnosti hliníku v ovzduší a intenzitou výskytu Alzheimerovi choroby.

Na základě předložených fakt testovací zprávy ze které byly prostřednictvím badatele Teda Twietmyera sestaveny některé zásadní skutečnosti jsem přesvědčen o tom, že by měla být této problematice věnována vrcholná důležitost ze strany široké veřejnosti. Bohužel nejsem až tak přesvědčen, že podobnou aktivitu budeme moci očekávat od vládnoucí politické garnitury. V tomto ohledu by mně velmi zajímal konkrétní postoj ministerstva životní prostřední. Co se týče nějakého případného vyjádření hlavního hygienika už ani nemluvím, neb se jedná poplatnou politickou funkci. Byl bych samozřejmě velmi rád, kdyby se na toto téma rozběhla všeobecná diskuse a pokud byla tato reportáž alespoň pro některé z čtenářů inspirativní, pak splnila svůj účel.

© 2008 Jaroslav Chvátal

© 2008 Ted Twietmyer

Původní zdroj: http://www.rense.com/general82/chemit.htm

Čerpané z: Matrix-2001.cz


Rubriky: 
júl 01, 2008 00:41 dopoludnia
 • krát komentár

12 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Džejna
  Džejnaseptember 17, 2009 14:32 popoludní

  Komentár: 

  Bohužel, je to pravda. Mám to dokonce "vyzkoušeno" na vlastním těle - vždy, když práškují, tak se mi zanítí oči - silně pálí, svědí pokožka apod. Protože mám spojení s duchovním světem, dostala jsem nějaké rady nejen pro sebe (ochranou jsou "ORGONITY" - vygooglujte si), ale i poselství pro lidi - prosím, berte to vážně.

  Lidé, jde nyní o vše. Co do vás tato letadla nyní pouštějí, je pro vás velmi nebezpečné. Musíte začít jednat – musíte se láskou obalit a začít aktivovat ochranu proti těmto zvěrstvům. Jde o utajované akce USA. Musíte začít burcovat veřejnost, aby se o tom začalo mluvit. Musíte zabezpečit, aby se s tím přestalo, jinak dojde k záhubě. Minulost vás již nesmí zajímat – postarejte se o to, aby se to nedělo v budoucnosti. Přichází změna klimatu, a to se odráží na vašem zdraví. Lidé, máte poslední možnost toto zastavit – burcujte svoje zástupce v parlamentu, hovořte o tom a buďte milostiví, když vás budou zatracovat – je nutné pracovat pro dobro Země i vás – lidstva.
  Máme s vámi dobré úmysly, tak jděte v lásce a PRACUJTE.

 2. Obrázok používateľa sainttux
  sainttuxmarec 09, 2010 21:35 popoludní

  Komentár: 

  Chemtrails by jako typickou konspiračně nesmyslnou teorii zavrhl každý trošku logicky přemýšlející člověk, co si zapamatoval něco z chemie na zš. Ovšem i já jsem si řekl že prověřit to neškodí - podle hesla dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Tedy jsem četl o chemtrails a dočetl jsem se že by měly obsahovat hliník, thorium, baryum, mangan a různé další zajmavé látky. Dále jsem pochopil, že četnost "chemtrailingu" by i u nás tedy v čr měla být dosti značná.
  Vybaven těmito poznatky jsem se sešel na pivě s jedním kamarádem z gymplu, který již řadu let pracuje jako inženýr chemie a má tedy přístup do laboratoře. Vzhledem k předpokládané četnosti chemtrailingu by vzorky půdy odebrané na různých místech v kraji vysočina zcela nutně musely vykazovat zvýšený obsah hliníku, thoria, barya atp. - pokud by chemtrails tedy skutečně existovaly. Výsledky nepřekvapily - nic atypického jsme nezjistili...žádné thorium, žádné baryum, žádný hliník, ba ani mangan...smůla.
  Co se týká grafů o kterých někdo tvrdí že "může zaručit jejich pravost" to je opravdu úsměvné. Zjistit obsah těcho látek v půdě či vzduchu není nijak zvláště složité. Proč tedy máme jen jeden anonymní graf?! Přemýšlejte! Chápu potřebu věřit v cosi tajemného, ale tuto potřebu je lépe ukájet sledováním akt x než šířením dezinformací...

 3. Obrázok používateľa Radoslav
  Radoslavmarec 10, 2010 16:51 popoludní

  Komentár: 

  Pivné mudrovanie - vedecký štandard?

  Je skvelé stretnúť spolužiaka po dlhej dobe, pokecať a dať si pivo - fajn! Teda minimálne jeden inžinier chémie - kamarát, tvrdí, že chemtrails neexistuje...

 4. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 31, 2010 21:48 popoludní

  Komentár: 

  Trochu toho vedeckého štandardu :
  V meste Phoenix sídli spoločnosť Phelps Dodge, ktorá ťaží nerasty ako meď, železo, cín, molybdén a iné.
  Znečisťuje ovzdušie vypúšťaním cca 1,65 mil. kg toxínov ročne.
  Podľa výskumu The Center of Public Integrity sa s veľkou pravdepodobnosťou podieľa na 13tich skládkach nebezpečného odpadu.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Phelps_Dodge
  Mesto Phoenix sa nachádza na okraji Sonorske púšte, teda do jeho suchého vzduchu je akékoľvek nečistoty veľmi ľahko rozprášiť, vedľajšie dôsledky ťažobnej aktivity nevynímajúc.
  Hliník je prirodzenou súčasťou pôdy, vo Phoenixe bude jeho zastúpenie, z vyššie spomenutých dôvodov určite výraznejšie. Navyše pôsobením kyslých dažďov,z oxidov síry ktoré sú tiež v ovzduší Phoenixu, sa urýchľuje jeho vylúhovanie v pôde.
  Vedeli ste ? - Bárium - práškovým síranom bárnatým sa plní kriedový papier na umeleckú tlač, ale aj lepenka, a dusičnan bárnatý zafarbuje ohňostroj na zeleno. Zlúčeniny bária sú ale jedovaté.(!) Aj týmto je pre mňa ľudstvo neskutočne nepochopiteľné ... Je to len naša pohodlnosť ?

 5. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmarec 10, 2010 18:29 popoludní

  Komentár: 

  Ja byvam vedla vojenskej zakladne Sliac kde sa odjakziva lietalo tolko ze to kazdemu liezlo na nervy. Tu na rozdiel od tvojich Hornych-Dolnych kazda tetka vie ako vyzera kondenzacna stopa a ako dlho sa drzi {par minut) a ako vyzera chemtrails a ako dlho sa drzi resp. rozpina.

  Este k tomu meraniu. Vidiet ze si si to cele vymyslel vcetne tvojho kamarada. Taka kravina - to ste brali vzorky lopatou, preosiali ich asi za vagon jemny sitom, homogenizovali a robili AKU analyzu ty chytrak? Takych ludi by mali - hned pri prvej chemtrails - vytiahnut na luku priviazat o spagat ako kozu a nechat do vecera. Stavim sa ze po tretej lekcii by si uz dezinformacie nepisal, iba ak Braileho pismom.

  Nemusi sa ani tarat o spojeni z akymsi duchovnym svetom ale fakt je ze fyziologicke ucinky na cloveka su desive, hlavne na deti.

 6. Obrázok používateľa Vlado L
  Vlado Lmarec 14, 2010 11:58 dopoludnia

  Komentár: 

  Súhlas!!Si to vystihol v pár riadkoch.Žiaľ, je veľa "pseudovedcov".ktorí na všetko potrebujú vzorec,či "objektívny vedecký dôkaz",ktorými svet "vedecká obec" oblbuje celé desaťročia .Úsudok "sedliackého rozumu" a vnímanie skutočností skrz pohľadu vlastných zmyslov im nestačí. Paradoxom je,že mnoho z nich v nedeľu v kostole vybľabotá nejakému tiežobyčajnémučloveku v kňažzskom rúchu všetky svoje hriechy či "tiežsvinstvá",v presvedčení ,že im bude odpustené. Bez vzorcov,len tak. Svet a dianie okolo nás začína naberať obrátky.Držme si klobúky páni, bude to divoká jazda.

 7. Obrázok používateľa Misiak
  Misiakjúl 15, 2010 15:27 popoludní

  Komentár: 

  1.) to ze byvas pri sliaci je uzasne, ale neviem aky suvis to ma s udajnymi "chemtrail" Kondenzacne ciary sa tvoria vo vyskac cca 8 km, tak to by som chcel rad vidiet tie babky, ktore videli contrail vzlietajuceho lietadla.
  2.) vzdy sa pousmejem nad fotkami údajnych "chemtrails". Vsetci 16 rocny odborníci na chemtrails by mali urcite vediet, ze lietadla lietaju vo vymedzenych koridoroch a maju vymedzene minimalne vzdialenosti, preto predstava ze lietadla budu lietat za sebou a na oblohe budete vidiet jednu ciaru ako cestu je nezmysel. lietadla su na obloho separovane vertikalnimi a horizontalnimi rozostupmi, preto su na oblohe vedla seba, nad sebou atd. dalsi faktor je poveternostna situacia, dlzka, tvar a trvanie contrail závisí od teploty, vlhkosti, smere a rychlosti vetra v danej vyske atd. mate pravdu v jednej veci - contrail je svojim spôsobom oblak. a preto sa aj ako oblak sprava a nezostane po prelete lietadla na jednom mieste. preto sa contrail mozu posuvat mimo koridorov a vytvorit tak viacej contrailov vedla seba. v pripade ak sa koridory krizujú, vznikne mriezka.
  3.) na adresu "necakanej" oblacnosti po prelete lietadliel siriacich "chemtrails": ako som pisal spravanie contrails zavisi od atmosfery, a tak isto ako atmosfera ovplyvni contrail, tak isto ovplyvni aj formoanie oblakov. V prípade ak je contrail schopna udrzat sa na oblohe, logicky su tam vytvorene podmienky na vznik a udrzanie oblacnosti. nasledne staci stupajuci prud tepleho vlhkeho vzduchu zo zeme a mame na oblohe oblak. pokial su atmosfericke podmienky nepriaznive, contrail su kratsie, oblaky sa netvoria.
  4.) teplota v prudovom motore dosahuje cez 1000stupnov. Logicky: ktore latky odolaju takymto teplotam.
  5.) navrh na dalsiu konspiraciu: myslym ze v pripade, ze by nam chcel niekto skodit prostrednictvom "chemtrails", nemyslite ze by bolo jednoduchsie pridavat aditiva do nafty a benzinu?! ale to sa da jednoduchsie vyvratit a za autami nenehavame biele ciary, tak by to asi nemalo taky efekt, pravda.
  CHEMTRAILS - nonsens

 8. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjanuár 16, 2011 13:10 popoludní

  Komentár: 

  Můžu ukázat historické změny látek v povrchové vodě na Liberecku, díky přístupu do laboratoří hygienického ústavu. Asi bys nebyl nadšenej, protože ukazují zvýšené hladiny hliníku, baria, thoria, manganu a dalších. Rok 2008 a dál jsou raketové růsty těchto těžkých kovů.

  Ale pokud to člověk bere z pohledu, že si to vymýšlím, tak můžeš být v klidu...nebo se na to můžeš jet na nějakou hygienickou stanici podívat, tyhle věci jsou k nahlédnutí zdarma!

 9. Obrázok používateľa Pavlína
  Pavlínajanuár 16, 2011 16:57 popoludní

  Komentár: 

  ok,dejme tomu,že se přikloním k verzím,že žádné chemtrails není,že je to pouhý výmysl,-sice nevím proč by nás někdo jen tak strašil,ale budiž.....( ono se pak i lépe spí,když člověk nemusí přemýšlet, že ),tak najde se někdo,kdo mi vysvětlí,kdo a co nám to prakticky už skoro každý den čmárá pruhy na nebi a to ještě v různých tvarech-X, sítě,atd. ,ráno,večer, v poledne ? Zíráme tu na to, jak se to krásně po určitém čase rozšiřuje v něco,co připomíná šedivý povlak, clonu (nepojmenuji to mrak, protože mraky vypadají přeci trošku jinak),a znemožňuje nám to svit slunka,který mi všichni tak nutně potřebujeme a které nám tak chybí (vytrácí se dobrá nálada, převažují deprese z ponura, šera ).Jen mi tu prosím nepište,že je to klasická,normální ,kondenzační stopa!Jako dítě si pamatuji,když nám rodiče ukazovaly na obloze letadla,která jsme pozorovali a i po vypuštění zůstala za pár okamžiků obloha čistá,azurová.Při psaní tohoto komentáře jsem u nás( kousek od Mladé Boleslavi), napočítala 30 stop,a 3 aktivní,vypouštějící letadla.Stopy jsou již několik hodin na tom samém místě,sice se moc nerozšířily,ale stále tam jsou,tudíž nebe je opět prošpikované divnými tvary.Dá mi někdo rozumné vysvětleni?

 10. Obrázok používateľa Venca
  Vencafebruár 06, 2011 05:11 dopoludnia

  Komentár: 

  To vysvětlení bych taky rád...na jednu stranu se to zdá dost přitažený za vlasy...na druhou zas:na každým šprochu,pravdy trochu...takže u mně momentálně panuje něco jako zmatenost...???

 11. Stránky

 

 

Top