Obrázok používateľa CEZ OKNO
Atmosférické geoinženýrství: Manipulace s počasím, kontrails a chemtrails

Na mezinárodním sympóziu konaném v belgickém Ghent 28-30. května 2010 vědci tvrdili, že "manipulace s počasím prostřednictvím modifikace mraků typu cirrus není ani kachnou, ani konspirační teorií". Je "plně operační" a má solidní šedesátiletou historii. Ačkoliv "nepřátelské" modifikace prostředí byly zakázány Konvencí OSN v r. 1978, "přátelské" používání je dnes oslavováno jako nová spása u klimatických změn a pro vodu a nedostatek potravin. Vojensko-průmyslový komplex je odhodlán kontroly světového počasí využít.

„V posledních letech došlo k poklesu podpory výzkumu modifikace počasí, a k tendenci přesunout se přímo k operačním projektům.“ Světová meteorologická organizace, 2007

Výrobce deště Charles Hatfiled v r. 1915 zničil velkou část San Diega

Jedinou konspirací kolem geoinženýrství je, že většina vlád a průmyslu odmítá veřejně připustit to, co může každý vidět na vlastní oči. Recenzovaný výzkum je dostupný komukoliv, kdo je ochoten a schopen propracovat se labyrintem vědeckých časopisů. Takže zatímco částečně ke zveřejnění této problematiky došlo, úplné veřejné vysvětlení chybí. Krátký seznam potvrzených událostí s osevem mraků je uveden dole, a začíná rokem 1915.

Pod různými názvy – atmosférické geoinženýrství, modifikace počasí, řízení slunečního záření, chemické vyrovnávání, osévání mraků, násilné množení počasí – jde o toxické vzdušné postřiky, obecně známé jako chemtrails. Nicméně to je pouze jedna technika používaná u modifikace počasí. Praxe úpravy prostředí je rozsáhlá a dobře financovaná.

Pořádaném Belfort Group, která posledních sedm let pracovala na zvýšení povědomí veřejnosti o toxickém vzdušném postřikování, byly na sympoziu i skupiny zabývající se chemtrails z Řecka, Německa, Holandska, Francie a USA. Belfort zveřejnila pět videí pokrývajících jen 29. květnem (1), kde filmař Michael Murphy (Zelený podvod a co na světě rozstřikují) (2) a letecký inženýr dr. Coen Vermeeren (3) předložili velmi dramatické prezentace.

Dr. Vermeeren z technologické univerzity v Delft předložil (4) 300 stránkovou vědeckou zprávu s názvem „Případ Orange: Věda kondenzačních stop, jejich dopad na programy manipulace s klimatem a počasím prováděných Spojenými státy a jejich spojenci“. (5)

Případ Orange uvádí, že byl připraven pro Belfort Group týmem vědců, ale předkládán je anonymně. Byl poslán na velvyslanectví, zpravodajské organizace a zájmové skupiny na celém světě, „aby si to vynutilo veřejnou debatu“.

Zpráva se jistou dobu zabývá HAARP (6), což je vojenský projekt zaměřený na manipulaci s ionosférou, elektromagnetickým a globální elektrostatickým polem, a dalšími exotickými zbraňovými systémy, které našpulují s prostředím. I když spolu souvisí, zacházejí dále mimo diskusi o chemtrails.

V zájmu stručnosti zde důsledky osevu mraků pro zdraví a prostředí nejsou hlouběji probírány. Případ Orange se tím zabývá, stejně jako většina mluvčích na sympoziu Belfort. Letmý průzkum odhalí debatu mezi výzkumníky ohledně toxicity chemtrails, ale ať už je to 50-50 nebo 99-1 se neví.

Kontrails jsou chemtrails

Případ Orange odmítá používat výraz „chemtrails“, protože je spojován s amatérskými konspiračními teoretiky. Jediným důvěryhodným dokumentem, který dokázal najít a který ho používá, je zákon o ochraně vesmíru z r. 2001 předložený americkým poslancem Dennisem Kucinichem (D-OH). (7) H.R. 2977 se snažil zakázat používání exotických zbraňových systémů, které by mohly poškodit klima, počasí, tektonické a biologické systémy. „Chemtrails“ jsou uvedeny jmenovitě. Ačkoliv byl výraz později odstraněn, žádná z verzí návrhu se nikdy nestala zákonem.

Místo toho dává autor přednost výrazu „trvalé kontrails“, aby tento fenomén popsal, protože všechny kontrails jsou chemtrails. „Trvalé kontrails“ jsou ty, které obsahují počasí měnící aditiva, na rozdíl od těch, které představují normální výfukové zplodiny letadel, které se rozpouští po několika vteřinách nebo minutách.

Případ Orange také odmítá misantropické záměry za trvalými kontrails. Ukazuje, že geoinženýrství je plně operační, ale odmítá, že je používáno, aby lidé onemocněli, za předpokladů, že 1) agentury veřejného zdraví mají na srdci veřejný zájem; a 2) ekonomika je tažena spotřebou. Autoři neuvádí žádné povědomí o řadě zpráv o rozporu mezi farmaceutickým průmyslem a vládním zdravotnickými agenturami. Letos se výrazný konflikt zájmů objevil v prestižním British Medical Journal, což dále zvýšilo podezření, že chřipka H1N1 a její vakcíny byly podvod. (8) Ani autoři neberou v úvahu, že nemocní lidé podpoří ekonomický růst v kapitalistickém (na zisku postaveném) zdravotním systému.

Dr. Vermeeren přednesl své vlastní úvodní a závěrečné poznámky, ale většinu času strávil prezentací informací z případu Orange. Upřímně připustil existenci trvalých kontrails.

„Víme také, že chemtrails existují, protože provádíme postřik; například u obilí, a víme, že postřikovali pro vojenské účely. Takže chemtrails není nic nového. Víme o nich.“

Vystoupení dr. Coen Vermeerena na sympoziu

http://www.ustream.tv/recorded/7299427

„Manipulace s počasím prostřednictvím vytváření kontrails… je na místě a plně operační.“

Případ Orange uvádí veřejně dostupný materiál, který ukazuje, že geoinženýrství probíhá „nejméně 60 let“. Bylo použito jako válečná zbraň v Hamburku Británií během druhé světové války, bylo také použito ve vietnamské válce USA. Kontroverze kolem této problematiky, odhalené investigativním reportérem Jackem Andersonem, vyvolaly v r. 1972 senátní slyšení. Během těchto slyšení představitelé armády používání technologie pro osev mraků popřeli. Později soukromý dopis ministra obrany Melvina Lairda připustil, že jeho svědectví se objevilo podvodem. Opět neuvěřitelně tvrdil, že nevěděl, co se děje. (9)

Zbraně modifikace prostředí (EnMod) byly nakonec zakázány smlouvou v r. 1978. Konvence OSN o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv nepřátelského použití technik modifikace počasí si vynutila konec takových programů, aspoň veřejně. (10) (Autoři případu Orange si zdá se nejsou tohoto mezinárodního zákazu vědomi, protože je to jedno z jejich doporučení).

Nicméně s širokým informováním o rostoucích globálních teplotách, růstu populace a degradaci vodních zdrojů je obnovený zájem o EnMod nyní široce podporován. (Viz např. Špičkoví ekonomové doporučují klimatické inženýrství, 4. září 2009 (11) a podobně Špičkové vědecké těleso volá po geoinženýrském „plánu B“, 1. září 2009 (12)).


Posádka operace Stormfury v r. 1963. Povšimněte si speciální bubliny na břiše Douglas DC6-B pro účely osevu mraků. (Z případu Orange)

Stavíc případ na staré technologii nacházející si nový trh případ Orange se zabývá několika americkými patenty. Například autoři popisují patent z r. 1975 „práškové vytváří kontrails“ (13), vynález:

„specifického aparátu pro tvorbu kontrails, aby práškové kontrails měly maximální radiační rozptyl pro danou váhu materiálu. Osevný materiál … sestává z 85% kovových částeček a 15% koloidního křemíku a křemíkové gelu, aby se vytvořily stabilní kontrails, které mají dobu přetrvání 1 až 2 týdny.“

V r. 2009 výzkumníci zveřejnili „Modifikace oblaků cirrus pro snížení globálního oteplování“, kde se navrhovaly dvě metody distribuce stejného poměru kovů a křemíku a stejná udržitelnost jeden až dva týdny. (14)

Případ Orange také odhaluje patent z r. 1991 držený Hughes Aircraft Company (15), který:

„obsahuje 18 tvrzení o snížení globálního oteplování prostřednictvím stratosférického osevu oxidem hliníku… oxidem thoria… a refrakčním Welsbachovým materiálem…“

Zpráva poznamenává, že „navrhovaný scénář IPCC (Mezivládní panel pro klimatické změny) z r. 2001 je identický s tvrzeními“ v patentu Hughes Aircraft z r. 1991. Hughes byla získána Raytheon, soukromým zbraňovým kontraktorem, v r. 1997, „stejnou společností, která získala E-systems a kontrakt na HAARP“.

Případ Orange předkládá důkazy, že Raytheon se chystá kontrolovat veškeré počasí, což autoři shledávají odporným, vzhledem k tomu, že jde o soukromou korporaci. Autoři doporučili žalovat soukromé korporace, místo vlád. Ale subdodávky jsou u vlád a agentur celkem běžné, obzvláště u americké armády. Rozlišování mezi velkými mocnými korporacemi a vládami je problematické a běžnému člověku zastřené. A důsledky jsou stejné. Ať již nás postřikují kovy o nanovelikosti, chemikáliemi nebo biologickými látkami vlády, nebo korporace. Ochranářský postoj autorů vůči vládám je nesmyslný.

Případ Orange tvrdí, že geoinženýrství našlo nový život ve strašení globálním oteplováním. Staré patenty jsou oprašovány a soukromé zájmy se chystají nyní vydělat obrovské sumy, kdy obchod se smradlavým vzduchem byl odhalen jako neúčinný prostředek na snížení skleníkových plynů. (Ačkoliv zákonodárci s ním nadále počítají, protože na tom lze vydělat velké peníze: Al Gore na tom údajně získal státu miliardáře).

Od r. 2007 miliardář Bill Gates utratil nejméně 4,5 milionů dolarů za geoinženýrský výzkum. (16) Protože snižování emisí není u průmyslu populární, je prosazován „plán B“ – geoinženýrství – jako odpověď na klimatické změny a nedostatek vody. Delším popisem plánu B je: Přidejte na oblohu a do vody více znečištění, abyste vykompenzovali průmyslové znečištění, aniž byste snížili průmyslové znečištění.

Skupiny za lidská práva a hlídací pes životního prostředí, skupina ETC, to popisují takto (17):

„Nástup geoinženýrství jako plánu B je prováděn šikovně: prominentní skupiny na vysoké úrovni sponzorované prestižními skupinami, záplava recenzovaných článků letos v lednu ve vědeckých časopisech, a sešikování panikařících politiků v zemích severu, kteří nervózně přikyvují, když vědci vypovídají o „potřebě výzkumu plánu B“.“

ETC uvádí, že Gatesův hlavní poradce pro geoinženýrství odhalil plán navýšit prostředky na výzkum řízení slunečního záření „stonásobně, z 10 milionů dolarů na 1 miliardu dolarů během 10 let“.

Skutečně, několik skupin nedávno zesílilo volání po vypořádání se s nedostatkem čisté vody. „Koncem července 2010 bude Valné shromáždění OSN hlasovat o důležité rezoluci, iniciované bolivijskou vládou, která učiní z čisté vody a kanalizace lidské právo“, uvádí Food and Water Watch. (18)

Počasí je multiplikátor síly: Vlastnění počasí v r. 2025

Případ Orange spojuje zprávu vrcholového vojenského personálu v USA „Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnění počasí v r. 2025“ (19) s důkazními podrobnostmi (jako vládní rozpis postřikování, objednávky chemikálií, správná nomenklatura používaná v leteckých operačních manuálech, a volání ekonomů po geoinženýrství) s podporou svého názoru „silného zapojení vlád na vrcholové úrovni do projektů kontroly klimatu“.


Vlastnění počasí v r. 2025 poskytuje specifický časový rozpis pro použití technologií EnMod ve spolupráci s Asociací pro modifikaci počasí (WMA), podnikatelsko-vládní skupiny prosazující prospěšné používání modifikací prostředí (20):

2000 Zavést iontová zrcadla, s prudkým nárůstem od r. 2008;

2000-2025 Použití chemikálií pro atmosférické osevy civilním (jakož i vojenským) letectvím;

2004 Vytvořit chytré mraky prostřednictvím nanotechnologie, s exponenciálním nárůstem po r. 2010;

2005 Zavést „černý uhlíkový prach“.

Ačkoliv případ Orange odsuzuje nedostatek výzkumu EnMod, v r. 2009 WMA zveřejnila svůj postoj ohledně bezpečnosti osevu mraků pomocí jodidu stříbrného, a uvedla tři tucty výzkumných studií od 70. let až do r. 2006. (21) V r. 2007 Světová meteorologická organizace (WMO) zveřejnila prohlášení, jehož součástí byly i „Pokyny pro plánování aktivit modifikace počasí“. Přiznala, že přestože moderní technologie modifikace počasí započala již ve 40. letech, je to dnes stále „vynořující se technologie“. (22) WMO projevila rozčarování, že výzkum ne opouštěn ve prospěch operací.

Případ Orange neobsahuje žádné zmínky o vyjádření postoje WMA uvádějícího veškerý výzkum, ačkoliv skupinu uvádí. Ani se nezmiňuje o Světové meteorologické organizaci, agentuře OSN, která má odkaz na svůj portál Modifikace počasí na své indexové stránce.

Na konci sekce Holá nezbytnost geoinženýrství prostřednictvím vytváření mraků pro přežití planety (5.2.7) případ Orange uvádí:

„Náš výzkumný tým došel k závěru, že programy pro kontrolu klimatu, řízené armádou, ale schvalované vládami, jsou v tichosti zaváděny, aby se vyhnuli pesimistickým scénářům, které zjevně nechtějí. Dvěma základními nástroji jsou řízení teploty prostřednictvím vytváření umělých mraků a manipulace s ionosférou pomocí ohřívačů ionosféry.“

„Obojí zůstává v podstatě vojenským bojovým systémem, s možností přejít od útoku, bude-li to považováno za nezbytné. Nicméně protože je několik ionosférických ohřívačů umístěných na různých místech po celé planetě, lze předpokládat, že mezi vládami existuje hluboká spolupráce, aby se dosáhlo klimatických cílů do r. 2025: kontroly počasí a tím planety.“

Zpráva uveřejnila následující obrázky, poskytnuté meteorology z Ontarijské meteoslužby, které ukazují rozpis postřiků pro Evropu. Pro 6. prosinec 2008:
„Plán postřiků je zdá se organizován podle logického vzorce, aby byla během období 3 dnů pokryta celá Evropa,“ píšou autoři. Následující obrázky pokrývají 3-5. ledna 2010:

Případ Orange souhlasí, že s klimatickými změnami je třeba se vypořádat. Ohledně Climate-Gate autoři tvrdí, že univerzita East Anglia manipulovala vědomě s klimatickými údaji, aby postupně připravila globální populaci na její budoucnost na teplejší planetě.

Uvádí také výzkum, který podporuje názor, že klimatické změny jsou skutečné. Během třídenního zastavení letů většiny letadel po 9/11 si vědci povšimli nárůst teplot o 1,1°C (2°F). (23) To je v tak krátkém časovém úseku obrovský nárůst. Výskyt zpráv o osevu mraků hlášených veřejností se poté exponenciálně zvyšuje.

Vojenský dokument z r. 1996 vlastnění počasí v r. 2025 poskytuje skeptikům klimatických změn „vhled do toho, co lze očekávat v 21. století“.

„Současný demografický vývoj, trendy v ekonomice a prostředí vytvoří globální stresy, které poskytnou impuls nezbytný pro mnoho zemí nebo skupin, aby přeměnily možnost modifikace počasí na schopnost. Ve Spojených státech se pravděpodobně modifikace počasí stane součástí politiky národní bezpečnosti, jak v domácích, tak mezinárodních aplikacích. Naše vláda k takové politice přistoupí na různých úrovních, v závislosti na zájmech.“

Doporučení

„Trvalé kontrails“ mají nicméně „devastující dopad na ekosystémy na této planetě a na kvalitu života obecně“. Případ Orange se připojuje k výzvě poradce pro geoinženýrství a WMO Billa Gatese začít s novým výzkumem měřícím dopad na lidské zdraví a prostředí ze strany programů EnMod.

Případ Orange také doporučuje okamžité a úplné zveřejnění stávající EnMod aktivit; a že by měly být dodržovány všechny zákony letectví.

Významné je, že v reakci na politické zájmy v geoinženýrství jako prostředku kontroly klimatických změn a zlepšení dodávek vody 14. května 2010 vědecký podvýbor Konvence OSN o biologické diverzně navrhl na geoinženýrství moratorium.

(24) Tento navrhovaný zákaz „přátelských“ EnMod programů zazní na desáté konferenci účastníků Konvence OSN pro biodiverzitu v japonské Nagoje letos v říjnu.

Případ Orange uvádí, že Čína a Rusko otevřeně připouští osev mraků, zatímco USA takové aktivity popírají. USA povolují testy chemických a biologických zbraní pod širým nebem, ale ne podle zákona uvedeného autory, který parafrázovali:

Ministr obrany může provést testy a experimenty za použití chemických a biologických látek na civilní populaci.

Občanský zákon Spojených států, zákon 95-79, kap. VIII, § 808, 30. července 1977.

Kodifikováno jako 50 USC 1520, podle kapitoly 32 Programy chemického a biologického válčení, byl občanský zákon 85-79 v r. 1979 zrušen a nahrazeno občanským zákonem 105-85. 15 USC 1520a uvádí omezení (jako informovaný souhlas). 50 USC 1512 nicméně testování chemikálií a biologických látek pod otevřeným nebem umožňuje a umožňuje prezidentské přehlasování názorů a rozhodnutí zástupců veřejného zdraví z národně-bezpečnostních důvodů. (25) Autoři případu Orange mají tudíž pravdu, když tvrdí, že takové programy jsou v USA legální.

Závěr

Protože jsem slyšel dost konspiračních teorií, aby mi to stačilo na celý život, zdráhal jsem se problematiku chemtrails zkoumat a držel jsem se skepticismu. To vše se změnilo v březnu, když jsem osobně pozoroval dvě letadla sející mraky, spolu s dalšími asi 30 lidmi na parkovišti během oběda. Někdo pořídil mobilem obrázky:

Stopy vydržely hodiny a vypadaly výrazně odlišně, než ostatní mraky. Od té doby jsem oblohu sledoval a nyní mohu říct, že byly osety. Často máme místo modré oblohy bílou mlhu, dokonce i když nejsou trvalé kontrails viditelné.

Před pár dny mi někdo poslal odkaz na videa sympozia Belfort. Po čtyřech hodinách jsem byl fascinován, když dr. Vermeeren začal se svoji prezentací zprávy případu Orange. Tehdy jsem se rozhodl se na tuto problematiku vážně podívat. Jakkoliv informativní případ Orange je pro nováčka, jakýkoliv vážný výzkum této problematiky odhalí, že to, co všichni ti „konspirační teoretici“ tvrdí, je pravda: postřikují oblohu, a neříkají nám to.

Když jsem zjistil, že Světová meteorologická organizace má na své internetové stránce kolonku s názvem "modifikace počasí“, šokovalo mne to. Po přečtení jejich znepokojení, že vlády přistoupí k operacím, místo aby provedly více výzkumu, mi to vše potvrdilo. A to bylo zveřejněno již v r. 2007!

Takže zatímco nám to neříkají, jsou informace veřejně dostupné jakémukoliv výzkumníkovi z pohodlí domova.

Protože hra je již příliš daleko, sympatizuji s ostatními. Vojenští vůdci po staletí věděli, že po těžké bitvě prší, ale zmocnění se této sílu způsobem, který nezpůsobuje potopu, jako v r. 1915 v San Diegu, se stalo hlavním cílem. Narazil jsem při svém výzkumu na další podobné příběhy – chybně nasměrované hurikány, farmářské války, masivní záplavy a sesuvy půdy. Není divu, že o této problematice existuje tolik knih. Není divu, že se z toho stal článek o 3,000 slovech.

Chemtrails nejsou žádná kachna; věnoval jsem čas nalezení tolika původních zdrojů, kolik se mi podařilo najít. Záznamy jsou plné oficiálních zpráv z počátečních dnů moderního EnMod programu. Pokud lze jeho zrod ohraničit úspěšným použitím plev Británií v r. 1943, aby se narušily nepřátelské radary, je tomuto programu 67 let. To je docela dlouho, když to zůstalo mimo radar většiny lidí. To vrhá celkem nelibé světlo na oficiální zpravodajské zdroje, které mají údajně odhalovat vládní lumpy.

Krátká historie osevu mraků

Osévání mraků, americký vojenský výzkumný projekt, začal podle profesora Colby College Jamese R. Fleminga už ve 30. letech 19. století. (26) Ověřitelně úspěšné pokusy o vyvolání deště přišly až v r. 1915.

V r. 1915, aby ukončilo dlouhá sucha, si San Diego najalo výrobce deště Charlese Hatfielda, který tvrdil, že vypařování jeho tajné chemikálie z vrcholků dřevěných věží může přitáhnout mraky. San Diego bylo odměněno 17 denní potopou o celkové vydatnosti 28 palců. Smrtící liják spláchl přes 100 mostů, učinil cesty v obrovské oblasti neprůchodnými, zničil komunikační spoje a zanechal tisíce lidí bez střechy nad hlavou. (27)


Déšť Charlese Hatfielda smetl v r. 1915 v San Diego přehradu. Zemřely desítky lidí

V r. 1943 došlo v červenci „k prvnímu operačnímu použití plev (hliníkových proužků, které jsou tvarovány zvláštním způsobem, aby odstínily čtvrtinu vlnové délky radaru), kdy byl devastujícímu bombardování vystaven Hamburg. Obrazovky radarů byly plné odrazy od plev a jejich protivzdušná obrna byla v podstatě naprosto slepá“. (28)

V r. 1946 Vincent Schaefer z General Electric shodil do studeného mraku na Greylock Peak v Berkshires šest liber suchého ledu, což způsobilo „explozivní“ nárůst mraku o tři míle. (29)

Osev suchým ledem, New York 1946 (Life Magazine)

V r. 1947 australští meteorologové úspěšně proces zopakovali. (30)

Rok 1949, projekt Cirrus: držitel Nobelovy ceny Irving Langmuir a výzkumník General Electric Vincent Schaefer naplnili rozprašovač deseti uncemi jodidu stříbrného a na polovinu Nového Mexika od pouště poblíž Albuquerque snesli 320 miliard galonů dešťové vody. (31)

V r. 1950 meteorolog z Harvardu Wallace Howell osel oblohu nad New Yorkem suchým ledem a parami jodidu stříbrného, a naplnili nádrže města téměř na plnou kapacitu. (32)

V r. 1952 měla britská operace Cumulus za následek 250 násobek normálních srážek, zamřely desítky lidí a zničilo to krajinu. (33)

1962-63, operace Stormfury, program na modifikaci hurikánů, měla jistý úspěch při zmírnění větrů až o 30%. (34)

1966-1972, projekt Intermediary Compatriot (později nazývaný Pop Eye) úspěšně osel mraky v Laosu. Tato technika se stala součástí vojenských akcí v Kambodže, Vietnamu a Laosu v letech 1967 až 1972. Původně byl odhalen Jackem Andersonem ve Washington Post, 18. března 1971. (35)

V r. 1986 sovětské letectvo přesměrovalo spad z Černobylu, aby nezasáhl Moskvu, tím, že oselo mraky. Místo toho bylo zasaženo Bělorusko. (36)


Čínská počasová raketa (2008)

V r. 2008 čínská vláda použila 1,104 raket pro osev mraků, aby před zahajovacím ceremoniálem olympijských her v Pekingu zlikvidovala hrozbu deště. (37)


2009, moskevské "Haló". Případ Orange to uvádí jako důkaz osevu mraků, ale jiní mají podezření, že je to elektromagnetického původu. Ruské úřady uvedly, že jde o optickou iluzi. (38)

Toto není v žádném případě kompletní seznam; prostor je věnován problematice.

Poznámky:

[1] Belfort Group videos of International Symposium on Chemtrails, May 29, 2010 proceedings. http://www.ustream.tv/channel/belfort-test

[2] Michael Murphy website: http://truthmediaproductions.blogspot.com/

[3] Dr Coen Vermeeren, Delft University of Technology bio, n.d.

[4] Dr Coen Vermeeren Symposium speech, Afternoon Part 1 video, (starting at about 35 mins..) (29 May 2010) http://www.ustream.tv/recorded/7299427

[5] Anonymous, “CASE ORANGE: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies,” 10 May 2010. PDF without appendices:
http://coto2.files.wordpress.com/2010/0 ... trails.pdf

[6] High Frequency Active Auroral Research Program, Fact Sheet, 15 Jun 2007. http://www.haarp.alaska.edu/haarp/factSheet.html

[7] Space Preservation Act of 2001, H.R.2977, 107th Congress, 1st Session. Introduced by U.S. Representative Dennis Kucinich.

[8] Deborah Cohen and Philip Carter, “Conflicts of Interest: WHO and the pandemic ‘flu conspiracies,’” British Medical Journal 2010;340:c2912, 3 Jun 2010. http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2912

[9] The Sunshine Project, “The Limits of Inside Pressure: The US Congress Role in ENMOD,” n.d. Accessed July 2010. http://www.sunshine-project.org/enmod/US_Congr.html

[10] United Nations, “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques,” Resolution 31/72, 10 Dec 1976, effective 1978. Geneva. http://www.un-documents.net/enmod.htm

[11] Copenhagen Consensus Center, “Top economists recommend climate engineering,” 4 Sep 2009. Press release [pdf]
http://www.copenhagenconsensus.com/Admi ... r2010_.pdf

[12] Catherine Brahic, “Top science body calls for geoengineering ‘plan B’, New Scientist 1 Sep 2009.
http://www.newscientist.com/article/dn1 ... lan-b.html

[13] Donald K. Werle, et al., “Powder contrail generation,” U.S. Patent 3,899,144, 12 Aug 1975. Assignee: U.S. Secretary of the Navy.
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /3,899,144

[14] David L Mitchell and William Finnegan, “Modification of Cirrus clouds to reduce global warming,” Environmental Research Letters Vol. 4 No. 4, 30 Oct 2009. Available by subscription: http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/4/045102

[15] David B. Chang and I-Fu Shih, “Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming,” U.S. Patent 5,003,186, 26 Mar 1991. Assignee: Hughes Aircraft Company.
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /5,003,186

[16] Eli Kintisch, “Bill Gates Funding Geoengineering Research,” Science Insider, 26 Jan 2010. http://blogs.sciencemag.org/scienceinsi ... -fund.html.

[17] ETC Group, “Top-down Planet Hackers Call for Bottom-up Governance: Geoengineers’ Bid to Establish Voluntary Testing Regime Must Be Opposed,” 11 Feb 2010. http://www.etcgroup.org/en/node/5073

[18] Food and Water Watch: http://www.foodandwaterwatch.org/water/ ... ter/right/

[19] Col Tamzy J. House, et al. “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025,” Department of Defense U.S. Air Force, 17 Jun 1996. Publicly released August 1996. Reproduced at Federation of American Scientists:
http://www.fas.org/spp/military/docops/ ... 3c15-1.htm

[20] Weather Modicaton Association website: http://www.weathermodification.org/

[21] Weather Modification Association, “Position Statement on the Environmental Impact of Using Silver Iodides as a Cloud Seeding Agent,” July 2009.
http://www.weathermodification.org/AGI_toxicity.pdf

[22] World Meteorological Organization, “WMO Statement on Weather Modification,” UN Commission for Atmospheric Sciences Management Group, 26 Sep 2007.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp ... proved.pdf

[23] Donald J. Travis, et al. “Contrails reduce daily temperature range,” Nature 418, 601, 8 Aug 2002. Reproduced in full by University of Washington, Dept. of Atmospheric Sciences:
http://www.atmos.washington.edu/~renner ... Nature.pdf

[24] Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, “In-depth Review of the Work on Biodiversity and Climate Change, Draft Recommendation,” Convention on Biological Diversity, United Nations Environmental Programme, UNEP/CBD/SBTTA/14/L.9, 15 May 2010. http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/ ... -09-en.pdf

[25] United States Code, Title 50, Chapter 32, “Chemical and Biological Warfare Program.” http://uscode.house.gov/download/pls/50C32.txt

[26] James Rodger Fleming, “The pathological history of weather and climate modification: Three cycles of promise and hype,” Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, Vol. 37, No. 1, 2006. Available at
http://www.colby.edu/sts/06_fleming_pathological.pdf

[27] Stephen Cole, “Weather on Demand,” American Heritage, 2005. http://www.americanheritage.com/article ... 2_48.shtml

[28] Monsignore Pizzafunghi Bosselese, “The History of Radar,” BBC, 14 Jul 2003. http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A591545

[29] Fleming, citing New York Times, 15 Nov 1946, 24.

[30] Squires, P. & Smith, E. J., “The Artificial Stimulation of Precipitation by Means of Dry Ice,” Australian Journal of Scientific Research, Series A: Physical Sciences, vol. 2, p.232, 1949AuSRA…2..232S, 1949. Republished at Harvard University:
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1949AuSRA…2..232S/0000244.000.html

Also see: Stephen Cole, “Weather on Demand,” American Heritage, 2005.
http://www.americanheritage.com/article ... 2_48.shtml

[31] Life Magazine, “Solution to Water Shortage: Rain makers’ success shows how New York could fill its reservoirs,” p. 113, 20 Feb 1950.
http://books.google.com/books?id=FVMEAA ... ir&f=false

[32] Life Magazine, “U.S. Water: We can supplement our outgrown sources at a price,” 21 Aug 1950, p. 52.
http://books.google.com/books?id=wUoEAA ... hZNsE&sig=
tkN51NoxqMsKVq6ClZU9Hvej8g0&hl=en&ei=9mhMTO3vG93llQfjpJHGDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCIQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false

[33] John Vidal and Helen Weinstein, “RAF rainmakers ’caused 1952 flood’: Unearthed documents suggest experiment triggered torrent that killed 35 in Devon disaster,” The Guardian, 30 Aug 2001.
http://www.guardian.co.uk/silly/story/0 ... 59,00.html

Also see: BBC News, “Rain-making link to killer floods,” 30 Aug 2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1516880.stm

[34] Jerry E. Smith, “Weather Warfare: The Military’s Plan to Draft Mother Nature,” Adventures Unlimited Press, 2006. pp. 47-54.
http://books.google.com/books?id=G7t260 ... =en&ei=9wJ
OTOfVE4G88gbZ3IGaDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=stormfury&f=false

[35] ibid. pp. 54-60.

[36] Richard Gray, “How we made the Chernobyl rain,” Daily Telegraph, 22 Apr 2007.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldne ... -rain.html

[37] Ian O’Neill, “The Chinese Weather Manipulation Missile Olympics,” Universe Today, 12 Aug 2008.
http://www.universetoday.com/2008/08/12 ... -olympics/

[38] Anonymous, “Moscow Halo,” cell phone video uploaded to YouTube, 7 Oct 2009. reposted at http://www.youtube.com/watch?v=FXF9HSB627U

Na podnět čtenáře přebírám z orgo.cz článek přeložený z Global Research, kdyby ještě někdo potřeboval nějaké důkazy o chemtrails
http://orgo.cz/viewtopic.php?f=23&t=135&p=8249#p8249
Orgonet

Originál (EN): http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20369

Prevzaté z: Orgo-net.blogspot.com

december 05, 2010 16:34 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Antichemtrails
    Antichemtrailsaugust 20, 2019 11:38 dopoludnia

    Komentár: 

    Pekne oblbujete ludi prekrucanim informacii. Napr. ta bublina pod trupom DC-6 nie je urcite nic na osev mrakov, ale je to obycajny kryt radaru APS-20. Rovnaky radar sa napriklad pouzival aj na inych typoch lietadiel kategorie "Airborne Early Warning"...

    https://photolib.noaa.gov/Collections/Flying-with-NOAA/The-Heavies/DC-6/...

 

 

Top