Obrázok používateľa CEZ OKNO
Daniel: Geoinženýrství, Chemtrails, HAARP... a Vzestup 2

Kdybyste byli NASA, Státní letecká a vesmírná správa, nebo „vládnoucí moc“, a věděli byste, že slunce se stává stále víc a víc horkým19, ale neznali byste konkrétní příčiny, protože byste poslouchali konvenční vědce s jejich obráceným hvězdným vývojem, co byste asi tak udělali? Asi byste přišli s nějakou dlouhodobou strategií, jak se vypořádat se stoupajícím horkem. Již v 50. letech byla vypracována studie o takové možnosti, a došla ke třem alternativám:

8. Ve starém světě je horko


1. Použití jaderných zbraní k proděravění horní atmosféry, aby narůstající horko mohlo unikat.
2. Vytvoření obrovských podzemních měst, kde by se dalo žít, dokud se slunce nestabilizuje, nebo
3. Vypadnout k sakru ze Země.

První možnost byla trochu nesmyslná a nemohla by být vytažena na světlo bez vědomí veřejnosti, takže začali dvojkou a trojkou.

Metoda podzemních bunkrů byla poměrně jednoduchá, protože jednou z funkcí HAARPu20 (High Frequency Active Auroral Research Program) bylo, že byl schopen nejen pátrat pod povrchem země a hledat ropu a minerální zdroje, ale také identifikovat rozsáhlé dutiny, kde by se dala udělat pro ně výborná města, kde by mohli shromáždit zásoby a přečkat přechod v pohodlí.21 Stavba těchto podzemních bunkrů trvá po několik desetiletí, a Alternativa 2 je téměř dokončena.

Krátce po této studii vznikla NASA. Někteří se domnívali, že je to přímý následek Alternativy 3. Jejich posláním bylo zjistit, co je „tam venku“, a to, co zjistili, bylo, že lidstvo nepůjde nikam jinam, aspoň ne brzy.22

Protože Alternativa 3 nebyla schůdná, a zjistili, že tady budou muset vězet s námi, a nijak zvlášť netoužili žít celý život v podzemí, museli najít způsob, jak si vytvořit tady na Zemi svou Utopii… a to je geoinženýrství. Změnit planetu tak, aby byla odolná změnám na slunci, o nichž věděli, že přicházejí, aby si udrželi svou korporatokracii23.

9. Geoinženýrství: Přizpůsobování planety

První věc, s níž se museli vypořádat, bylo, že slunce se stává stále jasnějším kvůli spalování prachu a trosek, které jsou nyní ve velkých množstvích přítomny ve sluneční soustavě. Potřebovali najít způsob, jak vytvořit efekt „globálního stmívání“, aby zablokovali jasné světlo. Na to funguje výborně aluminium, hezký, lehký a velmi hojný prvek, většina našich zrcadel je dnes potažena aluminiem (nikoli stříbrem). Nanočástice, rozptylované v troposféře (asi 7 mil vysoko24) zvyšují albedo Země a mění horní atmosféru v částečně zpětně odrážející zrcadlo.25 To ve výsledku zůsobuje „globální stmívání“ povrchu.

Dalším problémem jsou rentgenové paprsky. Van Allenovy pásy chrání Zemi před většinou částicové radiace, která přichází z CME (koronárních ejekcí slunce), ale toto magnetické pole stěží zpomaluje rentgenové paprsky. Naštěstí už v 50. letech byla vytvořena technologie, která řešila podobný problém – Catode Ray Tube, katodovou trubici. CRT. CRT byly obrovské vysílače rentgenových paprsků, namířené přímo na osobu pozorující obrazovku. Aby tuto technologii mohli dostat ven, museli vymyslet něco, co by blokovalo rentgenové paprsky, ale nerušilo obraz. Zkusili olovo, ale když bylo nějakou dobu bombardováno paprsky, olověný film zhnědl a rušil obraz. Bylo to dobré pro okraje televize, ale ne pro obrazovku. Hledali dál, a našli pár oxidů, které výtečně fungovaly při blokování paprsků a nezpůsobovaly hnědnutí. Byla to kombinace baria a stroncia.26

Rovněž očekávali obrovskou částicovou radiaci jak ze solárních ejekcí, tak z ohřívání slunce, takže hledali způsob, jak zvýšit magnetický tok v horní atmosféře, což je nyní zveřejňováno jako „magnetické rozpojení“ - není to přírodní jev. Aluminium, barium a stroncium jsou paramagnetické, ale oni potřebovali feromagnetický materiál… co takhle použít další populární kov, jako železo? Občas by to mohlo udělat oblohu a déšť trochu dočervena, kvůli kysličníku železa, ale vždycky můžete říci, že lidé, kteří to viděli, jsou prostě blázni. A co takhle masově zvýšit intenzitu bouří, když už jsou v atmosféře vodivé kovy (supercelové bouře)? Lidi se takových věcí stejně nevšímají, že ne?27

Takže vytvořili techniku spalování aluminia, baria, stroncia a železa ve stratosféře, s použitím letadel 10 000+28, která jsou na obloze dnem i nocí, každou hodinou. Stačilo jim vyrobit aditivum do paliva, a nechat je lítat a dělat svou práci. Spojte systém rozptylování aerosolů se systémem GPS (General Positioning System) a můžete dokonce přesně kontrolovat, kde se rozhazují chemikálie, aniž by si piloti uvědomovali, že se něco děje.

Když se dnes podíváte na chemtrailsový spad v dešti, ledu a sněhu, co najdete? Hydroxid aluminia, kysličníky baria, stroncia a železa. Stejné prvky, které jsou uváděny pro modifikace počasí a v geoinženýrských patentech. Jaká náhoda.

Pokud jde o „globální oteplování“… ano, planeta se skutečně otepluje. Ale následkem globálního stmívání vytvářeného chemtrailsovým projektem se toto oteplování změnilo na krátkou dobu v malé ochlazení, což způsobilo, že konspirační teoretikové říkají, že celé globální oteplování je fraška. Ale jestli jste byli v poslední době někdy venku, je zřetelné, že slunce je podstatně jasnější než bývalo, zejména ve vyšších výškách. A že chemtrailsová clona nestačí, i když nepřetržitě znásobují úsilí, aby ji zesílili.

Experti jsou si dobře vědomi, že se slunce stává jasnějším a více horkým, ale nemůžete po slunci chtít, aby platilo „uhlíkové daně“ za způsobení globálního oteplování. Ale pokud by zdrojem globálního oteplování byl „člověk“, pak se GO může stát velkou dojnou krávou - velké prachy z uhlíkových daní, na čištění, daně z dýchání, pití, odpadu… abychom parafrázovali Karla Sagana, „miliardy a miliardy“ doláčů.

Původní geoinženýrská práce byla k zablokování slunečních změn, a bylo to jen dočasné řešení, než bude ukončen solární přechod. Ale jako dobří humanisté uviděli globalisté jiný obraz… co kdyby zničili přirozený cyklus a zavedli umělý? Takový, při němž by oni byli jedinými dodavateli? A jediný způsob, jak by lidé mohli přežít, by byl platit jako mourovatí…

10. Geoinženýrství a GMO

Globalisté vždy profitovali z bolesti a utrpení jiných, ani geoinženýrství není výjimkou. Nedělali si starosti s nějakým velkým výzkumem „vedlejších účinků“ shazování miliónů liber těchto prvků do atmosféry – šlo jim jenom o okamžitou potřebu ochrany před slunečním přechodem, a mysleli si, že o vedlejší účinky se mohou postarat později. Byla zde přece velká šance ve formě katastrof, bolesti a utrpení.

Dvěma hlavními vedlejšími účinky je katastrofální sucho a superbouře.

Sucho nastává v oblastech, které jsou intenzívně osévany částicemi, protože nanočástice v horní části atmosféry vytvářejí kondenzační jádra pro déšť – ale těch jader je tam tolik, že nikdy na sebe nenavážou dostatek vody, aby byla dost těžká a spadla dolů, nebo aspoň ne hned. Pouze zůstávají nahoře jako vodní pára, unášena proudy vzduchu, a vytvářejí dole stav sucha. Pokud jsou po nějakou dobu dostatečně vystaveny vláze, zkondenzují dostatek vody, aby vytvořily déšť. Kvůli významně vysoké hustotě jader má ten déšť mnohem větší „dešťovou hustotu“ než přirozená bouře, takže když prší, tak leje – je tu superbouře. To vytváří nepřirozenou dichotomii: s větrem budete mít sucho, bez větru budete mít nadměrný déšť.

Nanočásticová pára může být rovněž sestřelena z nebe aplikací radiofrekvenční energie, která věci trochu protřese a způsobí kondenzaci a déšť. Termální vibrace způsobuje kolize, a kolize mají tendenci umožnit částicím splynutí. Experimenty tohoto druhu byly prováděny Arco Power Technologies29 po celá léta kvůli modifikacím počasí a jejich výsledkem byl HAARP, který má veškeré nástroje, aby toto činil. Kovy v horní atmosféře učinily kontrolu počasí neuvěřitelně snadnou, a to po celé planetě. A když ovládáte počasí, ovládáte svět.

Ovládání světa počasím má své vlastní vedlejší účinky, zejména to směřuje k otrávení veškerého života na planetě. Aby věci mohly dále fungovat, samozřejmě pod jejich kontrolou, museli změnit genetickou stavbu života, aby vydržel nové planetární klima – zejména aluminium a barium (přírodní stroncium je v podstatě prospěšné – dělá lepší kosti než vápník.)

Je třeba pamatovat, že to začalo již v 50. letech. Nějakou dobu to probíhalo, a pokud se domníváte, že veškerá zmrzačení dobytka mají na svědomí mimozemšťané a jejich anální sondy, zamyslete se. Krávy mají krev a orgány kompatibilní s homo sapiens. Skvělé pro genetické experimentování. Jakmile byly vytvořeny základy, přesunuli se na lidi a snažili se najít pro člověka lepší genetický design, aby mohl žít v tomto novém, uměle vytvořeném prostředí, které bude dále existovat i po slunečním přechodu. To dalo vznik historkám o UFO a křížencích lidí a mimozemšťanů. Byla to pouze součást genetického inženýrství, které šlo ruku v ruce s geoinženýrstvím.

Pokud se podíváte na všechny podivnosti ohledně UFO v minulých 60 letech, většina z toho nebyla ničím jiným než kroky k cíli vytvořit umělý svět a umělou populaci, která by pokračovala v životě ve 3. hustotě na Zemi po slunečním přechodu.

A nešlo jen o lidi. Musely být přizpůsobeny i dlouhodobé zdroje potravin, aby byly použitelné v umělém prostředí, a tak naši dobří přátelé v Monsantu přišli se svými GMO potravinami, odolnými proti suchu a toxickým chemikáliím. Jistě, experimentovali z širokou populací, aby našli správné podmínky pro lidi, kteří si je zaslouží. A buďte si jisti, že vaše „zdravotní péče“ a Zákon o zdravotním pojištění je tu proto, aby získali do počítačů veškeré genetické údaje a mohli určit, co funguje a co ne. Oni přece nesbírají hory medicínských údajů, ale ochraňují vaše soukromí!

Jsou v zásadě docela spokojeni se svou malou umělou říší a pouštějí se do všech možných prodlužovacích taktik. Sluneční přechod už je v běhu, a všechno, co musejí udělat, je udržet masy co nejdéle rozptýleny „dobrými věcmi“, aby se sami mohli zamknout ve svých podzemních základnách a nechat zbytek z nás spálit.

Nebo si to aspoň myslí. Cituji dr. Malcolma z Jurského parku: „Život si najde cestu…“

11. Mizení forem života a vzestup

Vyhlazovací události (ELE – Extinction Level Events) nejsou „konec“, ale prostě čas změny. Dějí se v přírodě pořád. Stalo se to s dinosaury, hominidy, nesčetnými milióny hmyzů, brouků a rostlinných druhů. Nedávná shrnutí říkají, že počet vymírajících druhů se zvýšil 1000x, ve srovnání s dobou před sto lety. Ale druhy nejen vymírají, také se vyvíjejí. A předpokládá se, že to se stane i s lidstvem a dalšími inteligentními formami života na Zemi (lidé jsou pouze dominujícím druhem, nikoli jediným inteligentním druhem.)

Kdyby globalisté nezačali před 50 lety dělat binec s geoinženýrstvím a genetikou, lidstvo by již bylo v přechodné fázi ke složitější formě života – k „vyšší hustotě“ vědomí. Všechny ty GMO potraviny, kterým jsme denně vystaveni, v kombinaci s chemikáliemi užívanými na modifikaci klimatu, oddálily počátek jistých přírodních procesů. V knize Dewey Larsona Beyond Space and Time – Za prostor a čas30 – se hovoří o „jednotce života“, o počátcích živé buňky a o biologické úrovni existence. Jedním z nejvýživnějších bodů ohledně biologické struktury je, že napodobuje chování hvězd – život je složen ze stabilní kombinace hmoty a antihmoty (antihmota je nazývána „kosmickou hmotou“ v Recipročním systému, který existuje ve třídimenzním čase). Toto spojení má také své podsvětelné (prostorové tělo) a nadsvětelné složky (dočasná mysl a duše), a dokonce jde o krok dál, do říše etiky a metafyziky – proto je název Larsonovy knihy Za prostor a čas.

Život má významné podobnosti s různými stádii vývoje hvězd pozorovanými astronomy, když se opraví směr vývoje. Hvězdy se rodí z oblaku prachu, to je jako vytvoří tělo, dodání duše je jako stlačení hmoty a dosažení nadsvětelného pohybu, a smrt je jako slavná supernova. Život si můžeme představit jako dvě slunce, jedno ve vesmíru a jedno v čase, spojená dohromady v řízené explozi energie, takové, že všechny termální extrémy se vzájemně ruší. Jak říká Delenn z Babylonu 5, „my jsme hvězdná hmota“, a jsme neúprosně svázáni s hvězdnými a planetárními procesy sluneční soustavy. Dotýkáme si se i asociací s pojmy jako astrologie a metafyzika, ale pouze dotýkáme.

Je tu ten problém, že v minulých padesáti letech bylo naše genetické dědictvní blokováno geoinženýrstvím a genetickým inženýrstvím. Patřičné signály k „upgradování životní jednotky“ nebyly přijaty v dobu, kdy měly být přijaty, asi tak jako když v tělocvičně má někdo na hlavě sluchátka a nevidí basketbalový míč, který mu letí do tváře, i když lidé křičí „Dej pozor!“, a bác, rána, naprosté překvapení.

Je čas zvednout lidem sluchátka a umožnit jim, aby slyšeli varovná znamení – i signál k „upgradování“ jejich duše. Je tu ještě naděje, ale tím nemyslím ET...

12. Resetování genetických modifikací

Udělal jsem nějaké vlastní anti-GMO pokusy, abych viděl, co to udělá, když se dá klíčit „terminátorovo sémě“, na základě konceptů diskutovaných s Davidem Wilcockem v r. 2005, s ohledem na ruské experimenty s„torzním polem“ při modifikaci DNA. A měl jsem nějaké úspěchy. Geneticky modifikované organismy, jsou-li vystaveny torznímu poli vysílajícímu DNA „dědického semene“, doslova odhodí pryč umělé změny a vrátí se zpět k původnímu kódování DNA a vyklíčí. V této chvíli jenom 15%, ale důležité je, že to funguje. A vyprodukovaná semena dále klíčí sama. To samo o sobě mi dává naději, že kdyby byly odstraněny umělé podmínky vnucené planetě, život by se rychle sám vrátil zpět k „výrobnímu výchozímu stavu“, zachytil by správné signály, a začal by proces upgradování – který se nazývá „vzestup“. Konec konců, zemské jádro je největším generátorem torzního pole na tomto světě – jen někdo musí zmáčknout knoflík „reset“.

Geoinženýrství potřebuje genetickou modifikaci, aby udrželo status quo. Pokud by bylo odstraněno, příroda by sama zahájila proces uzdravování. Změněná atmosféra a geneticky modifikované organizmy jsou přírodou chápány jako zranění a nemoc – a může a bude léčit tato zranění a nemoci, pokud dostane šanci.

Globalisté musejí neustále působit zranění ekosystému, aby si nad ním udrželi kontrolu. Pokud to nebudou dělat, ztratí nad ním kontrolu a systém se začne vracet k tomu, kde má být.

13. Časové linie

Co se týče časových linií, o kterých mluví Lambremont a jiní… Když hodně pracujete s myšlenkou recipročních vztahů mezi prostorem a časem, a s jejich východními partnery yin-yang, tyto negativní a pozitivní časové linie musí být chápány jako dva aspekty evolučního procesu. Není to tak, že bude jedna nebo druhá, nýbrž budou obě.

Sluneční přechod musí proběhnout, protože je to zcela přirozený proces, který je pozorován všude ve vesmíru. Pouze je třeba pochopit, že když se vyvíjí slunce, život s ním spojený se také vyvíjí – život všech jeho planet, měsíců a všeho mezi tím.

To, čemu se říká negativní časová linie, je to, co chtějí globalisté – jejich umělé životní prostředí pod absolutní kontrolou. Aby někdo po slunečním přechodu zůstal ve 3. hustotě, je to přesně to, co musí mít, aby na Zemi mohla pokračovat 3. hustota, protože podmínky, na které se připravují, budou skutečně existovat – ale pouze ve 3. hustotě. A jsou šance, že nebudou trvat dlouho, a zbývající život 3. hustoty na Zemi buď vymře, nebo bude přemístěn do jiného světa. (Záleží to na strachu, a oni by určitě mohli použít konfliktu mezi „dobrými hochy“ a bankstery, aby ho vyvolali. Lidé žijící ve strachu uvíznou ve 3. hustotě.)

Pozitivní časová linie je linie vzestupu, postupující do 4. hustoty a dále. Sluneční přechod poskytuje energii potřebnou k postrčení života dopředu v jeho evolučním procesu. Ručím za to, že s Larsonovým výzkumem mohu identifikovat mechanismy s tím spojené, po celé cestě přes biologická stádia. Ale je to vlastně zbytečné, jakmile se evoluční souvislost stane zřejmou. Slunce se vyvíjí, což způsobilo, že se vyvíjejí planety, a to způsobilo vývoj života. Všichni jsou vítězové.

Osoby jdoucí s procesem vidí pouze růst a zlepšování. Ti, kteří zůstanou pozadu, vidí chaos a destrukci. Velká vlna na oceánu vás může rozdrtit, ale můžete popadnout surfovací prkno a užít si skvělé jízdy. Je to osobní volba.

Problémem je, že ekosystém na Zemi je v kritickou dobu vystaven nepřirozenému narušení. Globalisté mohou být schopni dělat zmatek v atmosféře a genetice na povrchu planety, ale pořád ještě nemohou na její vnitřní činnost. A to je to, co musí lidé dělat – dostat se zpět do kontaktu s planetou, jako s živou, inteligentní entitou.

Moje práce s rostlinami a zvířaty mi nad všechny pochyby prokázala, že znovuspojení se Zemí iniciuje proces přechodu a vzestupu, bez ohledu na to, co dělají globalisté. Vrací nás to zpět na pozitivní linii růstu. Doslova jsem vzkřísil spálené stromy z abiotického šoku, a teď jsou zelené a prospívají v novém prostředí bez genetických modifikací. V extrémním suchu a nadměrném horku mám pořád rostliny dýní schopné zaplavit vedlejší hrabství. Není třeba žádné GMO, jen trochu „zázračného růstu“, jestli chápete ten dvojsmysl… (Pozn. Orgonet: Miracle Gro = značka hnojiva).

14. Epilog

Jako každý aspekt v naší společnosti, vše se dá převést na pojmy „přirozený“ a „umělý“, například přirozená osoba versus umělá „korporátní“ osoba, skutečné peníze versus úředně dané peníze, přirozený evoluční svět versus umělá otrocká společnost 3. dimenze.

Vím, že se hodně mluví o božském zásahu, mimozemšťanech, andělech a dalších, kteří nás přijdou „zachránit“. Nic nemusíte dělat, přijíždí rytířstvo… Já jsem původem Čerokéz, a nikdy se mi to moc nezdálo. Všechno, co lidstvo opravdu potřebuje, je antiglobalistické očkování, a tím ta monstra vyschnou a budou odváta pryč. Nebudu jim říkat lidi, protože potom, co jsem viděl na Montauku, nevěřím, že jimi jsou.

Osobně nechci, aby v naší společnosti zasáhli vesmířané a zaplavili nás svou verzí „absolutní pravdy“. V životě jsem se naučil jednu věc, že nic není „absolutní“… vše je v relativním poměru k něčemu jinému. Absolutní pravda nemůže být, pouze relativní pravda k tomu, co vesmířané přijímají jako pravdu.

Mnoho lidí se trápí tím, že mnozí z nás strávili většinu života hledáním pravdy, a teď přijde nějaký vesmířan a rozdá nám příručky Vesmír pro blbečky, což způsobí pouze pocit, že jsme celý život promrhali. Nevadí mi pár ukazatelů, ale chci si tu práci udělat sám.

Jestli vesmířané chtějí přijít s velkým vysavačem a vysát všechny parazity, kteří zpomalili lidské vědomí a evoluci, budu první, kdo jim potřese rukou, klepetem, chapadlem nebo čímkoli. Ale nechci se zbavit řádu světa jen proto, aby aby byl nahrazen hvězdným řádem, převýchovou a přeprogramováním na jejich pravdy, tak, abych nemusel myslet sám.

Vědomí neroste tím, že vám někdo řekne fakta – roste tím, že je sami hledáte. A myslím, že to je to, co lidé tohoto světa skutečně potřebují – šanci růst samostatně ve svobodné společnosti. Doufám, že umíte použít tyto informace k tomu, abyste pomohli lidem získat tuto příležitost.

Dodatek: Hurikány

S použitím informací o struktuře slunce (Larson, Nehru) je možno aplikovat podobné struktury na planety (viz pozn. 18). I když planety mají spíše atmosféru než fotosféru, to, co se děje pod pokrývkou, je velmi podobné tomu, co se děje v jádru slunce – i Země produkuje podobné efekty jako slunce, pouze v jiném měřítku.

Jedním z nejvýraznějších rysů slunce je, že sluneční skvrny, tmavé oblasti, často produkují erupce a prominence v opakujícím se cyklu. Nedávné filmy také ukázaly, že nad těmito aktivními oblastmi slunce se vyskytují i „sluneční tornáda“ o rozsahu tisíců mil.

Kdyby Země tvořila svou vlastní verzi slunečních skvrn, co bychom viděli? Zaprvé pravidelný cyklus, ale v jiném měřítku, spíše jednou za rok, než každých 11,5 roku. Kdyby se utvořila taková skvrna, byl by tam masívní vířivý pohyb, který by do ní vtahoval materiál zespoda a vystřeloval ho ven kolem ní, právě tak jak to dělá sluneční tornádo: my tomu říkáme hurikán.

Když si prohlédnete obrázek 8 „Migrace prominencí“ v přednášce dr. Nehrua „Vnitřek slunce a sluneční skvrny“, uvidíte, že hurikány se objevují ve stejných šířkách jako sluneční skvrny, pohybují se stejným způsobem, a slábnou, přesně tak, jak Nehru popisuje cyklus slunečních skvrn. Je zde velmi vysoká souvislost. Hurikány, stejně jako sluneční skvrny, jsou prostě rysem planet. Vyskytují se i na jiných planetách, například velká červená skvrna na Jupiteru – hurikán.

Víme, že hurikány jsou produktem „komagnetických thredulí“ (Pozn. Orgonet: thredule – nepřeložitelný výraz vyskytující se jen u Larsona a Nehrua, znamená určitý druh magnetického pole v recipročním systému) v zemském jádru a že jsou přirozeným jevem, a nemohou být tvořeny uměle. Ani nemohou být směrovány v jejich raném stádiu, když magnetické síly jsou nejsilnější. Ale mohou být intenzifikovány během tvoření stejným procesem, kterým jsou vytvářeny dříve zmíněné supercelové bouře – do horní atmosféry se násilně vpraví chemickým oséváním troposféry excesívní množství jader vodní páry, což vytvoří obrovské množství mraků a přívalový déšť. Když začne generující thredule kolabovat, hurikán může být ovládán lokalizovanými změnami v teplotě a tlaku, a přesně to dokonale umí HAARP.

Toto bylo pozorováno i v případě hurikánu Sandy. Původně malá tropická deprese, která se nerozvinula dál než na hurikán 1. kategorie. Nic pozoruhodného, a pro toto roční období běžné. Kromě toho, že množství vodní páry přítomné v systému bylo výrazně větší, než mělo být. Podívejte se na animace bouře, když rostla – střed bouře doslova vyvrhoval obrovská množství mraků, protože malé množství vody z oceánu se setkávalo s nadměrným množstvím kondenzačních jader, která byla posílána do té oblasti cestou atmosférických chemikálií – chemtrails.

Komagnetická thredule vytvářející bouři trvala déle než normálně, a proto bouře sledovala dráhu „sluneční skvrny“, a neodvrátila se vlivem Golfského proudu zpět do moře, jak normálně dělají hurikány. To naznačuje, že Země se ve své hloubi připravuje na podobnou změnu jako je sluneční přechod.

HAARP by nebyl schopen směrovat nebo odvrátit tuto bouři s aktivní thredulí, i když se o to pravděpodobně snažili. Šla svou přirozenou cestou, ale s nepřirozenou intenzitou, díky chemtrailsovému geoinženýrství.

Poznámky:

19 Larson mnohokrát přednášel pro NASA back v 60. letech, když se snažili dostat se do do vesmíru – takže je vysoce pravděpodné, že věděli, co se děje, alespoň ti na vrcholu žebříčku.

20 Po zjištění, že ionosféra silně reaguje na vysílání HAARPu, byl projekt militarizován (viz US Patent 4,686,605, “Method and apparatus for altering a region in the earths atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere”) a může nyní vytvářet ionosférické čočky, které mohou být použity k zaměření slunčních paprsků na určitou oblast a způsobit místní vzestup teploty země, oceánu nebo atmosféry. Toto zvýšení teploty vytváří systém tlakové níže v nízkých výškách a systém vysokého tlaku ve vysokých výškách, a může být použito pro změnu toků vzorců počasí.

21 Alex Jones z InfoWars.com oznámil, že tato podzemní města mohou pojmout 80 000 lidí se zásobami na 30 let.

22 Co našli „tam venku“, bude tématem zvláštní přednášky. Lidstvo zdaleka není ve vesmíru samu a není všude dobře přijímáno.

23 Korporatocracie je vláda korporací.

24 Letadla vypouštějící “chemtrails” jsou normálně ve výšce 35 000-40 000 stop—6½ to 7½ mil.

25 Nemohli to udělat na oběžné dráze, protože sluneční radiace by vaporizovala aluminium a odfoukla by ho pryč solárním větrem.

26 Obvykle se CRTs mezi vysoce toxické, pokud jste trubici rozbili, neměli jste se dotýkat rozbitého skla, protože bylo pokládáno za jedovaté.

27 Hojnost železa způsobuje vysokorůstové médium pro bakterie živící se železem, zejména MAC (mycobacterium avium complex), které je příčinou mnoha dnešních repiračních problémů. Je to vhodný postranní efekt, ze kterého těží farmaceutické společnosti.

28 http://planefinder.net/, který sleduje veškerá letadla s transponderem—objem letového provozu je přinejmenší obrovský.

29 Společnost APTI, Inc., která postavila HAARP, má patenty jako např.
5,202,689: Lightweight focusing reflector for space,
5,041,834: Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted,
4,999,637: Creation of artificial ionization clouds above the earth,
4,873,928: Nuclear-sized explosions without radiation.

30 Larson, Dewey B., Beyond Space and Time, pp. 70-88

Daniel, listopad 2012

Zdroj: http://www.soldierhugs.com/wp-content/uploads/2012/11/Geoengineering.pdf

Preklad: OrgoNet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: Šialenstvo nazývané GEOINŽINIERSTVO!
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-sialenstvo-nazyvane-geoinzinierstvo


Autori: 
november 23, 2012 19:11 popoludní

 

 

Top