Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sprejují nás nebo ne?

Další perlička z dnešního šíleného světa. Přední světoví odborníci na geoinženýrství, věřící v globální oteplování, požádáni o výzkum možnosti sprejování aerosolů do atmosféry za účelem ochlazení, netuší nic o tom, že tento program je již po mnoho let nad celou zeměkoulí denně realizován. A tak si v klidu diskutují, už zjistili, že nejlepší pro tyto účely bude asi aerosolové aluminium, tak 20 megatun ročně, možná ještě provedou nějaké studie, kvůli možným rizikům. Civilní vědci jsou úplně mimo realitu. Opět se potvrzuje, co řekla Rauni Kilde, že veřejný civilní výzkum zaostává minimálně 50 let za tajným vojenským. Můžete si k tomu přečíst tento (velmi jemně formulovaný) článek, který napsali američtí chemtrailsoví aktivisté demonstrující při nedávné výroční schůzi prestižní světové vědecké organizace AAAS. Kdybyste nerozuměli, co je to SAG (Stratospheric Aerosol Geoingeneerig), tak si to nahraďte slovem chemtrails...

Co byste řekli, kdyby vám někdo řekl, že nad všemi oblastmi světa letadla pravidelně rozstřikují na obloze toxické aerosoly? Přesně to chtěla vědět skupina demonstrantů stojící před místem konání každoroční schůze Americké asociace pro pokrok vědy (AAAS) http://www.aaas.org/, která se konala v San Diegu 18. – 22. února. Avšak uvnitř konference šlo o něco jiného. Vědci se shromáždili, aby diskutovali o „přijatelnosti“ provádění různých geoinženýrských akcí po celém světě, vše pod záminkou, že na zemi existuje člověkem způsobené globální oteplování, které může být částečně vyřešeno rozstřikování aerosolového aluminia a dalších částic na oblohu pro zablokování slunce. Když těmto vědcům byla položena otázka na možnost, že tyto aerosolové programy již existují, tvrdili, že až dosud nebyly žádné aerosolové sprejovací programy realizovány. Zdá se to trochu zmatené? Proč by se venku před schůzí shromažďovali demonstranti a prohlašovali, že na celém světě probíhají rozsáhlé aerosolové programy, když vědci teprve diskutují o možnosti realizace těchto programů? Mohlo by to být tak, že jedna z těchto skupin je klamána?

Jedním z demonstrantů byl Mauro Oliveira, webmaster webu www.geoingeneerinwatch.org. Prohlásil, že na celém světě probíhá program pro stratosférický aerosolový geoinženýring (SAG), neboli chemtrails. Jako důkazy uvedl Oliveira svědectví z celé zeměkoule, že téměř nad každým městem probíhá téměř každý den vydatné aerosolové sprejování. Dále vysvětlil rozdíl mezi contrails a chemtrails. Když letadlo letí v určité výšce, někdy se za ním tvoří stopa kondenzované vodní páry. Tomu se říká contrails. Contrails jsou normální a obvykle se rozplynou během několika sekund. Je to podobné, jako když dýcháme v mrazu. To, co se děje za SAG letadly, je úplně jiné. Je to viditelná hustá bílá linie, zvaná chemtrail, která se drží na obloze po několik hodin. SAG linie jsou stříkány v horní části atmosféry a pak se šíří a vytvářejí formy vypadající jako mraky. Částečky z těchto aerosolů pak padají na zem, kde pronikají do naší půdy a vody a rovněž je vdechujeme.

Další skupina demonstrantů cestovala 10 hodin z malé komunity Shasta County v sev. Kalifornii. Začali se zajímat o chemtrails, když mnozí z této komunity začali cítit dramatické změny nejen na obloze, ale i na zemi. Umíraly stromy, nerostla tráva a mnozí farmáři měli problémy získat vůbec nějakou úrodu. Krize donutila biology z komunity, aby otestovali půdu. Výsledky byly šokující. Byly zjištěny prvky aluminum, barium a další, v množstvích přesahujících více než tisíckrát normální limity. Tato vysoká množství vedla k nezdravým hodnotám pH v půdě, které mohou být zhoubné pro systémy ekologického života. Tyto šokující výsledky vedly k dodatečnému otestování jezera Shasta a vzorků z řeky Pit, kde se prokázalo, že voda přesahuje 4610krát maximální úroveň kontaminace povolenou pro pitnou vodu ve státě Kalifornie. Existují i recenzované vědecké studie, které uvádějí, že biologicky vstřebatelné aluminium, které se nyní nachází v obrovských množstvích v dešťové vodě na celém světě, je velmi škodlivé pro flóru a ekosystémy. Je ironií, že právě to jsou látky, o jejichž použití vědci uvažují v potenciálních „budoucích“ sprejovacích akcích, o nichž se diskutovalo na schůzi.

Velký počet dalších demonstrantů se začal zajímat o SAG poté, co zažili pálení očí, migrénové bolesti hlavy, úzkost, nepravidelný srdeční rytmus, vysoký krevní tlak a další zdravotní problémy ve dnech, kdy letadla rozstřikovala na obloze aerosoly. Deborah Whitmanová, zakladatelka a předsedkyně neziskové environmentální organizace Environmental Voices a také producentka dokumentu „Sky Lines“, tyto symptomy dobře zná. Ve „dnech těžkého sprejování“, jak tomu sama říká, byla 51krát hospitalizována. Whitmanová zasvětila svůj život pomoci lidem, kteří zažívají podobné problémy v důsledku aerosolového postřiku a dostává ohlasy z celých Spojených států na své webové stránky a dokumentární film. Její zdravotní doporučení můžete najít na www.environmentalvoices.org.

Další indikátory, které dokazují, že SAG je spojeno se zdravotními problémy, je úmrtnost na respirační choroby, která postoupila během uplynulých 5 let z 8. místa na 3. místo, a fakt, že Alzheimerova choroba a jiné nemoci spojené s aluminiem se od počátku sprejování šíří po zeměkouli astronomickou rychlostí.

Schůze AAAS se účastnilo několik předních světových odborníků na geoinženýrství. Vědci, mající za sebou léta vzdělávání a ještě více zkušeností, se věnovali geoinženýrským tématům z mnoha úhlů. Náměty workshopu byly od účinnosti geoinženýrství na potenciální problémy dotkly se i etických problémů. Podle nezávislého reportéra Stewarta Howe z Los Angeles všichni vědci se jevili, že hledají řešení na to, co pokládají za problém, a to globální oteplování.

Howe řekl, že se zdálo, že vědci pečlivě zvažují všechna pro i proti týkající se programu SAG, když prezentovali potenciální akce, jak se postavit k člověkem způsobenému globálnímu oteplování. Mnozí z nich obhajovali alternativní metody k boji s tímto problémem vzhledem k tomu, že SAG obsahuje potenciální rizika jako sucho, spotřebování ozonu, poškození vzorců počasí, vojenské užití technologie a další různé vlivy na životní prostředí. Howe řekl: „Poté, co jsme po celá léta svědky aerosolového sprejování, jsem byl touto vědeckou rozpravou překvapen.“ Dále řekl, že se domnívá, že většina vědců na konferenci neměla zdání o současném rozstřikování SAG. Když se zeptal na probíhající aerosolové operace, přední odborník na geoinženýrství Ken Caldiera odpověděl, že si není vědom žádných probíhajících aerosolových operací, a když byl požádán o vysvětlení dlouhopřetrvávajících stop za letadly, prohlásil, že se jedná o normální kondenzační stopy.

Další přední odborník, David Keith, diskutoval o dobře fundovaných studiích, které byly provedeny za účelem předpovídání možných rizik i užitků spjatých s geoinženýrstvím. Některé s možných prospěšných věcí zahrnují chladnější planetu, redukci tání mořského ledu a redukci stoupání mořských hladin. Keith hovořil o tom, které aerosolové částice budou nejúčinnější k dosažení cílů stanovených programem SAG. Řekl, že původně se uvažovalo o síře, avšak aluminium je účinnější a každý rok se ho dá umístit do stratosféry 10 – 20 megatun. Na dotaz, zda byly provedeny zdravotní studie pro předvídání možných rizik částic v našem vzduchu, odpověděl, že bylo provedeno mnoho studií, které naznačují malá rizika. Avšak když byl dotázán speciálně na užití aluminia jako aerosolu, řekl „o aluminiu jsme nedělali žádné seriózní studie, takže by mohlo být něco hrozného, na co jsme se ještě nepodívali a na co přijdeme zítra“.

Po schůzi Keith projevil zájem o demonstranty a začal s nimi diskusi o programu SAG venku, kde se zdržovali. Když byl konfrontován skupinou o otázkách šíření SAG, řekl, že má podobné názory a že je proti jakémukoli šíření, dokud nebude proveden řádný výzkum na určení potenciálních rizik aerosolového sprejování. Také řekl, že si není vědom žádných probíhajících operací SAG, ale že je ochoten se zabývat jakýmikoli vědeckými důkazy, které mu budou poskytnuty.

Protože obloha po celém světě se nadále mění, je to silný důkaz, který ukazuje na to, že masívní aerosolové operace běžně probíhají. Je možné, že pro předčasné provádění úplných SAG programů jsou používána vědecká data a studie bez vědomí předních odborníků, kteří pracují na výzkumu? Pokud je tomu tak, jaké etické ohledy můžeme očekávat od geoinženýrského společenství v budoucnu? Je těžké uvěřit, že podivné bílé linie na obloze, dosvědčené po celém světě, a toxické prvky nacházející se v půdě, vodě a vzduchu pocházejí z jiného zdroje.

My lidé v partnerství s vědeckou komunitou musíme znát pravdu nejen o environmentálních a zdravotních rizicích spojených se SAG, ale také vědět, že po celém světě existují důkazy o jejich běžném používání. Je nezbytné, abychom získali informace a zapojili se do odhalování pravdy o tomto zločinu proti přírodě i lidstvu. Na tom závisí budoucnost planety. Po celém světě začíná narůstat znepokojení nad tímto problémem a na různých webech můžete najít další informace o chemtrails a geoinženýrství.

Michael J. Murphy, 3. 3. 2010

http://www.countercurrents.org/murphy030310.htm

Preklad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Rubriky: 
marec 05, 2010 23:40 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Kálí
    Kálímarec 07, 2010 15:42 popoludní

    Komentár: 

    Naša Zem je už tak zahltená odpadom a jedmi, že ak sme všetci Jedno, jej SOS musíme nutne na podvedomej úrovni cítiť. Niet preto divu, že sa s nedôverou obraciame ku každému potenciálnemu nebezpečenstvu. Chemitrails a toxické prvky v pôde, vode ? Odhliadnúc od priemyselných odpadov, máme tu ešte obrovský chemický odpad, z toho, čo človek dáva na seba a do seba (kozmetika, lieky), ktorý sa nakoniec dostáva do vodných tokov. S väčšinou si neporadia ani čističky, a s takouto vodou sa potom zavlažujú polia...Ak sú chemitrails realitou,skúšam si predstaviť,ako asi, sa, pred ich, vlastne globálnym, vplyvom chránia ich "osnovatelia".

 

 

Top