Obrázok používateľa CEZ OKNO
Barbara Marciniak: Poslovia úsvitu, 1. VYSLANCI V ČASE

Duchovné posolstvo mimozemšťanov, dobývajúce srdcia čitateľov na celom svete. Proroctvá a rady na úspešný rozvoj jednotlivca i ľudstva.
Sme tu. Sme Plejáďania, kolektív energie z Plejád. Naša história je dlhá. Naši predkovia prišli z iného vesmíru, ktorý dospel k dokonalosti, k univerzu. Vy pracujete na planéte, ktorá k dokonalosti ešte iba speje, a my sme tu, aby sme vám s touto úlohou pomohli. Túto dokonalosť či transformáciu ohlasovali mnohí celé veky. Toto je významná chvíľa. To, čo sa deje na Zemi, ovplyvní celý Vesmír.

1. VYSLANCI V ČASE

Dokonalosť pozostáva z vášho pochopenia, kým ste, a je predpokladom k tomu, aby ste mohli pokračovať v experimente. Naši predkovia prišli z vesmíru, ktorý doviedol sám seba k dokonalosti, a potom pochopili, že ide o Prvotného Stvoriteľa, Prvotnú príčinu či cestu Prvotného Stvoriteľa časom. Prišli z vesmíru, ktorý odhalil svoju podstatu - kreativitu. Odhalením tejto podstaty sme zistili, že my sami sme stvoriteľmi.

Naši predkovia mali možnosť voľby navrátiť sa k Stvoriteľovi - čo je proste pohyb - a zotrvať vo vibrácii, alebo pokračovať, čo sa deje vždy, keď je dosiahnutá dokonalosť formy. Zvolili si možnosť vydať sa do tohto vesmíru ako vyslanci, pretože si uvedomovali, že raz i vy budete zrelí pre dokonalosť. Usadili sa na Plejádach, pretože táto hviezdna sústava vám raz bude schopná pomôcť v najťažšej chvíli, v kríze, keď budete pripravení spojiť sa s Prvotným Stvoriteľom.

Naši predkovia patrili k Pôvodným plánovačom Zeme, boli to inštrumentátori, ktorí osievali svety a civilizácie kreativitou a láskou. Vďaka svojej kvalifikácii radi inštrumentovali svety, tak ako dirigenti radi dirigujú. Naši predkovia sú aj vašimi predkami, a my vás radi nazývame svojimi pradávnymi príbuznými, ktorými tiež ste. Naši predkovia dali svoju DNA Pôvodným plánovačom a táto DNA sa stala súčasťou DNA ľudského biologického druhu.

My, Plejáďania, prichádzame z vašej budúcnosti. V istej verzii našej prítomnosti je miesto, kde vládne tyrania a chaos. Videli sme pravdepodobné budúcnosti Zeme, v ktorých sa vyskytuje rovnaká tyrania a zánik. Čas je v trojrozmernej realite často nesprávne chápaný: Veríte, že čas sa meria minútami alebo stupňami. Čas je omnoho rozľahlejší, než si uvedomujete. V skutočnosti si čas pohráva s informáciami a kóduje ich. Je možné dostať sa do iných simultánnych realít napínaním, deformovaním, zakrivovaním a krútením času. Môžete nasadnúť na časovú elipsu a prežívať mnoho realít jednoducho tým, že budete postupovať po eliptickej krivke. Zistíte pri tom, že čas ani realita nie sú „pevné“.

Pretože všetky reality nie sú pevné a pretože budúcnosť nie je pevne stanovená (je to len množina pravdepodobností), vidíme v tejto chvíli možnosť vsunúť do tejto množiny pozitívnejšiu budúcnosť Zeme. Prajeme si znovu zaviesť na tejto planéte svetlo a vrátiť Zem jej pôvodnému účelu - aby sa stala dôstojným intergalaktickým strediskom výmeny informácií. A preto sme prišli v istom časovom výseku na miesto, ktoré nazývame jadro či semeno, aby sme iniciovali zmenu. Táto zmena neovplyvní len Zem. Ovplyvní vašu budúcnosť, našu prítomnosť a celý vesmír.

Prinášame vám veľkú novinu! Prišli ste na Zem v priestore a čase, kedy je evolúcia za dvermi. Uskutoční sa veľký vývojový skok, ktorého budete účastní, a nebudete sami, pretože práve teraz na Zem prichádzajú mnohé energie, aby sa tohto veľkého projektu zúčastnili. Vašu planétu obklopujú materské lode, ktoré fungujú doslova ako prevádzače energie. Na Zem dopadajú lúče svetla zo starých a prastarých hviezdnych systémov, ktoré s vami spolupracovali celé veky. Tieto lúče informácií priamo bombardujú vašu planétu.

Pretože sú tieto informácie vysielané lúčom, vaše telo musí byť schopné ich prijať, previesť ich, uchovať ich a odoslať ich ostatným. Mnohí z vás nadväzujú s onými materskými loďami telepatické spojenie a budú pôsobiť ako vaše vlastné rádiostanice, ktoré si môžete naladiť, a kedykoľvek sa tešiť z bohatstva informácií.

Jedná sa o evolúciu supervedomia, evolúciu do najvyššieho aspektu vašej bytosti. Nemusíte si robiť starosti, ako sa touto bytosťou stať, pretože vy už touto bytosťou ste, len si na to musíte spomenúť. Pretože v okamihu Harmonickej konvergencie budú závoje okolo Zeme odstránené, je vám stále táto energia z ďalekého kozmu posielaná a jej hladina sa neustále zvyšuje s tým, ako ste schopní ju zvládať. Vyvíjate sa teraz extrémne zrýchleným tempom, takže každý rok tohto desaťročia bude ako desať či viac rokov storočia minulého. Predstavte si, čo všetko dosiahnete do roku 1999, a potom pocítite, kým budete. Bude to, akoby ste prežili sto rokov iba za desaťročie.

Budete zaplavení spomienkami, zaplavení mnohými ďalšími vecami. Mnohí z vás podniknú cesty na kozmických lodiach do rôznych častí slnečnej sústavy. Keď vstúpite do Doby svetla, otvoria sa vám svety, o ktorých existencii ste nevedeli. Prešli ste mnohými inými epochami: Dobou bronzovou, dobou železnou, vekom priemyslu, vekom informácií a tak ďalej. Tieto ostatné epochy súviseli so siatím, sadením, pestovaním a všeobecne vštepovaním potencialít života do trojrozmerného sveta.

Prechodné obdobie už je skoro tu, v ňom dôjde k dimenzionálnemu posunu, ktorý zníži hustotu tretieho rozmeru, takže budete môcť postúpiť do vyšších dimenzií, kde telo nie je v tak pevnom stave. Prišli ste sem, pretože chcete zvládnuť evolučný proces a vedieť s ním žiť. Bude to veľmi vzrušujúce, pretože to znamená, že budete musieť fungovať v mnohých realitách.

Odpovede sú ukryté hlboko vo vás. Formulujú sa otázky, ktoré sú v popredí vašej mysle, aby ste mohli zo svojej bytosti vydobyť odpovede. Aby ste to dokázali, musíte najprv veriť, že tie informácie vo vás sú.

Ľudstvo sa práve učí zásadnej pravde. Táto pravda samozrejme spočíva v uvedomení si dobra, ktoré je vo vás, a spriaznenosti s Prvotným Stvoriteľom a so všetkým, čo existuje. Spočíva v tom, že si máte uvedomiť, že všetko bytie je prepojené a vy ste jeho súčasťou.

V nesmiernych priestoroch vesmíru existuje množstvo kultúr a spoločenstiev, a všetky tieto kultúry a spoločenstvá sa od samého začiatku na tejto planéte objavovali a znovu mizli. Nie je to tak, že len my, Plejáďania, sme prišli pomáhať, sme len jedno zoskupenie z jednej hviezdnej sústavy. Sú tu mnohí, ktorí sem pricestovali z mnohých dôvodov.

Väčšina mimozemšťanov prišla, aby pomohla vášmu pozdvihnutiu ale sú tu aj iný, ktorí sú tu z iných dôvodov. Vaša histórie sa pohybuje vo veľmi osobitných vodách. Mnohí z vás boli pripútaní k Zemi pred dávnymi vekmi pôsobením hviezdnej energie a prostredníctvom kontaktu s vyššími svetmi. Dobre viete, akými ťažkosťami Krajina prešla, ako napríklad koľkokrát sa kontinenty posunuli a koľkokrát prišla pomoc z nebies.

Informácie boli prekrútené, keď tí, ktorí prišli z neba, aby vás posunuli vo vývoji dopredu, boli premenení na bohov. Tak ako deti, zbožňujúci tých, ktorí dokážu, čo ony samy nedokážu, vaša spoločnosť jasne demonštruje rovnakú metódu vytvárania božstiev. Koncepcia na pozadí je jedným z paradigiem viery, ktorú ste sem prišli zmeniť. Trojrozmerný svet znamená veľkú skúšku, pretože dovoľuje, aby sa v ňom vytvorili skvelé limitácie. Týmito limitáciami sa formujú štruktúry, a prostredníctvom tohto procesu tvoríte a dozvedáte sa, že ste súčasťou Prvotného Stvoriteľa a že Východiskový Stvoriteľ túži po skúsenosti.

Ste nádherné bytosti, členovia Svetelnej rodiny, a prišli ste na Zem s úlohou vyvolať posun, vykonať zmenu, napomáhať prechodu. KĽÚČOM JE LÁSKA. Láska je to, čo tvorí vesmír. Súčasná technika na Zemi sa rozvinie len do istej miery, pretože ľudstvo ešte nechápe, že je potrebné lásky. Energia môže na seba brať rôzne podoby tvorivosti, ale keď máte čo do činenia s chamtivosťou alebo nenávisťou alebo akúkoľvek emóciou, ktorá nemieri ku svetlu, môžete ísť len do určitej vzdialenosti. Je tu len toľko informácií, koľko ich je dostupných pre tento druh vibrácií. Láska je základným stavebným kameňom, takže keď máte lásku, existujú všetky možnosti. Priniesť znova ideu svetla, čo sú informácie a láska - čo je tvorivosť - tak to bolo naplánované. Prísť do sústavy, ktorá bola po celé veky primárne temná, k tomu je potrebné Odpadlíkov, ako je SVETELNÁ RODINA.

Tam, kde sme, sme do značnej miery odpadlíci. Ako sme už povedali, náš vlastný systém potrebuje zmeniť. Pôsobíme ako most alebo spojovací článok naprieč Svetelnú rodinou v mnohých sústavách, aby sme zmenili náš vlastný systém. Vytváranie vedomia láskou a zodpovednosťou nás sýti, inšpiruje, rozširuje naše vlastné vedomie, aby sme sa mohli ďalej vyvíjať. Takže sme pre vás priateľmi, učiteľmi a pomocníkmi a vy zase pomáhate nám.

Kam vás táto zmena zavedie? Radi by sme videli, ako sa stanete natoľko schopnými, že budete svety vedome vytvárať. Pripravujete sa na pestovanie, pripravujete sa stať druhom, ktorý osídli novo sa tvoriace svety, a pretože máte v pamäti uloženú históriu toho, čo sa stalo tu, na Zemi, budete môcť učiť ostatných a vedome udržiavať smer, ktorým sa majú iné svety uberať.

Ste súčasťou veľkého plánu. Všetci ste uvítali možnosť byť tu, na tak dôležitom mieste, v tak dôležitú dobu. Boli ste si istí, že to dokážete. Kým ste sem prišli, bolo vám tiež povedané, že pomoc bude dostatočná a že v rôznych uzlových bodoch vášho vývoja sa na planéte objavia rôzne entity v rôznych funkciách, aby pôsobili ako spúšťací mechanizmus, aby vám pripomenuli - nie aby niečo urobili za vás. My sme jeden z týchto spúšťacích mechanizmov, sme katalyzátor. Keď začujete meno Plejáďania, cítite spriaznenosť, pretože my vám pomáhame posunúť vaše vlastné informácie, vaše poznanie vpred.

Keďže s vami spolupracujeme, je našim zámerom pripomenúť vám, kto ste, aby ste mohli nájsť najväčší zdroj svoje vlastné inšpirácie. Keby sme každému z vás mohli nájsť povolanie alebo spôsob života, žiadali by sme od každého, aby sa stal inšpiráciou. Až budete schopní takto žiť a byť skutočnou inšpiráciou všetkým, ktorí sa s vami stretávajú, budete žiť svoje vlastné svetlo, a to je veľmi dôležité.

Pamätajte, že sme tu zo svojich vlastných dôvodov a že vy zase zo svojich a že my všetci sme tu, aby sme sa vyvíjali a vytvorili spoločne novú vibračnú frekvenciu. Prajeme si rozrušiť vzory viery, ktoré oddeľujú jedinca v jeho vývoji. Sme tu, aby sme vytvorili postavenie vyslancov, hru harmónie a spolupráce, a to tým, že vám dáme informácie, ktoré vás zasiahnu v samom strede vašej bytosti, bez ohľadu na to, aká bola vaša predchádzajúca viera.

My, skupina, ktorá sa k vám prihovára, sme odhodlaní vyplniť vlastný životopis zaujímavými skúsenosťami. Keď sme začali v roku 1988 hovoriť prvýkrát, náš kolektív pozostával asi z päťdesiatich až zo sedemdesiatich piatich entít - niektorých jednotlivcov, niektorých nefyzických, všetky plejádskeho pôvodu. Náš počet postupne narastá a náš kolektív dnes má vyše sto entít z mnohých rôznych sústav. Dnes môžeme byť nazývaní Plejáďania plus. V našej realite sú aj takí, ktorí neveria, že dokážeme, čo sme si s vami zaumienili urobiť. Pripadá im, že ponechávame príliš veľa vecí náhode a príliš riskujeme, a napriek tomu netrpezlivo čakajú, čo sa stane.

Vo vašej sústave sú aj takí, ktorí sa domnievajú, že sme tu, aby sme šírili strach, ale my to takto nevidíme. Nechceme nikoho z vás desiť, len vás chceme informovať. Keď sedíte v tmavej miestnosti a počujete čudné zvuky, môže to vyvolať strach. Ale keď rozsvietite a zistíte, čo zvuky pôsobia, už sa toľko nebojíte. Chceme, aby ste boli informovaní, s čím sa stretávate. Svetlo je informácia, nevedomosť je tma. Chceme, aby ste pracovali vo svetle, nie v tme.

Pracujeme s vami, pretože chceme rozvíjať svoje vedomie k slobodnejšej vôli a slobodnejšiemu vyjadreniu sa. Tak ako vy máte za úlohu zmeniť systém, v ktorom žijete, tak aj my máme za úlohu zmeniť systém, v ktorom žijeme my. Aj my máme svoje ciele. Ako sme už povedali, prichádzame z vašej budúcnosti a v istých prípadoch máme plné ruky práce. Potrebujeme vás, tak ako vy potrebujete nás. Vy ako členovia Svetelnej rodiny môžete vytvoriť a uzákoniť veľkolepú novú pravdepodobnosť do reťazca realít, ktorá imploduje v najbližších dvadsiatich rokoch z tohto sektora existencie, pretože fyzicky žijete na tejto planéte. Práve prostredníctvom vás sa ona zmena odohrá. To, čo robíte teraz, nás silne ovplyvňuje. Čo sa deje so Zemou, nás ovplyvňuje zásadne.

Sme tu, aby sme pomáhali, učili a vyvíjali sa s tým, ako spolu prechádzame uvedeným procesom Uvádzame svoju verziu udalostí len preto, aby sme vás vyzdvihli do vyššieho stavu vedomia. Nechceme tvrdiť, že naša a len naša verzia je tá jediná pravá. Celé učenie je koncipované s vedomím cieľa a príbehy, ktoré vám rozprávame, vás majú doviesť na vyššiu úroveň vedomia. To je naším úmyslom.

Slová, ktoré volíme, a koncepcie, o ktorých hovoríme, sú spúšťacími mechanizmy pre kódy uložené hlboko vo vašich telách. Vaše telá čakajú, až budú položené otázky, aby mohli začať rezonovať s odpoveďami, ktoré sú vo vás - aby sa bunková pamäť vo vašich telách mohla začať rozpomínať na to, čo dávno vie. Teraz, keď sa k vám prihovárame, začnete sa rozpomínať.

Od rozprávania k vám si sľubujeme, že rozšírite svoju definíciu reality, ale nikdy neberte veci doslova. Vždy sledujte väčšiu špirálu, ktorú chceme vytvoriť a ktorá vám umožní vidieť väčší obraz. Nikdy sa nezastavujte tam, kde definujeme nejakú myšlienku, pretože my sme tu jednoducho preto, aby sme otvorili vaše obzory a otriasli vašimi mrežami, aby ste začali nachádzať aktiváciu skutočného poznania, pravého poznania, ktoré je uložené vo vás. Tam sú všetky údaje a my sme prišli, aby sme ich vo vás prebudili.

Chceme vám predložiť myšlienky k úvahe. Chceme vás povzbudiť, aby ste sa nezachytili na jednej myšlienke a aby ste prijali aj to, čo váhate prijať alebo čoho sa bojíte. Uvedomte si, že keď čelíte takzvaným temným alebo tienistými stránkam v sebe, vytvárate tak príležitosť na oslobodenie pre všetkých zúčastnených. Tak sa vraciame k prvej a poslednej zásade: myslenie tvorí. Nech sa ocitnete v akejkoľvek situácii, dostala vás do nej sila vášho myslenia. A je to tiež ničím nedotknutá viera, že myslenie tvorí, ktorá premení vašu skúsenosť a planetárnu existenciu.

Odporúčame vám, aby ste položili pár otázok každému, kto hýri definíciami a rozpráva vám absolútne pravdy. Je dôležité vypočuť si veľa rôznych názorov a veľa rôznych príbehov. Vždy si vypočujte príbeh človeka a potom skúmajte, či vám znie pravdivo. Bude vám niečím prospešný, pomôže vášmu vývoju? Jedna z vecí, ktorú s obľubou učíme, je, že je na vás rozhodnúť sa, čo máte robiť. My vám len poskytujeme informácie, je na vás, aby ste sa rozhodli, čo s nimi. Vy riadite svoj život, nie my.

Radi sa pýšime, že sme dobrí rozprávači. V spôsobe, akým predkladáme údaje, je istá dôveryhodnosť a istá senzačnosť. Ale príbeh, ktorý vám v nejakom okamihu rozprávame, nie je len príbehom. Nie je samoúčelný a nie je jedinou pravdou. Je to len zlomok, len dielik väčšieho obrazu.

Nech vám rozprávame akýkoľvek príbeh, môžeme vám zaručiť, že za rok vám budeme rozprávať príbeh úplne iný, pretože za rok budete schopní vnímať veci ďaleko veľkolepejším spôsobom. Tak aj príbeh sa bude neustále vyvíjať. Vašou úlohou bude nájsť vnútri tohto príbehu svoju identitu, zistiť, čo viete - nie čomu chcete veriť alebo čo vám bolo povedané. Dôverovať tomu, čo viete, je imperatívna požiadavka, pretože poznanie je vašou spojnicou so Prvotným Stvoriteľom. Jeden každý z vás si musí uvedomiť, až sa začnete rozpomínať na svoju úlohu, že váš život je o niečom.

Vy sami ste si zvolili to, že ste tu. Ste tu s úlohou aktivovať pamäť a posunúť hodnotu ľudskej existencie opäť do popredia stvorí. Ste potrební. Pripravovali ste sa na túto úlohu po celý život, neprišli ste nepripravení. Všetko, čo teraz potrebujete vedieť, je vo vás, a vašou úlohou je spomenúť si na svoju prípravu. V tomto životnom čase sa nebudete dozvedať nové informácie. Ako sme už povedali, toto je život, v ktorom sa budete rozpomínať na to, čo už viete, a my sme tu len preto, aby sme vám to pripomenuli. To je súčasťou našej úlohy.

Zdroj: Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians
Prijala Barbara Marciniak od 18. mája 1988 v USA
Preklad: patrik žigrai, yezid
exkluzívne.cez.okno

Úryvky z knihy vo VIDEO spracovaní s CZ titulkami nájdete na tejto adrese.

Knihu v češtine je možné zakúpiť na tejto adrese

december 04, 2009 23:55 popoludní

 

 

Top