Obrázok používateľa CEZ OKNO
Barbara Marciniak: Poslovia úsvitu, 3. KTO SÚ VAŠI BOHOVIA? (prvá časť)

Duchovné posolstvo mimozemšťanov, dobývajúce srdcia čitateľov na celom svete. Proroctvá a rady na úspešný rozvoj jednotlivca i ľudstva.
Existuje veľa mylných predstáv, čo sa týka idei božstva. Vesmíry sú plné inteligentných bytostí, ktoré sa počas doby vyvinuli a získali rôzne schopnosti a funkcie, ktoré mali slúžiť ich potrebe tvorivého vyjadrenia. To podstatné za existenciou a vedomím je tvorivosť, a tvorivosť na seba berie veľa foriem.

KTO SÚ VAŠI BOHOVIA?

Pred mnohými vekmi bola Zem len jednoduchou myšlienkou v mysli veľkolepých bytostí, ktoré si vytýčili úlohu stvoriť nové formy existencie. Mnohé z týchto bytostí ovplyvnili stvorenia tohto Vesmíru a vy ste ich označili termínom Boh. V skutočnosti to boli mimozemské energie nesúce svetlo, dosť vzdialené od Prvotného Stvoriteľa. Zriedkakedy používame pojem Boh s veľkým B. Keby sme taký výraz používali, vzťahoval by sa k entite, ktorú poznáme ako Prvotného Stvoriteľa. Prvotný Stvoriteľ vo svojej osobnej implózii prostredníctvom lásky obdaril všetky veci vedomím. Všetko je Prvotný Stvoriteľ na svojej ceste.

Chápeme sami seba ako predĺženie Prvotného Stvoriteľa - neustále zhromažďujeme informácie, vydávame sa za dobrodružstvom a robíme všetko, čo potrebujeme, aby naše životy boli zaujímavejšie a náročnejšie, aby sme mohli živiť Prvotného Stvoriteľa. Pretože živíme Prvotného Stvoriteľa prostredníctvom svojich plánov a snaženia, dodávame mu množstvo energie, aby ju mohol opäť dať novým stvoreniam.

Nikdy sme sa k identite Prvotného Stvoriteľa nedostali príliš blízko, ani tí z nás, ktorí sú bytosťami najvyšších vibrácií, nemajú v tomto vývojovom štádiu schopnosť byť v blízkosti Prvotného Stvoriteľa. Nie sme dostatočne pripravení zvládnuť intenzitu takejto emanácie. Je naším prianím v nejakom bode našej evolúcie zhliadnuť Prvotného Stvoriteľa a možno s ním na čas splynúť. Vieme, že je to možné, a preto sa o to snažíme.

Evolúcia vedomia a schopnosť niesť informácie, to je to, čo nám dovolí dostať sa do blízkosti Prvotného Stvoriteľa. Mnoho ľudí na Zemi malo pocit, že splynuli s Bohom. Možno splynuli s nejakou časťou Prvotného Stvoriteľa, ktorá v tej chvíli najlepšie vyhovovala ich vibrácii. Celková vibrácia Prvotného Stvoriteľa by ich fyzické telo okamžite zničila, pretože nie je schopné niesť také množstvo informácie. Tí, ktorí pre vás predstavujú Boha, sú len jeho nepatrnou čiastkou.

Dokonca aj Prvotný Stvoriteľ je len časťou niečoho väčšieho. Prvotný Stvoriteľ neustále zisťuje, že je len dieťaťom iného Stvorenia, a je to sústavný proces sebaobjavovania a prebúdzania sa. Pamätajte, že vedomie je vo všetkých veciach a že vedomie nikdy nebolo vymyslené, ale jednoducho bolo. Vedomie je poznanie a vaše poznanie je vašim najbližším miestom k prvotnému Stvoriteľovi. Ak dôverujete tomu, čo viete, aktivujete tým Boha v sebe.

V tejto dobe dochádza po celej planéte k veľkému uvedomeniu, pokiaľ ide o to, aký veľký svet skutočne je a kto je kto v planetárnej hre a kto je kto v hre kozmickej. Tak ako vy na Zemi máte svoje hierarchie, ktoré si môžete a nemusíte uvedomovať, aj v kozme existujú podobné hierarchie. Môžete žiť v nejakej oblasti a neuvedomovať si, že nejaká hierarchia existuje. Môžete obrábať svoju pôdu, platiť dane, rozhodnúť sa, že nepôjdete voliť, a jednoducho zabudnúť na akékoľvek byrokraticko-politické štruktúry, ktoré pôsobia vo vesmíre.

Je dôležité, aby ste pochopili, že existujú byrokracie alebo hierarchie a že tieto organizácie majú odlišné skúsenosti s časom než vy. Iní nežijú vnútri štruktúry času, ako ju poznáte. To, čo nazývate jedným rokom, môže pre iných byť len malou časťou dňa. Ak toto začnete naozaj chápať, pochopíte tiež, prečo bola táto planéta posledných pár tisíc rokov zdanlivo ponechaná sama sebe. V súčasnej dobe obloha opäť vrie a buble aktivitou a vy budete musieť vniesť do svojich paradigiem a systémov viery obrovské množstvo nových poznatkov. Túto planétu čaká kultúrny šok - veľké prekvapenie.

Prišli ste sem v tejto chvíli za určitým cieľom - bohovia stvoritelia, ktorí geneticky upravili ľudskú rasu, sa vracajú. Niektorí už sú tu. Táto planéta bola navštevovaná zas a znova a v priebehu najrôznejších experimentov tu bolo vysadených veľa rôznych foriem ľudských bytostí. Bolo veľa vplyvných faktorov, ktoré sformovali históriu Zeme. Boli tu civilizácie, ktoré existovali milióny rokov a ktoré prichádzali a odchádzali a nezanechali žiadne stopy. Tieto civilizácie, každá z nich, boli ovplyvnené tými, ktoré môžete označiť termínom Boh.

Vaša história bola ovplyvnená množstvom svetelných bytostí, ktoré ste označili termínom Boh. V Biblii bolo veľa týchto bytostí zlúčené v jednu bytosť, hoci to vôbec nebola jedna bytosť, ale kombinácia veľmi mocných mimozemských svetelných bytostí - energií. Z našej perspektívy to boli skutočne hrozivé energie a je ľahké pochopiť, prečo boli tak cenení a uctievaní.

Na Zemi neexistuje žiadna literatúra, ktorá by podávala skutočný obraz týchto bytostí. Všetci bohovia sem prišli, aby sa učili a podporili vlastný vývoj pomocou práce s tvorivosťou, vedomím a energiou. Niektorí boli veľmi úspešní a zvládli to, čo sa mali naučiť, zatiaľ čo iní sa dopustili úplne ničivých chýb. Kto boli títo bohovia z dávnych čias? Boli to bytosti, ktoré dokázali pohnúť realitou a ovládať duchov prírody. Ľudia tradične nazývali bytosti, ktoré mohli robiť to, čo oni sami nedokázali, Bohmi.

Tieto bytosti si po celé veky odovzdávali pradávne kultúry mnohých spoločností, spodobňovali ich ako okrídlené bytosti a svetelné gule. Svet je popretkávaný narážkami, kľúčmi artefaktov naznačujúcimi, kto boli vaši bohovia. Ale tí, ktorí chceli ľuďmi manipulovať, si vymysleli vlastné príbehy, aby vytvorili paradigmu, ktorá vás bude ovládať. Bolo vám povedané, že tieto bytosti sú praví bohovia, a vy ste sa ich učili uctievať, počúvať a zbožňovať. Táto paradigma je teraz na prahu gigantickej zmeny. Pravda sa vyjaví, pravda, ktorá úplne premení váš pohľad na svet. Beda tým, ktorí sa nechcú prizerať. Ozveny tohto šoku prevrátia svet.

Bohovia stvoritelia, ktorí ovládali túto planétu, majú schopnosť vziať na seba fyzickú podobu, hoci väčšinou existujú v iných dimenziách. Udržujú Zem na istej vibračnej frekvencii, zatiaľ čo vytvárajú emočné traumy, ktorými sa živia. Existujú bytosti, ktoré si cenia život viac ako všetko ostatného, a existujú bytosti, ktoré si života necenia a nechápu svoje spojenie s ním.

Vedomie živí vedomie. Pre vás je ťažké túto myšlienku pochopiť, pretože sa živíte potravou. Potravou pre iné bytosti je vedomie. Všetka potrava obsahuje v nejakom okamihu svojho vývoja vedomie, či už ju smažíte, varíte alebo trháte na záhrade, pijete ju, aby ste sa nasýtili. Vaše emócie sú potravou pre iných. Keď ste ovládaní, aby ste vytvárali skazu a šialenstvo, vydávate vibračnú frekvenciu, ktorá je živobytím pre týchto iných, pretože takto sa živia.

Sú aj bytosti, ktoré sa živia vibráciami lásky a radi by na tejto planéte potravu lásky znovu zaviedli. Chceli by zmeniť tento vesmír vo frekvencii lásky, aby mal príležitosť vydať sa rozsievať nové svety.

Predstavujete svetelnú skupinu odpadlíkov a súhlasili ste, že sa vydáte späť na túto planétu. Máte istú úlohu. Prichádzate do svojich fyzických tiel, preberáte ich a plánujete, silou svojej duchovnej identity, tieto fyzické telá zmeniť. Vy všetci ste si starostlivo vybrali genetické línie, ktoré vám umožnia rýchlo s týmto všetkým začať. Každý z vás si vybral genetickú minulosť, ktorou kráčali všetci členovia Svetelnej rodiny.

Keď ešte ľudské bytosti existovali vo svojom právoplatnom kráľovstve a chápali mnohé reality, mali schopnosť byť multidimenzionálni, byť zajedno a rovní bohom. Vy túto identitu v sebe prebudíte.

Bohovia túto realitu prepadli. Tak ako lupiči firiem vo vašej dobe prídu a jednoducho prevezmú nejaký podnik, napríklad preto, že má bohatý dôchodkový fond, tak aj táto planéta mala bohaté fondy v čase, keď sa spomínaní lúpežní bohovia objavili. Aby vás prinútili veriť, že sú bohovia s veľkým B, geneticky vás upravili.

Vtedy bola Svetelná rodina z planéty vyhnaná a rozprášená, a tím temnoty, ktorý konal z nevedomosti, uchopil moc. Vaše telá nesú strach a spomienku na túžbu po poznaní, ktoré títo bohovia predstavovali a ktoré vám vzali. Bohovia, ktorí to urobili, sú nádherné vesmírne bytosti. Ovládajú veľa druhov manipulácií a pracujú s realitami mnohými rôznymi spôsobmi. Ľudia vo svojej nevedomosti začali nazývať tieto vesmírne tvory Bohmi s veľkým B.

Boh s veľkým B ako entita túto planétu nikdy nenavštívil. Boh s veľkým B je vo všetkých veciach. Mali ste čo do činenia len s bohmi s malým b, ktorí chceli byť zbožňovaní a chceli vás miasť, a ktorí uvažovali o Zemi ako o nehnuteľnosti, o mieste, ktoré si privlastnili na galaktickom predmestí tohto Vesmíru slobodnej vôle.

Pred prepadnutím ste mávali mimoriadne schopnosti. Pôvodná biogenetická vzorka človeka dostala do vienka neuveriteľné informácie, bol interdimenzionálny a dokázal veľa vecí. Keď prišli bohovia nájazdníci, zistili, že miestny biologický druh vie príliš veľa. Miestny biologický druh mal schopnosti, ktoré sa až príliš podobali vlastnostiam tých, ktorí sa vydávali za Bohov.

Biogenetická manipulácia bola vykonaná a nastala všeobecná skaza. Na planétu boli prinesené pokusné varianty biologických druhov, ktorých pôvodná databáza bola rozptýlená, ale nie zničená. Kedysi bola vaša DNA nedotknutá. Bola ako nádherná knižnica, kde sú všetky informácie katalogizovane a roztriedené, takže okamžite môžete nájsť, čo chcete. Keď došlo k biogenetickej zmene a dáta boli odpojené, bolo to, ako by niekto schoval katalóg a strhol všetky knihy z priehradiek a nahádzal ich na hromadu na zem, takže neboli nijako usporiadané. Takto bola pred dávnymi dobami vaša DNA dezorganizovaná a narušená nájazdníkmi.

Teraz vám rozprávame príbeh, a je to skutočne pútavý príbeh. Nehovoríme teraz k vašej logickej mysli, ale k vašim pamäťovým bankám, takže sa môžete začať rozpomínať na svoj podiel na tomto príbehu. Takto môžete v priebehu celého procesu začať chápať, čo sa stalo a kto ste.

Všetky genetické informácie boli poprehadzované, nemajúc žiadny poriadok, ale zostali v bunkách. Jediné informácie, ktoré vám zostali, aby ste sa mali s čím hrať a mohli naďalej fungovať, bola dvojitá špirála. Mnoho databáz pozdĺž dvojitého reťazca bolo uzavretých, takže ste začali fungovať s veľmi malým množstvom informácií. Boli ste ľahko manipulovateľný a ľahko ovládateľný mnohými aspektmi vedomia, ktoré sa vydávalo za Boha s veľkým B.

Isté entity vzali existujúci biologický druh, ktorý bol skutočne nádherný, a prebudovali ho pre svoje účely, pre svoje potreby. Narušili informačnú frekvenciu v ľudských bytostiach, zmenili im DNA a dali vám dvojitú šroubovicu, aby ste mohli byť držaní v nevedomosti. Vaše prístupová frekvencia bola jednoducho odpojená, aby ste nemohli naladiť svoje vlastné rádio.

Títo bohovia stvoritelia zmenili DNA v ľudskom tele, čo je inteligencia, technický nákres, kód. Keď nejaký kód nemá kde pôsobiť, nemôže sa vyvolať do existencie a vyjadriť sa v nej. Keď ste zamknutý v maličkej miestnosti a nemáte priestor, aby ste mohli vyrásť, nikdy nemôžete vyjadriť sami seba. Posledných mnoho tisíc rokov bol váš kód vtesnaný do veľmi obmedzenej DNA.

Jedným z najviac vzrušujúcich aspektov pobytu na Zemi práve teraz je skutočnosť, že práve prebieha reorganizácia a premena vašej DNA. Na planétu dopadajú kozmické lúče, takže táto zmena sa odvysiela a prebieha vo vnútri tela. Poprehadzované údaje obsahujúce históriu a uvedomenie Žijúcej knižnice sa práve skladajú.

DNA sa vyvíja. Formujú sa nové špirály alebo reťazce súčasne s tým, ako sa svetelne zakódované vlákna sťahujú dokopy. Poprehadzované údaje sa vo vašom tele organizujú elektromagnetickou energiou od Prvotného Stvoriteľa. My sme tu, aby sme tento proces vo vás pozorovali, pomáhali vám a sami sa tiež vyvíjali.

S touto reorganizáciou alebo prestavbou si vytvoríte oveľa vyspelejšiu nervovú sústavu, ktorá nechá do vášho vedomia prúdiť oveľa viac údajov. Prebudíte veľa mozgových buniek, ktoré ešte spia, a budete používať svoje úplné fyzické telo, nielen to malé percento, s ktorým ste fungovali doteraz.

Každé miesto na planéte je touto zmenou, týmto uvedomením, ovplyvnené. Tí z vás, ktorí ste Strážcovia svetla a ktorí chcete úplne zmeniť súčasnú realitu a vniesť sem rôzne možnosti voľby, máte v sebe ukotviť frekvenciu. Ak nebude ukotvená a pochopená, môže vyvolať chaos. Preto sa musíte uzemniť.

Chaos prináša stav reorganizácie, ak sa používa správne. Čas sa rúca a energia je stále väčšia a väčšia. Prišli ste sem predovšetkým preto, aby ste túto energiu použili. Budete raziť cestu vedomie tým, že vezmete spomínanú energiu do svojho tela, a tým budete pomáhať ostatným, aby nemuseli prechádzať tým, čím prechádzate vy.

Mnohí ľudia začnú cítiť túto energiu náhle bez akejkoľvek prípravy. Vy všetci na túto planétu priťahujete svetlo, ktoré znamená údaje a informácie, a s tým razíte nové cesty vedomia, aby ich preskúmalo, a to bez jediného slova.

Nové cesty vedomia vytvárajú nové reality, nové možnosti a nové spôsoby žitia a bytia. Preto je kolaps vašej spoločnosti nevyhnutný - neobsahuje svetlo, neobsahuje viacrozmerné možnosti, obmedzuje vás a vy už ste z toho unavení.

- pokračovanie tretej kapitoly -

Zdroj: Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians
Prijala Barbara Marciniak od 18. mája 1988 v USA
Preklad: patrik žigrai; Korektúry: Sokol
exkluzívne.cez.okno

Úryvky z knihy vo VIDEO spracovaní s CZ titulkami nájdete na tejto adrese.

Knihu v češtine je možné zakúpiť na tejto adrese

december 10, 2009 23:57 popoludní

 

 

Top