Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mayské orákulum k pochopení doby, ve které žijeme

Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal pozvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, sluneční běžci, bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězdných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka. Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska kroužící galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl tato slova:

"Zvu vás k inkarnaci ve světě, v němž se má odehrát velká transformace. Kdo vyslyší mé volání, bude pomáhat při evoluci planety, kde doposud vládne iluze strachu a oddělení. Volám všechny, kdo mají potřebné vlohy a schopnosti, aby ztělesňováním a pěstováním lásky pracovali na Zemi jako moji vyslanci a zvýšili a transformovali její frekvence. V tomto mýtu budete tvůrci nové skutečnosti, skutečnosti nové oktávy."

Velký Duch pak pokračoval: "Na předchozích výpravách jste všichni osvědčili své navigační umění, orientační smysl a cit, schopnost probudit své vědomí a vyladit své srdce k pobídkám čisté lásky a milosrdné služby. Jako sluneční běžci a světlonoši jste již dokázali, že umíte držet pochodeň vysoko. Zvu vás tedy k hromadné inkarnaci mezi lid na Zemi, abyste pomohli Gáie a jejím dětem při transformaci."

"Součásti tohoto plánu je, že budete zahaleni závojem zapomnění," pokračoval Velký Duch. "Až se však rozpomenete na pocit dětské nevinnosti a důvěry, stanete se katalyzátorem tohoto cyklu zasvěcení na Zemi. Inkarnace budou probíhat strategicky, často v oblastech planety s největší hustotou vibrací. U některých z vás možná toto oddělení od lásky, které je však jenom iluzí, vyvolá pocity beznaděje, nedostatku podpory a odcizení. Přijmete-li však svůj lidský úděl, vaše láska transformuje hlubiny duality a vaše světlo bude povzbuzením pro ostatní.

Účast na této výpravě je naprosto dobrovolná. Měli byste však vědět, že transformace na Zemi je neobyčejně vzácnou příležitostí, jak zhodnotit všechno, čím jste během mnoha inkarnací byli, a učinit kvantový skok ve vědomí. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete spolu s planetou Zemí a jejími dětmi zúčastnit se oslav, ke kterým dojde po transformaci!"

Tak promluvil Stvořitel, který je světlem vířivých galaxií. A tak se stalo, že světelné bytosti, které vytvořily bezpočet spojenectví, spolků a rad, se rozhodly k inkarnaci na planetě Zemi, aby pomohli při této rozhodující události, při probuzení planetárního snu. Plán probuzení těchto bytostí z iluze oddělení a závoje zapomnění, které se na Zemi tak často vyskytuje, obsahoval i bezpečnostní opatření. Zástupci světla se totiž před cestou na Zemi dohodli, že si své poslání budou navzájem připomínat. Tyto bytosti z hvězd se proto vybavily různými kódy - zvuky, barvami, světly, obrazy, slovy a symboly -, vibrační rezonancí, aby na svůj závazek nezapomněly. Podle dohody se tyto kódy měly vyskytovat v různých formách: ve vizionářském výtvarném umění a hudbě, v pronikavém pohledu z očí do očí, v řeči a pocitech - ve všem, co vyvolává hlubokou touhu po probuzení a uskutečnění lásky.

A tak se tedy nyní, děti Slunce, koupete ve vodách rozpomenutí a připravujete se jako bojovníci duhy splnit slib, který je obsahem nového i pradávného mýtu. Tím, že přinášíte na Zemi lásku, roztahujete plášť bohů, vysíláte léčivé a láskyplné vlny do těla Země, která po nich dychtivětouží. Objevíte-li své poslání v této době, probudí se i vaše vlohy a mohou dávat sílu jiným. S pomocí smíchu, písně, tance, humoru, radosti, důvěry a lásky vytváříte mohutnou transformační vlnu, jejíž silou se rozpadne starý mýtus duality a oddělení a nastane zázrak jednoty a míru na Zemi.

Své vlohy používejte ve prospěch Gaie. V prudkém výbuchu světla vystoupí Gaia se svými dětmi, oděnými do světelného roucha, vzhůru, a své místo mezi hvězdami znovu nalezne nebeské těleso lásky a světla! Mytické volání již zaznělo. Velká výprava začala. Probuďte se, bojovníci duhy, sluneční běžci, světelné bytosti z galaktických aliancí, federací a rad! Vy, pradávní chodci po nebi, nejvíce obdarujete Zemi tak, když se rozpomenete na svou podstatu. Pochybnosti nechte stranou. Jste božské děti Slunce. Jděte tam, kam vás srdce táhne, a podělte se o své úžasné dary. Odevzdejte se kouzlu a světlu. Na Zemi nastává zázrak. Nezapomeňte, že zde tančíme a zpíváme pro Jedno Srdce.

Milan

Z knihy Ariela Spielsburyho

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com


Knihu môžete zakúpiť na tejto adrese

jún 01, 2011 19:20 popoludní
 • krát komentár

11 krát komentár

 1. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanajún 02, 2011 09:38 dopoludnia

  Komentár: 

  Planéta Zem je súčasťou stredného planetárneho systému - Bhu-mandala. Závery Ved - hlavne Šrímad Bhágavatam (5. spev) to popisujú neuveritelne detailne - a aj celú kozmológiu, ale popisujú to samozrejme aj iné védske texty. Nižšie planetárne systémy sú v tamas-gune (kvalite nevedomosti), stredné v rajas-gune (vo vášni) a vyššie planet. systémy sú v sattva-gune (v kvalite dobra)... Na vyšších planet. systémoch je blaženosť na dosť vysokej úrovni - a je tam aj menej manifestovaný neodstránitelný princíp hmotnej existencie. V rámci hmotného sveta, kde existujú všade 4 princípy hmotnej existencie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hmotného sveta. Nie sú odstrániteľné, ale práve naopak - sú stále prítomné, v rôznych úrovniach, a nimi sú: narodenie, smrť, choroby a staroba. Duchovný svet je oproti hmotnému zbavený týchto štyroch nedostatkov a je samozrejme večný, plný poznania a blaženosti. Aj to je rozdiel medzi hmotným a transcendentálnym svetom.

  Sám Krišna - Najvyššia Božská Osoba vyhlasuje v esenciálnom Závere Ved: Bhagavad-Gítá,Taká aká je: kapitola 8, šlóka 16:

  "Všetky planéty v tomto hmotnom svete, Brahmalokou počnúc a najnižšou planétou končiac, sú miesta opakovaného rodenia sa a smrti. Ten však, kto dosiahne Moje sídlo, ó, syn Kuntí, sa už viacej nenarodí."

  V strednom planet. systéme je radosť a urtpenie vyvážené. Tí, ktorí odišli na vyššie planet. systémy - tak ak tam vyčerpajú svoje karmické "dobré zásluhy" - budú prinútení sa opäť vrátiť späť na Zem - resp. do stredného planet. systému. Tu je totižto najlepšia možnosť pre oddanú službu Bohu bez toho, že by bola prekrytá zaslepenosťou hmotných zmyslových uspokojovaní.

  Veľa sa dnes píše o MAYOCH a ich proroctvách - ale drvivá väčšina sú to len nedokonalé mentálne špekulácie dnešných "vedcov". Vedy - ako pôvodný Zdroj info - zjavené a autorizované Písmo píše aj o Mayoch vo svojich textoch. V skratke:

  Mayská civilizácia bola založená na prelome dvoch vekov: Dvápara-yugy a Kali-yugy= cca pred 5100 rokmi. Takto to dokonca datovali aj dnešní vedci. Je to čas, kedy Arjuna vyhnal démona Máya-Dánavu z Bhárata-varši (názov pre našu planétu Zem - neskôr len pre územie dnešnej Indie - kde sú pozostatky pôvodnej globálnej védskej civilizácie stále ako tak udržiavané - teda cez Sampradáje a prislúchajúce parampary). Maya Dánava odišiel do Ameriky a zložil tam civilizáciu Mayov - ale toto on bohužiaľ nevie.. Bolo to v čase okolo bitky na Kurukšétre = na konci Dvápara-yugy - pred asi 5100 rokmi - tak to aj popisujú Vedy - čiže vznik Mayskej civilizácie je tento x správne určený - resp. sú v zhode závery dnešných archeológov - aj Vedskych písiem.

  Máya Dánava je Démon = v sanskrite: asúra, resp. je to mystik, ktorý pomáhal démonom, ALE má svoju planétu hlboko pod úrovňou planéty Zeme - resp. v nižších planetárnych systémoch
  Zem je umiestnená stredom planetárnom systéme a planéta Máya-Danávu je v nižších.
  Planetárnych systémov v našom konkrétnom vesmíre je 14. Zem je na 7 úrovni z hora (úroveň Bhur-lóka, nazývaná aj ako Bhú-mandala) a planéta Mayu Dánavu na ktorej je vládcom je na 11 úrovni z hora (Tatátala-lóka)

  Díkša Guru-maharádž (zasväcujúci duchovný učiteľ) Šrílu Prabhupádu - HH Bhaktisidhánta Sarasvatí Thákur preložil Súrja-Sidhánthu do angličtiny. Toto dielo nadiktoval poloboh vládnuci planéte Slnko (Súrja-Vivasván) démonovi Máya Dánavovi - architektovi démonov a veľkému znalcovi mystických síl - zakladateľa civilizácie Mayov a iných kultúr v Amerike po boji na Kurukšétre. Tam mu Súrya-Vivasván vysvetlil celú kozmológiu - astronómiu & astrológiu, vzdialenosti planét a štruktúru vesmíru. Túto šástru používajú ako základ aj niektorí dnešní astrológovia.

  Takže Máya-Dánava - je dosť prestýžny a známy démon vo Vedskych textoch.

  Teda Mayovia a Aztékovia a ešte ostatní Indiáni sú potomkovia démona Maya Danavu, ktorý bol poslaný preč z Indie a ktorému Arjuna dal to územie Strednej a Južnej Ameriky. Maya Danava potom založil svoju civilizáciu Mayov, a iní démoni, čo boli s ním založili tiež svoje civilizácie. Mayovia a iní tam robili ľudské obete...v čiernych Tantrách (častich Ved) sa to popisuje ako čierne umenie uctievania pána Šivu - ale zvrátené, lebo Šiva je najväčší oddaný Krišnu - je jeden z 12 hlavných autorizovaných autorít na oddanú službu Krišnovi - na Bhakti. Čiže tamasické tantry (v kvalite nevedomosti = tamas-guna) boli robené u Mayov práve presne podla toho a tak - ako to popisujú isté časti Ved.

  http://www.vaniquotes.org/wiki/Demon_Maya_Danava

 2. Obrázok používateľa atma
  atmajún 02, 2011 15:36 popoludní

  Komentár: 

  paci sa mi tvoja znalost Ved :-)

 3. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanajún 03, 2011 08:04 dopoludnia

  Komentár: 

  Diki, ale všetko sa deje Milosťou Boha - aj to, že som mal možnosť po rokoch bádania viacerých špekulatívnych zdrojov sa dostať k pôvodnému Zdroju info a hlavne k autorizovaným prekladom... My svojim vlastným úsilím sa k niečomu takému nedostaneme len tak - aj o tom pojednávajú Závery Ved = tzv. Vedánty (kam patrí Bhagavad-Gíta, Vedánta-sútra - a jej prirodzený detailný komentár - a definitívny esenciálny príspevok - Šrímad Bhágavatam, ktorý je nazývaný: Bezškvrnnou Puránou a tiež: Zrelým plodov stromu celej védskej literatúry). Je to aj Milosťou Šrílu Prabhupády (Čistého oddaného Boha), ktorý nám zanechal naozaj nezmemené a 5100 ročnou neprerušenou Paramparou veľmi detailné a aj logicky vysvetlené posolstvo - máme všetci možnosť študovať pôvodné a do češtiny a slovenčiny preložené zhrnutia sanskrtských textov - cez vydavateľstvo: The Bhaktivedanta Books Trust. Je toho veľa ale ani za 11 rokov, čo sa Záverom Ved nejak venujem, a ani tých posledných cca 5 rokov, ktoré sú intenzívnejšie nemám pocit, že o tom niečo viem :) Aj ked esenciálne závery sú práveže finálnym zhrnutím. Ale poznám tiež ľudí, ktorí tým naozaj žijú, podrobne a veľmi intenzívne ich študujú už desaťročia a o takých osobách sa dá naozaj povedať, že majú znalosť Ved :)

 4. Obrázok používateľa atma
  atmajún 03, 2011 17:26 popoludní

  Komentár: 

  to je fajn.. poznam Vedy ale len okrajovo..rada by som si precitala nieco viac.. ale myslim, ze mat poznanie je jedna vec..a kazdodenny zivot je vec druha.. takze je dolezite.. poznanie spajat aj s praxou..a zit to v kazdodennom zivote :-)

 5. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanajún 04, 2011 09:01 dopoludnia

  Komentár: 

  Čo znamená :precitala nieco viac ?? Tu som nedávno v kometároch dával link na Bhagavad-Gítu: taká aká je - v slovenskom preklade - tu o nájdeš:
  http://www.cez-okno.net/clanok/duchovna-veda/staroindicke-vedy-predcili-...

  S tým realizovaním poznania sa mi nedá než súhlasiť :)

  Ak ti dá Kršna inteligenciu z vnútra (v podobe Paramátmy) BG 15.15: "Sídlim v srdciach všetkých živých tvorov a odo Mňa pochádza pamäť, poznanie a zábudlivosť. Zmyslom všetkých Ved je poznať Mňa, pretože Ja som zostavil Vedántu a som znalcom Ved."

  Tebou vyvinutou správnou pokornou a úprimnou túžbou - tak to pochopíš -a vnútorne tomu uveríš a budeš VEDIEŤ, že je to pravé a pôvodné - a je to dokonalé, bo to budeš vedieť porovnať so všetkým a poriadok budeš vnímať na každom kroku - čiže to Vnútorne príjmeš - čiže REALIZUJEŠ - uvedomíš si, príjmeš a pochopíš.
  To je presne rozdiel medzi sanskritskými pojmami GJÁNA (jňana) a VIGJÁNA (vijňana)

  GJÁNA znamená Poznanie - je to niečo, čo je informačne pravé – a z bežného života (teraz tu nejde o transcendentálne poznanie) je to ako ked napríklad povieš fajčiarovi, že fajčiť je zdraviu škodlivé a že je to blbosť fajčiť - dáš mu argumenty - a on si to uvedomí a povie ti - ano máš pravdu - fajčiť je blbosť ... ale fajčí aj tak ďalej
  Ale ak si fajčiar uvedomí, že naozaj fajčiť je blbosť - a naozaj prestane fajčiť - to je potom už skutočné - realizované poznanie - ktoré sa nazýva VIGJÁNA - teda pravé a vnútorne prijaté Poznanie.
  jňána (číta sa: gjána) = transcendentálne poznanie – ale len teoretické – nerealizované
  vijňána (číta sa vigjána) = transcendentálne poznanie realizované praktické

  To je rozdiel medzi tými dvoma pojmami – veľa ľudí je na úrovni gjány, ale aby to dokázali aj oceniť a mať z toho úžitok - v praxi to využiť a realizovať - musí sa človek dostať na úroveň vigjány, .... Potom sa na všetko bude dívať úplne inak - ako doposial.

  Za tie roky som mal už pomerne dosť realizácií a môžem povedať, že mi to zmenilo pohlad na svet od základu. Držím palce - aby si raz predsa len realizovala vigjánu.

  Inak poslal by som ti také úplné zhrnutie najdôležitejších bodov Záverov Ved, len nemám ani tucha kam :)

 6. Obrázok používateľa atma
  atmajún 04, 2011 10:46 dopoludnia

  Komentár: 

  Dakujem ti velmi pekne.. suhlasim s tebou co pises.. ja uz dlhsie sa venujem Jnane.. a tiez si uvedomujem ze je to potrebne vsetko realizovat. Zijeme v dobe zmien.. v dobe ked si viac a viac ludi uvedomuje potrebu Boha.. niektory duchovne pokrocili si uvedomuju pravu Skutocnost a Pravdu a to je dobre.

  Budem rada ak sa mi ozves..a posles mi Zaver Ved... :-))

  Mozes na atma_prem @ azet.sk :-)

  Dik
  Hare Krishna

 7. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanajún 04, 2011 13:07 popoludní

  Komentár: 

  Viem, že je to asi trocha off topic, (za čo sa vlastne ospravedlnujem - necháme na admina, či to sem dá, abo nie) ale ako taký doplnok by som rozhodne odporučil si stiahnuť a veľmi pozorne vypočuť pár úžasných Prabhupádových prednášok, ktoré sú simultánne tlmočené do češtiny. Mám ich asi 60 - 70- ale sem dám len zopár :)

  Úžasné do češtiny pretlmočené prednášky - priamo od Šrílu Prabhupády!! ROZHODNE odporúčam vypočuť!! :) Sú to vlastne detailné vysvetlenia istých veršov zo Záveru Ved - zo Šrímad Bhágavatamu.

  Ja ich mám asi 70 tých pretlmočených, ale tu vyberám také, ktoré sú fakt úžasné :)

  1)
  Geniálna prednáška k šlóke zo Šrímad Bhágavatamu 1.5.14 :) Podrobný výklad k tomuto veršu predkladá do češtiny pretlmočená prednáška priamo od Šrílu Prabhupády. Trvá 50 minút, a bola nahraná v New Vrindavan - 16. júna 1969
  http://gopal.home.sk/lectures/69-06-16%20SB%201.5.14%20New%20Vrindavan.mp3

  tato 'nyathā kiñcana yad vivakṣataḥ
  pṛthag dṛśas tat-kṛta-rūpa-nāmabhiḥ
  na karhicit kvāpi ca duḥsthitā matir
  labheta vātāhata-naur ivāspadam

  "Cokoliv chceš popsat, co je viditelně oddělené od Pána, rúznými tvary, jmény a výsledky jen zpúsobuje, že mysl je neklidná jako větrem hnaná loď, která nemá, kde by zakotvila."

  2)
  SB 1.2.25
  bhejire munayo 'thāgre
  bhagavantam adhokṣajam
  sattvaḿ viśuddhaḿ kṣemāya
  kalpante ye 'nu tān iha

  "V předešlých dobách všichni velcí mudrci sloužili Nejvyšší Osobnosti Božství Šrí Kršnovi, neboť On je nad třemi kvalitami hmotné přírody. Uctívali Ho, aby se vyprostili z hmotných podmínek a dosáhli konečného prospěchu. Každý, kdo tyto velké autority následuje, je též hoden vysvobození z hmotného světa."

  http://gopal.home.sk/lectures/72-11-05%20SB%201.2.25%20Vrindavan.mp3

  Do češtiny pretlmočená prednáška k šlóke zo Šrímad Bhágavatamu 1.2.25 priamo od Šrílu Prabhupádu. Trvá 30 minút, a bola nahraná v New Vrindavan - 5. novembra 1972.
  Iná prednáška Šrílu Prabhupádu k tomu istému veršu (SB 1.2.25), ktorá trvá 22 minút, a bola nahraná v Los Angeles - 28. augusta 1972.
  http://gopal.home.sk/lectures/72-08-28%20SB%201.2.25%20LA.mp3

  Pošetilí lidé se snaží vysvětlovat Bhagavad-Gítu a Šrímad Bhágavatam, přestože se tyto knihy vymykají jejich chápání. Když se neoddaní zbytečně pokoušejí interpretovat dvě vrcholná díla védske literatury, nepŕináší to naprosto žádný úžitek, a Šankaráčaryá se proto svými komentáři Šrímad Bhágavatamu ani nedotkl. V komentáři k Bhagavad-Gítě přijal Šrípádá Šankaráčaryá Pána Kršnu za Nejvyšší Osobnost Božství, ale dále pokračoval v komentářích z neosobnýho hledisla. Jelikož si však byl vědom svého postavení, vyhnul se komentování Šrímad Bhágavatamu. (Časť výkladu k veršu 2.8.27 zo Šrímad Bhágavatamu - na str. 377-378).

  3)
  Podrobný výklad k tomuto veršu predkladá do češtiny pretlmočená prednáška priamo od Šrílu Prabhupády. Trvá 56 minút, bola nahraná v New Vrindavan - 6. júna 1969

  http://gopal.home.sk/lectures/69-05-06%20SB%201.5.9-11%20New%20Vrindavan...

  Vlastne tá prednáška pojednáva o rozoberá význam a odkaze troch veršov zo Šrímad Bhágavatamu - z 1. spevu, kapitola 5, sloky 9-11

  SB 1.5.9

  yathā dharmādayaś cārthā
  muni-varyānukīrtitāḥ
  na tathā vāsudevasya
  mahimā hy anuvarṇitaḥ

  "Přestože jsi velice obšírně popsal čtyři principy počínaje náboženskými úkony, opomenul jsi popsat slávu Nejvyšší Osobnosti Vásudéva, ó velký mudrci."

  SB 1.5.10

  na yad vacaś citra-padaḿ harer yaśo
  jagat-pavitraḿ pragṛṇīta karhicit
  tad vāyasaḿ tīrtham uśanti mānasā
  na yatra haḿsā niramanty uśik-kṣayāḥ

  "Slova, která nepopisují slávu Pána, jediného, kdo múže posvětit atmosféru celého vesmíru, považují svatí lidé za poutní místo pro vrány. Jelikož zcela dokonalé osobnosti přebývají v transcendentální říši, nenacházejí na takových místech žádné potěšení."

  SB 1.5.11

  tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
  yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
  nāmāny anantasya yaśo 'ńkitāni yat
  šṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

  "Na druhé straně literatura plná popisú transcendentálního jména, slávy, podoby a zábav neomezeného Svrchovaného Pána je transcendentálním výtvorem určeným k tomu, aby pŕinesl revoluci do bezbožně žijící civilizace, která se ubírá nesprávným směrem. Taková transcendentální písma ani nemusí být vždy literárně dokonalá, a přesto je poslouchají, zpívají a přijímají čistí lidé, kteří jsou naprosto upřímní."

  4)
  A TU je jedna úžasná prednáška od Prithu Prabhua! On je priamy žiak Šrílu Prabhupádu - a JEDNOZNAČNE najväčší odborník na KRESŤANSTVO & Ježiša v celom ISKCONe :) Je fakt giga odborník na to! Osobne som sa s ním aj stretol :) tá prednáška je z Bhagavad-Gíty - zo 7. kapitoly - verše 4-5:

  "Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego—týchto osem prvkov tvorí Moje oddelené hmotné energie."

  "Ale vedz, ó, bojovník mocných paží, že okrem tejto nižšej energie mám ešte inú, vyššiu energiu, zahŕňajúcu živé bytosti, ktoré vykorisťujú zdroje hmotnej prírody."

  http://www.radharaman.net/audio/mp3/Prithu_Prabhu_v_Govinde_14_5_2009_Pr...

  A tu je Ďalšia jeho geniálna prednáška:
  http://harekrsna.cz/cvs/audio/download/2552/110105+SB+3.30.2+Prthu+prabh...

 8. Obrázok používateľa Peter
  Peterjún 04, 2011 11:04 dopoludnia

  Komentár: 

  Ináč, to by aj mňa zaujímalo,

  budem ti vďačný ak to pošleš aj na pezet1@azet.sk

  ďakujem :)

 9. Obrázok používateľa Peto
  Petojún 12, 2011 01:04 dopoludnia

  Komentár: 

  Mal si na raňajky, wikipédiu? :D ... Hned ked si spomenul Srimad Bhagavatam znelo mi to povedome a tak som hned vyskocil pozrel na policku medzi knihy a bol tam prvy diel... Mam co robit aby som mal take vedomosti ako ty... Ale aj tak si myslim že všetky knihy sa môžu skryť oproti "knihe knih" ktoru nosime vo svojom srdci.. Už len prísť nato ako ju otvoriť..

 10. Obrázok používateľa Atma
  Atmajún 12, 2011 13:11 popoludní

  Komentár: 

  ano !!! to je najdolezitejsie... mame v sebe vsetky vedomosti.. mame v sebe kluc.. mame v sebe bozsku podstatu... a to je najdolezijsie... objavit..a realizovat :-) ani miliony precitanych knih sa tomu nevyrovnaju !

 11. Stránky

 

 

Top