Obrázok používateľa CEZ OKNO
Prípad Plejáďanského kontaktéra Billy Meiera – absolútny podvod?

SÚHRN: Vojenská obranná spravodajská služba USA (DIA) dôkladne preskúmala údajné kontakty Billy Meiera s mimozemšťanmi. Pracovníci z DIA s ním, počas pobytu DIA v Európe v roku 1985, viedli osobne rozhovory, v ktorých sa ich snažil presvedčiť o svojich neustálych kontaktoch s mimozemšťanmi. Vyšetrovatelia však po starostlivom preskúmaní Meierových fotografií odborníkmi z DIA dospeli k presvedčeniu, že každá jedna z nich je falošná.

Vojenská obranná spravodajská služba vyhlasuje prípad Plejáďanského kontaktéra Billy Meiera za absolútny podvod!

VYŠETROVANIE: V septembri 1982 DIA, na základe júnového rozhlasového rozhovoru, ktorý s Meierom viedol Robert Zanotti, oficiálne otvorila prípad Billyho Meiera. V spomenutom rozhovore Meier detailne opísal svoje údajné kontakty s „mimozemskými návštevníkmi“ z hviezdnej sústavy Plejád M 45, vzdialenej asi 380 až 400 svetelných rokov.

Dôkazový spis bol uzavretý v decembri 1987. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že Meier, vo viacerých rozhovoroch s utajenými vyšetrovateľmi, klamal a zároveň im poskytol vykonštruované fotografie, ktoré po preskúmaní v DIA ako aj CIA, boli označené za jasné falzifikáty.

V DIA analyzovali aj zvukový záznam Meiera z jeho údajnej schôdzky s „mimozemšťanmi z Plejád“ z pondelka 7. júla 1980. Bolo zistené, že nahrávka obsahuje falošné zvuky, v skutočnosti pozemského pôvodu. Bolo vypočutých 21 z celkových 80tich takzvaných „svedkov“ Meierových kontaktov. Zistilo sa, že všetci klamali. Traja svedkovia podstúpili vyšetrenie na detektore lži, vedené švajčiarskou bezpečnostnou službou (AIS). Všetci traja zlyhali. Dvaja svedkovia, Jacob Bertschinger a Engelbert Waechter, po konfrontácii so švajčiarskou bezpečnostnou službou stiahli svoju výpoveď.

POZNÁMKA: Meier slúžil vo francúzskych cudzineckých légiách a tvrdil, že prišiel o svoje ľavé rameno počas vojenskej operácie v Turecku v roku 1964. Toto jeho tvrdenie sa neskôr preukázalo ako falošné.

VLASTNÝ VÝSKUM autora článku (zamestnanca DIA): V roku 19XX som viedol rozhovor s p. Meierom. Vydával som sa za reportéra z „Der Spiegel“. Meier označil za začiatok svojich kontaktov s „mimozemšťanmi“ z hviezdokopy Plejád obdobie jeho detstva, štyridsiate roky dvadsiateho storočia. Tvrdil, že kontakty začal nahrávať na začiatku 50tich rokoch a umožnil mi vypočuť si niekoľko jeho kaziet z roku 1975 zo „stretnutí“ neďaleko švajčiarskeho Ober-Saedelegg. Nemohol som si vziať žiadnu kazetu na vytvorenie kópie ale dovolil mi nahrávať z jeho magnetofónu.

Ukázal mi tiež množstvo fotografií údajných mimozemských vesmírnych lodí. Mohol som si ich odfotiť. Venoval mi však jednu fotografiu veľkého plavidla ako sa vznáša nad jeho autom.

Pán Meier pôsobil počas celého rozhovoru úprimne a ja som nadobudol presvedčenie, že naozaj mohol niečo zažiť. Neskôr, keď som hovoril so zamestnancom švajčiarskej spravodajskej služby, ten mi povedal, že Meier je „šialený“. Spravodajská agentúra ozbrojených síl Švajčiarska (AIS) po celé roky skúmala Meierove tvrdenia a všetky uznala za falošné.

DOPLNENIE: Mimo DIA a CIA, vlastné vyšetrovania prípadu Meier viedla aj nemecká BND (spravodajská služba bývalej NSR) a dokonca KGB. Vyšetrovanie v USA začalo okolo roku 1976 a bolo ukončené v decembri 1987.

ZÁVER: Ústrednej spravodajskej služby vlády USA bol nasledovný: „fotografické dôkazy“ boli vyhlásené za podvod. Meier vlastne pred vyšetrovateľmi z DIA priznal, že jeho fotografie boli podvrh. Toto je konečné vyjadrenie v prípade Meier, ktorý je tým uzavretý a bez ďalších aktualizácií v nasledujúcich rokoch až po súčasnosť (16. december 2009).
Doplňujúce materiály v angličtine nájdete na www.serpo.org/release33a.php

Victor Martinez

Zdroj: SERPO.org

Preklad: -maeve-

exkluzívne.cez.okno

január 22, 2010 23:56 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top