Obrázok používateľa CEZ OKNO
Železná vrata na Dunaji - oblast plná archeologických nálezů!

V květnu 2008 se konal v Petrohradě první mezinárodní kongres o počátcích slovanských písemných projevech a kultuře. Zúčastnily se jej přednášející z 20 univerzit a 9 výzkumných ústavů. Přednášející přicházeli např. Z Makedónské akademie věd a umění, Ruské akademie věd, Lomonosovovy státní univerzity, z Polska, Běloruska, Ukrajiny atd.

   Účastníci konference dospěli k závěrům, že:

- slovansky psaný jazyk a kultura nepopiratelně existovaly několik tisíc let před pracemi Cyrila a Metoděje;

- zorganizují mezinárodní asociaci slovanských vědců nejrůznějších specializací k výzkumu slovanských dějin nové éry;

- založí mezinárodní časopis této instituce;

- doporučí ministerstvům vzdělávání slovanských zemí, aby vyvinula metodické materiály k začlenění pradávné historie Slovanů do akademického výzkumu.

Dobu vzniku slovanské písemnosti sice nelze přesně vymezit, ale účastníci konference přijali jako orientační určení zápisy, které se zachovaly v archeologickém nalezišti Lepenský vir, jehož počátky sahají do doby osm tisíc let př.n.l. Další, již pokročilejší etapu představuje vinčanská kultura z druhé poloviny 6. tisíciletí př.n.l.

Předměty s nápisy z Lepenského viru – a pochopitelně i jinde - byly nalezeny v průběhu 20. století. Přesto se žáci ještě stále celá desetiletí učí, že první písmo přinesli na Velkou Moravu Cyril a Metoděj. Slované také nepřišli do střední Evropy někdy v 6. století, nýbrž se jedná o jednu podstatnou a prapůvodní (autochtonní) skupinu obyvatel Evropy.

Oblast „makedonské“-slovanské kultury zahrnovala celý Balkán včetně dnešního Řecka a Maďarska. Slovanský původ jazyka – a potažmo i písma – se italští autoři pokouší popřít ražením pojmů dunajské písmo a dunajská civilizace.
http://www.prehistory.it/fase2/mappa.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lepenski_Vir
http://engforum.pravda.ru/showthread.php?t=225577
http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians/index.html

Čerpané z: protiprudu.info

Sekcie: 
Rubriky: 
september 09, 2009 23:46 popoludní

 

 

Top