Adam

lidský archetyp, který si můžeme představovat jako člověka dosud neznečištěného bezvýhradnou orientací do světa smyslů a na slastné prožitky. Proto je A. člověk prostý a z vyššího hlediska mravně bezúhonný. Nemá však zkušenost ze strastí běžného lidského života, proto není odolný proti smyslovým pokušením a postupně jim propadá. Tak se pomalu zaplétá do rozporů a strastí. Jejich dostatečná míra vede na cestu mravní očisty, která vrcholí v témž stavu nevinnosti, ovšem zlepšené zářícím „kristovstvím“.

 

 

Top