adhithana

(sans.) „pevnost, stálost, neotřesitelná mysl“, osmá z deseti buddhistických dokonalostí; podrobněji viz abhimukhí.

 

 

Top