Dr. Dan Burisch, kosmická inteligence "J-ROD" a rok 2012

Na naší planetě existuje velmi mnoho míst, která navždy budou prostému smrtelníkovi nedostupná. Užíváme si výdobytků technologie a náš život beztak ve větší či menší míře konzumního charakteru se stává pohodlnější s možnostmi, které nové technologie nabízí. Ti osvícenější ovšem ví, že právě tyto ostrůvky „zakázané země“ hostí ty nejuvědomělejší mozky lidské civilizace produkující technické zázraky, které minimálně o dvacet až padesát let předstihují svou sofistikovaností dnešní dobu. Nabízí se otázka, zda my lidé jsme skutečně schopni vývoje takových technologií. Byl by skutečně velký hazard uvažovat i intelektuálních injekcích směrem od jiných forem inteligencí, která mají jakýsi zájem na lidské civilizaci?

 

 

Top