Ľudský smútok v období prosperity 2

Nachádzame sa v kľúčovom období ľudskej histórie – náš živočíšny druh uskutočňuje náhly skok z prírodného do elektronického sveta. Počas života predchádzajúcich 3000 generácií človek hľadal návod na svoje konanie v prírodnom svete. Dnes sa učíme o tom, čo je život, z obrazoviek počítačov a televíznych programov. Popri tom, ako budujeme technologickú spoločnosť, približujeme sa k cieľu, ktorý pomenoval Švajčiarsky autor Max Frisch: "Usporiadať život tak, aby sme ho ani nezažili".

 

 

Top