Otevřený dopis presidentu Francouzské republiky: Zásady obezřelosti ve vztahu k jevu UFO

Zásah mimozemské civilizace by i při vyloučení jakéhokoli nepřátelského úmyslu mohl způsobit újmu našemu prostředí, které chápeme jako souhrn přírodních, sociálních a kulturních podmínek jež vytvářejí scénu pro naše lidské činnosti. Charta ochrany životního prostředí, jež má ústavní hodnotu, stanoví pro případ kdy nastávající újma, i když z pohledu vědeckých znalostí neurčitá, by se mohla vážným a nevratným způsobem dotknout životního prostředí, úřady při uplatnění zásady opatrnosti zajistí vyhodnocování rizik.

 

 

Top