Skrytý program dozoru pod pláštikom prechodu na povinnú HDTV? II.

Očakával som, že ohľadom tohoto článku dostanem skeptické a skôr neveriace, ako povzbudzujúce komentáre, a zdá sa, že práve to sa deje. Čo technici na pracovisku nevzali do úvahy je, že my obvykle nereferujeme o štádiu rozvoja elektroniky. Hovoríme o vyspelej nanotechnológii, utajovaných očiach vlády, ktoré boli pridané do HDTV alebo konverzných škatuliek, aby neboli bežnými prostriedkami zistiteľné.

 

 

Top