Urodzená beštia

Alžbeta Báthoryová bola údajne jedna z najvplyvnejších, najbohatších, najvzdelanejších a dokonca aj najkrajších žien svojich čias. Okrem toho sa jej prisudzujú aj čarodejnícke sklony. Slovenskému novinárovi a spisovateľovi Andrejovi Štiavnickému počarila do takej miery, že sa jej fenoménu venuje už niekoľko desaťročí a zaujímavé závery svojho výskumu publikoval v piatich knihách. Už prvé „stretnutie“ s ňou na Čachtickom hrade v osemročnom Štiavnickom zanechalo hlboké stopy. Jeho záujem o grófku Báthoryovú sa však návštevami hradu neskončil. Ako 12-ročný si prečítal historický román Joža Nižnánskeho Čachtická pani o „krvavej grófke“, a to ho podnietilo k úvahám o tom, čo je na tomto príbehu pravda a čo fikcia.

 

 

Top