Ženy v sieti 2

Z predošlých svedectiev sa zdá akoby zoznámenie na Internete nemalo byť problém. V skutočnosti problémy nastávajú vtedy, keď sa dvaja neznámi majú stretnúť. Môže to byť dokonca najtraumatizujúcejší krok v celom úsilí o zoznámenie.

 

 

Top