Zúrivo duniaci fašizmus v Maďarsku

Hlavné myšlienky zakotvené v prejave na videu:
• „Slovenská vláda zato sústavne provokuje (Maďarov), lebo trpí menšinovým komplexom“.
• „Vedia, že nemajú históriu, nemajú štátne symboly, nemajú vlastný jazyk, a nemajú ani štát“.
• „Vedia, že sú tam, kde sú, len dočasnými hosťami!“ – Vyhlásil to o. i. podpredseda Jobbik-u, Szigeti dňa 05.11.2008 na demonštrácii pred veľvyslanectvom SR v Budapešti.

 

 

Top