UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 4

Už dlhé tisícročia si pyramídy zachovávajú záhadu „tajnej miestnosti“, ktorá by podľa legendy mala obsahovať buď tajomstvo zvláštneho druhu alebo nejaký druh vedomostí, ktoré by jeho nálezcovi dali moc nad svetom. Ľudia hľadajú tieto komnaty už po mnoho storočí. Hľadali na skale, na ktorej spočíva telo pyramídy, aj pod ňou. Ale táto miestnosť sa nachádza v bode definovanom ako pomer 0.118:0.882. Táto komora obsahuje „zdroj energie“, ktorý starí Egypťania zdedili od ľudí z Atlantídy, ktorí prišli do severnej Afriky dlho pred rozkvetom egyptskej civilizácie.Tento zdroj má tvar valca, v ktorom je špeciálne sklo s konečnou štruktúrou mriežky s parametrami, ako majú kryštály kremeňa. Takmer všetky tie úžasné javy pozorované v a okolo pyramídy sú spojené s prítomnosťou práve týchto zariadení. Zmyslel vytvorenia a použitia „zdroja energie“, spočíva v jeho schopnosti ovplyvňovať štruktúru času a priestoru v okolí jeho umiestnenia. Tvar pyramídy slúži k posilneniu tohto efektu a rozptyľuje dopadajúce lúče energie v oblasti pyramídy. Okrem toho tento „zdroj energie“ pôsobí aj na ľudskú psychickú a fyzickú štruktúru.

V Cheopsovej pyramíde je komora, na ktorú sa väčšina egyptológov odvoláva ako na pohrebnú komoru kráľovnej, ktorej umiestnenie vo vzťahu k vrcholu pyramídy je spojené s ladením frekvencií. Ak vezmeme výšku celej pyramídy ako jeden celok, a vynásobíme ju 0,882, nájdeme komoru presne v tomto bode. Ak si uvedomíme, že ľudský sluch aj celá štruktúra ľudského bytia, je ladená na frekvenciu, ktorá vypĺňa všetky naše planetárne oblasti, všimneme si, že komora vo vnútri pyramídy je umiestnená na pozícii ladiacej na rezonančnú frekvenciu tejto oblasti.

Ak sa odrazíme od tohto deja, akceptujeme, že pyramída funguje ako rezonátor, potom môžeme začať myslieť na účel pyramídy, ako na podobu osobitného druhu generátora.

Dôvod pre vznik rezonančných charakteristík a energetických javov na rôznych miestach v pyramíde je tým pádom jasný.

Za účelom lepšieho obrazu o mechanizmoch pôsobiacich vo veľkom pyramídovom komplexe v Gíze poďme preskúmať tento ľahko zrozumiteľný príklad. Vezmite dve gitary ktoré sú rovnako naladené. Potom dajte jednu z gitár do vedľajšej miestnosti, vráťte sa, zdvihnite druhú a udrite na šiestu, najsilnejšiu strunu. Ak to urobíte, budete pozorovať, že šiesta struna druhej gitary, stojacej v rohu druhej miestnosti, tiež začala vibrovať a vytvorí slabý zvuk, aj keď ste sa jej nedotkli. To je fyzikálny jav harmonickej rezonancie v akcii.

Ako už bolo uvedené, pyramída slúži v rovnakom čase ako anténa aj rezonátor, je prenášačom niektorých tokov energií spojených s procesmi prebiehajúcimi v kozme, tokmi, ktoré sú zamerané na „zdroj energie“ v pyramíde.

Hórove usmerňovače energie, ktoré používajú kňazi a faraóni, koncentrátory ktoré nosia na hlave, „zdroje energie“ v rámci pyramídy, i pyramídy samé, sú objekty vytvorené v súlade s proporciami zlatého rezu, čo bolo podmienkou pre vzájomné zladenie. Je potrebné pripomenúť, že všetky fyzické a energetické štruktúry človeka sú vytvorené tak isto podľa zákonov zlatého rezu.

Preto všetko, čo vytvorila príroda alebo ľudstvo v súlade s touto zásadou je „naladené“ na všetko ostatné. Z tohto dôvodu, keď tok energie pôsobí na „zdroj energie“ vnútri pyramídy, štruktúra pyramídy zosilňuje tento účinok a prenáša na ostatné objekty v dosahu.

Účinok sa týka nielen osôb a objektov nachádzajúcich sa vnútri pyramídy. Šíri sa na veľmi veľké oblasti mimo nej, v dôsledku čoho aj Hórove usmerňovače energie v rukách faraónov vibrujú v správnych frekvenciách. Týmto spôsobom je energia prenášaná na diaľku – zo zdroja energie v pyramíde sa prenáša na ľudí pomocou valcov v ich rukách.

Celý komplex – zdroj energie v rámci pyramídy, valce držané v rukách, a koncentrátor (na hlave faraóna) – je priamo napojený na určité dni (cykly) roka s pyramídami a ich vplyvmi.

Pretože je pyramída zároveň anténou i rezonátorom, je „prenášačom“ niektorých energetických tokov vznikajúcich pri procesoch prebiehajúcich vo vesmíre, tokov, ktoré sú naopak zamerané na "Zdroj Energie" vnútri pyramídy. Vplyv tohoto komplexu a jeho správnej interakcie s ľudským vedomím produkoval efekt „styku s bohmi“.

Obrovský pyramídový komplex v Gíze bol v podstate „štruktúrou na hlbokú meditáciu“ umožňujúcou faraónom alebo kňazom, aby sa kontaktovali s Noosférou. (Sféra vedomia všetkých ľudí a mysliacich bytostí obklopujúca náš svet, pozn. prekl.)

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Sekcie: 
august 11, 2013 21:57 popoludní

 

 

Top