UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 5

Mechanizmus, ktorým valce pôsobia na ľudský organizmus je pomerne zložitý. Budeme sa preto snažiť vysvetliť to viacerými základnými termínmi, ktoré však celkom presne vyjadrujú hlavnú myšlienku celého procesu.

Mechanizmus, ktorým Hórove tyče pôsobia

Ľudia, ktorí bažia po poznaní sú oboznámení s pojmom energetických schránok, ktoré, podľa východnej tradície, tvoria energetickú štruktúru ľudskej bytosti. Vieme o existencii éterického tela, astrálneho tela, mentálneho tela, a tak ďalej, až do siedmeho, energetického tela. Existujú však dôkazy, že starovekí hierofanti (sprostredkovatelia vedenia, pozn. prekl.) vedeli o existencii niekoľkých ďalších energetických tiel či schránok, o ktorých nám súčasné ezoterické školy nevravia vôbec nič. Posledným energetickým telom, dnešným ľuďom neznámym je schránka, prostredníctvom ktorej má človek kontakt s “Bohom“, alebo so „Zdrojom“ všetkého, všetkých vedomostí a energie. Prostredníctvom tejto schránky máme kontakt s celým svetom, pretože sme časťou Veľkého Tvorivého Princípu. Odkedy máme túto schránku, sme určitým spôsobom my sami zdrojmi energie.

Poďme preskúmať ľudské energetické štruktúry pre dnešného čitateľa jednoduchším spôsobom.

To, čo ľudia bežne nazývajú „aurou“ alebo „biologickým poľom“ je dôsledkom vzájomného pôsobenia vibrácií rôznych energetických vrstiev (tiel) v ľudskom energetickom systéme.

Názvy energetických tiel nie sú v každej známej tradícii ničím iným, než dohodnutou konvenciou. Preto pre jednoduchosť a lepšie porozumenie obzvlášť čitateľov, ktorí nepoznajú žiadnu z „ezoterických náuk“, budeme nazývať prvé energetické telo „éterické“, druhé „astrálne“, tretie „duševné“, a tak ďalej.

Ľudský energetický systém sa skladá z niekoľkých energetických tiel (úrovní), ktoré sa líšia tvarom, hustotou energie a vibračným rytmom (frekvenciou). A čo je najdôležitejšie - majú rôzne charakteristiky.

Obr. Faraón Amenofis II. (Amenhotep II.)

Pri skúmaní účinkov Hórových usmerňovačov energií na ľudský organizmus, sa budeme držať prvých dvoch štruktúr, ktoré sú zodpovedné za bio-energetický rytmus a emocionálny stav.

Prvé energetické telo sa skladá z vibrácií a teplotných rytmov fyzickej štruktúry. Preto akýkoľvek proces prebiehajúci vo fyzickom tele sa okamžite prejaví v prvom energetickom tele.

Napríklad, zápalový proces lokalizovaný v krížoch (húser). Nasleduje opuch a zvýšenie teploty, ktoré sa okamžite odrazí v zmenenom tvare a vibračnej frekvencii zodpovedajúcej časti prvého energetického tela. Keďže ovplyvňuje časť energetického tela a upravuje vibračnú frekvenciu, vedie to k zníženiu bolesti.

Línie prvého energetického tela presne kopírujú povrch fyzického tela s energetickou vrstvou od 30 cm do 2–3 m hrubou. Prvé energetické telo je receptorom a distribútorom transformovanej vesmírnej energie - prány. Cez toto dostáva naše fyzické telo vitálnu energiu, ktorú náš organizmus potrebuje.

Druhé, astrálne energetické telo je zodpovedné za náš emocionálny stav a každá nervový, alebo psychologický stres vyvoláva zmeny v tomto tele.

Vzostup emócií v strese vedie k destabilizácii štruktúry druhého energetického tela a produkuje zmeny, ktoré následne vedú k skľúčenosti a neuro-psychologickým problémom.

Ľudský energetický systém má centrá známe ako čakry, cez ktoré organizmus interaguje s vonkajším svetom.

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Sekcie: 
Štítky: 
august 12, 2013 23:53 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top