UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 8

M. A. Nikulin, vedúci výskumný pracovník na Džanelidze – vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci v Petrohrade s Ph.D. v medicíne, prišiel k tomuto záveru po lekárskej štúdii vplyvu valcov na ľudský organizmus:

Výsledky štúdií o účinkoch Hórových usmerňovačov energie


„Tam, kde sú abnormality akéhokoľvek druhu v ľudskom tele pozorujeme tepelné asymetrie medzi chorými a zdravými časťami. Držanie valcov v rukách vyvažuje tieto patologické asymetrie, čo znamená, že majú terapeutický vplyv.“

M. A. Blank, doktor medicínskych vied, vedúci odborník Centrálneho vedeckého ústavu röntgenológie a rádiológie zistil v Onkologickom centre v Piesočnom pri Petrohrade zaujímavé výsledky:


„... Existuje parameter charakterizujúci funkciu buniek – dýchacie vlny buniek. Onkologické ochorenie potláča tieto vlny, ale Valce Faraónov naopak tento parameter zlepšujú. No rakovina je ťažko prekonateľná choroba a takýto jemný prostriedok ju nemôže vyliečiť. Môže slúžiť ako prevencia, ale táto dedukcia vyžaduje ďalšie štúdium. Jedna vec je jasná: tam kde robí rakovina zlé veci, valce to skúšajú zlepšiť.“


Zvlášť zarážajúce sú výsledky štúdie o účinkoch Hórových usmerňovačov energie na ľudský organizmus uskutočnenej dňa 13. júla 1999 na poliklinike v Medicínskom Centre v správe prezidenta Ruskej federácie v Moskve.

Počas experimentu sa ľudia držiaci Hórove tyče Quartz pripojili na elektroencefalograf (EEG), počítače registrovali zmeny v bio-elektrickej aktivite mozgovej kôry. Nižšie je analýza EEG N. V. Vasiny, 50-ročnej ženy. Držala Hórove tyče iba päť minút.

Výsledky boli nasledovné:

• EEG vykazuje jemnú zmenu v bio-elektrickej aktivite mozgovej kôry
• V porovnaní s EEG od 5. mája 1999 sa alfa-rytmus s frekvenciou 10 Hz a amplitúdou 40-50μV registruje ako viac stabilný vo všetkých oblastiach mozgovej kôry, asymetrie v zadných častiach medzi pologuľami sa znížili, rovnako ako epizódy dysrytmie. Polymorfná aktivita beta (16-40 Hz +), rastúca v amplitúde je zaznamenaná vo všetkých oblastiach mozgovej kôry
• Funkčné zaťaženie zdôrazňujúce tieto zmeny, pridáva mierne zapojenie diencefalických štruktúr

Aby bolo možné vysvetliť význam týchto výsledkov je treba zdôrazniť, že je to práve stabilita alfa rytmu a úroveň a amplitúda beta aktivity (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio06b.htm#bwranges), ktoré odlišujú EEG hodnoty niekoho, kto má vyvinuté psychické schopnosti (so všetkými druhmi meditácií a psycho-fyzických cvičení) od obyčajných ľudí, ktorí pre svoj rozvoj nič nerobia. Tieto ukazovatele sú lepšie u ľudí, ktorí na sebe pracujú. Vo vyššie uvedenom prípade experiment zaznamenal zlepšenie po päťminútovej práci s valcami. Inými slovami, Hórove tyče zobrazia aktívny stimulačný účinok na mozgové hemisféry, uvedením do zvláštneho, harmonickejšieho stavu, v ktorom užívateľ zakúsi hlbší pozitívny efekt.

Stabilita účinku získaných z práce s valcami bude závisieť nielen na individuálnych vlastnostiach každého človeka, ale aj na frekvencii a trvaní sedenia s Horovými tyčami. Pravidelná práca s valcami dá nepochybne stabilnejší výsledok.

Irina a Michail Košoví, astropsychológovia z Moskvy komentovali:

„Inými slovami, aj krátke (5 minútové) vplyvy Hórových tyčí na ľudské psycho-fyzikálne polia a energetické štruktúry človeka stimulujú sústredenie, prehĺbenie tranzu, meditatívny účinok. Kým psychológ často potrebuje mesiace intenzívneho tréningu pre dosiahnutie potrebnej úrovne koncentrácie, s použitím Hórových tyčí Quartz sa doba tréningu neuveriteľne skracuje a výsledok je podstatne presvedčivejší ako ten, ktorý je možné získať obvyklými spôsobmi.

Okrem toho, prax ukázala, že v dôsledku použitia Hórových tyčí Quartz je dosiahnutá synchronizácia oboch hemisfér, najhlbší efekt sa dostaví večer pri zaspávaní. Potenciál mozgovej kôry pravej a ľavej hemisféry je naplno využitý a ponorenie sa do meditatívneho stavu, ktorý zodpovedá théta rytmom (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio06b.htm#bwranges) je hlbší, jemnejší a trvalejší. Podobný výsledok je možné dosiahnuť inými metódami, napríklad s pomocou binaurálnych vĺn počúvaním cez slúchadlá. Hórove tyče Quartz, však majú jemnejší účinok na ľudské energetické pole a navyše je tento účinok predĺžený. Energetické pole človeka si pamätá rytmy a frekvencie, ktoré vznikli pri práci s Valcami a naďalej ich udržiava jeden až viac dní.“

Pohľad Bio-fyzikov

Existencia kontaktného rozdielu potenciálov medzi valcami presúva organizmus do iného, „vyššieho“ energetického stavu, v ktorom sa tieto regeneračné procesy podporujúce harmonizáciu celého organizmu konajú aktívnejšie. Tento efekt sa dosahuje kombináciou galvanoterapie, metaloterapie a prítomnosťou slabých fyzikálnych polí vytvorených výplňou valcov, ktoré majú terapeutický účinok na organizmus cez bioaktívne body na dlaniach.

Názory špecialistov v Čchi-Kung, jóge a ďalších bio-energetických praktikách

V stanoviskách sú všetci zhruba jednotní. Vplyv valcov zvyšuje pohyb Čchi alebo Qi (prána) energetickými meridiánmi a kanálmi. Vzhľadom k zvýšenému pohybu Čchi kanálmi sa poruchy a zápchy aktívne vyčistia a zdravá energetická bilancia medzi orgánmi je obnovená. Zvýšený pohyb Čchi spôsobuje pocit pichania alebo znecitlivenia v špičkách prstov a pulzácií v centre dlaní a chodidiel. Proces uvoľňovania upchatí môže spôsobiť pomerne širokú škálu pocitov, najčastejšie z nich sú vibrácie, tlak alebo trhanie v niektorých častiach tela, bolesť je však prijateľná a rýchlo prechádza, ďalej zvonenie v ušiach a mierne závraty. Vzhľadom k tomu, že energetická bilancia je obnovená, tieto pocity rýchlo zmiznú.


Pravidelné používanie Hórových tyčí, pri dodržaní niekoľkých pravidiel v každodennom živote posilňuje a upevňuje energetický potenciál až do okamihu nadviazania kontaktu s vyššími formami inteligencie a začatia prejavov iných nadštandardných funkcií spojených so zdravým a morálne čistým človekom.


Merateľné vplyvy

Procesy prebiehajúce v organizme pod vplyvom Hórových tyčí, ktoré boli registrované podľa meracích prístrojov.

„... V prvých minútach môžu jedinci držiaci v rukách valce pozorovať pulzné vlny prichádzajúce zľava doprava. Pokračuje to pocitom napĺňania krvou, podľa čoho výskumníci nazvali túto fázu „vaskulárna“. Infračervené žiarenie sa zvyšuje z pravej ruke, a potom sa teplotné polia na končatinách vyrovnávajú.

Spolu s týmito subjektívne opisovanými zmenami, je merateľný všeobecný nárast srdečnej činnosti. Pulzná frekvencia sa zvyšuje o 8-10 tepov za minútu.

V ďalších minútach sa otepľuje krčná a hrudná časť tela, tento subjektívny pocit je potvrdený aj infračervenou kamerou.

Z toho vyplýva, že celý vegetatívny nervový systém je vtiahnutý do tohto procesu, a prebieha aktivizácia tkanív oboch horných končatín a tela ako celku. V dôsledku toho sa zmierňuje bolesť hlavy a tlak sa vracia ku svojej norme.”

(Zo záznamu lekárskych experimentov prezentovaných S. Gorbunovom.)

K. G. Korotkov, výskumný pracovník Centra pre Energo-informačné technológie v petrohradskom Štátnom ústave Presnej mechaniky a optiky, robil experimenty pomocou Kirlianovej diagnostickej metódy. Uviedol, že diagnostika chorôb u ľudí držiacich valce bola jasnejšia a presnejšia. Inými slovami, v niektorých prípadoch valce podstatne zvýšili presnosť diagnózy. V ďalších experimentoch zameraných na onkologických pacientov, vykonávaných doktorom Blankom v onkologickom ústave v Piesočnom bolo zistené, že vplyv valcov dáva organizmus do stavu v ktorom sa vie so svojimi chorobami a problémami vysporiadať oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Dr. Blank je presvedčený, že valce možno odporučiť ako profylaktické opatrenia proti desynchronóze (únava a poruchy spánku plynúce z narušenia biorytmov po leteckom prekonaní niekoľkých časových pásiem). Pre tých, ktorí často cestujú z jedného časového pásma do druhého (piloti, športovci, turisti, šoféri diaľkových kamiónov, atď).

Štúdie účinnosti valcov boli vykonané v apríli 1993 a v decembri 1995 pomocou modernej výbavy a metód vyvinutých v posledných rokoch. Tieto štúdie boli predložené na Nobelovu cenu v roku 1990 skupinou lekárskych vedcov z Džanelidze - vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci pod vedením Dr. M. A. Nikulina. Zo získaných výsledkov možno Hórove tyče odporúčať pre ľudí, ktorí trpia:

• srdcovo-cievnymi chorobami
• hypertenziou v skorom štádiu
• neurotrofickými poruchami
• nespavosťou, a tiež ako prostriedok na odstránenie stresu a ochranu pred aterosklerózou

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Sekcie: 
august 24, 2013 12:41 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa LUKÁŠ
  LUKÁŠaugust 27, 2013 10:44 dopoludnia

  Komentár: 

  Dobrý deň chcel by som sa opýtať kde zoženiem Hórove tyče Quartz a či sú všetky tieto tyče také produktívne ... ďakujem pekne.

 2. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanooaugust 27, 2013 14:11 popoludní

  Komentár: 

  Bacha na to!
  To neni pre každého...

 

 

Top