UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 9

Technológia výroby Hórových tyčí a všetkých ďalších prvkov komplexu využíva schopnosť pyramídy ovplyvniť niektoré charakteristiky materiálov. Práve z tohto dôvodu technológia výroby Hórových tyčí je a vždy bola spojená s pyramídou.

Ako sa vyrábajú Hórove usmerňovače energie


Telá tyčí sú odliate do foriem príslušného tvaru a pri tuhnutí (kryštalizácii) kovu sú umiestené do pyramídy, aby kryštálová mriežka kovu pod vplyvom pyramídy získala špeciálne vlastnosti. Štrukturálne pole pyramídy má korigujúci efekt vzdialenosti medzi atómami, v dôsledku ktorých sa mriežka stáva dokonalejšou, čo znamená, že práve v tejto fáze je materiál, z ktorého boli tyče vyrobené, ovládaný zázračnými vlastnosťami. Výplne tyčí boli taktiež podrobené vhodnému zaobchádzaniu v pyramíde.

Obr. Vnútri betónového pavilónu leží vápencový kolos Ramzesa II., dlhý 10,5 m. V pôvodnom stave mal 13,5 m. Má sa za to, že dve takéto sochy stáli pred pylónmi Ptahovho chrámu. Všimnite si Tyč v pravej ruke

Ako už bolo uvedené, na začiatku procesu sebazdokonaľovania hierofant alebo faraón používal zvláštny druh bieleho piesku, ktorý bol spracovaný v pyramídovej štruktúre poľa v oblasti štruktúrovania po dobu dvanástich denných cyklov. Rozhodujúcim faktorom pri výbere náplne sú vlastnosti kryštálovej mriežky. Pod vplyvom pyramídy kryštálová mriežka z kremeňa mení svoje vlastnosti, stáva sa pravidelnejšou, bezchybnou, a teda lepšou, pokiaľ ide o jej rezonančné vlastnosti.

V ďalších fázach procesu sebazdokonaľovania, boli tieto špeciálne kryštály umiestnené do Hórových tyčí. Ich dokonalejšie vlastnosti boli získané tiež v pyramíde vplyvom jej štrukturujúcich polí.

Je dôležité poznamenať, že pre harmonickú rezonanciu nie je dôležitá orientácia kryštálov drobného bieleho piesku alebo veľkosť zŕn kremenca vnútri tyčí. jednotlivých menších či väčších kryštálov, ale zvláštnosť kryštálovej mriežky. V tomto prípade je význačnou vecou nie tvar alebo orientácia každého individuálneho zrna, ale zvláštnosti kryštalickej mriežky.

Je potrebné zdôrazniť, že pri výbere náplne valcov nie je absolútne správne rozdeliť ju na Jing a Jang, alebo spájať vlastnosti výplne s horoskopom. Toto prepojenie je podmieňujúce.

Aby bolo možné lepšie porozumieť esencii procesu, je potrebné mať na pamäti, že BA a KA alebo Jing a Jang sú dva toky energie, dva zdroje životnej energie nachádzajúce sa v človeku samom. Ich harmonizácia preto vyžaduje minerály, ktoré spĺňajú príslušné vlastnosti. Jaspis, jantár alebo šungit napríklad nepoužívali ako náplne do Tyčí už starí Egypťania, kvôli nevhodným kvalitám ich kryštálových mriežok. Použitie kremeňa bolo podnietené jeho neobyčajnými, prekvapujúcimi kvalitami popísanými nižšie.

Prečo kremeň?

História používania kremeňa siaha omnoho ďalej než história diamantov a iných drahých kameňov. Už legendárni Atlanťania si boli vedomí skrytej sily a kolosálnej energie kryštálov kremeňa. Legendy a populárne viery o kremeni, ktoré prežili v Tibete, nás informujú o rozsiahlom použití v Atlantíde, konkrétne kremenného kryštálu (transparentného kremeňa), používaného na liečenie, telepatickú komunikáciu i na napájanie sa na energiu Vesmíru. Tieto legendy hovoria, že na Atlantíde boli gigantické pyramídy, kolosálne zásobníky energie. Vrcholy mnohých pyramíd boli korunované veľkými kryštálmi kremeňa.

Veľa z Atlantského poznania zmizlo, ale jeho výhonky prežili v iných kultúrach – v Egypte, Tibete a Indii.

U mnohých starovekých civilizácií bol kremeň posvätný minerál. Starovekí ľudia verili, že kremeň bol veľkým zavŕšením prírody a jeho štruktúra je základom života na Zemi. Indickí jogíni si mysleli, že kremeň a ľudská bytosť predstavuje vyvrcholenie evolúcie vo vesmíre. Možno je to preto, že z celého kráľovstva minerálov je kremeň najviac zladený s ľudskou bytosťou.

Starovekí ľudia ďalej verili, že kryštály kremeňa vyžarujú božské biele svetlo, ktoré dáva kľúč na vstup do kozmickej harmónie, udržujúc človeka v spojení s jeho vibráciami. Kremene sú vodiče čistej energie vesmíru, vysokofrekvenčné generátory. Ich kryštály sú podobné pyramídam, ktoré spájajú ľudí s kozmickým vedomím.

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia


Sekcie: 
august 30, 2013 23:32 popoludní

 

 

Top