Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo vám nepovedia! (Mimozemská prítomnosť v našom svete)

Zatiaľ čo mnohí uznávajú prítomnosť mimozemšťanov, kľúčové pochopenie leží v tom, prečo sú tu a aké sú ich skutočné motívy. Aby sme to správne pochopili, musíme identifikovať, aké rasy tu sú, rozsah ich účasti na ľudských záležitostiach, a ich celkové ciele a zámery.


Toto nie je jednoduchá úloha, ale je to možné učiniť preskúmaním správnych zdrojov: priame popisy zážitkov s ET, vojenské a interné informácie na vysokej úrovni, dôkladná výskumná práca o javoch UFO a ET, a dokonca správy pochádzajúce od tých samotných entít. Po hlbokom skúmaní tohto subjektu počas niekoľkých posledných rokov som objavil vysoko rušivý dôkaz, odhaľujúci, že existuje nezákonná mimozemská agenda na systematické využívanie a zotročovanie ľudstva v pokuse získať kontrolu nad planétou a jej zdrojmi. Prostredníctvom využívania trvalých a nesmierne jemných foriem manipulácie, spolu s priamym fyzickým zásahom, niektoré rasy mimozemských bytostí súťažia o prípadnú kontrolu nad Zemou počas tohto kritického stupňa v transformácii a prebúdzaní ľudstva.

Pre úplné pochopenie, ako sa toto môže diať, musíme najprv stručne preskúmať jav ET a niektoré z jeho nedávnych historických popisov. Zatiaľ čo sú tieto informácie možno najprv šokujúce a neuveriteľné, povzbudzujem vás k tomu, aby ste si sami overili tieto veci s použitím poskytnutých zdrojov alebo dodatočného výskumu.

Je dôležité vedieť, že hlavné spôsoby, ktorými sa táto Intervencia môže úspešne uskutočňovať bez toho, aby sme si ju uvedomovali, je prostredníctvom utajovania, podvodu a manipulácie. Ďalšie najúčinnejšie používané nástroje sú zosmiešňovanie a popieranie. Okrem toho, ďalej sú k ľuďom smerované presviedčanie, pacifikácia a prehováranie, nevedome prostredníctvom technológie pre zmenu mysle, založenú na frekvencii. V niektorých prípadoch prichádza dokonca smrť k tým, ktorí sa odvážia vystaviť tomuto prevažne skrytému aspektu života. Tieto informácie nebudete nikdy počuť spomenuté vážne v kontrolovaných médiách, a dokonca ani od mnohých nadšencov/výskumníkov UFO alebo ET.

Je to niečo, čo vážne odmietame prijať alebo čomu odmietame čeliť, pretože sa obávame následkov a prevzatia plnej zodpovednosti za to, čo to naozaj znamená, ak to uznáme bez skreslenia. Dokonca ak neuznáme, neveríme alebo neprijmeme realitu, samotnú realitu to nezmení. Keď už raz začnete prijímať predstavu, že mimozemské bytosti sa skutočne ukrývajú v našom svete a vykonávajú vysoko premyslené a zákerné plány proti našim pravým slobodám, úplné dôsledky tohto scenára začnú zapadať na hlbšej, ozajstnejšej úrovni.

Tento článok bude rozdelený na dve časti. Prvá časť bude pokrývať všeobecné základné informácie týkajúce sa povahy ľudsko-mimozemského spojenia v priebehu posledných 60 rokov. Druhá časť predstaví série správ od skupiny ET bytostí známych ako Spojenci Ľudstva, ktorí pozorujú náš svet a povahu mimozemskej intervencie, ktorá sa uskutočňuje. Ich podrobné informácie sú pre ľudstvo podstatné, aby tentoraz porozumeli a pochopili. Bez pochopenia toho, ako nás táto ET intervencia ovplyvňuje z perspektívy väčšieho obrazu, pravdepodobne zostaneme stratení a zavádzaní.

Vážnosť tejto hrozby pre našu ľudskú slobodu nie je možné zmierniť. Musíme sa stať informovanými a vzdelanými ohľadom týchto záležitostí. Musíme byť ochotní čeliť týmto nepohodlným hrozbám so zdvihnutou hlavou a s veľkou triezvosťou a jasnosťou. Pretože ak dokážeme pravdivo vidieť, čo sa v zákulisí deje, potom môžeme podniknúť niečo, aby sme to zastavili. Vážime si našu ľudskú suverenitu? Alebo sme ochotní dovoliť technologicky pokročilým bytostiam, aby nás využívali pre zisky a pre iné motívy? Toto sú dôležité otázky, ktoré si musíme klásť pri tom, ako budeme ďalej čeliť týmto alarmujúcim záležitostiam s odvahou a rozhodnosťou.

PRVÁ ČASŤ

V 40-tych rokoch nacistické nemecké okultné tajné spoločnosti, ako sú spoločnosti Thule a Vril, nadviazali kontakt so Šedými mimozemšťanmi prostredníctvom telepatických prostriedkov, s využitím rôznych ritualistických metód. [1] Tieto stretnutia nejakú dobu pokračovali, pokým sa ustanovil kontakt na fyzickej úrovni, kde sa vysoko pravdepodobne uskutočnili výmeny informácií a technológie pokročilej povahy. Predtým vyvinuli Nacisti v júni 1934 svoje prvé UFO, a aktívne sa podieľali na budovaní lietadla diskovitého typu, ktoré pôsobilo s využitím technológie založenej na implózii. [1] Novozískané ET vhľady poskytovali Nacistom vo vzduchu počas 2. svetovej vojny veľkú výhodu, kedy mali k dispozícii silný lietajúci tanier a exotické formy výroby energie. Okrem toho, Nemci kolonizovali Antarktídu v roku 1938, a to teritórium nazvali Neuschwabenland, o ktorom sa hovorí, že tam uchovávali lietajúci tanier a výskum pokročilého ľudského genetického inžinierstva dokonca až dodnes. [2] Po vojne obrovské množstvo nacistických vedcov a vysoko postavených funkcionárov dostalo bezpečný presun do rôznych častí sveta: Južná Amerika, Antarktída a dokonca USA prostredníctvom Operation Paperclip. Žiadna štúdia fenoménu ET nie je úplná bez pochopenia okultného spojenia medzi nacistickým Nemeckom a ETs, ktoré pokračuje v utajenom pôsobení vo väčšej miere, ako sú mnohí ochotní vziať do úvahy. [3]

Zdroje


[1] Vril Society – The Yellow Book no. 5: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril04.htm
[2] The Omega File: Interview with Bulgarian physicist, Vladimir Terziski: http://www.whale.to/b/om.html
[3] The Nazi/ET Connection: The War for Planet Earth: http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/warheaven_warearth12.htm

Začiatkom 50. rokov sa konali prvé stretnutia medzi rôznymi mimozemšťanmi a vládou USA, priamo s prezidentom Dwightom Eisenhowerom. Tieto stretnutia sú dobre zdokumentované a je zaznamenané, že sa uskutočňovali stretnutia s dobrými aj zlými ET (4 skupiny) až do polovice 60. rokov. [4] Je známe, že Eisenhower nedôveroval Šedým, a odmietol bližšiu spoluprácu s nimi, ale udržiavali sa diplomatické vzťahy, aby sa zamedzilo konfliktu. V roku 1964, potom ako Eisenhower už viac nebol prezidentom, bola vytvorená dohoda medzi vlastizradnou skupinou Majestic-12 (MJ-12) a Šedými (slúžiacimi tyranskej Skupine Orion), zahŕňajúca prevod informácií a technológie ako výmenu za určité slobody, ktoré mohli uplatňovať v rámci Spojených štátov. [5] V podstate, táto skupina MJ-12 poskytla týmto ET prístup k životným zdrojom: ľuďom a dobytku na akékoľvek použitie, ktoré považovali za vhodné. Najprv v tom existovali obmedzenia ohľadom toho, koľko ľudí a dobytka sa mohlo využívať, ale čoskoro sa stalo zrejmým, že ET túto dohodu beztrestne porušovali. Toto bol začiatok únosov ľudí a mrzačenie dobytka a mohlo sa to považovať za najvyšší teroristický čin, aký bol kedy spáchaný proti ľudstvu.


[4] Eisenhowerove stretnutie s mimozemšťanmi v roku 1954: http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_q_0.htm
[5] Dokumenty Majestic-12 (zákonné a priekopnícke): http://majesticdocuments.com/documents/intro.php

Únosy ľudí mimozemšťanmi boli oznamované po celom svete a pretrvávajú do dnešného dňa. [6] Tieto aktivity sú počas minulých 50 rokov rozšírené a sú častejšie, než by si ľudia mysleli. Pochopenie tohto javu a dôvodu, pre ktorý sa to deje, je podstatné; povahou to nie je dobré. [7] Veľké množstvo zážitkov unesených ľudí sa vyvoláva prostredníctvom hypnózy. Často sa udáva skúmanie reprodukčných orgánov a odoberanie pohlavných tekutín a tkanív, dávajúc vierohodnosť údajnému programu hybridného kríženia, ktorý sa objavuje. Žiaľ, mnoho ľudí, ktorí sú unesení, sa nevráti a už nežije, aby povedali svoj príbeh. Existujú spojené podzemné základne s ľuďmi a mimozemšťanmi, ktoré fungujú po celom svete, zvyčajne zahŕňajúce vysoko rizikové a nebezpečné genetické experimenty na množstvo rôznych nezákonných a zlých účelov. Niektoré z viacerých dobre známych podzemných základní zahŕňajú Oblasť 51 v blízkosti jazera Groom Lake, Nevadu a Dulce v Novom Mexiku. [9] Čítanie záznamov z prvej ruky o tom, aká je interakcia na týchto základniach, je mrazivé. [8] Medzi inými vecami bolo oznamované napríklad unesení ľudia držaní v klietkach, vysoko groteskné genetické experimenty vrátane spájania niekoľkých tvorov, a toto poskytuje definitívny dôkaz, že tieto interakcie sú proti ľudskej vôli. Hovoríme o tisícoch nevinných ľudí, vrátane žien a detí, ktorí boli mučení a umierali neopísateľnou smrťou. Toto sa teraz musí skončiť — tieto miesta musia byť odhalené! [10]


[6] Alien Abductions – Crystalinks: http://www.crystalinks.com/abduction.html
[7] Air Force Specialist Alleges Military and ET Abductions, Contact – Conscious Life News: http://consciouslifenews.com/air-force-specialist-alleges-military-abduc...
[8] A Dulce Base Security Officer Speaks Out (fascinating interview): http://www.bibliotecapleyades.net/branton/esp_dulcebook11.htm
[9] The Aliens of Dulce Base, Underground Facility in New Mexico: http://beforeitsnews.com/beyond-science/2012/10/the-aliens-of-dulce-base...
[10] The Dulce Book by Branton (full book): http://www.thewatcherfiles.com/dulce_book.htm
[11] The Dulce Papers (supposedly genuine documents/videos): http://www.crowdedskies.com/dulce_papers.htm

Ďalšie zdroje (vysoko odporúčané)

Pre ostrieľaných výskumníkov konšpirácií považujem za vysoko zaujímavý, presný a k veci materiál Commander X (http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author...). Jeho predchádzajúce skúsenosti v rámci vysokých úrovní vojska sa jasne ukazujú, a je to veľké požehnanie, že jestvujú patrioti ako je on, ktorí sa odvažujú hovoriť o takých záležitostiach. Toto sú krátke knihy, ale sú podstatné pre kohokoľvek, kto skutočne chce pochopiť niektoré z detailov, ktoré vytvárajú tento väčší obraz.


Incredible Technologies Of The New World Order: UFOs, Tesla, Area 51 by Commander X (http://www.amazon.com/Incredible-Technologies-World-Order-ebook/dp/B004O...)
Underground Alien Bases: Flying Saucers Come From Inside the Earth! by Commander X (http://www.amazon.com/Underground-Alien-Bases-Saucers-ebook/dp/B009700NZQ/)
Hrozba: Odhalenie tajnej mimozemskej agendy – David M. Jacobs, Ph.D (http://www.amazon.com/The-THREAT-Revealing-Secret-Agenda/dp/0684848139/)

Najpoprednejší akademický expert na UFO a únosy mimozemšťanov poskytuje prvé vysvetlenie záhady na základe dôkazu, ktorý uvádza vedcov do rozpakov už desaťročia.

Na základe viac než 700 interview prostredníctvom hypnotickej regresie s ľuďmi unesenými mimozemšťanmi a Roperovým prehľadom 6 000 dospelých.

Odhaľuje, prečo sú mimozemšťania tu a čo chcú, vysvetľuje, prečo bola ich agenda udržiavaná v tajnosti, a ukazuje ich hrozivé plány pre Zem a jej obyvateľov. V priamej, smerodajnej výzve pre výskumníkov, ktorí veria, že fenomén únosov je v podstate dobrý a duchovne povznášajúci, profesor David M. Jacobs dokazuje, že pod povrchom existuje oveľa rušivejší a potenciálne nebezpečný plán, založený na možnej dominancii mimozemšťanov.“

Mimozemská agenda: Vyšetrovanie mimozemskej prítomnosti medzi nami, Jim Marrs (http://www.amazon.com/Alien-Agenda-Investigating-Extraterrestrial-Presen...)

- pokračovanie -

Eliot Estep, 29. apríl 2013

Zdroj: http://www.collective-evolution.com/2013/04/29/the-extraterrestrial-pres...

exkluzívne.cez.okno

Preklad: PH


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Seriál: Sú oveľa bližšie než sme ochotní pripustiť
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-su-ovela-blizsie-nez-si-dokazeme-...


Autori: 
máj 30, 2013 21:21 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa kalmar
  kalmarmáj 31, 2013 10:37 dopoludnia

  Komentár: 

  podle toho, co jsem sám zjistil o UFO a mimozemských civilizacích, je tohle nepravděpodobné. ano, vláda USA dost možná poskytla svoje občany k výzkumům výměnou za technologie, ale to mi z pohledu mimozemšťanů připadá dost fér. něco za něco. podle mě lze od ET očekávat jenom dvě přátelství nebo nepřátelství (pak je tu ještě nezájem, ale ten považuju za nevyhrocenou formu přátelství :). První rozeberu nepřátelství: nepřátelství může mít dvě podoby. buď nás budou chtít zotročit a využít ke svým cílům nebo rovnou odstranit a uvolnit tak naše přírodní zdroje. obě tyhleúvahy mi ale připadají dost mimo, když si představím technickou úroveň civilizace, která překonala vesmírné dálky. taková civilizace by sem rovnou nalítla s nejlepšíma zbraněma a rovnou by nás poslala do kytek nebo otroctví (otroctví je ještě míň pravděpodobné, když i my už začínáme mít první pracovní roboty).

  no a pokud mají přátelské úmysly, tak zcela chápu jejich dosavadní chování. ano, pokusili se nás párkrát kontaktovat a párkrát dost veřejně. když jsem nezareagovali, tak další strategie je zřejmě jenom být nablízku a dávat pozor. považovat ET za nepřátele mi připadá jako dost nebezpečná myšlenka...

 2. Obrázok používateľa TNT1973
  TNT1973máj 31, 2013 12:08 popoludní

  Komentár: 

  suhlasim s existenciou civilizacii s inych planet a galaxii a aj s kontaktom s niektorymi vladami na nasej zemi,ale uvod clanku sa mi zda az moc pritiahnuty za vlasy.spekulacie ze nacisti vlastnili mimozemsku technologiu,ktoru im dokonca poskytli mimozemstania a to v roku 1934 odmietam.ak by take technologie a mimozemske lode vlastnili,tak by ich v priebehu II.svetovej vojny na 100% pouzili.pouzili vsetky dostupne prostriedky ktore mali a pouzili by aj tie mimozemske!

 3. Obrázok používateľa Peter F
  Peter Fnovember 20, 2014 08:44 dopoludnia

  Komentár: 

  Phil Schneider to objasnil celkom jasne... to ze nejaky naivny nevidi, neznamena ze to neni.... Nezijeme v centre diania a posudzujeme udalosti a javy "z obyvaciek"

 

 

Top