Obrázok používateľa CEZ OKNO
Credo Mutwa: Africké staroveké kruhy v obilí

„Svet, v ktorom žijeme, je zázračnejší, než aký ho poznáme. Sú veci, ktoré sa v našom svete dejú, a o ktorých nič nevieme."
Vusamazulu Credo Mutwa

"Aby som bol úprimný, nikdy predtým som nepočul o tejto knihe alebo o jej autorovi. Čoskoro som sa dozvedel viac o tomto udivujúcom človeku, keď som za tým účelom urobil online výskum..."

Prológ


Koncom roka 2002 som čítal knihu „Tajomstvá na poliach" (http://www.amazon.com/Secrets-Fields-Science-Mysticism-Circles/dp/157174...) od výskumníka kruhov v obilí Freddyho Silvu. Na strane 303 autor píše:

„Ak kontakt s nepozemským životom pokračuje v nasledovaní príkladu armády USA pri skúmaní UFO – zostrelia ich a potom analyzujú – niet divu, že je potrebné vytvoriť kontakt jemnejším spôsobom...

Porovnajte tento postoj s tým, ktorý majú „pohania" v Južnej Afrike:

„Kedykoľvek sa na poliach objavil kruh, ľudia sa ponáhľali, aby okolo neho postavili stĺpový plot. Tancovali a vykonávali ďalšie posvätné rituály, velebiac Hviezdnych Bohov a Matku Zem.

Všetci králi a vodcovia očakávali príchod týchto kruhov.

Ich objavenie by bolo dôvodom na oslavy, ktoré trvali niekoľko dní. Oslavy sprevádzali modlitby k bohom, aby dávali pozor na ľudí a aby s nimi hovorili prostredníctvom posvätných miest."

(MUTWA 1996, 23/SILVA 2002, 303)

Ako udáva bibliografická referencia Silvu: Mutwa, Credo. 1996. 'Isilwane - The Animal.' Cape Town, S. Africa: Struick.

Aby som bol úprimný, nikdy predtým som nepočul o tejto knihe alebo o jej autorovi. Čoskoro som sa dozvedel viac o tomto udivujúcom človeku, keď som za tým účelom urobil online výskum.

Vusamazulu Credo Mutwa

Nasleduje úryvok z jeho životopisu prevzatý z úvodných poznámok Stephena Larsena z knihy od Credo Mutwu „Zulu Shaman" (http://www.amazon.com/Zulu-Shaman-Dreams-Prophecies-Mysteries/dp/0892811..., pôvodne vydanej pod názvom „Pieseň hviezd" v roku 1996):

Vusamazulu Credo Mutwa sa narodil v oblasti Natal v Južnej Afrike, 21. júla 1921.

Jeho pravé meno je zložením jeho kultúr pôvodu. „Vusamazulu" je zdvorilé oslovenie v jazyku Zulu, znamenajúce „Buditeľ Zuluov" a prišlo k nemu prostredníctvom jeho zasvätenia ako Sangoma (Tradičný liečiteľ, Šaman).

Ale meno „Credo" mu dal jeho otec, kresťan. Je formou latinského „Verím". „Mutwa" je z jazyka Zulu s významom „malý Bušman" – „Vusamazulu Credo Mutwa" potom môže vyjadrovať význam „Veľký Buditeľ, Verím (v) Malého Bušmana".

Credo bol pokrstený v rímsko-katolíckej cirkvi, jeho otec bol „inštruktorom katechizmu".

Avšak jeho matka Numabunu bola dcérou šamanského bojovníka Ziko Šezi, ktorý prežil strašný boj o Ulundi, ktorý ukončil vojny Zuluov. Šezi bol Samgoma, a správcom Zulu relikvií. Rozdiely v náboženstve sa mali pre vzťah jeho rodičov ukázať ako rozhodujúce, nikdy sa formálne nevzali, rozíduc sa čoskoro potom, ako sa Mutwa narodil.

Našťastie, Mutwa dostal skoré školenie od svojho starého otca Ziko Šezi, ako dieťa nosil svojmu starému otcovi vrecká s liekmi, na rôzne ceremónie plné posvätných predmetov.

Credo Mutwa mal odmalička náklonnosť k umeniu, obzvlášť sochárstvu. (...)

V roku 1928 otec získal opatrovníctvo dieťaťa napriek námietkám matky. Mládenec bol povinný ísť do Transvaal so svojím otcom, macochou a ich tromi deťmi. Rodina sa sťahovala na rôzne farmy, až sa nakoniec usadila v blízkosti Johannesburgu. (...)

Credo sa vzdelával v misijných školách, kde sa vyučovalo v angličtine o západnej histórii a civilizácii, a postupom času konfirmoval na kresťanstvo. Jeho cieľom bolo stať sa učiteľom, a z toho dôvodu študoval veľmi dobre. (...)

V roku 1943 začalo pre mladého muža obdobie choroby a dezorientácie. Bol zarmútený kvôli snom a víziám, a často ho postihoval zvláštny nepokoj. Bolo mu nevoľno, čo býva často u budúcich Sangomov, iniciujúc ich spojenie.

Teraz je medzi Zulu niekoľko druhov tradičných liečiteľov. „Inyanga" smie zdediť profesiu po príbuzných. Ale „Sangoma" musí byť „zavolaný“ duchmi, čo sa stalo, zdá sa, mladému mužovi.

Na naliehanie svojej matky a starého otca Mutwa podstúpil očisťujúce ceremónie, zriekol sa formálneho kresťanstva, a začína sa pripravovať na tréning Sangoma. (...)

Obr.: Vusamazulu Credo Mutwa so svojimi posvätnými relikviami, držiac starovekú sošku

Credo Mutwa dokázal, že je veľmi úspešný Sangoma, a napokon bol povýšený na stupeň „Vysoký Sanusi", ako indický „Sanjásin", svätý muž, ktorý prijal slávnostné sľuby.

Na svojej ceste sa stal vodcom viac ako 500 ďalších tradičných liečiteľov.

„Keď som sa zmenil na Sanusi, učinil som sľub, že nikdy neodhalím svoje vedomosti, nikdy nepoviem ľuďom o svojej profesii alebo o posvätných artefaktoch (...) ktorými som poverený.

Ale mám pocit, že tento sľub je prekážkou, a pred niekoľkými rokmi som sa rozhodol ho porušiť. Výsledkom čoho bolo, že ma môj ľud vyobcoval a mnoho ľudí ma kruto obvinilo z toho, čo som učinil."

Credo Mutwa veľmi verí v hodnotu tradície, ale tiež tvrdí, že žijeme v časoch zmien. Tradície sa majú zachovávať, ale ich účinok sa má stať otvoreným pre väčšie obecenstvo, než slabnúc uprostred oddanosti ľudu Zulu.

Strážcovia tradičných príbehov sa nazývajú „Strážcovia Umlando (kmeňovej histórie), odlišná ale presahujúca je úloha Sangoma. Tejto sa ujal Credo.

Aby sa človek stal týmto druhom tradičného rozprávača príbehov, vyžaduje si to spôsobilosť pre precíznu memorizáciu a tiež dramatickú a umeleckú recitáciu príbehov. (...)

(LARSEN/MUTWA 1996/2003, xiii)


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Andreas Muller

31. august 2013

Earth-Heal, http://www.earth-heal.com/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Credo Mutwa - šaman zulského národa vypráví
http://www.cez-okno.net/serial-credo-mutwa-saman-zulskeho-naroda-vypravi

Zulu
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zulu


január 27, 2014 23:27 popoludní

 

 

Top