Obrázok používateľa CEZ OKNO
Credo Mutwa: Africké staroveké kruhy v obilí 2

"Všetci králi a náčelníci očakávali príchod týchto kruhov. Objavenie bolo príčinou osláv, ktoré trvali niekoľko dní. Tieto oslavy sprevádzali modlitby k bohom, aby dohliadali na ľudí a rozprávali sa s nimi prostredníctvom posvätných kruhov.(...)"

Izishoze Zamatongo


V predslove vyššie uvedenej knihy „Isilwane, Zviera – Príbehy a bájky Afriky", Mutwa rozpráva nasledovné:

(...) V čase žatvy sme nechali niektoré z nášho obilia stáť, aby okolo letiaci vtáci mohli zdieľať krásu našich polí, a aby nás prostredníctvom zdieľania požehnali a zabezpečili nám množstvo potravy. Niekedy sa pestovali veľké polia obilia a prosa.
 

Tieto boli tiež zasvätené bohyni a obetované rozsiahlym armádam vtákov ako potrava. Na posvätné obilné pole nemohla vstúpiť žiadna ľudská bytosť.

Posvätné polia boli zorané ďaleko od bežného prosa, kukurice a obilia, keďže boli ponechané bez oplotenia. V priebehu storočí ľudia objavili, že hviezdni bohovia niekedy komunikovali s ľudskými bytosťami prostredníctvom týchto posvätných polí. Čas od času bolo v strede týchto polí vidieť zvláštne kruhové stlačenia.
 

Tieto stlačenia sa nazývali „Izishoze Zamatongo", veľké kruhy bohov.

Tieto kruhy boli úžasné na pohľad. Bohovia nikdy netrhali steblá obilia alebo prosa, keď vytvárali tieto stlačenia. Zdá sa, ako keby na pole zostúpila veľká, okrúhla sila v tvare disku. Zatlačila obilie pevne do zeme, bez toho, aby sa polámali steblá alebo poškodili rastliny.

 
Zdá sa, že potom sa sila otáčala, čo malo za následok zvláštny špirálovitý vzhľad padnutých stebiel. Slová nedokážu popísať taký jav, ktorý som v priebehu môjho života ako tradičný liečiteľ videl viac ako tridsať krát. Kedykoľvek sa na poliach objavil kruh, ľudia sa ponáhľali, aby okolo kruhu vztýčili plot zo stĺpov.
 

Tancovali a vykonávali ďalšie posvätné rituály, velebiac hviezdnych bohov a Matku Zem.

Všetci králi a náčelníci očakávali príchod týchto kruhov. Objavenie bolo príčinou osláv, ktoré trvali niekoľko dní. Tieto oslavy sprevádzali modlitby k bohom, aby dohliadali na ľudí a rozprávali sa s nimi prostredníctvom posvätných kruhov.(...)
(MUTWA 1996, 23)

Keď som toto čítal, zasiahol ma spôsob, akým sa tento popis hodil k tomu, čo nazývame “Kruhy v obilí" a chcel som sa dozvedieť viac o tomto jave na africkom kontinente, v súčasnosti neznámom pre výskum západných kruhov v obilí.

Konverzácia

Trvalo mi dosť dlhú dobu, kým som získal prístup k tomuto svätému mužovi, ale nakoniec, v roku 2005, ma pozval, aby som ho navštívil na farme, kde žije, vo vrchoch medzi Pretóriou a Johannesburgom.

Obr.: Moje stretnutie s Credom Mutwom na skromnej farme medzi Pretóriou a Johannesburgom v apríli 2005. (Fotografia: Müller/Berkovits)

Stretol som sa s Credom Mutwom v apríli toho istého roka a bol som udivený, že som našiel človeka takej múdrosti a vysokého postavenia žijúceho takým skromným životom; jeho jednoduchý príbytok je neporovnateľný s palácmi, v ktorých sídlia rôzni náboženskí predstavitelia na podobných pozíciách ako on po celom svete. Po krátkom predstavení a pozretí si obrázkov európskych kruhov v obilí, ktoré som so sebou priniesol, sme začali našu konverzáciu a naučil som sa svoju prvú lekciu: bol som pripravený viesť interview tradičným západným spôsobom s množstvom otázok. Avšak, pri konfrontácii so „Strážcom Umlando", akým je Credo Mutwa, som si čoskoro uvedomil, že veci sa nebudú vyvíjať zvyčajným spôsobom. Keď vám človek ako on začne hovoriť o svojom folklóre a tradíciách, zdá sa, že neexistuje žiadny začiatok a koniec – všetko sa zdá byť jedným príbehom, tu a tam obohateným podobenstvami, odkazmi a prirovnaniami k súvisiacim príbehom. Musím priznať, bola to dobrá lekcia, ktorú som sa naučil.

Nasleduje kompilácia odpovedí Creda Mutwu, týkajúcich sa jeho znalostí o kruhoch v obilí v Afrike. V niektorých bodoch som využil šancu, aby som pridal niekoľko poznámok, ktoré porovnávajú informácie Creda Mutwu k javu kruhov v obilí, aspoň tak ako ho v súčasnosti chápeme na západe.

Všeobecné informácie

„To, čo nazývate ‘Kruhy v obilí', je to isté, čo Zuluovia nazývajú 'Izishoze Zamatongo' a čo znamená dizajny alebo písma Bohov. Vieme o nich už viac ako 4 000 rokov."

(Autorov komentár: V iných častiach sveta ukázal nedávny výskum, že jav kruhov v obilí nie je súčasnou záhadou, ale pravdepodobne tu bol s nami stále. Najstarší záznam kruhu v obilí v Európe sa datuje do roku 1 590 a našiel sa zdokumentovaný vo francúzskom súdnom prípade s čarodejnicou. (MÜLLER/ANDERHUB 2005, 41). Oveľa staršie správy objavov stlačených kruhových území obilia a trávy sa tiež našli v európskych a severoamerických príbehoch, legendách a mýtoch ľudového umenia (MÜLLER 2001, 10).)

„Videl som tieto veci niekoľko stokrát predtým."

 
(Autorov komentár: Bdelý čitateľ si všimne, že tu máme nesúlad v číslach, ktoré sú uvedené medzi tým, čo je povedané v predtým spomenutej knihe „Isilwane - Zviera" a v našej konverzácii: V knihe Credo Mutwa spomína, že videl kruhy v obilí „viac než tridsať krát" a teraz hovorí o tom, že ich videl „niekoľko sto krát“. Táto nezhoda sa dá vysvetliť niekoľkými spôsobmi. Na druhej starne bola kniha vydaná v roku 1996, nejakých deväť rokov pred našou konverzáciou a na druhej strane – kvôli procesu úpravy – je rozdiel medzi napísanou knihou od Mr. Mutwu a podstatnou konverzáciou s ním.)

Tieto veci sú veľmi zábavné... nemajú radi miellies (kukuricu/americké obilie). Objavujú sa na našom prose, objavujú sa našom sokka, sú to dva rozdielne druhy obilia. Kruhy v obilí sa radi objavujú na prose a všetkých druhoch rastlín s malými zrnami. Bohovia si zvolili svoj druh zrna. Nemajú radi kukuricu - Prečo? – Pretože s tým zrnom nemôžete spraviť dobrý kruh v obilí, aký môžete urobiť na prose. Takže si zvolili tieto obilniny, ktoré sú národné pre krajinu, v ktorej sa objavujú. Obilie nie je národné pre Afriku."

(Autorov komentár: Toto by mohlo poskytnúť objasnenie otázky, prečo bolo skutočne tak veľmi málo „kruhov v obilí“ v kukurici v Anglicku, Európe a iných častiach sveta, zatiaľ čo veľká časť toho javu v amerických krajinách ako USA, Kanada, Mexiko atď. používali len tie polia pre svoje plátna.)

„Ak je krajina príliš rovná, nemôžete vidieť, čo nám hovoria Bohovia, pokiaľ nepôjdete k blízkej hore (aby ste mali dobré výhodné postavenie, z ktorého je vidieť dizajn). Neničia rastliny. Ohýbajú ich tak, že po nejakom čase sa rastlina môže dať do poriadku – nechcú ničiť. Toto je dôvod, pre ktorý tí ľudia, ktorí hovoria, že sú to všetko podvrhy, nemajú pravdu. Ako môže niekto sfalšovať niečo ako je toto bez poškodenia rastlín? Nemôžete! Tiež si to vyžaduje tých, ktorí to skúšajú mnohé, mnohé hodiny, aby to vykonali. Toto nie je spôsob, akým Bohovia tvoria Izishoze."


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Andreas Muller

31. august 2013

Earth-Heal, http://www.earth-heal.com/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Credo Mutwa - šaman zulského národa vypráví
http://www.cez-okno.net/serial-credo-mutwa-saman-zulskeho-naroda-vypravi

Zulu
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zulu


marec 26, 2014 23:15 popoludní

 

 

Top