Obrázok používateľa CEZ OKNO
Credo Mutwa: Africké staroveké kruhy v obilí 3

"Všetci králi a náčelníci očakávali príchod týchto kruhov. Objavenie bolo príčinou osláv, ktoré trvali niekoľko dní. Tieto oslavy sprevádzali modlitby k bohom, aby dohliadali na ľudí a rozprávali sa s nimi prostredníctvom posvätných kruhov.(...)"

Aký je význam?

"Tieto veci sa stávajú, aby odovzdali prostredníctvom obilia ľuďom dôležité správy.
 
Stalo sa, že Izishoze sa objavili mnohokrát, kedy naši ľudia pestovali africké obilie, ktoré nazývali mabele – alebo v angličtine cirok. Bohovia zvykli vyrovnávať rastliny a nie ich lámať. Takže po nejakej dobe, kedy si ľudia tú správu prečítali, rastliny sa znovu narovnali a rástli."

„Vždy som chcel mať svoju vlastnú farmu. Pozorovať písma Bohov, pretože táto inteligencia je veľmi, veľmi veľká a čokoľvek nám tieto mocné bytosti hovoria, znamená dokonca, že naše mysle sú hlúpe na to, aby to pochopili.

Naše moderné mysle sú narušené západnou civilizáciou, ktorá odmieta veriť, že veci ako kruhy v obilí by mohli byť reálne a dôležité. Toto je dôvod, prečo už viac nechápeme jednoduché posolstvo."

„Kruhy v obilí nám tiež hovoria o situácii Slnka. Ale prečo – možno sa spýtate – hovorí nám Myseľ Zeme o Slnku?
 
Jav kruhov v obilí hovorí o čase veľkej aktivity Slnka. Ale prečo? Prečo táto skvelá inteligencia, tento Duch Matky, prečo nám hovorí o tejto veci?
 
Keď sú na Slnku problémy – čo sa stane potom s ľudskými bytosťami tu dolu? Keď sú problémy na Slnku, budú problémy aj dolu na Zemi. A kvôli tomuto sa objavujú kruhy v obilí. Hovoria nám dokonca veci, ktoré sa stanú v budúcnosti.
 
Môžu to byť tiež varovania. Napríklad, ak sa chystá vojna – kruhy v obilí nám to povedia."

Tradície afrických kruhov v obilí

„Za dávnych dní, kedy Bohovia kládli kruhy v obilí na naše polia, ľudia zvykli rýchlo utekať, aby okolo označili tú oblasť palicami a kameňmi. Chceli by sme, aby Bohovia povedali znovu to, čo nám hovoria.
 
Toto je preto, aby kruh v obilí nevymrel a aby Bohovia potom znovu odpovedali ďalším kruhom v obilí v blízkosti. Toto je dôvod, prečo niekedy bude nový kruh v obilí vedľa staršieho.

„Takto začali existovať africké kamenné kruhové monumenty. A toto sa stalo po celom svete, ako v Stonehenge (http://sk.wikipedia.org/wiki/Stonehenge), v Avebury (http://en.wikipedia.org/wiki/Avebury) a podobne. Monument Stonehenge, aký vidíte dnes, tak tam zvykol byť kruh v obilí.
 
Toto sa považovalo za veľmi svätú vec, tak to pradávni ľudia označili zemou, kameňmi a drevenými palicami. Sú akýmsi druhom poďakovania inteligencii, ktorá za tým stojí. Nie sú vybudované len na ozdobu.
 
Starovekí vodcovia, králi a svätí ľudia neboli bláznami. Boli zladení s Veľkými Duchmi Zeme. Boli zladení so záhadami sveta. Vedeli viac, než za čo im my vyjadrujeme uznanie, ale zachovávali to poznanie mimo nás. Dekódované je v chrámoch.
 
Preto môžete vidieť tak veľa podobností medzi kruhmi v obilí a starovekým posvätným umením. Toto nie je žiadna zhoda náhod."

Hypotézu, že staroveké kamenné kruhy a iné tvary označujú umiestnenia starovekých kruhov v obilí, ktoré ľudia tej doby považovali za obávané znamenie a preto ich vyznačovali ako budúce miesto ceremónií, brali do úvahy aj západní výskumníci kruhov v obilí, najvýznamnejšie priekopník výskumu Dr. Terence Meaden vo svojej knihe „Riešenie Stonehenge" (MEADEN 1992, 62, http://www.amazon.com/Stonehenge-Solution-Sacred-Marriage-Goddess/dp/028...).

„Tu (poukazujúc na takzvaný „kartáčový" kruh na obrázku formácie) nám Bohovia dávajú znamenie: Toto je miesto, kde sa akokeby podpísali.
 
Hovoria: Tu je posolstvo. Musíme uznať dizajn tohto miesta. Toto je miesto, odkiaľ musíme odpovedať."

Obr. 3: Malé vonkajšie kruhy, ako jeden označený červenou na tejto schéme (Cliffords Hill, Wilts. UK, 2001) sa nazývajú „kartáčové" kruhy. Podľa Creda Mutwu označujú miesto, z ktorého je možné prehliadať, interpretovať dizajny, ako aj miesto na odpovedanie inteligencii, ktorá je za tým. (Schéma: A. Müller)

„Musíme odmerať nové formácie z jednej na druhú stranu. Čím väčšie sú formácie, tým dôležitejšie je posolstvo a tým bližší je dátum..."

„Toto je jedna z posvätných vecí. Učí nás to o ľudskej mysli. Tiež nás to učí o svetovej mysli. Hovoríme, že zem má mozog a mozog odovzdáva znalosti ľuďom (prostredníctvom posvätných polí)."

„Tieto kruhy v obilí vytvára sila, ktorá je súcitná. Duch, ktorý vytvára kruhy v obilí, vedie ľudské bytosti, hovorí im dôležité veci, ktoré si ľudské bytosti ešte neuvedomujú."

Tu (ako tiež pri hore diskutovanej myšlienke, že „prirodzené posolstvo" kruhov je príliš jednoduché pre naše komplikované mysle) Credo Mutwa súhlasí s inými tradičnými a rodnými predstaviteľmi.
 
Tento istý názor zdieľajú aj Aborigéni z Austrálie (http://www.bibliotecapleyades.net/esp_australia.htm). (DOUK 2000)

„Pred dávnou dobou, keď mi boli dané všetky moje posvätné predmety, mi bolo povedané, že musíme na tieto veci vždy dávať pozor, vždy, pretože toto je to, čo nám Boží Duch – ktorý je mysľou zeme – hovorí o dôležitých veciach ohľadom vesmíru... o tom, čo sa bude diať."

„Toto sú veci, ktoré sme my Sangomovia povolaní skúmať. Vždy som chcel mať svoju vlastnú farmu. Aby som dával pozor na písma Bohov (...)"

„Spomínam si, že moja stará mama zvykla hovoriť, že musíme prejavovať kruhom v obilí úctu, ako tiež musíme prejavovať úctu stojacim kameňom."

„Znamenia predsa prorokujú. Hovoria nám o budúcnosti. Kvôli tomu Sangomovia sadia proso, pretože je to rastlina, prostredníctvom ktorej hovoria Bohovia radšej."


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Andreas Muller

31. august 2013

Earth-Heal, http://www.earth-heal.com/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Credo Mutwa - šaman zulského národa vypráví
http://www.cez-okno.net/serial-credo-mutwa-saman-zulskeho-naroda-vypravi

Zulu
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zulu


august 01, 2014 20:23 popoludní

 

 

Top